NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Psaltir

Psaltir

Vъ konecъ, vъ pёsnehъ razuma, ґsafu, pal0mъ, n7d

Vnuši2, b9e, moli1tvu moю2 i3 ne prezri molenіz moegw2:

Vonmi1 mi i3 ўslhši mS: vozskorbёhъ pečalію moeю, i3 smzt0hsz

T glasa vražіz i3 t stuženіz grёšniča: ćkw ўkloni1ša na mS bezzak0nіe i3 vo gnёvэ vraždovahu mi2.

Serdce moE smztesz vo mnЁ, i3 bosznь smerti napadE na mS:

Strahъ i3 trepetъ prіi1de na mS, i3 pokrh mz tmA.

I# rёhъ: kto2 dastъ mi2 krilB ćkw golubi6nэ; i3 poleщY, i3 počjю.

SE, ўdali1hsz bёgaz i3 vodvori1hsz vъ pusthni.

Čazhъ bGa sp7saющagw mS t malodyšіz i3 t byri.

Potopi2, gDi, i3 razdэli2 ljzhki i4hъ: ćkw vi1dэhъ bezzak0nіe i3 prerэkanіe vo gradэ.

Dnemъ i3 n0щію njbhdetъ i5 po stэnamъ є3gw2: bezzak0nіe i3 trydъ posredЁ є3gw2, i3 nepravda:

I# ne njskudЁ t st0gnъ є3gw2 li1hva i3 lestь.

Ćkw ѓщe bы vragъ ponosi1lъ mi2, preterpёlъ bhhъ ќbw: i3 ѓщe bы nenavi1dzй mS na mS velerёčevalъ, ўkrhlъ bhhъ sz t negw2.

Th že, čelovёče ravnodyšne, vladhko m0й i3 znaemый m0й,

I$že kypnw naslaždalsz є3si2 so mn0ю brašenъ: vъ domY b9іi hodi1homъ є3dinomыšlenіemъ.

Da prіi1detъ že smertь na nS, i3 da sni1dutъ vo ѓdъ ži1vi: ćkw lukavstvo vъ žili1щahъ i4hъ, posredЁ i4hъ.

Ѓzъ kъ bGu vozzvahъ, i3 gDь ўslhša mS. Večerъ i3 zaytra i3 polydne povёmъ i3 vozvэщY, i3 ўslhšitъ glasъ m0й.

I#zbavitъ mi1romъ dyšu moю2 t približaющihsz mnЁ: ćkw vo mn0zэ bshu so mn0ю.

Ўslhšitъ bGъ, i3 smiri1tъ | shй prežde vBkъ: nёstь bo i5mъ i3zmэnenіz, ćkw ne ўbosšasz bGa.

ProstrE ryku svoю2 na vozdasnіe: njskverni1ša zavёtъ є3gw2.

Razdэli1šasz t gnёva licA є3gw2, i3 pribli1žišasz serdcA i4hъ: ўmsknuša slovesA i4hъ pače є3lea, i3 t† sytь strёlы.

Vozverzi na gDa pečalь tvoю2, i3 t0й tS prepitaetъ: ne dastъ vъ vёkъ molvы2 prvdniku.

Th že, b9e, nizvedeši i5hъ vъ studenecъ i3stlёnіz: myžіe kroveй i3 lьsti2 ne prepolovstъ dnjй svoi1hъ. Ѓzъ že, gDi, ўpovaю na tS.

Slava:

Po z7-й kafjsmэ: Tris™0e, po DŽ§e našъ:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.