NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Psaltir

Psaltir

Vъ konecъ, džtroku gDnю dv7du, ±že glag0la gDevi slovesA pёsni seS, vъ denь, v0nьže i3zbavi є3go2 gDь t ruki2 vsёhъ vr†gъ є3gw2 i3 i3z8 ruki2 sayli: i3 rečE: z7i

Vozlюblю1 tz, gDi, krёposte moS:

GDь ўtverždenіe moE, i3 pribёžiщe moE, i3 i3zbavitelь m0й, bGъ m0й, pom0щnikъ m0й, i3 ўpovaю na nego2: zaщi1titelь m0й, i3 r0gъ sp7senіz moegw2, i3 zastypnikъ m0й.

HvalS prizovY gDa i3 t vr†gъ moi1hъ spasysz.

NJderžaša mS bwlёzni smє1rtnыz, i3 pot0cы bezzak0nіz smzt0ša mS: bwlёzni ѓdwvы njbыd0ša mS, predvari1ša mS sBti smє1rtnыz.

I# vnegdA skorbёti mi2, prizvahъ gDa i3 kъ bGu moemY vozzvahъ: ўslhša t hrama s™agw svoegw2 glasъ m0й, i3 v0plь m0й pred8 ni1mъ vni1detъ vo ќšы є3gw2.

I# podvi1žesz i3 trepetna bhstь zemlS, i3 njsnov†nіz g0rъ smzt0šasz i3 podvig0šasz, ćkw prognёvasz na nS bGъ.

Vzhde dhmъ gnёvomъ є3gw2, i3 džgnь t licA є3gw2 vosplamenitsz: ќglіe vozgorёsz t negw2.

I# prikloni2 nb7sA i3 sni1de, i3 mrakъ pod8 nogama є3gw2.

I# vzhde na heruvjmы i3 letЁ, letЁ na kril{ vёtrєnю.

I# položi2 tmY zakr0vъ sv0й, w4krestъ є3gw2 selenіe є3gw2, temnA vodA vo džblacэhъ vozdyšnыhъ.

T njblistanіz pred8 ni1mъ džblacы proid0ša, gradъ i3 ќglіe džgnennoe.

I# vozgremЁ sъ nb7sE gDь, i3 vhšnій dadE glasъ sv0й.

NizposlA strёlы i3 razgnA |, i3 mHlnіi ўmn0ži i3 smztE |.

I# kvi1šasz i3st0čnicы vodnji, i3 tkrhšasz njsnov†nіz vselennыz t zapreщenіz tvoegw2, gDi, t dohnovenіz dyha gnёva tvoegw2.

NizposlA sъ vыsotы2 i3 prіstъ mS, vosprіstъ mS t v0dъ mn0gihъ.

I#zbavitъ mS t vragHvъ moi1hъ si1lьnыhъ i3 t nenavi1dzщihъ mS: ćkw ўtverdi1šasz pače menE.

Predvari1ša mS vъ denь njѕloblenіz moegw2: i3 bhstь gDь ўtverždenіe moE.

I# i3zvede mz na širotY: i3zbavitъ mS, ćkw voshotё mz.

I# vozdastъ mi2 gDь po pravdэ moeй, i3 po čistotЁ rukY moє1ю vozdastъ mi2, я3kw sohrani1hъ puti6 gDni i3 ne nečestvovahъ t bGa moegw2.

Ćkw vs‰ sudьbы6 є3gw2 predo mn0ю, i3 njpravd†nіz є3gw2 ne tstupi1ša t menE.

I# bydu nepor0čenъ sъ ni1mъ i3 sohranю1sz t bezzak0nіz moegw2.

I# vozdastъ mi2 gDь po pravdэ moeй i3 po čistotЁ rukY moє1ю pred8 nči1ma є3gw2.

Sъ prpdbnыmъ prpdbenъ bydeši, i3 sъ myžemъ nepovi1nnыmъ nepovi1nenъ bydeši: i3 so i3zbrannыmъ i3zbranъ bydeši, i3 so stropti1vыmъ razvrati1šisz.

Ćkw tы2 lю1di smirє1nnыz sp7seši i3 džči g0rdыhъ smiri1ši.

Ćkw tы2 prosvэti1ši svэti1lьnikъ m0й, gDi: b9e m0й, prosvэti1ši tmY moю2.

Ćkw tob0ю i3zbavlюsz t i3skušenіz, i3 bGomъ moi1mъ preйdY stёnu.

BGъ m0й, nepor0čenъ pytь є3gw2: slovesA gDnz razžžє1na. Zaщi1titelь є4stь vsёhъ ўpovaющihъ na nego2.

Ćkw kto2 bGъ, razvэ gDa; i3li2 kto2 bGъ, razvэ bGa našegw;

BGъ prepozsyzй mS si1loю, i3 položi2 nepor0čenъ pytь m0й: soveršazй n0zэ moi2 ćkw є3leni, i3 na vыs0kihъ postavlszй mS: naučazй rycэ moi2 na branь, i3 položi1lъ є3si2 lykъ mёdznъ mы6šca mo‰.

I# dalъ mi2 є3si2 zaщiщenіe sp7senіz, i3 desni1ca tvoS vosprіstъ mS: i3 nakazanіe tvoE i3spravitъ mS vъ konecъ, i3 nakazanіe tvoE to2 mS nauči1tъ.

Ўširi1lъ є3si2 stwpы2 mo‰ podo mn0ю, i3 ne i3znemog0stэ plesnЁ moi2.

PoženY vragi2 mo‰, i3 posti1gnu |, i3 ne vozvraщysz, d0ndeže skončaюtsz:

NJskorblю2 i5hъ, i3 ne vozm0gutъ stati, padytъ pod8 nogama moi1ma.

I# prepossalъ mS є3si2 si1loю na branь, spslъ є3si2 vs‰ vostaю1щыz na mS pod8 mS.

I# vragHvъ moi1hъ dalъ mi2 є3si2 hrebetъ i3 nenavi1dzщыz mS potrebi1lъ є3si2.

Vozzvaša, i3 ne bЁ spasazй: ko gDu, i3 ne ўslhša i4hъ.

I# i3stnю2 | ćkw prahъ pred8 licemъ vёtra, ćkw brenіe puteй poglaždu |.

I#zbaviši mS t prerэkanіz lюdeй: postaviši mS vo glavY kzhkwvъ: lю1dіe, i4hže ne vёdэhъ, rab0taša mi2, vъ slyhъ ќha poslyšaša mS. Shnove čuždji solgaša mi2.

Shnove čuždji njbetšaša i3 njhrom0ša t stezь svoi1hъ.

Ži1vъ gDь, i3 blgoslovenъ bGъ, i3 da voznesetsz bGъ sp7senіz moegw2, bGъ dasй tmщenіe mnЁ i3 pokori1vый lю1di pod8 mS.

I#zbavitelь m0й t vr†gъ moi1hъ gnэvli1vыhъ: t vostaю1щihъ na mS vozneseši mS, t myža nepravedna i3zbaviši mS.

Segw2 radi i3spovёmsz tebЁ vo kzhcэhъ, gDi, i3 i4meni tvoemY poю2: veličazй spasє1nіz carє1va i3 tvorsй mlctь hrіstY svoemY dv7du i3 sёmeni є3gw2 do vёka.

Slava:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.