NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Psaltir

Psaltir

Mltva

Blgodari1mъ tS gDi b9e našъ, nj vsёhъ blgodэsnіihъ tvoi1hъ, ±že t pervagw v0zrasta do nastosщagw, vъ nasъ nedost0йnыhъ bhvšihъ, nj i4hže vёmы i3 ne vёmы, nj kvlennыhъ i3 nezvlennыhъ, ±že dёlomъ bhvšihъ, i3 sl0vomъ: vozlюbi1vый nasъ, ćkože i3 є3dinor0dnago tvoego2 sn7a nj nasъ dati i3zv0livый, spod0bi i3 nasъ dostHйnы bhti tvoeS lюbvE. daždь sl0vomъ tvoi1mъ mydrostь, i3 strahomъ tvoi1mъ vdohni2 krёpostь t tvoeS si1lы, i3 ѓщe čto2 hotsщe, i3li2 ne hotsщe sogrэši1homъ, prosti2, i3 ne vmэni2: i3 sohrani2 dyšu našu s™u, i3 predstavi ю5 tvoemY prt0lu s0vэstь i3myщu či1stu, i3 konecъ dost0inъ člvэkolю1bіz tvoegw2. i3 pomzni2 gDi, vsёhъ prizыvaющihъ i4mz tvoE vo i4stinэ, pomzni2 vsёhъ blga i3li2 soproti6vnaz namъ hotsщihъ, vsi1 bo čelovёcы є3smы2, i3 vsye vsskъ čelovёkъ. tёmže m0limsz tebЁ gDi: podaždь namъ tvoegw2 blgoutr0bіz velію mlctь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.