NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Psaltir

Psaltir

Mltva

GDi s™hй vъ vhšnihъ živhй, i3 vsevi1dzщimъ tvoi1mъ džkomъ prizirazй na vsю2 tvarь, tebЁ priklonsemъ vhю duši2 i3 tэlesE, i3 tebЁ m0limsz s™hй s™hhъ: prostri2 ryku tvoю2 nevi1dimuю t s™agw žili1щa tvoegw2, i3 blgoslovi2 vs‰ nы2, i3 prosti2 namъ vsskoe sogrэšenіe, v0lьnoe že i3 nev0lьnoe, sl0vomъ, i3li2 dёlomъ. Daruй namъ gDi ўmilenіe, daruй slezы duhHvnыz t duši2, vo njčiщenіe mn0gihъ našihъ grэhHvъ: daruй velію tvoю2 mlctь na mjrъ tv0й, i3 na nы2 nedostHйnыz rabы6 tvo‰: ćkw blgoslovenno i3 preproslavlenno є4stь i4mz tvoE, nc7A, i3 sn7a, i3 s™agw d¦a, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.