NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Psaltir

Psaltir

Prva knjiga Psalama (1-40)

Katizma 1. (Ps. 1-8)

 • Psalam 1.
  „Blažen čovek koji ne ide na veće bezbožnika…“
 • Psalam 2.
  „Zašto se uzbuniše narodi…“
 • Psalam 3.
  „Gospode, što se umnožiše oni koji me ugnjetavaju…“
 • Psalam 4.
  „Kada (Te) prizvah, uslišio si me…“
 • Psalam 5.
  „Reči moje čuj, Gospode…“
 • Psalam 6.
  „Gospode, nemoj me jarošću Svojom pokarati…“
 • Psalam 7.
  „Gospode Bože moj, na Tebe se pouzdah…“
 • Psalam 8.
  „Gospode, Gospode naš, kako je divno Ime Tvoje po svoj zemlji…“

Katizma 2. (Ps. 9-16)

 • Psalam 9.
  „Ispovedaću se Tebi, Gospode, svim srcem svojim…“
 • Psalam 10.
  „Na Gospoda se pouzdah, kako ćete reći duši mojoj…“
 • Psalam 11.
  „Spasi me, Gospode, jer nesta prepodobnoga…“
 • Psalam 12.
  „Dokle ćeš, Gospode, zaboravljati me do kraja…“
 • Psalam 13.
  „Reče bezumnik u srcu svome: Nema Boga…“
 • Psalam 14.
  „Gospode, ko će se nastaniti u naselju Tvome…“
 • Psalam 15.
  „Sačuvaj me, Gospode, jer se u Tebe pouzdah…“
 • Psalam 16.
  „Usliši, Gospode, pravdu moju…“

Katizma 3. (Ps. 17-23)

 • Psalam 17.
  „Ljubiću Te, Gospode, snago moja…“
 • Psalam 18.
  „Nebesa kazuju slavu Božiju…“
 • Psalam 19.
  „Uslišiće te Gospod u dan žalosti…“
 • Psalam 20.
  „Gospode, silom Tvojom uzveseliće se car…“
 • Psalam 21.
  „Bože, Bože moj, (čuj me;) zašto si me ostavio?…“
 • Psalam 22.
  „Gospod me napasa, i ničega me neće lišiti…“
 • Psalam 23.
  „Gospodnja je zemlja i punoća njena…“

Katizma 4. (Ps. 24-31)

 • Psalam 24.
  „Tebi, Gospode, uzdigoh dušu moju, Bože moj…“
 • Psalam 25.
  „Sudi mi, Gospode, jer hodih u nezlobivosti mojoj…“
 • Psalam 26.
  „Gospod je prosvetljenje moje i Spasitelj moj, koga ću se bojati?…“
 • Psalam 27.
  „Tebi, Gospode, zavikah…“
 • Psalam 28.
  „Prinesite Gospodu, sinovi Božiji…“
 • Psalam 29.
  „Uzvisiću Te, Gospode, jer si me prihvatio…“
 • Psalam 30.
  „Na tebe se, Gospode, pouzdah, da se ne postidim do veka…“
 • Psalam 31.
  „Blaženi kojima se otpustiše bezakonja…“

Katizma 5. (Ps. 32-36)

 • Psalam 32.
  „Radujte se, pravedni, u Gospodu…“
 • Psalam 33.
  „Blagosiljaću Gospoda u svako vreme…“
 • Psalam 34.
  „Sudi, Gospode, onima koji mi čine nepravdu…“
 • Psalam 35.
  „Govori bezakonik grešeći u sebi…“
 • Psalam 36.
  „Ne porevnuj lukavima…“

Katizma 6. (Ps. 37-45)

 • Psalam 37.
  „Gospode, nemoj me jarošću Tvojom karati…“
 • Psalam 38.
  „Rekoh: Sačuvaću puteve moje da ne grešim jezikom mojim…“
 • Psalam 39.
  „Trpeći potrpeh Gospoda, i obrati pažnju na me…“
 • Psalam 40.
  „Blažen je koji razume siromaha i ubogoga…“
 • Psalam 41.
  „Kao što čezne jelen za izvorima voda…“
 • Psalam 42.
  „Sudi me, Bože, i rasudi parbu moju od naroda nesvetoga…“
 • Psalam 43.
  „Bože, ušima našim slušasmo…“
 • Psalam 44.
  „Izreče srce moje Reč dobru…“
 • Psalam 45.
  „Bog nam je utočište i sila…“

 

Druga knjiga Psalama (41-71)

Katizma 7. (Ps. 46-54)

 • Psalam 46.
  „Svi narodi zapljeskajte rukama…“
 • Psalam 47.
  „Veliki je Gospod i hvaljen veoma…“
 • Psalam 48.
  „Slušajte ovo svi narodi…“
 • Psalam 49.
  „Bog nad bogovima, Gospod, govoraše, i prizva zemlju…“
 • Psalam 50.
  „Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti Svojoj…“
 • Psalam 51.
  „Što se hvališ zlobom, silniče…“
 • Psalam 52.
  „Reče bezuman u srcu svome: Nema Boga!…“
 • Psalam 53.
  „Bože, u Ime Tvoje spasi me…“
 • Psalam 54.
  „Čuj, Bože, molitvu moju…“

Katizma 8. (Ps. 55-63)

 • Psalam 55.
  „Pomiluj me, Bože, jer me pogazi čovek…“
 • Psalam 56.
  „Pomiluj me, Bože, pomiluj me…“
 • Psalam 57.
  „Eda li zaista pravdu govorite?…“
 • Psalam 58.
  „Uzmi me od neprijatelja mojih, Bože…“
 • Psalam 59.
  „Bože, odbacio si nas i oborio si nas…“
 • Psalam 60.
  „Usliši, Gospode, moljenje moje…“
 • Psalam 61.
  „Zar se neće Bogu povinovati duša moja?…“
 • Psalam 62.
  „Bože, Bože moj, k Tebi jutrenjujem…“
 • Psalam 63.
  „Usliši, Bože, glas moj kada Ti se molim…“

Katizma 9. (Ps. 64-69)

 • Psalam 64.
  „Tebi priliči pesma, Bože, na Sionu…“
 • Psalam 65.
  „Uskliknite Gospodu, sva zemljo!…“
 • Psalam 66.
  „Bože, smiluj se na nas i blagoslovi nas…“
 • Psalam 67.
  „Da vaskrsne Bog i da se raseju neprijatelji Njegovi…“
 • Psalam 68.
  „Spasi me, Bože, jer dođoše vode do duše moje…“
 • Psalam 69.
  „Bože, na pomoć moju pazi…“

Katizma 10. (Ps. 70-76)

 • Psalam 70.
  „U Tebe se, Gospode, pouzdah, da se ne postidim do veka…“
 • Psalam 71.
  „Bože, sud Tvoj caru daj…“
 • Psalam 72.
  „Kako je dobar Bog Izrailju…“
 • Psalam 73.
  „Zašto si, Bože, odbacio (nas) do kraja…“
 • Psalam 74.
  „Ispovedaćemo se Tebi, Bože…“
 • Psalam 75.
  „Poznat je u Judeji Bog…“
 • Psalam 76.
  „Glasom mojim ka Gospodu zavikah…“

 

Treća knjiga Psalama (72-88)

Katizma 11. (Ps. 77-84)

 • Psalam 77.
  „Pazite, narode moj, na zakon moj…“
 • Psalam 78.
  „Bože, dođoše neznabožci u nasleđe Tvoje…“
 • Psalam 79.
  „Ti kojinapasaš Izrailja, pazi…“
 • Psalam 80.
  „Radujte se Bogu pomoćniku našem…“
 • Psalam 81.
  „Bog stade na saboru bogova…“
 • Psalam 82.
  „Bože, ko će se upodobiti Tebi?…“
 • Psalam 83.
  „Kako su mila naselja Tvoja, Gospode nad vojskama…“
 • Psalam 84.
  „Blagovoleo si, Gospode, zemlju Tvoju…“

Katizma 12. (Ps. 85-90)

 • Psalam 85.
  „Prikloni, Gospode, uho Tvoje, i usliši me…“
 • Psalam 86.
  „Temelji su njegovi na gorama svetim…“
 • Psalam 87.
  „Gospode Bože spasenja moga…“
 • Psalam 88.
  „Milosti Tvoje, Gospode, do veka pevaću…“
 • Psalam 89.
  „Gospode, utočište si nam bio iz naraštaja u naraštaj…“
 • Psalam 90.
  „Koji živi u pomoći Višnjega…“

 

Četvrta knjiga Psalama (89-105)

Katizma 13. (Ps. 91-100)

 • Psalam 91.
  „Dobro je ispovedati se Gospodu…“
 • Psalam 92.
  „Gospod se zacari, u lepotu se obuče…“
 • Psalam 93.
  „Bog pravednog suda je Gospod…“
 • Psalam 94.
  „Hodite, obradujmo se Gospodu…“
 • Psalam 95.
  „Pevajte Gospodu pesmu novu…“
 • Psalam 96.
  „Gospod se zacari, neka se raduje zemlja…“
 • Psalam 97.
  „Pevajte Gospodu pesmu novu…“
 • Psalam 98.
  „Gospod se zacari, neka se gnjeve narodi…“
 • Psalam 99.
  „Uskliknite Gospodu (Bogu) sva zemljo…“
 • Psalam 100.
  „Milost i sud pevaću Ti, Gospode…“

Katizma 14. (Ps. 101-104)

 • Psalam 101.
  „Gospode, usliši molitvu moju…“
 • Psalam 102.
  „Blagoslovi, dušo moja, Gospoda…“
 • Psalam 103.
  „Blagosiljaj, dušo moja, Gospoda…“
 • Psalam 104.
  „Ispovedajte se Gospodu, i prizivajte Ime Njegovo…“

Katizma 15. (Ps. 105-108)

 • Psalam 105.
  „Ispovedajte i hvalite Gospoda, jer je dobar…“
 • Psalam 106.
  „Ispovedajte i hvalite Gospoda, jer je dobar…“
 • Psalam 107.
  „Gotovo je srce moje, Bože, gotovo je srce moje…“
 • Psalam 108.
  „Bože, hvalu moju ne prećuti…“

 

Peta knjiga Psalama (106-150)

Katizma 16. (Ps. 109-117)

 • Psalam 109.
  „Reče Gospod Gospodu mome: Sedi Meni s desne strane…“
 • Psalam 110.
  „Ispovedaću se Tebi, Gospode, svim srcem svojim…“
 • Psalam 111.
  „Blažen je čovek koji se boji Gospoda…“
 • Psalam 112.
  „Hvalite, sluge, Gospoda…“
 • Psalam 113.
  „Pri izlasku Izrailja iz Egipta…“
 • Psalam 114.
  „Zavoleh što će Gospod uslišiti…“
 • Psalam 115.
  „Verovah, zato (i) govorih…“
 • Psalam 116.
  „Hvalite Gospoda sve nacije…“
 • Psalam 117.
  „Ispovedajte se Gospodu, jer je dobar…“

Katizma 17. (Psalam 118)

Katizma 18. (Ps. 119-133)

Katizma 19. (Ps. 134-142)

 • Psalam 134.
  „Hvalite Ime Gospodnje…“
 • Psalam 135.
  „Ispovedajte i slavite Gospoda, jer je dobar…“
 • Psalam 136.
  „Na rekama Vavilonskim…“
 • Psalam 137.
  „Ispovedaću i slaviti Tebe, Gospode, svim srcem svojim…“
 • Psalam 138.
  „Gospode, isprobao si me, i poznao si me…“
 • Psalam 139.
  „Izbavi me, Gospode, od čoveka zloga…“
 • Psalam 140.
  „Gospode, Tebe zovem, usliši me…“
 • Psalam 141.
  „Glasom mojim ka Gospodu vikah…“
 • Psalam 142.
  „Gospode, usliši molitvu moju…“

Katizma 20. (Ps. 143-150)

 

[Psalam 151.]
„Malen bejah među braćom svojom…“

 


 

ŠTAMPANO IZDANJE
Knjiga:
Psaltir sa devet biblijskih pesama
Blagoslov:
Crnogorsko-primorskog Amfilohija, Žičkog Stefana, Raško-prizrenskog Artemija, Zahumsko-hercegovačkog Grigorija
Izdavači:
Manastir Hilandar, Manastir Gračanica, Manastir Cetinjski, Manastir Tvrdoš, Bratstvo Svetog Simeona Mirotočivog
Prevod:
Vladika ATANASIJE (Jevtić)
Priprema:
Bratstvo Svetog Simeona Mirotočivog
Štampa:
Interklima
Mesto:
Vrnjačka Banja
Godina:
2000.
Tiraž:
3.000

 

INTERNET IZDANJE
Objavljeno:
25. februara 2012.
Izdaje:
© Svetosavlje.org
Urednik:
Protojerej-stavrofor Ljubo Milošević
Dizajn stranice:
Branislav Čemerikić i Ivan Tašić

 

Jedan komentar

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.