NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Psaltir

Psaltir

Vъ konecъ, vъ pёsnehъ, dv7du pal0mъ, …

Ўslhši, b9e, molenіe moE, vonmi2 moli1tvэ moeй:

T konє1cъ zemli2 kъ tebЁ vozzvahъ, vnegdA ўnы2 serdce moE: na kamenь vozneslъ mS є3si2, nastavilъ mS є3si2,

Ćkw bhlъ є3si2 ўpovanіe moE, st0lpъ krёposti t licA vražіz.

Vselю1sz vъ selenіi tvoemъ vo vёki, pokrhюsz vъ kr0vэ kri1lъ tvoi1hъ.

Ćkw tы2, b9e, ўslhšalъ є3si2 moli6tvы mo‰, dalъ є3si2 dostosnіe bosщыmsz i4mene tvoegw2.

Dni6 na dni6 carє1vы priloži1ši, lBta є3gw2 do dnE r0da i3 r0da.

Prebydetъ vъ vёkъ pred8 bGomъ: mlctь i3 i4stinu є3gw2 kto2 vzhщetъ;

Takw vospoю2 i4meni tvoemY vo vёki, vozdati mi2 moli6tvы mo‰ denь t dnE.

Slava:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.