NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Psaltir

Psaltir

Pal0mъ ґsafu, m7f

BGъ bogHvъ gDь glag0la, i3 prizvA zemlю t vostHkъ s0lnca do z†padъ.

T sіHna blgolёpіe krasotы2 є3gw2:

BGъ ćvэ prіi1detъ, bGъ našъ, i3 ne premolči1tъ: džgnь pred8 ni1mъ vozgori1tsz, i3 w4krestъ є3gw2 byrz ѕёlьna.

Prizovetъ nebo svhše, i3 zemlю, razsudi1ti lю1di svo‰.

Soberi1te є3mY prpdbnыz є3gw2, zavэщaющыz zavёtъ є3gw2 nj žertvahъ.

I# vozvэststъ nb7sA pravdu є3gw2: ćkw bGъ sudіS є4stь.

Ўslhšite, lю1dіe moi2, i3 vozglag0lю vamъ, ї}lю, i3 zasvidёtelьstvuю tebЁ: bGъ, bGъ tv0й є4smь ѓzъ.

Ne nj žertvahъ tvoi1hъ njbličY tS, vsesožžє1nіz že tvo‰ predo mn0ю sytь vhnu:

Ne prіimY t d0mu tvoegw2 telьcє1vъ, nižE t stadъ tvoi1hъ kozlHvъ.

Ćkw moi2 sytь vsi2 ѕvёrіe dubravnіi, sk0ti vъ gorahъ i3 vol0ve:

Poznahъ vs‰ pti6cы nebє1snыz, i3 krasotA selьnaz so mn0ю є4stь.

Ѓщe vzalču, ne rekY tebЁ: mos bo є4stь vselennaz i3 i3spolnenіe є3S.

E#dA ćmъ mzsA ю4nča; i3li2 kr0vь kozlHvъ pію2;

Požri2 bGovi žertvu hvalы2 i3 vozdaždь vhšnemu moli6tvы tvo‰:

I# prizovi1 mz vъ denь sk0rbi tvoeS, i3 i3zmy tz, i3 proslaviši mS.

Grёšniku že rečE bGъ: vskyю tы2 povёdaeši njpravd†nіz mo‰ i3 vosprіemleši zavёtъ m0й ўstы2 tvoi1mi;

Th že voznenavi1dэlъ є3si2 nakazanіe i3 tverglъ є3si2 slovesA mo‰ vspstь.

Ѓщe vi1dэlъ є3si2 tatz, teklъ є3si2 sъ ni1mъ, i3 sъ prelюbodёemъ ўčastіe tvoE polagalъ є3si2:

ЎstA tvo‰ ўmn0žiša ѕl0bu, i3 ljzhkъ tv0й spletaše lьщє1nіz:

SэdS na brata tvoego2 klevetalъ є3si2 i3 na shna matere tvoeS polagalъ є3si2 soblaznъ.

Sі‰ sotvori1lъ є3si2, i3 ўmolčahъ, voznepщevalъ є3si2 bezzak0nіe, ćkw bydu tebЁ pod0benъ: njbličy tz i3 predstavlю pred8 licemъ tvoi1mъ grэhi2 tvo‰.

Razumёйte ќbw sі‰, zabыvaющіi bGa, da ne kogdA pohi1titъ, i3 ne bydetъ i3zbavlszй.

Žertva hvalы2 proslavitъ mS, i3 tamw pytь, i4mže kvlю2 є3mY sp7senіe moE.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.