NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Psaltir

Psaltir

Vъ konecъ, vъ pёsnehъ, pal0mъ dv7du, d7

VnegdA prizvati mi2, ўslhša mS bGъ pravdы moeS: vъ sk0rbi rasprostrani1lъ mS є3si2: ўщedri mS i3 ўslhši moli1tvu moю2.

Shnove čelovёčestіi, dok0lэ tzžkoserdіi; vskyю lю1bite suetY i3 i4щete lži2;

I# ўvёdite, ćkw ўdivi2 gDь prpdbnago svoego2. GDь ўslhšitъ mS, vnegdA vozzvati mi2 kъ nemY.

Gnёvaйtesz, i3 ne sogrэšaйte, ±že glag0lete vъ serdcahъ vašihъ, na l0žahъ vašihъ ўmili1tesz.

Požri1te žertvu pravdы i3 ўpovaйte na gDa.

Mn0zi glag0lюtъ: kto2 kvi1tъ namъ blg†z; znamenasz na nasъ svёtъ licA tvoegw2, gDi.

Dalъ є3si2 veselіe vъ serdcы moemъ: t plodA pšeni1cы, vіnA i3 є3lea svoegw2 ўmn0žišasz:

Vъ mi1rэ vkypэ ўsnY i3 počjю, ćkw tы2, gDi, є3di1nago na ўpovanіi vseli1lъ mS є3si2.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.