NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Psaltir

Psaltir

Razuma є3fama ї}lьtznina, p7i

Mlcti tvo‰, gDi, vo vёkъ vospoю2, vъ r0dъ i3 r0dъ vozvэщY i4stinu tvoю2 ўstы6 moi1mi.

ZanE reklъ є3si2: vъ vёkъ mlctь sozi1ždetsz: na nb7sёhъ ўgot0vitsz i4stina tvoS.

Zavэщahъ zavёtъ i3zbr†nnыmъ moi6mъ, klshsz dv7du rabY moemY:

Do vёka ўgot0vaю sёmz tvoE, i3 sozi1ždu vъ r0dъ i3 r0dъ prt0lъ tv0й.

I#spovёdztъ nb7sA čudesA tvo‰, gDi, i4bo i4stinu tvoю2 vъ cRkvi s™hhъ.

Ćkw kto2 vo džblacэhъ ўravni1tsz gDevi; ўpod0bitsz gDevi vъ sыnёhъ b9іihъ;

BGъ proslavlsemь vъ sovёtэ s™hhъ, velій i3 strašenъ є4stь nad8 vsёmi nkrestnыmi є3gw2.

GDi b9e si1lъ, kto2 pod0benъ tebЁ; si1lenъ є3si2, gDi, i3 i4stina tvoS w4krestъ tebє2.

Tы2 vLčestvueši deržavoю morsk0ю: vozmuщenіe že v0lnъ є3gw2 tы2 ўkročaeši.

Tы2 smiri1lъ, є3si2, ćkw ćzvena, g0rdago: mhšceю si1lы tvoeS rastoči1lъ є3si2 vragi2 tvo‰.

Tvo‰ sytь nebesA, i3 tvoS є4stь zemlS: vselennuю i3 i3spolnenіe є3S tы2 njsnovalъ є3si2.

Sёverъ i3 m0re tы2 sozdalъ є3si2: favHrъ i3 є3rmHnъ nj i4meni tvoemъ vozraduюtsz.

TvoS mhšca sъ si1loю: da ўkrэpi1tsz rukA tvoS, i3 voznesetsz desni1ca tvoS.

Pravda i3 sudьbA ўgot0vanіe prt0la tvoegw2: mlctь i3 i4stina pred8i1detэ pred8 licemъ tvoi1mъ.

Blženi lю1dіe vёduщіi voskliknovenіe: gDi, vo svёtэ licA tvoegw2 p0йdutъ,

I# nj i4meni tvoemъ vozraduюtsz vesь denь, i3 pravdoю tvoeю voznesytsz.

Ćkw pohvalA si1lы i4hъ tы2 є3si2, i3 vo blgovolenіi tvoemъ voznesetsz r0gъ našъ:

Ćkw gDne є4stь zastuplenіe, i3 s™agw ї}leva cRS našegw.

TogdA glag0lalъ є3si2 vъ vidёnіi sыnovHmъ tvoi6mъ, i3 reklъ є3si2: položi1hъ p0moщь na si1lьnago, voznes0hъ i3zbrannago t lюdeй moi1hъ:

NJbrэt0hъ dv7da rabA moego2, є3leemъ s™hmъ moi1mъ pomazahъ є3go2.

I$bo rukA moS zastypitъ є3go2, i3 mhšca moS ўkrэpi1tъ є3go2:

Ničt0že ўspёetъ vragъ na nego2, i3 shnъ bezzak0nіz ne priloži1tъ njѕl0biti є3go2.

I# ssэkY t licA є3gw2 vragi2 є3gw2, i3 nenavi1dzщыz є3go2 pobэždY:

I# i4stina moS i3 mlctь moS sъ ni1mъ, i3 nj i4meni moemъ voznesetsz r0gъ є3gw2:

I# položY na m0ri ryku є3gw2, i3 na rэkahъ desni1cu є3gw2.

T0й prizovetъ mS: nc7ъ m0й є3si2 tы2, bGъ m0й i3 zastypnikъ sp7senіz moegw2.

I# ѓzъ pervenca položY є3go2, vыsokA pače careй zemnhhъ:

Vъ vёkъ sohranю2 є3mY mlctь moю2, i3 zavёtъ m0й vёrenъ є3mY:

I# položY vъ vёkъ vёka sёmz є3gw2, i3 prt0lъ є3gw2 ćkw dnje neba.

Ѓщe njstavztъ shnove є3gw2 zak0nъ m0й, i3 vъ sudьbahъ moi1hъ ne p0йdutъ:

Ѓщe njpravd†nіz mo‰ njskvernstъ, i3 zapovэdій moi1hъ ne sohranstъ:

PosэщY žezl0mъ bezzakHnіz i4hъ, i3 ranami nepr†vdы i4hъ,

Mlctь že moю2 ne razorю2 t ni1hъ, ni prevreždY vo i4stinэ moeй:

NižE njskvernю2 zavёta moegw2, i3 i3shodsщihъ t ќstъ moi1hъ ne tvergusz.

E#di1noю klshsz nj s™ёmъ moemъ: ѓщe dv7du solžY;

Sёmz є3gw2 vo vёkъ prebydetъ, i3 prest0lъ є3gw2 ćkw s0lnce predo mn0ю,

I# ćkw lunA soveršena vъ vёkъ, i3 svidёtelь na nb7si2 vёrenъ.

Th že tri1nulъ є3si2 i3 ўničiži1lъ, negodovalъ є3si2 pomazannago tvoego2:

Razori1lъ є3si2 zavёtъ rabA tvoegw2, njskverni1lъ є3si2 na zemli2 s™hnю є3gw2:

Razori1lъ є3si2 vs‰ njpl0tы є3gw2, položi1lъ є3si2 tvє1rdaz є3gw2 strahъ.

Rashiщahu є3go2 vsi2 mimohodsщіi putemъ, bhstь ponošenіe sosёdwmъ svoi6mъ.

Vozvhsilъ є3si2 desni1cu stužaющihъ є3mY, vozveseli1lъ є3si2 vs‰ vragi2 є3gw2:

Tvrati1lъ є3si2 p0moщь mečA є3gw2 i3 ne zastupi1lъ є3si2 є3go2 vo brani:

Razori1lъ є3si2 t njčiщenіz є3gw2, prest0lъ є3gw2 na zemlю poverglъ є3si2:

Ўmalilъ є3si2 dni6 vremene є3gw2, njblіslъ є3si2 є3go2 stud0mъ.

Dok0lэ, gDi, tvraщaešisz vъ konecъ, razžžetsz ćkw džgnь gnёvъ tv0й;

Pomzni2, kjй m0й sostavъ: є3da bo vsye sozdalъ є3si2 vs‰ shnы čelovёčєskіz;

Kto2 є4stь čelovёkъ, i4že poživetъ i3 ne ќzritъ smerti, i3zbavitъ dyšu svoю2 i3z8 ruki2 ѓdovы;

GdЁ sytь mlcti tvo‰ drє1vnіz, gDi, i4miže klslsz є3si2 dv7du vo i4stinэ tvoeй;

Pomzni2, gDi, ponošenіe r†bъ tvoi1hъ, є4že ўderžahъ vъ nёdrэ moemъ mn0gihъ kzы6kъ:

I$mže ponosi1ša vrazi2 tvoi2, gDi, i4mže ponosi1ša i3zmэnenію hrіstA tvoegw2.

Blgoslovenъ gDь vo vёkъ: bydi, bydi.

Slava:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.