NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Psaltir

Psaltir

Vъ konecъ, vъ pёsnehъ razuma dv7du. VnegdA prіiti2 zіfeєmъ i3 reщi2 saylovi: ne se li, dv7dъ skrhsz vъ nasъ; n7g

B9e, vo i4mz tvoE sp7si1 mz i3 vъ si1lэ tvoeй sudi1 mi.

B9e, ўslhši moli1tvu moю2, vnuši2 glag0lы ќstъ moi1hъ:

Ćkw čyždіi vostaša na mS, i3 krёpcыi vzыskaša dyšu moю2, i3 ne predloži1ša bGa pred8 sob0ю.

Se bo, bGъ pomogaetъ mi2, i3 gDь zastypnikъ duši2 moeй:

Tvrati1tъ ѕl†z vragHmъ moi6mъ: i4stinoю tvoeю potrebi2 i5hъ.

V0leю požrY tebЁ, i3spovёmsz i4meni tvoemY, gDi, ćkw blgo:

Ćkw t vsskіz pečali i3zbavilъ mS є3si2, i3 na vragi2 mo‰ vozzrЁ džko moE.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.