NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Psaltir

Psaltir

Pal0mъ dv7du, k7

GDi, si1loю tvoeю vozveseli1tsz carь, i3 nj sp7senіi tvoemъ vozraduetsz ѕэlw2.

Želanіe serdca є3gw2 dalъ є3si2 є3mY, i3 hotёnіz ўstnY є3gw2 nёsi liši1lъ є3go2.

Ćkw predvari1lъ є3si2 є3go2 blgoslovenіemъ blgosthnnыmъ, položi1lъ є3si2 na glavЁ є3gw2 vэnecъ t kamene čestna.

ŽivotA prosi1lъ є4stь ў tebє2, i3 dalъ є3si2 є3mY dolgotY dnjй vo vёkъ vёka.

Velіz slava є3gw2 sp7senіemъ tvoi1mъ: slavu i3 velelёpіe vozloži1ši na nego2.

Ćkw dasi є3mY blgoslovenіe vo vёkъ vёka: vozveseli1ši є3gw2 radostію sъ licemъ tvoi1mъ.

Ćkw carь ўpovaetъ na gDa, i3 mlctію vhšnzgw ne podvi1žitsz.

Da njbrsщetsz rukA tvoS vsBmъ vragHmъ tvoi6mъ, desni1ca tvoS da njbrsщetъ vs‰ nenavi1dzщыz tebE.

Ćkw položi1ši i5hъ, ćkw peщь džgnennuю, vo vremz licA tvoegw2: gDь gnёvomъ svoi1mъ smztetъ |, i3 snёstъ i5hъ džgnь.

Pl0dъ i4hъ t zemli2 pogubi1ši, i3 sёmz i4hъ t sыnHvъ čelovёčeskihъ.

Ćkw ўkloni1ša na tS ѕl†z, pomhsliša sovёtы, i5hže ne vozm0gutъ sostaviti.

Ćkw položi1ši | hrebetъ: vo i3zbhtcэhъ tvoi1hъ ўgot0viši licE i4hъ.

Voznesi1sz, gDi, si1loю tvoeю: vospoemъ i3 poemъ si6lы tvo‰.

Slava:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.