NASLOVNA » Opšte » Priprema za sveto pričešće

Priprema za sveto pričešće

Mltva veli1kagw vasjlіa, №

VLko gDi ї}se hrtE b9e našъ, i3st0čniče ži1zni i3 bezsmertіz, vseS tvari vi1dimыz i3 nevi1dimыz sodёtelю, beznačalьnagw nc7A soprisnosyщnый sn7e, i3 sobeznačalьnый, premn0gіz radi blgosti vъ poslBdnіz dni6 vъ pl0tь njbolkjйsz, i3 raspnhйsz, i3 pogrebhйsz za nы2 neblagod†rnыz i3 ѕlonr†vnыz, i3 tvoeю kr0vію njbnovi1vый rastlёvšee grэh0mъ є3stestvo2 naše: samъ bezsmertnый cRю2, prіimi2 i3 moE grёšnagw pokasnіe, i3 prikloni2 ќho tvoE mnЁ, i3 ўslhši glag0lы mo‰. Sogrэši1hъ bo, gDi, sogrэši1hъ na nb7o i3 pred8 tob0ю, i3 nёsmь dost0inъ vozzrёti na vыsotY slavы tvoeS: prognёvahъ bo tvoю2 blgostь, tvo‰ zapwvэdi prestupi1vъ i3 ne poslyšavъ tvoi1hъ povelёnій. No tы2 gDi, neѕl0bivъ shй, dolgoterpэli1vъ že i3 mnogomlctivъ, ne predalъ є3si1 mz pogi1bnuti so bezzak0nьmi moi1mi, moegw2 vssčeski njžidaz njbraщenіz. Th bo reklъ є3si2 člvэkolю1bče prbr0komъ tvoi1mъ: ćkw hotёnіemъ ne hoщY smerti grёšnika, no є4že njbrati1tisz i3 ži1vu bhti є3mY. Ne h0щeši bo vLko, sozdanіz tvoє1ю rukY pogubi1ti, nižE blgovoli1ši nj pogi1beli čelovёčestэй, no h0щeši vsBmъ sp7sti1sz, i3 vъ razumъ i4stinы prіiti2. Tёmže i3 ѓzъ, ѓщe i3 nedost0inъ є4smь nb7sE i3 zemli2, i3 seS privremennыz ži1zni, vsego2 sebE povinyvъ grэhY, i3 slastemъ porab0tivъ, i3 tv0й njskverni1vъ w4brazъ: no tvorenіe i3 sozdanіe tvoE bhvъ, ne tčazvaю svoegw2 sp7senіz nkasnnый, na tvoe že bezmёrnoe blgoutr0bіe derzaz prihoždY. Prіimi2 u5bo i3 menE člvэkolю1bče gDi, ćkože bludni1cu, ćkw razb0йnika, ćkw mыtarS, i3 ćkw blydnago, i3 vozmi2 moE tsžkoe bremz grэhHvъ, grёhъ vzemlzй mjra, i3 nemwщi čelovёčєskіz i3scэlszй: truždaющыzsz i3 njbremenє1nnыz kъ sebЁ prizыvazй i3 ўpokoevazй, ne prišedый prizvati pravєdnыz, no grBšnыz na pokasnіe, i3 njči1sti mS t vsskіz skvernы pl0ti i3 dyha, i3 nauči1 mz soveršati s™hnю vo strasэ tvoemъ: ćkw da či1stыmъ svёdэnіemъ s0vэsti moeS, s™hnь tvoi1hъ častь prіemlz, soedinю1sz s™0mu tёlu tvoemY i3 kr0vi, i3 i3mёю tebE vo mnЁ živyщa i3 prebыvaющa so nc7emъ i3 s™hmъ tvoi1mъ d¦omъ. E$й gDi ї}se hrtE b9e m0й, i3 da ne vъ sydъ mi2 bydetъ pričastіe prečctыhъ, i3 životvorsщihъ t†inъ tvoi1hъ, nižE da nemoщenъ bydu dušeю že i3 tёlomъ, t є4že nedost0йnэ tBmъ pričaщatisz: no daždь mi2 daže do konečnagw moegw2 i3zdыhanіz, newsuždennw vosprіimati častь s™hnь tvoi1hъ, vъ d¦a s™agw nbщenіe, vъ napytіe životA vёčnagw, i3 vo blgoprіstenъ tvёtъ na strašnэmъ sudi1щi tvoemъ: ćkw da i3 ѓzъ so vsёmi i3zbrannыmi tvoi1mi džbщnikъ bydu netlёnnыhъ tvoi1hъ bl†gъ, ±že ўgot0valъ є3si2 lю1bzщыmъ tS gDi, vъ ni1hže preproslavlenъ є3si2 vo vёki. Ґmi1nь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.