NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Psaltir

Psaltir

Psalam 88.
Poučan, Etana Izrailjca. (MT: Psalam 89)

 1. MILOSTI Tvoje, Gospode, do veka pevaću,
  iz naraštaja u naraštaj javljaću istinu Tvoju ustima mojim.
 2. Jer si rekao: Do veka će se milost izgraditi,
  na nebesima će se spremiti istina Tvoja.
 3. Zaveštah zavet izabranima Mojima,
  zakleh se Davidu sluzi Mome:
 4. Do veka ću pripremiti seme tvoje
  i podići ću iz naraštaja u naraštaj presto tvoj. (Diapsalma).
 5. Ispovedaće nebesa čudesa Tvoja, Gospode,
  i istinu Tvoju u crkvi svetih.
 6. Jer ko će se u oblacima izjednačiti sa Gospodom,
  i ko će se upodobiti Gospodu među sinovima Božijim?
 7. Bog proslavljen u savetu svetih,
  velik i strašan nad svima oko Njega.
 8. Gospode Bože nad vojskama, ko je sličan Tebi?
  Moćan si, Gospode, i istina je Tvoja oko Tebe.
 9. Ti vladaš nad državom mora,
  a buru talasa njegovih Ti ukroćuješ.
 10. Ti si smirio gordoga kao ranjenika,
  mišicom moći Tvoje rasejao si neprijatelje Tvoje.
 11. Tvoja su nebesa, i Tvoja je zemlja;
  vaseljenu i punoću njenu Ti si osnovao.
 12. Sever i more Ti si sazdao,
  Tavor i Ermon Imenu Tvome obradovaće se.
 13. Tvoja je mišica sa snagom;
  neka se utvrdi ruka Tvoja,
  neka se uzvisi desnica Tvoja.
 14. Pravda i sud priprema su prestola Tvoga,
  milost i istina prethode pred licem Tvojim.
 15. Blažen je narod koji zna klicanje (Tebi);
  Gospode, u svetlosti lica Tvoga hodiće,
 16. i Imenom Tvojim obradovaće se sav dan,
  i pravdom Tvojom uzvisiće se.
 17. Jer si Ti pohvala sile njihove,
  i blagovoljenjem Tvojim uzvisiće se moć naša.
 18. Jer je zaštita Gospodnja,
  i Svetoga Izrailjeva, Cara našeg.
 19. Tada si govorio u viđenju sinovima Tvojim,
  i rekao si: Stavih pomoć na silnoga,
  uzvisih izabranoga iz naroda Moga.
 20. Nađoh Davida slugu Svoga, [1]
  uljem svetim Mojim pomazah ga.
 21. Jer će ruka Moja sapomoći ga,
  i mišica Moja osnažiće ga;
 22. neće uspeti neprijatelj nad njim,
  i sin bezakonja neće uspeti da ga zlostavlja;
 23. i saseći ću neprijatelje njegove pred licem njegovim,
  i mrzitelje njegove poraziću.
 24. I istina Moja i milost Moja sa njim je,
  i Imenom Mojim uzvisiće se rog moći njegove.
 25. I postaviću na more ruku njegovu,
  i na rekama desnicu njegovu.
 26. On će Me prizvati: Otac moj jesi Ti,
  Bog moj i zaštitnik spasenja moga.
 27. I Ja ću ga postaviti za prvenca,
  visokog kod careva zemaljskih.
 28. Do veka ću čuvati njemu milost Moju,
  i zavet je Moj veran njemu;
 29. i postaviću u vek veka seme njegovo,
  i presto njegov kao dane neba.
 30. Ako (li) napuste sinovi njegovi zakon Moj
  i po sudovima Mojim ne budu hodili,
 31. ako naredbe Moje oskrnave
  i zapovesti Moje ne sačuvaju,
 32. posetiću palicom bezakonja njihova
  i ranama nepravde njihove;
 33. ali milost Moju neću ukloniti od njih,
  niti ću (ih) onepravdovati u istini Mojoj,
 34. niti ću oskvrniti zavet Moj,
  i izgovoreno iz usta Mojih neću poreći.
 35. Jednom se zakleh Svetinjom Mojom,
  eda li ću Davidu slagati:
 36. Seme njegovo ostaće do veka,
  i presto njegov kao sunce preda Mnom,
 37. i kao mesec uređen do veka;
  i Svedok je veran nebu.
  (Diapsalma)
 38. A ti si (Gospode) odgurnuo i poništio,
  odbacio si Pomazanika Svoga;
 39. razorio si zavet sluge Tvoga,
  bacio si na zemlju Svetinju njegovu.
 40. Srušio si sve ograde njegove,
  postavio si za utvrđenja njegova strah;
 41. razgrabiše ga svi prolaznici putem,
  postade poruga susedima njegovim.
 42. Uzvisio si desnicu tlačitelja njegovih,
  obradovao si sve neprijatelje njegove.
 43. Odvratio si pomoć mača njegovog
  i nisi ga u ratu zaštitio.
 44. Ukinuo si očišćenje njegovo,
  presto si njegov oborio na zemlju.
 45. Umanjio si dane vremena njegovog,
  obavio si ga sramotom.
  (Diapsalma)
 46. Dokle ćeš, Gospode, odvraćati se do kraja,
  raspaljivati se gnjev Tvoj kao oganj?
 47. Opomeni se koji je moj sastav (=ipostas),
  nisi valjda uzalud stvorio sve sinove ljudske?
 48. Koji je čovek koji će živeti i neće videti smrti?
  (ko će) izbaviti dušu njegovu iz ada?
  (Diapsalma)
 49. Gde su one stare milosti Tvoje, Gospode,
  koje si se zakleo Davidu istinom Tvojom?
 50. Opomeni se, Gospode, ruženja slugu Tvojih,
  koje držah u nedrima mojim od mnogih naroda,
 51. kojim porugaše neprijatelji Tvoji, Gospode,
  kojim porugaše zamenike (=naslednike) Pomazanika Tvoga.
 52. Blagosloven Gospod do veka.
  Neka tako bude. Amin.

[1]

  Dap. 13, 22

Jedan komentar

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.