NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Psaltir

Psaltir

Vъ konecъ, da ne rastli1ši, dv7du vъ stolpopisanіe, vnegdA poslA saylъ i3 strežE d0mъ є3gw2, є4že ўmertvi1ti є3go2, n7i

I#zmi1 mz t vr†gъ moi1hъ, b9e, i3 t vostaю1щihъ na mS i3zbavi mS:

I#zbavi mS t dёlaющihъ bezzak0nіe, i3 t m{žъ kroveй sp7si1 mz.

Ćkw sE, ўlovi1ša dyšu moю2, napad0ša na mS krёpcыi: nižE bezzak0nіe moE, nižE grёhъ m0й, gDi:

Bez8 bezzak0nіz tek0hъ i3 i3spravihъ: vostani vъ srёtenіe moE i3 vi1ždь.

I# tы2, gDi b9e si1lъ, b9e ї}levъ, vonmi2 posэti1ti vs‰ kzhki: da ne ўщedriši vs‰ dёlaющыz bezzak0nіe.

Vozvratstsz na večerъ, i3 vzalčutъ ćkw pesъ, i3 njbhdutъ gradъ.

SE, tji tvэщaюtъ ўstы6 svoi1mi, i3 mečь vo ўstnahъ i4hъ: ćkw kto2 slhša;

I# tы2, gDi, posmэešisz i5mъ, ўničiži1ši vs‰ kzhki.

Deržavu moю2 kъ tebЁ sohranю2: ćkw tы2, b9e, zastypnikъ m0й є3si2.

BGъ m0й, mlctь є3gw2 predvari1tъ mS: bGъ m0й, kvi1tъ mnЁ na vrazёhъ moi1hъ.

Ne ўbjй i5hъ, da ne kogdA zabydutъ zak0nъ tv0й: rastoči2 | si1loю tvoeю i3 nizvedi2 |, zaщi1tniče m0й, gDi,

Grёhъ ќstъ i4hъ, sl0vo ўstenъ i4hъ: i3 ćti da bydutъ vъ gordhni svoeй, i3 t klstvы i3 lži2 vozvэststsz vъ konči1nэ,

Vo gnёvэ konči1nы, i3 ne bydutъ: i3 ўvёdztъ, ćkw bGъ vLčestvuetъ їakwvomъ i3 koncы2 zemli2.

Vozvratstsz na večerъ, i3 vzalčutъ ćkw pesъ, i3 njbhdutъ gradъ:

Tji razhdutsz ćsti: ѓщe li že ne nashtztsz, i3 por0pщutъ.

Ѓzъ že vospoю2 si1lu tvoю2 i3 vozraduюsz zaytra nj mlcti tvoeй: ćkw bhlъ є3si2 zastypnikъ m0й i3 pribёžiщe moE vъ denь sk0rbi moeS.

Pom0щnikъ m0й є3si2, tebЁ poю2: ćkw bGъ zastypnikъ m0й є3si2, b9e m0й, mlctь moS.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.