NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Psaltir

Psaltir

Vъ konecъ, vъ pёsnehъ, pal0mъ pёsni dv7du, …ѕ

B9e, ўщedri nы2 i3 blgoslovi1 nы, prosvэti2 licE tvoE na nы2 i3 pomi1luй nы2:

Poznati na zemli2 pytь tv0й, vo vsёhъ kzhcэhъ sp7senіe tvoE.

Da i3spovёdztsz tebЁ lю1dіe, b9e, da i3spovёdztsz tebЁ lю1dіe vsi2.

Da vozveselstsz i3 da vozraduюtsz kzhcы: ćkw sydiši lю1demъ pravot0ю, i3 kzhki na zemli2 nastaviši.

Da i3spovёdztsz tebЁ lю1dіe, b9e, da i3spovёdztsz tebЁ lю1dіe vsi2.

ZemlS dadE pl0dъ sv0й: blgoslovi1 nы, b9e, b9e našъ,

Blgoslovi1 nы, b9e: i3 da ўbostsz є3gw2 vsi2 koncы2 zemli2.

Slava:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.