NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Psaltir

Psaltir

Vъ konecъ, pal0mъ dv7du, m7

Blženъ razumэvazй na ni1щa i3 ўb0ga, vъ denь lю1tъ i3zbavitъ є3go2 gDь.

GDь da sohrani1tъ є3go2 i3 živi1tъ є3go2, i3 da ўblži1tъ є3go2 na zemli2 i3 da ne predastъ є3gw2 vъ ryki vragHvъ є3gw2.

GDь da pom0žetъ є3mY na ndrЁ bolёzni є3gw2: vsE l0že є3gw2 njbrati1lъ є3si2 vъ bolBzni є3gw2.

Ѓzъ rёhъ: gDi, pomi1luй mS, i3scэli2 dyšu moю2, ćkw sogrэši1hъ ti2.

Vrazi2 moi2 rёša mnЁ ѕl†z: kogdA ќmretъ, i3 pogi1bnetъ i4mz є3gw2;

I# vhoždaše vi1dэti, vsye glag0laše serdce є3gw2: sobrA bezzak0nіe sebЁ, i3shoždaše v0nъ i3 glag0laše vkypэ.

Na mS šeptahu vsi2 vrazi2 moi2, na mS pomыšlshu ѕl†z mnЁ.

Sl0vo zakonoprestypnoe vozloži1ša na mS: є3dA spsй ne priloži1tъ voskresnyti;

I$bo čelovёkъ mi1ra moegw2, na neg0že ўpovahъ, kdhй hlёbы mo‰, vozveli1či na mS zapinanіe.

Th že, gDi, pomi1luй mS i3 vozstavi mS, i3 vozdamъ i5mъ.

Vъ semъ poznahъ, ćkw voshotёlъ mS є3si2, ćkw ne vozraduetsz vragъ m0й nj mnЁ.

Mene že za neѕl0bіe prіslъ, i3 ўtverdi1lъ mS є3si2 pred8 tob0ю vъ vёkъ.

Blgoslovenъ gDь bGъ ї}levъ t vёka i3 do vёka: bydi, bydi.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.