NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Psaltir

Psaltir

Posemъ glag0li mltvu sію2 so vnimanіemъ

Mnogomlctive i3 premlctive gDi, i3 vsegw2 dobrA datelю člvэkolю1bče, i3 vseS vselennыz cRю2 mnogoimeni1tый, vLko i3 gDi, ni1щъ i3 ўb0gъ є4smь ѓzъ, derzaю prizыvati čydnoe i3 strašnoe i3 s™0e i4mz tvoE, є3gHže vsS tvarь nbcnыhъ si1lъ strahomъ trepeщutъ: ni1zu na zemli2 neizrečennagw tvoegw2 člvэkolю1bіz smotrenіe ўdivi1lъ є3si2, poslanіemъ vozlю1blennagw tvoegw2 džtroka. E#g0že t beznačalьnыhъ nёdrъ tvoeS n§eskіz slavы, nerazlyčnыmъ b9estv0mъ trhgnulъ є3si2, da čelovёki so ѓgGlы vo є3di1nъ sostavъ ўstr0itъ. Pomzni2, gDi, moegw2 ўnhnіz smirenіe: kalъ shй i3 perstь, tebE neizglag0lannago svёta prizыvaю, nemoщію pl0ti njbloženъ, ю4že mlctivnэ sl0vo tvoE ponesE, i3 smertію svoeю t rab0tы vražіz svobodi1lъ є4stь dyšы našz, da džbщniki vs‰, i5že vёroю kremъ rab0tы tvoeS na sS vzemšыz, slavы tvoeS spod0bitъ i5hъ, t nesže satanA lьsti1vый tpadE. Pomi1luй mS njmračennago grэh0vnыmi p0mыslы, vozvedi2 ќmъ m0й ўdavlennый ternіemъ lёnosti, i3 lzdi1noю nepok0rstva: ўtverdi2 serdce moE po tebЁ gorёti, nči1ma moi1ma i3st0čnikъ slezъ posli2, i3 na konecъ i3sh0da duši2 moeS, sotvori1 mz bezpor0čna tvoego2 ўg0dnika, nastavlsz mS kъ tebЁ podvizatisz ўserdnw. Pomzni2 gDi, rodi1teli mo‰ mlcrdіemъ tvoi1mъ, i3 vs‰ bli6žnіz mo‰, i3 bratію, i3 drygi, i3 sosёdы, i3 vs‰ pravosl†vnыz hrtіanы, i3 sp7si1 mz mltvami vsёhъ s™hhъ: i3 prіimi2 vъ čestь sі‰ palmы2 i3 mltvы, ±že glag0lahъ pred8 tob0ю za sS, i3 ne merzko ti2 bydi sъ vozdыhanіemъ molenіe sіE, ćkw mlctivъ shй i3 člvэkolю1becъ, i3 tebE beznačalьnago nc7A slavimъ, so є3dinor0dnыmъ tvoi1mъ sn7omъ, i3 so s™hmъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.