NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Psaltir

Psaltir

Psalam 77.
Poučan, (Psalam) Asafov. (MT: Psalam 78)

 1. PAZITE, narode moj, na zakon moj,
  prignite uho svoje rečima usta mojih.
 2. Otvoriću u pričama usta svoja, [1]
  govoriću zagonetke (=skrivenosti) od početka.
 3. Ono što čusmo i doznasmo,
  to i oci naši kazivaše;
 4. ne skri se od dece njihove u drugom naraštaju,
  kazujući hvale Gospodnje,
  i (sve) sile Njegove,
  i čudesa Njegova, koja učini.
 5. I podiže svedočanstvo u Jakovu,
  i zakon postavi u Izrailju,
  što je zapovedio ocima našim
  da to obznane sinovima svojim,
 6. da dozna naraštaj drugi,
  sinovi koji će se roditi,
  i ustanu i kazuju to sinovima svojim,
 7. da na Boga polažu nadu svoju
  i ne zaborave dela Božija,
  i zapovesti Njegove da traže;
 8. da ne budu kao oci njihovi,
  naraštaj pokvaren i preogorčujući,
  naraštaj koji nije ispravljao srce svoje,
  i nije poverio Bogu duh svoj.
 9. Sinovi Jefremovi zatežući i bacajući strele
  okrenuše se u dan rata.
 10. Ne sačuvaše zavet Božiji,
  i u zakonu Njegovom ne hteše hoditi.
 11. I zaboraviše dobročinstva Njegova
  i čudesa Njegova, koja im je pokazao
 12. pred ocima njihovim, što učini čudesa
  u zemlji Egipatskoj, na polju Tanejskom.
 13. Razdvoji more i povede ih,
  postavi vode kao mešinu,
 14. i vođaše ih oblakom danju
  i posvu noć svetlošću ognja.
 15. Raseče stenu u pustinji
  i napoji ih kao bezdanom mnogim,
 16. i izvede vodu iz kamena
  i nizvede vode kao reke.
 17. I oni još produžiše da Mu greše,
  ogorčiše Višnjega u (pustinji) bezvodnoj,
 18. i iskušavahu Boga u srcima svojim,
  da traže jela dušama svojim;
 19. i klevetaše na Boga, i rekoše:
  Ne može li Bog spremiti trpezu u pustinji?
 20. Pošto (već) udari kamen i potekoše vode
  i potoci nabujaše,
  zar ne može (On) i hleba dati
  ili pripremiti trpezu narodu Svome?
 21. I za to ču Gospod, i odbaci (ih),
  i oganj se zapali u Jakovu,
  i gnjev uziđe na Izrailja;
 22. jer ne verovaše u Boga,
  niti se nadaše u spasenje Njegovo.
 23. I zapovedi oblacima odozgo
  i vrata nebeska otvori,
 24. i odoždi im manu da jedu,
  i hleb nebeski dade im;
 25. hleb anđelski jede čovek,
  hranu im posla u izobilju.
 26. Podiže jug sa neba
  i navede silom Svojom istočni vetar,
 27. i dade kišu mesa po njima kao prašinu,
  i kao pesak morski ptice krilate;
 28. i padoše usred okola njihovog,
  okolo šatora njihovih.
 29. I jedoše i nasitiše se veoma,
  i želju njihovu dade njima,
 30. ne lišiše se želje svoje.
  (Ali), još dok hrana beše u ustima njihovim,
 31. dođe gnjev Božiji na njih,
  i većinu među njima pobi,
  i izabrane Izrailjeve satre.
 32. U svemu tome još sagrešiše,
  i ne poverovaše čudesima Njegovim,
 33. i iščezoše u sujeti dani njihovi,
  i godine njihove sa hitanjem.
 34. Kada ih pogubi, (tad) Ga tražahu,
  i vraćahu se i rano raniše k Bogu,
 35. i opomenuše se da je Bog pomoćnik njihov
  i Bog Višnji Izbavitelj je njihov.
 36. I zavoleše ga ustima svojim,
  a jezikom svojim slagaše Ga,
 37. i srce njihovo ne beše iskreno sa Njim,
  niti poverovaše zavetu Njegovom.
 38. A On je milosrdan
  i očišćuje grehe njihove, i ne pogubljuje,
  i većma nastoji da odvrati jarost Svoju
  i ne raspaljuje sav gnjev Svoj.
 39. I opomenu se da su telo,
  duh koji odlazi i ne vraća se.
 40. Koliko puta Ga ogorčiše u pustinji,
  razgnjeviše Ga u zemlji bezvodnoj?
 41. I vratiše se i iskušavahu Boga,
  i Svetoga Izrailjevog razljutiše.
 42. I ne opomenuše se ruke Njegove,
  dana u koji ih izbavi iz ruke mučitelja,
 43. kako učini u Egiptu znake Svoje
  i čudesa Svoja u polju Tanejskom.
 44. I preobrati u krv potoke njihove (u Egiptu),
  i bunare njihove, da ne bi pili.
 45. Posla na njih pseću muvu, i izjede ih;
  i žabu, i razjede ih;
 46. i dade crvu plodove njihove,
  i trudove njihove skakavcima;
 47. pobi gradom vinograde njihove,
  i smokve njihove mrazevima,
 48. i predade gradu stoku njihovu,
  i imanje njihovo ognju.
 49. Posla na njih gnjev jarosti Svoje,
  jarost i gnjev i žalost,
  poslanje po anđelima zla.
 50. Pripremi put gnjevu Svome
  i ne poštedi od smrti duše njihove
  i stoku njihovu zatvori u smrt;
 51. i pogubi svako prvorođeno u zemlji Egipta,
  prvinu svakog bola njihovog u šatorima Hamovim.
 52. I podiže kao ovce narod Svoj,
  i povede ih kao stado u pustinju,
 53. i vođaše ih sa pouzdanjem, i ne ustrašiše se;
  i neprijatelje njihove pokri more (Crveno).
 54. I uzvede ih na goru Svetinje Svoje,
  goru ovu (Sion) koju steče desnica Njegova.
 55. I izagna ispred lica njihova narode (neznabožne),
  i dade im u nasleđe užetom delomerenja,
  i nastani u naseljima njihovim plemena Izrailjeva.
 56. I (opet) iskušavahu i ogorčavahu Boga Višnjega,
  i svedočanstva Njegova ne sačuvaše;
 57. i odvratiše se i odvrgoše, kao i oci njihovi,
  i preokrenuše se u luk iskrivljen;
 58. i razgnjeviše Ga na humovima svojim,
  i idolima svojim razdražiše Ga.
 59. Ču Bog i odvrati oči,
  i potre veoma Izrailja,
 60. i odbaci skiniju Silomsku,
  naselje (Svoje) gde se nastani među ljudima.
 61. I predade u ropstvo snagu njihovu,
  i lepotu njihovu u ruke neprijatelja,
 62. i skoli mačem narod Svoj,
  i nasleđe Svoje prezre.
 63. Mladiće njihove proždre oganj,
  i devojke njihove ne biše ožaljene;
 64. sveštenici njihovi padoše od mača,
  i udovice njihove ne biše oplakane.
 65. I ustade kao spavajući Gospod,
  kao moćnik opijen vinom,
 66. i porazi neprijatelje Svoje unatrag,
  posramljenje večno dade njima.
 67. I odbaci naselje Josifovo,
  i pleme Jefremovo ne izabra;
 68. a izabra pleme Judino,
  goru Sion koju zavole.
 69. I izgradi kao jednoroga Svetinju Svoju,
  na zemlji je utemelji do veka.
 70. I izabra Davida slugu Svoga,
  i uze ga od stada ovčijih,
 71. od jagnjilišta uze njega,
  da on napasa Jakova slugu Svoga,
  i Izrailja nasleđe Svoje.
 72. I napasaše ih u bezazlenosti srca svog,
  i u razboritosti ruku svojih vođaše ih.

[1]

  Mt. 13, 35

Jedan komentar

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.