NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Psaltir

Psaltir

Vъ konecъ, pal0mъ dv7du, rlf

I#zmi1 mz, gDi, t čelovёka lukava, t myža nepravedna i3zbavi mS:

I%že pomhsliša nepravdu vъ serdcы, vesь denь njpolčahu br†ni:

I#z8wstri1ša ljzhkъ sv0й ćkw ѕmіi1nъ: ćdъ ѓspіdovъ pod8 ўstnami i4hъ.

Sohrani1 mz, gDi, i3z8 ruki2 grёšniči, t čelovBkъ nepravednыhъ i3zmi1 mz, i5že pomhsliša zapsti stwpы2 mo‰.

Skrhša g0rdіi sёtь mnЁ i3 ќžы, prepsša sёtь nogama moi1ma:

Pri stezi2 soblaznы položi1ša mi2.

Rёhъ gDevi: bGъ m0й є3si2 tы2, vnuši2, gDi, glasъ molenіz moegw2.

GDi, gDi, si1lo sp7senіz moegw2, njsэni1lъ є3si2 nad8 glav0ю moeю vъ denь brani.

Ne predaždь menE, gDi, t želanіz moegw2 grёšniku: pomhsliša na mS, ne njstavi menE, da ne kogdA voznesytsz.

GlavA njkruženіz i4hъ, trydъ ўstenъ i4hъ pokrhetъ |.

Padytъ na ni1hъ ќglіz džgnєnnaz, nizloži1ši | vo strastehъ, i3 ne postostъ.

Myžъ ljzhčenъ ne i3spravitsz na zemli2: myža nepravedna ѕl†z ўlovstъ vo i3stlёnіe.

Poznahъ, ćkw sotvori1tъ gDь sydъ ni1щыmъ i3 mestь ўbHgimъ.

Nbače prvdnіi i3spovёdztsz i4meni tvoemY, i3 vselstsz pravіi sъ licemъ tvoi1mъ.

Slava:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.