NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Psaltir

Psaltir

Vъ konecъ, razuma dv7du. VnegdA prіiti2 dwi1ku їdumeйsku, i3 vozvэsti1ti saylu, i3 reщi2 є3mY: prіi1de dv7dъ vъ d0mъ ґvіmelehovъ, n7a

Čto2 hvališisz vo ѕl0bэ, si1lьne; bezzak0nіe vesь denь,

Nepravdu ўmhsli ljzhkъ tv0й: ćkw bri1tvu i3z8wщrenu sotvori1lъ є3si2 lestь.

Vozlюbi1lъ є3si2 ѕl0bu pače blgosthni, nepravdu neže glag0lati pravdu:

Vozlюbi1lъ є3si2 vs‰ glag0lы potHpnыz, ljzhkъ lьsti1vъ.

Segw2 radi bGъ razruši1tъ tS do koncA: vost0rgnetъ tS, i3 preseli1tъ tS t selenіz tvoegw2 i3 k0renь tv0й t zemli2 živhhъ.

Ќzrztъ prvdnіi i3 ўbostsz, i3 nj nemъ vozsmэю1tsz i3 rekytъ:

SE, čelovёkъ, i4že ne položi2 bGa pom0щnika sebЁ, no ўpovA na mn0žestvo bogatstva svoegw2, i3 vozm0že suet0ю svoeю.

Ѓzъ že ćkw maslina plodovi1ta vъ domY b9іi: ўpovahъ na mlctь b9ію vo vёkъ i3 vъ vёkъ vёka.

I#spovёmsz tebЁ vъ vёkъ, ćkw sotvori1lъ є3si2: i3 terplю2 i4mz tvoE, ćkw blgo pred8 prpdbnыmi tvoi1mi.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.