NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Psaltir

Psaltir

Tropari2, glasъ №

BlgodarS slavlю tS, b9e m0й, ćkw vsBmъ dalъ є3si2 grёšnikwmъ pokasnіe: sp7se, ne posrami2 menE, є3gdA prіi1deši sudi1ti mjru vsemY, sr†mnaz dэlA sotv0ršagw.

Slava: BezmBrnaz tebЁ pregrэši1vъ, i3 bezmёrnыhъ mučenій njžidaю: b9e m0й, ўщedrivъ sp7si1 mz.

I# nhnэ: Ko mn0žestvu mlcti tvoeS nhnэ pribэgaю, razrэši2 veri6gi bcde, sogrэšenій moi1hъ.

GDi pomi1luй, m7.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.