NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Psaltir

Psaltir

Vъ konecъ, pal0mъ dv7du, f7i

Ўslhšitъ tS gDь vъ denь pečali, zaщi1titъ tS i4mz bGa їakwvlz.

P0sletъ ti2 p0moщь t s™agw, i3 t sіHna zastypitъ tS.

Pomznetъ vssku žertvu tvoю2, i3 vsesožženіe tvoE tyčno bydi.

Dastъ ti2 gDь po serdcu tvoemY, i3 vesь sovёtъ tv0й i3sp0lnitъ.

Vozraduemsz nj sp7senіi tvoemъ, i3 vo i4mz gDa bGa našegw vozveli1čimsz: i3sp0lnitъ gDь vs‰ prošє1nіz tvo‰.

Nhnэ poznahъ, ćkw sp7sE gDь hrіstA svoego2: ўslhšitъ є3go2 sъ nb7sE s™agw svoegw2: vъ si1lahъ sp7senіe desni1cы є3gw2.

Sji na kolesni1cahъ, i3 sji na k0nehъ: mh že vo i4mz gDa bGa našegw prizovemъ.

Tji spsti bhša i3 pad0ša: mh že vostahomъ i3 i3spravihomsz.

GDi, spasi2 carS, i3 ўslhši nы2, v0nьže ѓщe denь prizovemъ tS.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.