NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Psaltir

Psaltir

Pal0mъ dv7du, ld

Sudi2, gDi, njbi1dzщыz mS, pobori2 borю1щыz mS.

Prіimi2 nryžіe i3 щi1tъ i3 vostani vъ p0moщь moю2:

I#zsyni mečь i3 zaklюči2 soproti1vъ gonsщihъ mS: rcы2 duši2 moeй: sp7senіe tvoE є4smь ѓzъ.

Da postыdstsz i3 posramztsz i4щuщіi dyšu moю2, da vozvratstsz vspstь i3 postыdstsz mhslzщіi mi2 ѕl†z.

Da bydutъ ćkw prahъ pred8 licemъ vёtra, i3 ѓgGlъ gDenь njskorblsz i5hъ:

Da bydetъ pytь i4hъ tmA i3 p0lzokъ, i3 ѓgGlъ gDenь pogonszй i5hъ:

Ćkw tyne skrhša mi2 pagubu sёti svoeS, vsye ponosi1ša duši2 moeй.

Da prіi1detъ є3mY sёtь, ю4že ne vёstь, i3 lovi1tva, ю4že skrы2, da njb8i1metъ i5, i3 vъ sёtь da vpadetъ vъ nю2.

Duša že moS vozraduetsz nj gDэ, vozveseli1tsz nj sp7senіi є3gw2.

Vs‰ kHsti mo‰ rekytъ: gDi, gDi, kto2 pod0benъ tebЁ; i3zbavlszй ni1щa i3z8 ruki2 krёplьšihъ є3gw2, i3 ni1щa, i3 ўb0ga t rashiщaющihъ є3go2.

Vostavše na mS svidёtelє nepravednіi, ±že ne vёdzhъ, voprošahu mS.

Vozdaša mi2 luk†vaz voz8 blg†z, i3 bezčadіe duši2 moeй.

Ѓzъ že, vnegdA nni2 stužahu mi2, njblačahsz vo vretiщe i3 smirshъ post0mъ dyšu moю2, i3 moli1tva moS vъ nёdro moE vozvrati1tsz.

Ćkw bli1žnemu, ćkw bratu našemu, takw ўgoždahъ: ćkw plačz i3 sёtuz, takw smirshsz.

I# na mS vozveseli1šasz i3 sobrašasz: sobrašasz na mS r†nы, i3 ne poznahъ: razdэli1šasz, i3 ne ўmili1šasz.

I#skusi1ša mS, podražni1ša mS podražnenіemъ, poskrežetaša na mS zubы2 svoi1mi.

GDi, kogdA ќzriši; ўstr0й dyšu moю2 t ѕlodёйstva i4hъ, t lє1vъ є3dinor0dnuю moю2.

I#spovёmsz tebЁ vъ cRkvi mn0zэ, vъ lю1dehъ tsžcэhъ voshvalю1 tz.

Da ne vozraduюtsz nj mnЁ vraždyющіi mi2 nepravednw, nenavi1dzщіi mS tyne i3 pomizaющіi nči1ma:

Ćkw mnЁ ќbw mi6rnaz glag0lahu, i3 na gnёvъ lє1sti pomыšlshu.

Razširi1ša na mS ўstA svo‰, rёša: blagože, blagože, vi1dэša džči naši.

Vi1dэlъ є3si2, gDi, da ne premolči1ši: gDi, ne tstupi2 t menE.

Vostani, gDi, i3 vonmi2 sudY moemY, b9e m0й i3 gDi m0й, na prю2 moю2.

Sudi1 mi, gDi, po pravdэ tvoeй, gDi b9e m0й, i3 da ne vozraduюtsz nj mnЁ.

Da ne rekytъ vъ serdcahъ svoi1hъ: blagože, blagože duši2 našeй: nižE da rekytъ: požr0homъ є3go2.

Da postыdstsz i3 posramztsz vkypэ raduющіisz ѕlHmъ moi6mъ: da njblekytsz vъ stydъ i3 sramъ velerёčuющіi na mS.

Da vozraduюtsz i3 vozveselstsz hotsщіi pravdы moeS: i3 da rekytъ vhnu, da vozveli1čitsz gDь, hotsщіi mi1ra rabY є3gw2.

I# ljzhkъ m0й pouči1tsz pravdэ tvoeй, vesь denь hvalЁ tvoeй.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.