NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Psaltir

Psaltir

Ґllilyіa, ґggea i3 zaharіi, rm7i

Hvali1te gDa sъ nb7sъ, hvali1te є3go2 vъ vhšnihъ.

Hvali1te є3go2 vsi2 ѓgGli є3gw2: hvali1te є3go2, vs‰ si6lы є3gw2.

Hvali1te є3go2, s0lnce i3 lunA: hvali1te є3go2 vs‰ ѕvёzdы i3 svёtъ.

Hvali1te є3go2, nb7sA nb7sъ i3 vodA, ćže prevhše nebesъ.

Da voshvalztъ i4mz gDne: ćkw t0й rečE, i3 bhša: t0й povelЁ, i3 sozdašasz.

Postavi | vъ vёkъ i3 vъ vёkъ vёka: povelёnіe položi2, i3 ne mi1mw i4detъ.

Hvali1te gDa t zemli2, ѕmjevє i3 vs‰ bє1zdnы:

gnь, gradъ, snёgъ, g0lotь, dyhъ byrenъ, tvor‰щaz sl0vo є3gw2:

G0rы i3 vsi2 h0lmi, drevA plodonHsna i3 vsi2 kedri:

Ѕvёrіe i3 vsi2 sk0ti, gadi i3 pti6cы pern†tы:

Carіe zemstіi i3 vsi2 lю1dіe, kn‰zi i3 vsi2 sudіi6 zemstіi:

Ю$nwši i3 dBvы, starcы sъ ю4notami.

Da voshvalztъ i4mz gDne: ćkw voznesesz i4mz togw2 є3di1nagw, i3spovёdanіe є3gw2 na zemli2 i3 na nb7si2.

I# voznesetъ r0gъ lюdeй svoi1hъ: pёsnь vsBmъ prpdbnыmъ є3gw2, sыnovHmъ ї}lєvыmъ, lю1demъ približaющыmsz є3mY.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.