NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Psaltir

Psaltir

Mltva

GDi vsederži1telю, sl0ve prebeznačalьnagw nc7A, samosoveršennый b9e ї}se hrtE, mlcrdіz radi bezprikladnыz mlcti tvoeS, nikakože razlučazйsz tvoi1hъ rabHvъ, no pri1snw vъ ni1hъ počivazй, ne njstavi mS rabA tvoego2 vses™hй cRю2: no daždь mnЁ nedost0йnomu radovanіe sp7senіz tvoegw2, i3 prosvэti2 m0й ќmъ svёtomъ poznanіz є3đlіa tvoegw2, dyšu moю2 lюb0vію krtA tvoegw2 njbzži2, tёlo že moE tvoi1mъ bezstrastіemъ ўkrasi2, mы6sli ўmiri2, i3 n0zэ moi2 sohrani2 t popolznovenіz, i3 ne pogubi1 mz so bezzak0nьmi moi1mi, blgjй gDi, no i3skusi1 mz b9e, i3 vrazumi2 serdce moE: i3spыtaй mS, i3 ўvёždь stєzi2 mo‰, i3 vi1ždь, ѓщe pytь bezzak0nіz vo mnЁ, i3 tvrati2 t negw2, i3 nastavi mS na pytь vёčenъ. Th bo є3si2 pytь i3 i4stina, i3 živ0tъ, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, so beznačalьnыmъ tvoi1mъ nc7emъ, i3 pres™hmъ i3 blgi1mъ i3 životvorsщimъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.