NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Psaltir

Psaltir

Mltva dv7du, p7є

Prikloni2, gDi, ќho tvoE, i3 ўslhši mS: ćkw ni1щъ i3 ўb0gъ є4smь ѓzъ.

Sohrani2 dyšu moю2, ćkw prpdbenъ є4smь: sp7si2 rabA tvoego2, b9e m0й, ўpovaющago na tS.

Pomi1luй mS, gDi, ćkw kъ tebЁ vozzovY vesь denь.

Vozveseli2 dyšu rabA tvoegw2: ćkw kъ tebЁ vzshъ dyšu moю2.

Ćkw tы2, gDi, blgъ i3 kr0tokъ i3 mnogomlctivъ vsBmъ prizыvaющыmъ tS.

Vnuši2, gDi, moli1tvu moю2 i3 vonmi2 glasu molenіz moegw2.

Vъ denь sk0rbi moeS vozzvahъ kъ tebЁ, ćkw ўslhšalъ mS є3si2.

Nёstь pod0benъ tebЁ vъ bozёhъ, gDi, i3 nёstь po dэlHmъ tvoi6mъ.

Vsi2 kzhcы, є3li1ki sotvori1lъ є3si2, prіi1dutъ i3 pokl0nztsz pred8 tob0ю, gDi, i3 proslavztъ i4mz tvoE:

Ćkw velій є3si2 tы2 i3 tvorsй čudesA, tы2 є3si2 bGъ є3di1nъ.

Nastavi mS, gDi, na pytь tv0й, i3 poйdY vo i4stinэ tvoeй: da vozveseli1tsz serdce moE bostisz i4mene tvoegw2.

I#spovёmsz tebЁ, gDi b9e m0й, vsёmъ serdcemъ moi1mъ i3 proslavlю i4mz tvoE vъ vёkъ:

Ćkw mlctь tvoS velіz na mnЁ, i3 i3zbavilъ є3si2 dyšu moю2 t ѓda preisp0dnэйšagw.

B9e, zakonoprest{pnicы vostaša na mS, i3 s0nmъ deržavnыhъ vzыskaša dyšu moю2, i3 ne predloži1ša tebE pred8 sob0ю.

I# tы2, gDi b9e m0й, щedrый i3 mlctivый, dolgoterpэli1vый i3 mnogomlctivый i3 i4stinnый,

Pri1zri na mS i3 pomi1luй mS: daždь deržavu tvoю2 džtroku tvoemY i3 sp7si2 shna rabы2 tvoeS.

Sotvori2 so mn0ю znamenіe vo blgo: i3 da vi1dztъ nenavi1dzщіi mS, i3 postыdstsz, ćkw tы2, gDi, pom0glъ mi2 i3 ўtёšilъ mS є3si2.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.