NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Psaltir

Psaltir

W#GLAVLE~NІE

Mltvы pred8 načalomъ čtenіz palti1rьi

Glag0li…
Mltva ko pres™0mu d¦u
Tris™0e
Mltva ko pres™ёй trbcэ
Mltva gDnz
Tropari2 sі‰, glasъ ѕ7
Mltva s™ёй živonačalьnэй trbcэ

Kafjsma №. (Pal0mъ №-})

Pal0mъ dv7du, ne nadpi1sanъ ў є3vrє1й, №
Pal0mъ dv7du, v7
Pal0mъ dv7du, vnegdA tbэgaše t licA ґvessalHma shna svoegw2, G
Vъ konecъ, vъ pёsnehъ, pal0mъ dv7du, d7
NJ naslёdstvuющemъ, pal0mъ dv7du, є7
Vъ konecъ, vъ pёsnehъ nj nsm0mъ, pal0mъ dv7du, ѕ7
Pal0mъ dv7du, є3g0že vospёtъ gDevi nj slovesёhъ husjevыhъ, shna їemenjina, z7
Vъ konecъ, nj toči1lэhъ, pal0mъ dv7du, }
Tropari2, glasъ №
Mltva

Kafjsma v7. (Pal0mъ f7-ѕ7i)

Vъ konecъ, nj taйnыhъ shna, pal0mъ dv7du, f7
Vъ konecъ, pal0mъ dv7du, ‹
Vъ konecъ, nj nsmёй, pal0mъ dv7du, №i
Vъ konecъ, pal0mъ dv7du, v7i
Vъ konecъ, pal0mъ dv7du, Gi
Vъ konecъ, pal0mъ dv7du, d7i
Stolpopisanіe, dv7du, є7i
Moli1tva dv7du, ѕ7i
Tropari2, glasъ b7
Mltva

Kafjsma G. (Pal0mъ z7i-k7g)

Vъ konecъ, džtroku gDnю dv7du, ±že glag0la gDevi slovesA pёsni seS, vъ denь, v0nьže i3zbavi є3go2 gDь t ruki2 vsёhъ vr†gъ є3gw2 i3 i3z8 ruki2 sayli: i3 rečE: z7i
Vъ konecъ, pal0mъ dv7du, }i
Vъ konecъ, pal0mъ dv7du, f7i
Pal0mъ dv7du, k7
Vъ konecъ, nj zastuplenіi ќtrennэmъ, pal0mъ dv7du, k7a
Pal0mъ dv7du, k7v
Pal0mъ dv7du, є3di1nыz t subbHtъ, k7g
Tropari2, glasъ G
Mltva

Kafjsma d7. (Pal0mъ k7d-la)

Pal0mъ dv7du, k7d
Pal0mъ dv7du, k7є
Pal0mъ dv7du, prežde pomazanіz, k7ѕ
Pal0mъ dv7du, k7z
Pal0mъ dv7du, i3sh0da ski1nіi, k7i
Pal0mъ pёsni njbnovlenіz d0mu dv7dova, k7f
Vъ konecъ, pal0mъ dv7du, i3zstuplenіz, l
Pal0mъ dv7du, razuma, la
Tropari2, glasъ z7
Mltva

Kafjsma є7. (Pal0mъ lv-lѕ)

Pal0mъ dv7du, ne nadpi1sanъ ў є3vrє1й, lv
Pal0mъ dv7du, vnegdA i3zmэni2 licE svoE pred8 ґvіmelehomъ: i3 tpusti2 є3go2, i3 ti1de, lg
Pal0mъ dv7du, ld
Vъ konecъ, džtroku gDnю dv7du, lє
Pal0mъ dv7du, lѕ
Tropari2, glasъ є7
Mltva

Kafjsma ѕ7. (Pal0mъ lz-m7є)

Pal0mъ dv7du, vъ vospominanіe nj subbHtэ, lz
Vъ konecъ, їdіfymu, pёsnь dv7du, li
Vъ konecъ, pal0mъ dv7du, lf
Vъ konecъ, pal0mъ dv7du, m7
Vъ konecъ, vъ razumъ sыnHvъ koreovыhъ, pal0mъ dv7du, m7a
Pal0mъ dv7du, ne nadpi1sanъ ў є3vrє1й, m7v
Vъ konecъ, sыnHvъ koreovыhъ, vъ razumъ, pal0mъ m7g
Vъ konecъ, nj i3zmэnsemыhъ sыnHmъ korewvыmъ vъ razumъ, pёsnь nj vozlю1blennэmъ, m7d
Vъ konecъ, nj sыnёhъ koreovыhъ, nj taйnыhъ, pal0mъ m7є
Tropari2, glasъ G
Mltva

Kafjsma z. (Pal0mъ m7ѕ-n7d)

Vъ konecъ, nj sыnёhъ koreovыhъ, pal0mъ, m7ѕ
Pal0mъ pёsni sыnHvъ koreovыhъ, vtorhz subbHtы, m7z
Vъ konecъ, sыnHmъ korewvыmъ, pal0mъ, m7i
Pal0mъ ґsafu, m7f
Vъ konecъ, pal0mъ dv7du, vnegdA vni1ti kъ nemY nafanu prbr0ku. E#gdA vni1de kъ virsavji ženЁ ўrjevэ, n7
Vъ konecъ, razuma dv7du. VnegdA prіiti2 dwi1ku їdumeйsku, i3 vozvэsti1ti saylu, i3 reщi2 є3mY: prіi1de dv7dъ vъ d0mъ ґvіmelehovъ, n7a
Vъ konecъ, nj maelefэ, razuma dv7du, n7v
Vъ konecъ, vъ pёsnehъ razuma dv7du. VnegdA prіiti2 zіfeєmъ i3 reщi2 saylovi: ne se li, dv7dъ skrhsz vъ nasъ; n7g
Vъ konecъ, vъ pёsnehъ razuma, ґsafu, pal0mъ, n7d
Tropari2, glasъ є7
Mltva

Kafjsma }. (Pal0mъ n7є-…g)

Vъ konecъ, nj lю1dehъ t s™hhъ ўdalennыhъ, dv7du vъ stolpopisanіe, vnegdA ўderžaša i5 i3noplemє1nnicы vъ gefэ, pal0mъ, n7є
Vъ konecъ, da ne rastli1ši, dv7du vъ stolpopisanіe, vnegdA є3mY tbэgati t licA saylova vъ peщeru, n7ѕ
Vъ konecъ, da ne rastli1ši, dv7du vъ stolpopisanіe, n7z
Vъ konecъ, da ne rastli1ši, dv7du vъ stolpopisanіe, vnegdA poslA saylъ i3 strežE d0mъ є3gw2, є4že ўmertvi1ti є3go2, n7i
Vъ konecъ, nj i3zmэni1tisz hotsщihъ, vъ stolpopisanіe dv7du, vъ naučenіe. VnegdA sožžE sredorёčіe smrjйskoe i3 smrjю sovalskuю, i3 vozvrati1sz їwavъ i3 porazi2 є3dHma vъ debri soleй dvanadesztь thszщъ, n7f
Vъ konecъ, vъ pёsnehъ, dv7du pal0mъ, …
Vъ konecъ, nj їdіfymэ, pal0mъ dv7du, …a
Pal0mъ dv7du, vnegdA bhti є3mY vъ pusthni їudeйstэй, …v
Vъ konecъ, pal0mъ dv7du, …g
Ta1kže tropari2, glasъ є7
Mltva

Kafjsma f. (Pal0mъ …d-…f)

Vъ konecъ, pal0mъ pёsni dv7du, pёsnь їeremjeva i3 їezekjileva, lюdeй preselenіz, є3gdA hotshu i3shodi1ti, …d
Vъ konecъ, pёsnь palmA voskrnіz, …є
Vъ konecъ, vъ pёsnehъ, pal0mъ pёsni dv7du, …ѕ
Vъ konecъ, pal0mъ pёsni dv7du, …z
Vъ konecъ, °nj i3zmёnšihsz, pal0mъ dv7du, …i
Vъ konecъ dv7du, vъ vospominanіe, vo є4že sp7sti1 mz gDu, …f
Tropari2, glasъ ѕ7
Mltva

Kafjsma ‹. (Pal0mъ o-o7ѕ)

Dv7du pal0mъ, sыnHvъ їwnadavovыhъ i3 pervыhъ plёnšihsz, ne nadpi1sanъ ў є3vrє1й, o7
NJ solomHnэ, pal0mъ dv7du, o7a
NJskudёša pBsni dv7da, shna їesseova. Pal0mъ ґsafu, o7v
Razuma ґsafu, o7g
Vъ konecъ, da ne rastli1ši, pal0mъ pёsni ґsafu, o7d
Vъ konecъ, vъ pёsnehъ, pal0mъ ґsafu, pёsnь ko ґssmrjaninu, o7є
Vъ konecъ, nj їdіfymэ, pal0mъ ґsafu, o7ѕ
Tropari2, glasъ ѕ7
Mltva

Kafjsma №i. (Pal0mъ o7z-p7d)

Razuma ґsafu, o7z
Pal0mъ ґsafu, o7i
Vъ konecъ, nj i3zmёnšihsz, svidёnіe ґsafu, pal0mъ o7f
Vъ konecъ, nj toči1lэhъ, pal0mъ ґsafu, p7
Pal0mъ ґsafu, p7a
Pёsnь palmA ґsafu, p7v
Vъ konecъ, nj toči1lэhъ, sыnHmъ korewvыmъ, pal0mъ, p7g
Vъ konecъ, sыnHmъ korewvыmъ, pal0mъ, p7d
Tropari2, glasъ z7
Mltva

Kafjsma v7i. (Pal0mъ p7є-§)

Mltva dv7du, p7є
SыnHmъ korewvыmъ, pal0mъ pёsni, p7ѕ
Pёsnь palmA sыnHmъ korewvыmъ, vъ konecъ, nj maelefэ є4že tvэщati, razuma є3manu ї}lьtzninu, p7z
Razuma є3fama ї}lьtznina, p7i
Mltva mwmsea čelovёka b9іz, p7f
HvalA pёsni dv7dovы, ne nadpi1sanъ ў є3vrє1й, §
Tropari2, glasъ z7
Mltva

Kafjsma Gi. (Pal0mъ §a-R)

Pal0mъ pёsni, vъ denь subbHtnый, §a
Vъ denь predsubbHtnый, vnegdA naseli1sz zemlS, hvalA pёsni dv7du, §v
Pal0mъ dv7du, vъ četvertый subbHtы, §g
HvalA pёsni dv7du, ne nadpi1sanъ ў є3vrє1й, §d
HvalA pёsni dv7du, vnegdA d0mъ sozidašesz po plэnenіi, ne nadpi1sanъ ў є3vrє1й, §є
Pal0mъ dv7du, є3gdA zemlS є3gw2 ўstrosšesz, ne nadpi1sanъ ў є3vrє1й, §ѕ
Pal0mъ dv7du, §z
Pal0mъ dv7du, §i
Pal0mъ dv7du vo i3spovёdanіe, §f
Pal0mъ dv7du, R
Tropari2, glasъ }
Mltva

Kafjsma d7i. (Pal0mъ Ra-Rd)

Moli1tva ni1щagw, є3gdA ўnhetъ i3 pred8 gDemъ prolіetъ molenіe svoE, Ra
Pal0mъ dv7du, Rv
Pal0mъ dv7du, nj mіrstёmъ bыtіi2, Rg
Ґllilyіa, Rd
Tropari2, glasъ }
Mltva

Kafjsma є7i. (Pal0mъ Rє-Ri)

Ґllilyіa, Rє
Ґllilyіa, Rѕ
Pёsnь, pal0mъ dv7du, Rz
Vъ konecъ, pal0mъ dv7du, Ri
Tropari2, glasъ №
Mltva

Kafjsma ѕ7i. (Pal0mъ Rf-rz7i)

Pal0mъ dv7du, Rf
Ґllilyіa, Ri
Ґllilyіa, pal0mъ, r№i
Ґllilyіa, rv7i
Ґllilyіa, rGi
Ґllilyіa, rd7i
Ґllilyіa, rє7i
Ґllilyіa, rѕ7i
Ґllilyіa, rz7i
Tropari2, glasъ №
Mltva

Kafjsma z7i. (Pal0mъ r}i)

Ґllilyіa, r}i
Tropari2, glasъ №
Mltva

Kafjsma }i. (Pal0mъ rf7i-rlg)

Pёsnь stepeneй, rf7i
Pёsnь stepeneй, Rk
Pёsnь stepeneй, rk7a
Pёsnь stepeneй, rk7v
Pёsnь stepeneй, rk7g
Pёsnь stepeneй, rk7d
Pёsnь stepeneй, rk7є
Pёsnь stepeneй, rk7ѕ
Pёsnь stepeneй, rk7z
Pёsnь stepeneй rk7i
Pёsnь stepeneй, rk7f
Pёsnь stepeneй, Rl
Pёsnь stepeneй, rla
Pёsnь stepeneй, rlv
Pёsnь stepeneй, rlg
Tropari2, glasъ v7
Mltva

Kafjsma f7i. (Pal0mъ rld-rm7v)

Ґllilyіa, rld
Ґllilyіa, rlє
Dv7du їeremjemъ, rlѕ
Pal0mъ dv7du, ґggea i3 zaharіi, rlz
Vъ konecъ dv7du, pal0mъ zaharіinъ, vъ razsёznіi, rli
Vъ konecъ, pal0mъ dv7du, rlf
Pal0mъ dv7du, Rm
Razuma dv7du, vnegdA bhti є3mY vъ vertepэ molsщemusz, rm7a
Pal0mъ dv7du, є3gdA gonsše є3go2 ґvessalHmъ shnъ є3gw2, rm7v
Tropari2, glasъ №
Mltva

Kafjsma k. (Pal0mъ rm7g-Rn)

Pal0mъ dv7du, kъ golіafu, rm7g
HvalA dv7du, rm7d
Ґllilyіa, ґggea i3 zaharіi, rm7є
Ґllilyіa, rm7ѕ
Ґllilyіa, ґggea i3 zaharіi, rm7z
Ґllilyіa, ґggea i3 zaharіi, rm7i
Ґllilyіa, rm7f
Ґllilyіa, Rn
Seй pal0mъ ns0bь pi1sanъ, dv7dovъ, i3 vnЁ čislA Rn palmHvъ, vnegdA є3dinob0rstvovaše na golіafa.
Ta1kže tropari2, glasъ }
Mltva

Mltvы po soveršenіi čtenіz palti1rьi

Dost0йnw є4stь
Tris™0e
Moli1tva ko pres™эй trbce
Moli1tva gDnz
Tropari2, glasъ ѕ7
Posemъ glag0li mltvu sію2 so vnimanіemъ
NJkončanіe
Končaetъ…

 

INTERNET IZDANJE
Objavljeno:
6. septembra 2018.
Izvor:
www.alexsem.org

 

Komentarisanje nije više omogućeno.