NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Psaltir

Psaltir

Tropari2, glasъ z7

Smirennuю moю2 dyšu posэti2 gDi, vo grэsёhъ vsE žitіE i3ždi1všuю: i4mže w4brazomъ bludni1cu prіimi2 i3 menE, i3 sp7si1 mz.

Preplavaz puči1nu nastosщagw žitіS, pomыšlsю bezdnu mn0gihъ moi1hъ ѕHlъ, i3 ne i3mёzй njkormi1telz pomыšlenій, petr0vъ provэщavaю ti2 glasъ: sp7si1 mz hrtE, sp7si1 mz b9e, ćkw člvэkolю1becъ.

Slava: Sk0rw sovni1demъ vъ nevёstnikъ hrt0vъ, da vsi2 ўslhšimъ blžennый glasъ hrtA bGa našegw: prіidi1te lю1bzщіi nbcnuю slavu, soprič†stnicы bhvše mydrыhъ dёvъ, ўzsni1vše svэщы2 našz vёroю.

I# nhnэ: DušE, pokaйsz prežde i3sh0da tvoegw2, sydъ neumhtenъ grBšnыmъ є4stь, i3 nesterpi1mый, vozopjй gDu vo ўmilenіi serdca: sogrэši1hъ ti2 vъ vёdэnіi i3 ne vъ vёdэnіi, щedrый, mltvami bcdы ўщedri, i3 sp7si1 mz.

GDi pomi1luй, m7.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.