NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Psaltir

Psaltir

Mltva

GDi b9e m0й, є3di1nъ blgjй i3 člvэkolюbi1vый, є3di1nъ mlctivый i3 kr0tkій, є3di1nъ i4stinnый i3 prvdnый, є3di1nъ щedrый i3 mlctivый b9e našъ: da prіi1detъ si1la tvoS na mS grёšnago i3 nepotrebnago rabA tvoego2, i3 da ўkrэpi1tъ m0й hramъ є3đlіemъ b9estvennagw ўčenіz tvoegw2. VLko i3 člvэkolю1bče, lюboblže, lюboblgoutr0bne, prosvэti2 mo‰ ўtrHbы, i3 vs‰ ќdы tvoeю v0leю: njči1sti mS t vsskіz ѕl0bы i3 grэhA, soblюdi1 mz neskverna, i3 nepor0čna t vsskagw nai1tіz i3 dёйstva dіavolz, i3 daruй mi2 po tvoeй blgosti, tvo‰ razumёti, tvo‰ mydrstvovati, i3 vъ tvoi1hъ hotёnіihъ ži1ti, tvoegw2 straha straši1tisz, є4že tvori1ti tebЁ blgougHdnaz do poslёdnzgw moegw2 i3zdыhanіz, ćkw da po neispovэdi1moй tvoeй mlcti soblюdeši moE tёlo i3 dyšu, ќmъ že i3 mы6sli, neiskušenъ vsskіz soprotivoležaщіz sёti hramъ. GDi m0й gDi, pokrhй mS tvoi1mъ blgoutr0bіemъ, i3 ne njstavi mS grёšnago, i3 neči1stago, i3 nedost0йnago rabA tvoego2: ćkw tы2 є3si2 zaщi1titelь m0й gDi, i3 nj tebЁ pёnіe moE vhnu, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.