NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Psaltir

Psaltir

Pal0mъ dv7du, k7v

GDь pasetъ mS, i3 ničt0že mS liši1tъ.

Na mёstэ ѕlačnэ, tamw vseli1 mz, na vodЁ pok0йnэ vospita mz.

Dyšu moю2 njbrati2, nastavi mS na stєzi2 pravdы, i4mene radi svoegw2.

Ѓщe bo i3 poйdY posredЁ sёni smertnыz, ne ўboю1sz ѕlA, ćkw tы2 so mn0ю є3si2: žezlъ tv0й i3 palica tvoS, t† mS ўtёšista.

Ўgot0valъ є3si2 predo mn0ю trapezu soproti1vъ stužaющыmъ mnЁ: ўmastilъ є3si2 є3leomъ glavY moю2, i3 čaša tvoS ўpozvaющi mS, ćkw deržavna.

I# mlctь tvoS poženetъ mS vs‰ dni6 životA moegw2, i3 є4že vseli1timisz vъ d0mъ gDenь vъ dolgotY dnjй.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.