NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Psaltir

Psaltir

Vъ konecъ, sыnHvъ koreovыhъ, vъ razumъ, pal0mъ m7g

B9e, ўši1ma našima ўslhšahomъ, i3 ntcы2 naši vozvэsti1ša namъ dёlo, є4že sodёlalъ є3si2 vo dnehъ i4hъ, vo dnehъ drevnihъ.

RukA tvoS kzhki potrebi2, i3 nasadi1lъ | є3si2: njѕl0bilъ є3si2 lю1di i3 i3zgnalъ є3si2 |.

Ne bo mečemъ svoi1mъ naslёdiša zemlю, i3 mhšca i4hъ ne spasE i4hъ, no desni1ca tvoS i3 mhšca tvoS i3 prosvэщenіe licA tvoegw2, ćkw blgovoli1lъ є3si2 vъ ni1hъ.

Tы2 є3si2 samъ cRь m0й i3 bGъ m0й, zapovёdazй spasє1nіz ї†kwvlz.

NJ tebЁ vragi2 našz i3zbodemъ r0gi, i3 nj i4meni tvoemъ ўničiži1mъ vostaю1щыz na nы2.

Ne na lykъ bo m0й ўpovaю, i3 mečь m0й ne spasetъ menE:

Sp7slъ bo є3si2 nasъ t stužaющihъ namъ, i3 nenavi1dzщihъ nasъ posrami1lъ є3si2.

NJ bz7э pohvalimsz vesь denь, i3 nj i4meni tvoemъ i3spovёmыsz vo vёkъ.

Nhnэ že tri1nulъ є3si2 i3 posrami1lъ є3si2 nasъ, i3 ne i3zhdeši, b9e, vъ si1lahъ našihъ.

Vozvrati1lъ є3si2 nasъ vspstь pri vrazёhъ našihъ, i3 nenavi1dzщіi nasъ rashiщahu sebЁ.

Dalъ є3si2 nasъ ćkw džvcы snёdi, i3 vo kzhcэhъ razsёzlъ nы2 є3si2.

Tdalъ є3si2 lю1di tvo‰ bez8 cэnы2, i3 ne bЁ mn0žestvo vъ vosklicanіihъ našihъ.

Položi1lъ є3si2 nasъ ponošenіe sosёdwmъ našыmъ, podražnenіe i3 poruganіe syщыmъ w4krestъ nasъ.

Položi1lъ є3si2 nasъ vъ pri1tču vo kzhcэhъ, pokivanію glavы2 vъ lю1dehъ.

Vesь denь sramъ m0й predo mn0ю є4stь, i3 stydъ licA moegw2 pokrh mz,

T glasa ponošaющagw i3 njklevetaющagw, t licA vražіz i3 i3zgonsщagw.

Sі‰ vs‰ prіid0ša na nы2, i3 ne zabhhomъ tebє2, i3 ne nepravdovahomъ vъ zavёtэ tvoemъ,

I# ne tstupi2 vspstь serdce naše: i3 ўkloni1lъ є3si2 stezi2 našz t puti2 tvoegw2,

Ćkw smiri1lъ є3si2 nasъ na mёstэ njѕloblenіz, i3 prikrh nы sёnь smertnaz.

Ѓщe zabhhomъ i4mz bGa našegw, i3 ѓщe vozdёhomъ ryki našz kъ b0gu čuždemu,

Ne bGъ li vzhщetъ si1hъ; t0й bo vёstь t†йnaz serdca.

ZanE tebє2 radi ўmerщvlsemsz vesь denь, vmэni1homsz ćkw džvcы zakolenіz.

Vostani, vskyю spi1ši, gDi; voskrni2, i3 ne tri1ni do koncA.

Vskyю licE tvoE tvraщaeši; zabыvaeši niщetY našu i3 sk0rbь našu;

Ćkw smiri1sz vъ perstь dušA naša, prilьpE zemli2 ўtr0ba naša.

Voskrni2, gDi, pomozi2 namъ, i3 i3zbavi nasъ i4mene radi tvoegw2.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.