NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Psaltir

Psaltir

Mltva

VLko vsederži1telю, dž§e gDa našegw ї}sa hrtA, є3dinor0dnagw tvoegw2 sn7a, daždь mi2 tёlo neskvernoe, serdce či1stoe, ќmъ b0drъ, razumъ nezablydnый, d¦a s™agw našestvіe, kъ stzžanію i3 dov0lьstvu i4stinы vo hrtЁ tvoemъ: sъ ni1mže tebЁ slava podobaetъ, čestь i3 poklonenіe, so s™hmъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.