NASLOVNA » Opšte » Priprema za sveto pričešće

Priprema za sveto pričešće

Pёsnь d7

Їrm0sъ: Prišelъ є3si2 t dv7ы ne hodataй, ni ѓgGlъ, no samъ gDi vopl0щьsz, i3 sp7slъ є3si2 vseg0 mz čelovёka. Tёmъ zovy ti: slava si1lэ tvoeй gDi.

Serdce či1sto sozi1ždi vo mnЁ, b9e, i3 dyhъ pravъ njbnovi2 vo ўtr0bэ moeй.

Voshotёlъ є3si2, nasъ radi vopl0щьsz mnogomlctive, zaklanъ bhti ćkw nvčA, grBhъ radi čelovёčeskihъ: tёmže molю1 tz, i3 mo‰ njči1sti sogrэšє1nіz.

Ne tverži menE t licA tvoegw2 i3 d¦a tvoegw2 s™agw ne timi2 t menє2.

I#scэli2 duši2 moeS ćzvы gDi, i3 vsego2 njs™i2: i3 spod0bi vLko, ćkw da pričaщysz taйnыz tvoeS b9estvennыz večeri nkasnnый.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

BGor0dičenъ: Ўmi1lostivi i3 mnЁ syщago t ўtr0bы tvoeS vLčce: i3 soblюdi1 mz neskverna rabA tvoego2, i3 nepor0čna, ćkw da prіemь ќmnago bi1sera, njsщ7ysz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.