NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Psaltir

Psaltir

Vъ konecъ, pal0mъ dv7du, lf

TerpS poterpёhъ gDa, i3 vnstъ mi2 i3 ўslhša moli1tvu moю2:

I# vozvede mz t r0va strasteй i3 t brenіz ti1nы, i3 postavi na kameni n0zэ moi2 i3 i3spravi stwpы2 mo‰:

I# vloži2 vo ўstA mo‰ pёsnь n0vu, pёnіe bGu našemu. Ќzrztъ mn0zi i3 ўbostsz, i3 ўpovaюtъ na gDa.

Blženъ myžъ, є3myže є4stь i4mz gDne ўpovanіe є3gw2, i3 ne prizrЁ vъ suєtы2 i3 neistovlє1nіz lHžnaz.

MnHga sotvori1lъ є3si2 tы2, gDi b9e m0й, čudesA tvo‰, i3 pomыšlenієmъ tvoi6mъ nёstь kto2 ўpod0bitsz tebЁ: vozvэsti1hъ i3 glag0lahъ: ўmn0žišasz pače čislA.

Žertvы i3 prinošenіz ne voshotёlъ є3si2, tёlo že sverši1lъ mi2 є3si2: vsesožženій i3 nj grэsЁ ne vzыskalъ є3si2.

TogdA rёhъ: sE, prіidY: vъ glavi1znэ kni1žnэ pi1sano є4stь nj mnЁ:

E$že sotvori1ti v0lю tvoю2, b9e m0й, voshotёhъ, i3 zak0nъ tv0й posredЁ čreva moegw2.

Blgovэsti1hъ pravdu vъ cRkvi veli1cэй, sE, ўstnamъ moi6mъ ne vozbranю2: gDi, tы2 razumёlъ є3si2.

Pravdu tvoю2 ne skrhhъ vъ serdcы moemъ, i4stinu tvoю2 i3 sp7senіe tvoE rёhъ, ne skrhhъ mlctь tvoю2 i3 i4stinu tvoю2 t s0nma mn0ga.

Th že, gDi, ne ўdali2 щedr0tъ tvoi1hъ t menE: mlctь tvoS i3 i4stina tvoS vhnu da zastypitэ mS.

Ćkw njderžaša mS ѕl†z, i5mže nёstь čislA: postig0ša mS bezzakHnіz mo‰, i3 ne vozmog0hъ zrёti: ўmn0žišasz pače vl†sъ glavы2 moeS, i3 serdce moE njstavi mS.

Blgovoli2, gDi, i3zbaviti mS: gDi, vo є4že pomoщi1 mi, vonmi2.

Da postыdstsz i3 posramztsz vkypэ i4щuщіi dyšu moю2, i3z8sti ю5: da vozvratstsz vspstь i3 postыdstsz hotsщіi mi2 ѕl†z.

Da prіi1mutъ ѓbіe stydъ sv0й glag0lющіi mi2: blagože, blagože.

Da vozraduюtsz i3 vozveselstsz nj tebЁ vsi2 i4щuщіi tebE, gDi, i3 da rekytъ vhnu, da vozveli1čitsz gDь, lю1bzщіi sp7senіe tvoE.

Ѓzъ že ni1щъ є4smь i3 ўb0gъ, gDь popečetsz nj mnЁ: pom0щnikъ m0й i3 zaщi1titelь m0й є3si2 tы2, b9e m0й, ne zakosni2.

Slava:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.