NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Psaltir

Psaltir

Mltva

VLko gDi vsederži1telю i3 tv0rče vsёhъ, щedr0tъ nc7ъ, i3 mlcti bGъ, t zemli2 sozdavый čelovёka, i3 pokazavый є3go2 po w4brazu tvoemY i3 po pod0bію, da i3 tёmъ proslavitsz velikolёpoe i4mz tvoE na zemli2, i3 i3st0rgnena ќbw prestuplenіemъ tvoi1hъ zapovэdeй, paki na lyčšee vozsozdavый є3go2 vo hrtЁ tvoemъ, i3 vozvedhй na nb7sA: blgodarю1 tz, ćkw ўmn0žilъ є3si2 na mnЁ veli1čіe tvoE, i3 ne predalъ mS є3si2 vragHmъ moi6mъ vъ konecъ, i3st0rgnuti mS i4щuщыmъ vъ pr0pastь ѓdovu: nižE njstavilъ mS є3si2 pogi1bnuti so bezzak0nьmi moi1mi. Nhnэ ќbw, mnogomlctive i3 lюboblže gDi, ne hotsй smerti grёšnagw, no njbraщenіz njžidazй, i3 prіemlzй, i4že nizveržєnnыz i3spravlszй, sokrušє1nnыz i3scэlszй, njbrati2 i3 menE kъ pokasnію, i3 nizveržennago i3spravi, i3 sokrušennago i3scэli2: pomzni2 tvo‰ щedrHtы, i3 є4že t vёka tvoю2 nepostiži1muю blgostь, i3 mo‰ bezmBrnaz zabydi bezzakHnіz, ±že dёlomъ i3 sl0vomъ i3 mhslію soverši1hъ, razrэši2 njslэplenіe serdca moegw2, i3 daždь mi2 slezы ўmilenіz na njčiщenіe skvernы mhsli moeS. Ўslhši gDi, vonmi2 člvэkolю1bče, njči1sti blgoutr0bne, i3 t muči1telьstva vo mnЁ carstvuющihъ strasteй, nkasnnuю moю2 dyšu svobodi2: i3 ne ktomY da soderži1tъ mS grёhъ, nižE da vozm0žetъ na mS bori1telь demwnъ, nižE kъ svoemY hotёnію da vedetъ mS, no deržavnoю tvoeю ruk0ю, є3gw2 vladhčestva i3shi1tivый mS, tы2 crtvuй vo mnЁ, blgjй i3 člvэkolюbi1vый gDi, i3 vsego2 tvoego2 bhti, i3 ži1ti mnЁ pr0čee po tvoeй blgovoli2 v0li. I# podaždь mi2 neizrečennoю blgostію, serdca njčiщenіe, ќstъ hranenіe, pravotY dэsnій, mudrovanіe smirennoe, mi1rъ pomыslHvъ, tišinY duševnыhъ moi1hъ si1lъ, radostь duh0vnuю, lюb0vь i4stinnuю, dolgoterpёnіe, blgostь, kr0tostь, vёru nelicemёrnu, vozderžanіe njbderžatelьnoe, i3 vsёhъ mS blgi1hъ plodHvъ i3sp0lni, darovanіemъ s™agw tvoegw2 d¦a. I# ne vozvedi2 menE vъ prepolovenіe dnjй moi1hъ, nižE neispravlenu i3 negot0vu dyšu moю2 voshi1tiši: no soverši1 mz tvoi1mъ soveršenstvomъ, i3 takw mS nastosщagw žitіS i3zvedi2, ćkw da nevozbrannw prošedъ nač†la i3 vl†sti tьmы2, tvoeю blgodatію ўzrю2 i3 ѓzъ nepristypnыz tvoeS slavы dobr0tu neizrečennuю, so vsёmi s™hmi tvoi1mi: vъ ni1hže njs™i1sz, i3 proslavisz vsečctn0e i3 velikolёpoe i4mz tvoE, nc7A, i3 sn7a, i3 s™agw d¦a, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.