NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Psaltir

Psaltir

Vъ konecъ, °nj i3zmёnšihsz, pal0mъ dv7du, …i

Sp7si1 mz, b9e, ćkw vnid0ša v0dы do duši2 moeS.

Ўglэb0hъ vъ timёnіi glubinы2, i3 nёstь postosnіz: prіid0hъ vo glubinы6 morsk‡z, i3 byrz potopi1 mz.

Ўtrudi1hsz zovhй, i3zmolčE gortanь m0й: i3sčez0stэ džči moi2, t є4že ўpovati mi2 na bGa moego2.

Ўmn0žišasz pače vl†sъ glavы2 moeS nenavi1dzщіi mS tyne: ўkrэpi1šasz vrazi2 moi2, i3zgonsщіi mS nepravednw: ±že ne voshiщahъ, togdA vozdashъ.

B9e, tы2 ўvёdэlъ є3si2 bezymіe moE, i3 pregrэšє1nіz mo‰ t tebє2 ne ўtai1šasz.

Da ne postыdstsz nj mnЁ terpsщіi tebE, gDi, gDi si1lъ: nižE da posramztsz nj mnЁ i4щuщіi tebE, b9e ї}levъ.

Ćkw tebє2 radi preterpёhъ ponošenіe, pokrы2 sramotA licE moE.

Čyždь bhhъ bratіi moeй i3 stranenъ sыnovHmъ matere moeS:

Ćkw revnostь d0mu tvoegw2 snэde mz, i3 ponošє1nіz ponossщihъ ti2 napad0ša na mS.

I# pokrhhъ post0mъ dyšu moю2, i3 bhstь vъ ponošenіe mnЁ:

I# položi1hъ njdэsnіe moE vretiщe, i3 bhhъ i5mъ vъ pri1tču.

NJ mnЁ glumlshusz sэdsщіi vo vratёhъ, i3 nj mnЁ poshu pію1щіi vіno2.

Ѓzъ že moli1tvoю moeю kъ tebЁ, b9e: vremz blgovolenіz, b9e: vo mn0žestvэ mlcti tvoeS ўslhši mS, vo i4stinэ sp7senіz tvoegw2.

Sp7si1 mz t brenіz, da ne ўglёbnu: da i3zbavlюsz t nenavi1dzщihъ mS i3 t glub0kihъ v0dъ.

Da ne potopi1tъ menE byrz vodnaz, nižE da požretъ menE glubinA, nižE svedetъ nj mnЁ rovennikъ ќstъ svoi1hъ.

Ўslhši mS, gDi, ćkw blga mlctь tvoS: po mn0žestvu щedr0tъ tvoi1hъ pri1zri na mS.

Ne tvrati2 licA tvoegw2 t džtroka tvoegw2, ćkw skorblю2: sk0rw ўslhši mS.

Vonmi2 duši2 moeй i3 i3zbavi ю5: vr†gъ moi1hъ radi i3zbavi mS.

Th bo vёsi ponošenіe moE, i3 stydъ m0й, i3 sramotY moю2: pred8 tob0ю vsi2 njskorblsющіi mS.

Ponošenіe čazše dušA moS i3 strastь: i3 ždahъ soskorbsщagw, i3 ne bЁ, i3 ўtэšaющihъ, i3 ne njbrэt0hъ.

I# daša vъ snёdь moю2 želčь, i3 vъ žaždu moю2 napoi1ša mS džcta.

Da bydetъ trapeza i4hъ pred8 ni1mi vъ sёtь i3 vъ vozdasnіe i3 vъ soblaznъ.

Da pomračatsz džči i4hъ, є4že ne vi1dэti, i3 hrebetъ i4hъ vhnu slzcы2.

Proleй na nS gnёvъ tv0й, i3 ćrostь gnёva tvoegw2 da posti1gnetъ i5hъ.

Da bydetъ dv0rъ i4hъ pystъ, i3 vъ žili1щahъ i4hъ da ne bydetъ živhй.

ZanE є3g0že tы2 porazi1lъ є3si2, tji pognaša, i3 kъ bolёzni ćzvъ moi1hъ priloži1ša.

Priloži2 bezzak0nіe kъ bezzak0nію i4hъ, i3 da ne vni1dutъ vъ pravdu tvoю2.

Da potrebstsz t kni1gi živhhъ, i3 sъ prvdnыmi da ne napi1šutsz.

Ni1щъ i3 bolsй є4smь ѓzъ: sp7senіe tvoE, b9e, da prіi1metъ mS.

Voshvalю2 i4mz bGa moegw2 sъ pёsnію, vozveli1ču є3go2 vo hvalenіi:

I# ўg0dno bydetъ bGu pače telьcA ю4na, r0gi i3znossщa i3 paznwkti.

Da ќzrztъ ni1щіi i3 vozveselstsz: vzыщi1te bGa, i3 živA bydetъ dušA vaša.

Ćkw ўslhša ўbHgіz gDь, i3 njkov†nnыz svo‰ ne ўničiži2.

Da voshvalztъ є3go2 nb7sA i3 zemlS, m0re i3 vs‰ živ{щaz vъ nemъ.

Ćkw bGъ sp7setъ sіHna, i3 sozi1ždutsz gradi їudeйstіi, i3 vselstsz tamw i3 naslёdztъ i5:

I# sёmz rabHvъ tvoi1hъ ўderži1tъ i5, i3 lю1bzщіi i4mz tvoE vselstsz vъ nemъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.