NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Psaltir

Psaltir

Vъ konecъ, pal0mъ pёsni dv7du, pёsnь їeremjeva i3 їezekjileva, lюdeй preselenіz, є3gdA hotshu i3shodi1ti, …d

TebЁ podobaetъ pёsnь, b9e, vъ sіHnэ, i3 tebЁ vozdastsz moli1tva vo їerli1mэ.

Ўslhši moli1tvu moю2: kъ tebЁ vsska pl0tь prіi1detъ.

SlovesA bezzakHnnikъ premog0ša nasъ: i3 nečє1stіz n†ša tы2 njči1stiši.

Blženъ, є3g0že i3zbralъ є3si2 i3 prіslъ, vseli1tsz vo dv0rэhъ tvoi1hъ. I#sp0lnimsz vo blgi1hъ d0mu tvoegw2: s™ъ hramъ tv0й.

Di1venъ vъ pravdэ, ўslhši nы2, b9e, sp7si1telю našъ, ўpovanіe vsёhъ koncevъ zemli2 i3 syщihъ vъ m0ri daleče:

Ўgotovlszй g0rы krёpostію svoeю, prepossanъ si1loю:

Smuщazй glubinY morskyю, šymu v0lnъ є3gw2 kto2 postoi1tъ; smztytsz kzhcы,

I# ўbostsz živyщіi vъ koncahъ t znamenій tvoi1hъ: i3sh0dы ќtra i3 večera ўkrasi1ši.

Posэti1lъ є3si2 zemlю i3 ўpoi1lъ є3si2 ю5, ўmn0žilъ є3si2 njbogati1ti ю5: rэkA b9іz nap0lnisz v0dъ: ўgot0valъ є3si2 pi1щu i5mъ, ćkw takw є4stь ўgot0vanіe.

Brazdы6 є3S ўp0й, ўmn0ži ži6ta є3S: vъ kaplzhъ є3S vozveseli1tsz vozsіsющi.

Blgoslovi1ši vэnecъ lёta blagosti tvoeS, i3 polS tvo‰ i3sp0lnztsz tyka:

Razbotёюtъ kr†snaz pusthni, i3 radostію h0lmi preposšutsz.

NJdёzšasz džvni džvčіi, i3 ўdHlіz ўmn0žatъ pšeni1cu: vozzovytъ, i4bo vospoю1tъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.