NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Psaltir

Psaltir

Mltva

GDi b9e m0й, ćkw blgъ i3 člvэkolю1becъ, mnHgіz mlcti sotvori1lъ є3si2 so mn0ю, ±že ne čazhъ vi1dэti, i3 čto2 vozdamъ tvoeй blgosti, gDi m0й gDi; blgodarю2 tvoE mnogopёtoe i4mz: blgodarю2 tvoE neispovэdi1moe na mnЁ blgoutr0bіe: blgodarю2 bezprikladnoe tvoE dolgoterpёnіe. i3 t nhnэ zastupi2, i3 pomozi2 mnЁ, i3 pokrhй mS vLko t vsёhъ, є4že ne ktomY sogrэšati pred8 tob0ю: th bo vёsi є3stestvA moegw2 ўdobopopolznovennoe, tы2 vёsi bezymіe moE, tы2 vёsi mn0ю sodBznnaz, ±že vъ vёdэnіi i3 ne vъ vёdэnіi, ±že vHlьnaz i3 nevHlьnaz, ±že vъ noщi2 i3 vo dni2, i3 vo ўmЁ i3 mhsli: ćkw blagъ ќbw i3 člvэkolю1becъ bGъ, njči1sti | ros0ю mlcti tvoeS preblgjй gDi, i3 sp7si2 nasъ i4mene radi tvoegw2 s™agw, i4miže vёsi sudьbami. Th bo є3si2 svёtъ, i3 i4stina, i3 živ0tъ: i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.