NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Psaltir

Psaltir

Ґllilyіa, ґggea i3 zaharіi, rm7z

Pohvali2, їerli1me, gDa, hvali2 bGa tvoego2, sіHne:

Ćkw ўkrэpi2 verєi2 vratъ tvoi1hъ, blgcvi2 shnы tvo‰ vъ tebЁ.

Polagazй predёlы tvo‰ mi1rъ, i3 tyka pšeni1čna nasыщazй tS:

Posыlazй sl0vo svoE zemli2, do sk0rosti tečetъ sl0vo є3gw2,

Daю1щagw snёgъ sv0й ćkw v0lnu, mglY ćkw pepelъ posыpaющagw,

Metaющagw g0lotь sv0й ćkw hlёbы: proti1vu licA mraza є3gw2 kto2 postoi1tъ;

P0sletъ sl0vo svoE, i3 i3staetъ |: dhnetъ dyhъ є3gw2, i3 potekytъ v0dы.

Vozvэщazй sl0vo svoE їakwvu, njpravd†nіz i3 sudьbы6 svo‰ ї}levi:

Ne sotvori2 takw vsskomu kzhku, i3 sudьbы6 svo‰ ne kvi2 i5mъ.

Slava:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.