NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Psaltir

Psaltir

Dv7du pal0mъ, sыnHvъ їwnadavovыhъ i3 pervыhъ plёnšihsz, ne nadpi1sanъ ў є3vrє1й, o7

Na tS, gDi, ўpovahъ, da ne postыžysz vъ vёkъ.

Pravdoю tvoeю i3zbavi mS i3 i3zmi1 mz: prikloni2 ko mnЁ ќho tvoE i3 sp7si1 mz.

Bydi mi2 vъ bGa zaщi1titelz i3 vъ mёsto krёpko sp7sti1 mz: ćkw ўtverždenіe moE i3 pribёžiщe moE є3si2 tы2.

B9e m0й, i3zbavi mS i3z8 ruki2 grёšnagw, i3z8 ruki2 zakonoprestypnagw i3 njbi1dzщagw:

Ćkw tы2 є3si2 terpёnіe moE, gDi, gDi, ўpovanіe moE t ю4nosti moeS.

Vъ tebЁ ўtverdi1hsz t ўtr0bы, t čreva matere moeS tы2 є3si2 m0й pokrovi1telь: nj tebЁ pёnіe moE vhnu.

Ćkw čydo bhhъ mnHgimъ: i3 tы2 pom0щnikъ m0й krёpokъ.

Da i3sp0lnztsz ўstA mo‰ hvalenіz, ćkw da vospoю2 slavu tvoю2, vesь denь velikolёpіe tvoE.

Ne tverži menE vo vremz starosti: vnegdA njskudэvati krёposti moeй, ne njstavi menE.

Ćkw rёša vrazi2 moi2 mnЁ, i3 stregyщіi dyšu moю2 sovэщaša vkypэ,

Glag0lющe: bGъ njstavilъ є4stь є3go2, poženi1te i3 i3mi1te є3go2, ćkw nёstь i3zbavlszй.

B9e m0й, ne ўdali1sz t menE: b9e m0й, vъ p0moщь moю2 vonmi2.

Da postыdstsz i3 i3sčeznutъ njklevetaющіi dyšu moю2, da njblekytsz vъ stydъ i3 sramъ i4щuщіi ѕl†z mnЁ.

Ѓzъ že vsegdA voz8upovaю na tS, i3 priložY na vssku pohvalY tvoю2.

ЎstA mo‰ vozvэststъ pravdu tvoю2, vesь denь sp7senіe tvoE, ćkw ne poznahъ kni6žnaz.

Vni1du vъ si1lэ gDni: gDi, pomznY pravdu tebє2 є3di1nagw.

B9e m0й, i5mže nauči1lъ mS є3si2 t ю4nosti moeS, i3 do nhnэ vozvэщY čudesA tvo‰.

I# daže do starosti i3 prestarёnіz, b9e m0й, ne njstavi menE, d0ndeže vozvэщY mhšcu tvoю2 r0du vsemY grzdyщemu,

Si1lu tvoю2 i3 pravdu tvoю2, b9e, daže do vhšnihъ, ±že sotvori1lъ mi2 є3si2 veli6čіz: b9e, kto2 pod0benъ tebЁ;

E#li6ki kvi1lъ mi2 є3si2 skHrbi mnHgi i3 ѕlы2; i3 njbraщьsz njživotvori1lъ mS є3si2 i3 t bezdnъ zemli2 vozvelъ mS є3si2.

Ўmn0žilъ є3si2 na mnЁ veli1čestvіe tvoE, i3 njbraщьsz ўtёšilъ mS є3si2, i3 t bezdnъ zemli2 paki vozvelъ mS є3si2.

I$bo ѓzъ i3spovёmsz tebЁ vъ lю1dehъ, gDi, vъ sosydэhъ pal0mskihъ i4stinu tvoю2, b9e: vospoю2 tebЁ vъ gyslehъ, s™hй ї}levъ.

Vozraduetэsz ўstnЁ moi2, є3gdA vospoю2 tebЁ, i3 dušA moS, ю4že є3si2 i3zbavilъ:

E#щe že i3 ljzhkъ m0й vesь denь pouči1tsz pravdэ tvoeй, є3gdA postыdstsz i3 posramztsz i4щuщій ѕl†z mnЁ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.