NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Psaltir

Psaltir

Vъ konecъ, da ne rastli1ši, pal0mъ pёsni ґsafu, o7d

I#spovёmыsz tebЁ, b9e, i3spovёmыsz tebЁ i3 prizovemъ i4mz tvoE: povёmъ vs‰ čudesA tvo‰.

E#gdA prіimY vremz, ѓzъ pravwtы2 vozsuždY.

Rastazsz zemlS i3 vsi2 živyщіi na neй, ѓzъ ўtverdi1hъ stolpы2 є3S.

Rёhъ bezzak0nnuющыmъ, ne bezzak0nnuйte: i3 sogrэšaющыmъ, ne voznosi1te r0ga.

Ne vozdvizaйte na vыsotY r0ga vašegw i3 ne glag0lite na bGa nepravdu:

Ćkw nižE t i3shHdъ, nižE t z†padъ, nižE t pusthhъ g0rъ.

Ćkw bGъ sudіS є4stь: sego2 smirsetъ, i3 sego2 vozn0sitъ.

Ćkw čaša vъ rucЁ gDni, vіnA nerastvorena i3sp0lnь rastvorenіz, i3 ўkloni2 t seS vъ sію2: nbače dr0ždіe є3gw2 ne i3stoщi1sz, i3spію1tъ vsi2 grёšnіi zemli2.

Ѓzъ že vozraduюsz vъ vёkъ, vospoю2 bGu їakwvlю:

I# vs‰ r0gi grёšnыhъ slomlю2, i3 voznesetsz r0gъ prvdnagw.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.