NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Psaltir

Psaltir

Mltva

GDi, da ne ćrostію tvoeю njbliči1ši menE, nižE gnёvomъ tvoi1mъ nakažeši mS. VLko gDi ї}se hrtE, sn7e bGa živagw, pomi1luй mS grёšnago, ni1щago, njbnažennago, lэni1vago, neradi1vago, prekosl0vnago, nkasnnago, bludnikA, prelюbodёz, malakjz, mužel0žnika, skvernago, blydnago, neblagodarnago, nemi1lostivago, žest0kago, pіsnicu, sožžennago s0vэstію, bezli1čnago, bezderznovennago, bez8tvёtnago, nedost0йnago tvoegw2 člvэkolю1bіz, i3 dost0йna vsskagw mučenіz, i3 geennы, i3 myki: i3 ne radi mn0žestva toli1kihъ moi1hъ sogrэšenій, mn0žestvu podloži1ši, i3zbavitelю, mykъ, no pomi1luй mS, ćkw nemoщenъ є4smь, i3 dušeю i3 pl0tію, i3 razumomъ i3 pomыšlenіemъ: i3 i4miže vёsi sudьbami, sp7si1 mz nedost0йnago rabA tvoego2, mltvami prečctыz vLčcы našez bcdы, i3 vsёhъ s™hhъ, t vёka tebЁ blgoug0ždšihъ: ćkw blgoslovenъ є3si2 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.