NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Psaltir

Psaltir

Stolpopisanіe, dv7du, є7i

Sohrani1 mz, gDi, ćkw na tS ўpovahъ.

Rёhъ gDevi: gDь m0й є3si2 tы2, ćkw blagi1hъ moi1hъ ne trebueši.

S™ы6mъ, i5že sytь na zemli2 є3gw2, ўdivi2 gDь vs‰ hotBnіz svo‰ vъ ni1hъ.

Ўmn0žišasz nemwщi i4hъ, po si1hъ ўskori1ša: ne soberY sob0rы i4hъ t kroveй, ni pomzny že i3menъ i4hъ ўstnama moi1ma.

GDь častь dostosnіz moegw2 i3 čaši moeS: tы2 є3si2 ўstroszй dostosnіe moE mnЁ.

Ќžz napad0ša mi2 vъ deržavnыhъ moi1hъ: i4bo dostosnіe moE deržavno є4stь mnЁ.

Blgoslovlю2 gDa vrazumi1všago mS: є3щe že i3 do n0щi nakazaša mS ўtrHbы mo‰.

Predzrёhъ gDa predo mn0ю vhnu, ćkw njdesnyю menE є4stь, da ne podvi1žusz.

Segw2 radi vozveseli1sz serdce moE, i3 vozradovasz ljzhkъ m0й: є3щe že i3 pl0tь moS vseli1tsz na ўpovanіi.

Ćkw ne njstaviši dyšu moю2 vo ѓdэ, nižE dasi prpdbnomu tvoemY vi1dэti i3stlёnіz.

Skazalъ mi2 є3si2 puti6 životA: i3sp0lniši mS veselіz sъ licemъ tvoi1mъ: krasota2 vъ desni1cэ tvoeй vъ konecъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.