NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Psaltir

Psaltir

Pal0mъ dv7du, prežde pomazanіz, k7ѕ

GDь prosvэщenіe moE i3 sp7si1telь m0й, kogw2 ўboю1sz; gDь zaщi1titelь životA moegw2, t kogw2 ўstrašysz;

VnegdA približatisz na mS ѕl0buющыmъ, є4že snёsti plHti mo‰, njskorblsющіi mS i3 vrazi2 moi2, tji i3znemog0ša i3 pad0ša.

Ѓщe njpolči1tsz na mS p0lkъ, ne ўboi1tsz serdce moE: ѓщe vostanetъ na mS branь, na nego2 ѓzъ ўpovaю.

E#di1no prosi1hъ t gDa, to2 vzыщY: є4že ži1ti mi2 vъ domY gDni vs‰ dni6 životA moegw2, zrёti mi2 krasotY gDnю i3 posэщati hramъ s™hй є3gw2.

Ćkw skrh mz vъ selenіi svoemъ vъ denь ѕHlъ moi1hъ, pokrh mz vъ taйnэ selenіz svoegw2, na kamenь voznese mz.

I# nhnэ sE, voznesE glavY moю2 na vragi2 mo‰: njbыd0hъ i3 požr0hъ vъ selenіi є3gw2 žertvu hvalenіz i3 voskliknovenіz: poю2 i3 vospoю2 gDevi.

Ўslhši, gDi, glasъ m0й, i4mže vozzvahъ, pomi1luй mS i3 ўslhši mS.

TebЁ rečE serdce moE: gDa vzыщY, vzыskA tebE licE moE, licA tvoegw2, gDi, vzыщY.

Ne tvrati2 licA tvoegw2 t menE i3 ne ўkloni1sz gnёvomъ t rabA tvoegw2: pom0щnikъ m0й bydi, ne tri1ni menE i3 ne njstavi menE, b9e, sp7si1telю m0й.

Ćkw ntecъ m0й i3 mati moS njstavista mS, gDь že vosprіstъ mS.

Zakonopoloži1 mi, gDi, vъ puti2 tvoemъ, i3 nastavi mS na stezю2 pravuю vr†gъ moi1hъ radi.

Ne predaždь menE vъ dyšы stužaющihъ mi2: ćkw vostaša na mS svidёtelє nepravednіi, i3 solgA nepravda sebЁ.

Vёruю vi1dэti blg†z gDnz na zemli2 živhhъ.

Poterpi2 gDa, mužaйsz, i3 da krэpi1tsz serdce tvoE, i3 poterpi2 gDa.

Slava:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.