NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Posni triod

Posni triod

Nedёlz sыropystnaz

I#zgnanіe ґdamovo. Bdёnіe nbhčnoe.

Vъ subbHtu večera vo svэti1lьničnoe, po prednačinatelьnomъ palmЁ, stіhosl0vimъ: Blženъ myžъ: kafjsmu vsю2. Na GDi vozzvahъ, postavimъ stіhHvъ ‹. I# poemъ nsmoglasnika voskrnы G, i3 ґnat0lієvы G, i3 trіHdi d7, glasъ ѕ7.

Pod0benъ: Vsю2 tloži1vše:

Sozdatelь m0й gDь, perstь t zemli2 prіemъ mS, živon0snыmъ dunovenіemъ vduši1vъ njživi2, i3 počtE na zemli2 načalьstvuющa vi1dimыmi vsёmi, i3 ѓgGlwmъ kupnoži1telz. Satana že lьsti1vый, sosydъ ѕmjz ўpotrebi1vъ, snёdію prelьsti2, i3 b9іz slavы razluči2, i3 preisp0dnэйšeй smerti predadE vъ zemlю: no ćkw vLka i3 blgoutr0benъ, paki vozzovi2.

Ndeždы bGotkannыz sovlek0hsz nkasnnый, tvoE b9estvennoe povelёnіe preslyšavъ gDi, sovёtomъ vragA, i3 smok0vnыmъ li1stvіemъ, i3 k0žnыmi ri1zami nhnэ njblek0hsz: p0tomъ bo njsuždenъ bhhъ hlёbъ trydnый snёsti: ternіe že i3 volčecъ mnЁ prinesti2, zemlS proklztA bhstь. No vъ poslBdnzz lBta voploti1vыйsz t dv7ы, vozzvavъ mS vvedi2 paki vъ raй.

Raю2 vsečctnhй, krasnёйšaz dobr0to, bGozdannoe selenіe, veselіe nekončaemoe i3 naslaždenіe, slavo prvdnыhъ, prbr0kwvъ krasoto2, i3 s™hhъ žili1щe, šymomъ li1stvій tvoi1hъ sodёtelz vsёhъ moli2, vratA tversti mi2, ±že prestuplenіemъ zatvori1hъ, i3 spod0bitisz dreva živ0tnagw prіsti, i3 radosti, є3sže prežde vъ tebЁ nasladi1hsz.

Ґdamъ i3zgnanъ bhstь i3z8 raS preslušanіemъ, i3 sladosti i3zverženъ, ženskimi glag0lы prelьщennый, i3 nagъ sэdi1tъ, selA, ўvы2 mnЁ, prsmw rыdaz. Tёmže potщi1msz vsi2 vremz pod8sti postA, poslyšaющe є3đlьskihъ predanій: da si1mi blgoug0dni bhvše hrtY, raS žili1щe paki vosprіi1memъ.

Slava, glasъ ѕ7:

Sёde ґdamъ prsmw raS, i3 svoю2 nagotY rыdaz plakaše: ўvы2 mnЁ, prelestію lukavoю ўvэщannu bhvšu i3 njkradenu i3 slavы ўdalenu! Ўvы2 mnЁ, prostot0ю nagu, nhnэ že nedoumёnnu! No q raю2, ktomY tvoeS sladosti ne naslaždysz: ktomY ne ўzrю2 gDa i3 bGa moegw2 i3 sozdatelz: vъ zemlю bo poйdY, t nesže i3 vzstъ bhhъ. Mlctive щedrый, vopію2 ti2: pomi1luй mS padšago.

I# nhnэ, bGor0dičenъ №-й, glasa.

Svёte ti1hій:

Vh0dъ.

Prokjmenъ: GDь vocRi1sz:

Na lіtji, ćkw nbhčno, samoglasenъ s™agw nbi1teli.

Slava, glasъ ѕ7:

S0lnce lučы2 skrы2, lunA so ѕvэzdami vъ kr0vь preloži1sz, g0rы ўžas0šasz, h0lmi vostrepetaša, є3gdA raй zaklюči1sz. I#shodS ґdamъ rukama bіS vъ licE, glag0laše: mlctive, pomi1luй mS padšago.

I# nhnэ, bGor0dičenъ.

Pod0benъ: Tainstvennw vospэvaemъ tS bcde mRje, kvi1lasz bo є3si2 prt0lъ veli1kagw cRS, sёnь vses™az, nb7sъ ši1ršaz, heruvjmskaz kolesni1ca, vhššaz že serafjmwvъ, čert0gъ slavы: i3z8 tebe bo pr0йde voploti1vыйsz vsёhъ bGъ. Togo2 moli2 sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

Na stіh0vnэ, nsmoglasnika.

Slava, glasъ ѕ7:

I#zgnanъ bhstь ґdamъ i3z8 raS snёdію, tёmže i3 sэdS prsmw segw2 rыdaše, stenS ўmili1telьnыmъ glasomъ, i3 glag0laše: ўvы2 mnЁ, čto2 postradahъ nkasnnый ѓzъ: є3di1nu zapovэdь prestupi1hъ vLčnю, i3 blgi1hъ vssčeskihъ liši1hsz! Raю2 s™ёйšій, menE radi nasaždennый bhvъ, i3 є4vы radi zatvorennый, moli2 tebE sotv0ršago, i3 menE sozdavšago, ćkw da tvoi1hъ cvэtHvъ i3sp0lnюsz! Tёmže i3 kъ nemY sp7sъ: moemY sozdanію ne hoщY pogi1bnuti, no hoщY semY sp7sti1sz, i3 vъ poznanіe i4stinы prіiti2, ćkw grzdyщago ko mnЁ ne i3zgonsю v0nъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ.

Pod0benъ: Tvorecъ i3 i3zbavitelь:

Nhnэ tpuщaeši:

Po Tris™0mъ tpusti1telьnый.

Bcde dv7o: tri1ždы.

I# pr0čee poslёdovanіe bdёnіz: rzdov0mu že s™0mu poemъ na povečerіi.

Na ќtreni, na BGъ GDь, troparь voskrnъ dvaždы, i3 bGor0dičenъ: nbhčnoe stіhosl0vіe. I# polmeleй, ćkože ўkazasz vъ nedёlю nj blydnomъ shnэ. I# Blgoslovenъ є3si2 gDi: Načinaemъ že česti2 pervuю kni1gu šestodnevca zlatoystagw, i3 stepє1nnы glasa.

Vsskoe dыhanіe:

I# ќtrennee є3đlіe.

Voskrnіe hrt0vo:

Pal0mъ n7.

Slava, glasъ }:

Pokasnіz tverzi mi2 dvє1ri:

I# nhnэ, pod0benъ:

Na sp7senіz stєzi2:

Taže, glasъ ѕ7:

Pomi1luй mS b9e:

Mn0žєstva sodёznnыhъ mn0ю lю1tыhъ, pomыšlsz nkasnnый, trepeщu strašnagw dnE sydnagw: no nadёzsz na mlctь blgoutr0bіz tvoegw2, ćkw dv7dъ vopію1 ti: pomi1luй mS b9e po veli1cэй tvoeй mlcti.

KanHnы nsmoglasnika: voskrnъ, krtovoskrnъ, i3 bcdы, na }, i3 trіHdi na ѕ7. Tvorenіe hrіstof0ra prwtosmgkrjta. Glasъ ѕ7.

Pёsnь №.

Їpmocъ: Ćkw po syhu:

Grzdi2 dušE moS strastnaz, plači tvo‰ dэ‰nіz dnesь, pominaющi pervoe njbnaženіe vo є3demэ, i4mže i3zgnana є3si2 t sladosti, i3 neprestannыz radosti.

T mn0gagw blgoutr0bіz i3 щedr0tъ, sozdatelю tvari, i3 tv0rče vsёhъ, t persti njživi1vъ mS prežde, zapovёdalъ є3si2 pёti tS so ѓgGlы tvoi1mi.

Radi bogatstva blgosti, tы2 sadi1ši sozdatelю i3 gDi, raйskuю sladostь vo є3demэ, povelэvaz mi2 naslaždatisz krasnыhъ i3 sladkihъ, i3 nemimotekyщihъ plodHvъ.

Slava: Ўvы2 mnЁ dušE moS nkasnnaz, syщihъ vo є3demэ naslaždatisz prіsla є3si2 vlastь t bGa, ne ćsti že vёdэnіz plodA povelёna bыlA є3si2: vskyю prestupi1la є3si2 zak0nъ b9ій;

BGor0dičenъ: BGorodi1telьnice dv7o, ćkw ґdamova dщi2 po r0du, po blgodati že hrtY bGu rodi1telьnica, menE i3zgnannago t є3dema, nhnэ vozzovi2.

Katavasію že poemъ їrmosы2 nastosщagw kanHna:

Ćkw po syhu pэšešestvovavъ ї}lь, po bezdnэ stopami, goni1telz faraHna vi1dz potoplsema, bGu pobёdnuю pёsnь poi1mъ, vopіsše.

Pёsnь G.

Їpmocъ: Nёstь s™ъ ćkože tы2 gDi:

Ѕmjй lьsti1vый nёkogda česti moeй pozavi1dэvъ, pošeptA lestію є4vэ vo ќši, t nesže ѓzъ prelьsti1vsz i3zgnanъ bhhъ, ўvы2 mnЁ, t li1ka ži1zni.

Ryku prosterъ derzostnw, vkusi1hъ dreva razymnagw, є3g0že povelЁ mnЁ bGъ nikakože pričasti1tisz, i3 b9estvennыz slavы tverženъ bhhъ g0rcэ.

Slava: Ўvы2 mnЁ strastnaz moS dušE, kakw ne poznala є3si2 prelesti; kakw ne njщuti1la є3si2 lьщenіz, i3 zavisti vražіz; no pomrači1lasz є3si2 ўm0mъ, i3 prestupi1la є3si2 zapovэdь sozdatelz tvoegw2.

BGor0dičenъ: Ўpovanіe i3 pokr0vъ m0й čctaz, njbnaženіe drevle pokrhvšaz, є3di1na, padšagw ґdama, ržctv0mъ tvoi1mъ čctaz, vъ netlёnіe paki njblech mz.

Katavasіa: Nёstь s™ъ ćkože tы2 gDi b9e m0й, vozneshй r0gъ vёrnыhъ tvoi1hъ blže, i3 ўtverdi1vый nasъ na kameni i3spovёdanіz tvoegw2.

Sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Ўdivi1sz їHsifъ:

I#zgnanъ bhstь ґdamъ t raйskіz sladosti, snёdію g0rьkoю vъ nevozderžanіi zapovэdi ne sohrani2 vLčni, i3 njsudi1sz dёlati zemlю, t nesže vzstъ bhstь samъ: p0tomъ že mn0gimъ ćsti hlёbъ sv0й. Tёmže mы2 vozlю1bimъ vozderžanіe, da ne vnЁ raS vozrыdaimъ, ćkože džnъ, no vъ nego2 vni1demъ.

Slava, i4nый, glasъ d7.

Pod0benъ: Vozneshйsz:

Nhnэ vremz dobrodёteleй kvi1sz, i3 pri dverehъ sudіS, ne skorbi1mъ: no prіidi1te postsщesz prinesemъ slezы, ўmilenіe i3 mlctыnю, zovyщe: sogrэši1homъ pače peskA morskagw: no njslabi vsBmъ vsёhъ svobodi1telю, da vosprіi1memъ netlёnnый vэnecъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ.

Pod0benъ: Ne ўmolči1mъ nikogdA bcde, si6lы tvo‰ glag0lati nedost0йnіi: ѓщe bo tы2 ne bы2 predstosla molsщi, kt0 bы nasъ i3zbavilъ t toli1kihъ bёdъ, kt0 že bы sohrani1lъ do nhnэ svob0dnы; ne tstypimъ vLčce, t tebE: tvo‰ bo rabы6 sp7saeši pri1snw t vsskihъ lю1tыhъ.

Taže čtenіe bGosl0va vъ ćzvu grada, є3gHže načalo:

Čto2 rэšitE či1nъ pohvalsemый;

I# tvori1mъ da‰nіz dvA.

Pёsnь d7.

Їpmocъ: Hrt0sъ moS si1la:

Česti spod0bihsz ѓzъ strastnый, t tebE vLki vo є3demэ: ўvы2 mnЁ, kakw prelьsti1vsz, i3 dіavolomъ pozavi1dэvsz tverženъ bhhъ t licA tvoegw2;

MenE rыdaйte ѓgGlьstіi či1nove, raS dobrHtы, i3 sadHvъ tamošnee blgolёpіe, prelьsti1všagosz ѕlopolyčnw, i3 bGa tvergšagosz.

Lyže blžennый, sadove bGosaždennіi, raS krasoto2, nhnэ nj mnЁ slezы prolivaйte, t listHvъ, ćkože t džčію, njbnažennэmъ i3 strannэmъ slavы b9іz.

Slava: Ne ktomY vi1žu tebE, ni naslaždaюsz presladkіz tvoeS i3 b9estvennыz svёtlosti, vsečestnhй raю2: nagъ bo poverg0hsz vъ zemlю, prognёvaz sotv0ršago.

BGor0dičenъ: S™az vLčce, tverzšaz raS vratA vsBmъ vBrnыmъ, ±že ґdamъ zaklюči2 prestuplenіemъ i3nogdA, vratA mlcti mnЁ tverzi.

Katavasіa: Hrt0sъ moS si1la, bGъ i3 gDь, čestnaz cRkovь bGolёpnw poetъ vzыvaющi, t smhsla či1sta, nj gDэ prazdnuющi.

Pёsnь є7.

Їpmocъ: B9іimъ svёtomъ:

Pozavi1dэvъ drevle mnЁ vragъ, vъ rai2 blgopolyčna žitіS čelovэkonenavi1stnikъ, vъ vidёnіi ѕmjz mnЁ zapstъ, i3 slavы prisnosyщnыz stranna mS pokazA.

Rыdaю i3 plaču dušeю, i3 nčesє1mъ i3щY mn0žєstva slezъ prilagati, є3gdA vozzrю2 i3 poznaю moю2 nagotY, ю4že i3mёhъ t prestuplenіz.

Slava: T zemli2 s0zdanъ bhhъ ruk0ю b9іeю, paki že vozvrati1tisz vъ zemlю ѓzъ strastnый slhšahъ: kto2 menE ne vosplačetъ, trinovennagw t bGa, i3 є3demomъ ѓdъ i3zmэni1všagw;

BGor0dičenъ: Čert0gъ slavы tS taйnый vsi2 vozvэщaemъ vёrnіi, bGorodi1telьnice vsenepor0čnaz. Tёmže molю1 tz čctaz: i3spadšago mS čert0ga raйska, sv0йstvenna sotvori2.

Katavasіa: B9іimъ svёtomъ tvoi1mъ blže, ќtrenюющihъ ti2 dyšы lюb0vію njzari2, molю1sz, tS vёdэti sl0ve b9ій, i4stinnago bGa, t mraka grэh0vnagw vzыvaющa.

Pёsnь ѕ7.

Їpmocъ: Žiteйskoe m0re:

Ndeždeю mS njbleklъ є3si2 bGotkannoю sp7se, vo є3demэ, ćkw blgoutr0benъ: ѓzъ že tvoю2 prestupi1hъ zapovэdь, vёrovavъ lьsti1vomu, i3 nagъ vi1dэhsz nkasnnый.

DušE vsestrastnaz moS, ўdali1lasz є3si2 t bGa, nevnimanіemъ tvoi1mъ raйskagw liši1lasz є3si2 naslaždenіz, t ѓgGlъ razluči1lasz є3si2, vo tlю2 vvelasz є3si2: q padenіz!

Slava: Pomi1luй, ўщedri vsederži1telю b9e, tvoє1ю rukY tvorenіe, ne prezri menE, molю1sz, blže, tluči1všago sebE samago2 t li1ka ѓgGlъ tvoi1hъ.

BGor0dičenъ: MRje bGozvannaz, gospožE vssčeskihъ, ćkw r0ždšaz gDa cRS vsёhъ i3 i3zbavitelz, plэnena mS syщa t raйskіz slavы, vozzovi2.

Katavasіa: Žiteйskoe m0re vozdvizaemoe zrS napasteй byreю, kъ ti1homu pristaniщu tvoemY pritekъ vopію1 ti: vozvedi2 t tli2 živ0tъ m0й, mnogomlctive.

Kondakъ, glasъ ѕ7:

Premydrosti nastavniče, smhsla podatelю, nemydrыhъ nakazatelю, i3 ni1щihъ zaщi1titelю, ўtverdi2, vrazumi2 serdce moE vLko: tы2 daždь mi2 sl0vo, dž§ee sl0vo, se bo ўstnЁ moi2 ne vozbranю2, vo є4že zvati tebЁ: mlctive, pomi1luй mS padšago.

Jkosъ: Sёde ґdamъ togdA i3 plakasz, prsmw sladosti raS, rukama bіS licE, i3 glag0laše: mlctive, pomi1luй mS padšago.

Vi1dэvъ ґdamъ ѓgGla i3zri1nuvša, i3 zatvori1vša b9estvennagw sada dverь, vozdohnyvъ velьmi2, i3 glag0la: mlctive, pomi1luй mS padšago.

Spoboli2 raю2 stzžatelю njbniщavšemu, i3 šymomъ tvoi1hъ li1stvій ўmoli2 sodёtelz, da ne zatvori1tъ tS: mlctive, pomi1luй mS padšago.

Raю2 vsedobrodёtelьnый, vses™hй, vsebogatый, ґdama radi nasaždennый, i3 radi є4vы zaklюčennый, ўmoli2 bGa nj padšemъ: mlctive, pomi1luй mS padšago.

Smnaxarь. Stіhi2:

Mjrъ sъ rodonačalьniki g0rьkw da vosplačetъ:

Snёdію sladkoю padšій sъ padšimi.

Vъ seй denь vospominanіe tvori1mъ t raйskіz pi1щi i3spadenіz pervozdannagw ґdama, є4že b9estvennіi s™ji ntcы2 naši prežde s™hz četыredesstnicы včini1ša: ćkože tёmi pokazyющe veщьmi2, є3li1ka p0stnaz lэčьbA čelovёčeskomu є3stestvY poleznaz, i3 є3li1kw paki є4že t lakomstva i3 neposlušanіz gnysno. NJstavlьše ќbw ntcы2, ćže po časti vъ mjrэ, si1mi bы6všaz povэstvovati bezči1slєnna syщz, pervozdannago ґdama predlagaюtъ, є3li1ko ѕlo2 postradA, t є4že ni vmalэ posti1tisz, tonydu i3 našemu privedE є3stestvY, ćvэ predpokazyющe. I# ćkože pervoe vъ čelovёcэhъ b9іe zapovёdanіe postA d0broe, є4že ne sohrani1vъ džnъ: no črevu pok0rьsz, pače že prelestniku ѕmjю є4voю, ne t0kmw bGъ ne bhstь, no i3 smertь privlečE, i3 pagubu vsemY r0du podadE. Pi1щi ќbw radi pervagw ґdama, gDь dneй posti1sz čethredesztь, i3 poslušli1vъ bhstь: є3gHže radi i3 nastosщaz s™az četыredesstnica s™hmi ґpclы ўmhslisz, da є4že ne sohrani1vъ džnъ postradA, pogubi1vъ netlёnіe, sohrani1vše mы2 vosprіi1memъ post0mъ. I$nakw že, ćkože i3 predrek0homъ, namёrenіe s™hhъ sіE є4stь, da ćže i3z8 načala daže do koncA dэlA bhvšaz bGomъ, vkratcэ njb8i1mutъ. E#lma že vsёhъ po namъ vin0vno prestuplenіe i3 t pi1щi i3spadenіe ґdamovo: po semY sl0vu sіE nhnэ predlagaюtъ, pamztь namъ tvorsщыmъ, džnagw da ўbэži1mъ, pače že nevozderžanію vo vsemъ da ne revnyemъ. Vъ šesthй ќbw denь ґdamъ sozdasz ruk0ю b9іeю, počtenъ bhvъ i3 w4brazomъ, vdunovlenіemъ. I# vzemъ zapovэdь, ѓbіe daže do šestagw časA vъ rai2 poživE: taže prestupi1vъ sію2, ttydu i3zgnasz. E#vreinъ ќbw fjlwnъ sto2, rečE, lёtъ ґdamu vъ rai2 sotvori1ti: druzji že, sedmь dneй i3li2 lёtъ glag0lюtъ, česti radi sedmagw čislA. I# ćkw vъ šesthй časъ rycэ prosterъ, i3 plodA kosnysz: kvi2 i3 n0vый ґdamъ hrt0sъ, vъ šesthй časъ i3 denь dl†ni prosterъ na krtЁ, džnagw i3scэlsz pagubu. Posredё že tli2 i3 netlёnіz sozdanъ bhstь, da є4že i3zberetъ proizvolenіemъ, džno i3 pritsžetъ. Bё že ќbw m0щno bGu i3 bezgrёšna sego2 sotvori1ti: no da bydetъ i3 togw2 proizvolenіe i3spravlenіe. Segw2 radi zak0nъ daetъ, vsёhъ ќbw kasatisz sadHvъ, segH že ni2: negli t vsёhъ sozdanій b9estvennыz si1lы bыvaemoe poznanіe pomыšlsti: ґ є4že nj є3stestvЁ b9іi, nikakože. E$že ќbw i3 bGosl0vъ grig0rій, lюbopremydrstvuzй, drevesє1mъ bhti, mhsli b9estvennэй: sadHmъ že, bGovidёnію. Si1rэčь, povelЁ (glag0letъ) bGъ ґdamu nj vsёhъ ќbw i3nhhъ stіhjahъ i3 kačestvahъ peщi1sz, i3 pomыšlsti ўm0mъ, i3 proslavlsti bGa ttydu: sіs bo i4stinnw pi1щa, negli že i3 nj svoemъ є3stestvЁ, nj bz7э ќbw, kt0 že є3stestv0mъ, i3 gdЁ, i3 kakw vsE t ne syщagw privedE, nikakože i3skati. DŽnъ že drug†z ќbw njstavlь, ±že nj bz7э naipače i3spыtyzй bsše, i3 džnagw є3stestvo2 njpasnэ i3zvёdovazй: ćkw ќbw є3щE nesoveršenъ shй, i3 prepr0stъ, i3 mladenecъ, vъ sicєvaz i3spadE, satanЁ є4voю mečtanіe є3mY vloži1všu njboženіz. Veli1kій že i3 b9estvennый zlatoystъ, sugybu nёkuю si1lu drevu džnomu i3mёti glag0letъ: i3 na zemli2 glag0letъ raю2 bhti, i3 ќmnu є3mY, i3 čyvstvennu lюbopremydrstvuetъ, ćkože bЁ ґdamъ: i3 džva posredЁ tli2 i3 netlёnіz: vkypэ i3 pisanіe soblюdaz: i3 nižE paki prebыvazй pri pi1smeni. Glag0lюtъ že nёcыi, drevu džnomu preslušanіz bhti smok0vnicэ: zanE poznavše ѓbіe nagotY, li1stvіe džnыz ўpotrebi1vše pokrhšasz. Segw2 radi hrt0sъ, ćkw vinY bhvšu sію2 preslušanіz, proklS: i4matь bo nёkoe i3 ko grэhY ўpodoblenіe. Pervoe ќbw, є4že ўslaždaющee taže є4že t li1stvіz žest0koe, i3 prilэplsющeesz mlek0mъ. Sytь že, i5že i3 drevo džno so є4voю ґdama besёdu i3 razumъ, ўmhsliša ne d0brэ. Prestupi1vъ ќbw i3 smertnoю njbleksz pl0tію, i3 klstvu vzemъ i3zgnanъ bhstь raS: i3 plamennomu nryžію segw2 vratA povelёno bhstь hrani1ti. Seй že prsmw sэdS plakaše, koli1kihъ bl†gъ liši1sz, za є4že ne posti1tisz ko vremeni: i3 i3z8 džnagw vesь r0dъ džnomu ravnыhъ prіwbщi1sz, d0ndeže sozdavый nasъ, naše pomi1lovavъ є3stestvo2, pogibaemoe satan0ю, t dv7ы s™hz r0ždsz i3 i3zrsdnэ poži1vъ, pytь namъ pokazavъ, soproti1vnыmi džnomu, rekše, post0mъ i3 smirenіemъ, i3 pobэdi1vъ hi1trw nasъ prelьsti1všago, i3 paki vъ drevnee dostosnіe privedE. Vs‰ ќbw sі‰ bGon0snіi ntcы2 predstaviti hotsщe, vseю trіHdію prežde ќbw vє1thaz predlagaюtъ: i4hže pervoe sozdanіe: i3 t pi1щi i3spadenіe ґdamovo, є3gHže nhnэ pamztь tvori1mъ: taže i3 pr0čimi mwmseйskimi i3 prbr0českimi, i3 vsщši dv7dskimi slovesы2, i3 nёkaz togdA t blgodati prilagaющe. Taže po či1nu i3 ćže n0vagw zavёta: i4hže pervoe є4stь blgovёщenіe, smotrenіemъ b9іimъ neizglag0lannыmъ vo s™ёй četыredesstnicэ pri1snw njbrэtaemo: lazaremъ že i3 cvэton0sіemъ,i3 s™0ю veli1koю sedmi1ceю sщ7є1nnыmъ pročitaєmыmъ є3đlієmъ: s†mыmъ že s™ы6mъ i3 sp7si1tєlьnыmъ strtemъ hrtHvыmъ po t0nku pэvaєmыmъ. Taže i3 voskrnіemъ, i3 pr0čimi daže i3 do sošestvіz s™agw d¦a sщ7є1nnыmъ dэsnієmъ pročitaєmыmъ, kakw pr0povэdь bhstь, i3 s™hhъ vsёhъ sobrA: dэ‰nіz bo voskrnіe i3zvэstvyюtъ čudesъ radi. Poneže ќbw za є4že ni є3di1noю ґdamu posti1tisz, toli6ka postradahomъ, predlagaetsz nhnэ segw2 vospominanіe, vo vh0dэ s™hz četыredesstnicы: da pominaющe є3li1ko ѕlo2, є4že ne posti1tisz vvedE, potщi1msz p0stъ radostnэ pod8sti i3 sohrani1ti. Ćkože ќbw є3gHže pogrэši2 ґdamъ (si1rэčь njboženіz), mы2 tёmъ poluči1mъ, rыdaющe i3 postsщesz i3 smirsющesz, d0ndeže nasъ bGъ posэti1tъ: si1hъ bo kromЁ neud0bь prіsti є4že pogubi1homъ. Vёdomo že bydi, ćkw deszti1na є4stь, sіS s™az i3 veli1kaz četыredesstnica, vsegw2 lёta. Poneže bo t lёnosti pri1snw posti1tisz, i3 t ѕlhhъ ўprazdni1tisz ne h0щemъ, ćkw nёkuю žatvu dušamъ sію2 ґpcli, i3 b9estvennіi ntcы2 predaša: ćkw є3li1ka ќbw vsёmъ lёtomъ bezmёstnaz sodёzhomъ: nhnэ sokrušaemi, i3 post0mъ smirsemi njči1stimъ: ю4že i3 hrani1ti d0lžni є3smы2 njpasnэйše. No ќbw i3 pr0čыz tri2 s™hhъ ґpclъ glag0lю, bcdы, i3 ržctvA hrt0va: kъ čethrєmъ bo lёta vremenHmъ, i3 četыredesstnicu b9estvennіi ґpcli i3zdaša, sію2 vsщše početše s™hhъ radi strteй, i3 ćkw hrt0sъ sію2 posti1sz i3 proslavisz. I# mwmseй čethredesztь dneй posti1vsz zak0nъ prіstъ: i3 i3lіA samъ: i3 danіi1lъ, i3 є3li1cы i3skysnіi ў bGa. I# ćkw dobro2 є4stь p0stъ, pokazyetъ t soproti1vnagw ґdamъ. Za sію2 ќbw vinY ґdamovo i3zgnanіe zdЁ s™hmi ntcы2 ўmhslisz. Neizrečennыmъ tvoi1mъ blgoutr0bіemъ hrtE b9e našъ, pi1щi raйskіz nasъ spod0bi, i3 pomi1luй, ćkw є3di1nъ člvэkolю1becъ, ґmi1nь.

Pёsnь z7.

Їpmocъ: Rosodatelьnu ќbw peщь:

VLčestvuzй vsёmi vёki gDi, sozdavый mS v0leю tvoeю, zavi1dэna mS lьsti1vыmъ ѕmjemъ i3nogdA, i3 tebE prognёvavšago sp7se, ne prezri b9e, no vozzovi1 mz.

Stydnыmi njdёznъ ndeždami, ўvы2 mnЁ, vmёstw njdэsnіz svэtozarnagw, plaču moeS pogi1beli, sp7se, i3 vёroю vopію1 ti blgjй: ne prezri b9e, no vozzovi2 mS.

Slava: Ўzzvi2 ѕmjй vselukavый vsю2 moю2 dyšu lukavnw, raйskіz že sladosti i3zgnana sotvori2: no q blgoserde sp7se, ne prezri ćkw bGъ, no vozzovi1 mz.

BGor0dičenъ: Molebnoe moE molenіe vsenepor0čnaz prіimi2 mlctію tvoeю, i3 proщenіe pregrэšenій daždь mi2 čctaz, rыdanьmi vopію1щemu prilёžnw: ne prezri blgaz, no vozzovi1 mz.

Katavasіa: Rosodatelьnu ќbw peщь sodёla ѓgGlъ prpdbnыmъ ntrokHmъ, haldei že njpalsющee velёnіe b9іe muči1telz ўvэщA vopi1ti: blgoslovenъ є3si2 b9e ntє1cъ našihъ.

Pёsnь }.

Їpmocъ: I#z8 plamene prpdbnыmъ:

Darmi2 mnogowbraznыmi drevle, počelъ є3si2 rukY tvoє1ю dёlo, є3di1ne člvэkolю1bče: ѕmjй že lю1tый svistanіemъ prelьsti2, ўvы2 mnЁ, nastosщihъ bl†gъ njbnaži1vъ.

Vskyю sovёta g0rьkagw poslyšala є3si2, i3 b9estvennagw povelёnіz bыlA є3si2 preslyšna; ўvы2 mnЁ smirennaz dušE, bGa njskorbi1všaz: є3g0že pri1snw slaviti ўčinena є3si2 so ѓgGlы!

Blgoslovi1mъ nc7A, i3 sn7a, i3 s™ago d¦a, gDa.

GadHmъ i3 ѕvэrє1mъ vLčica bhvši, gadu dušetlёnnomu kakw sobesёdovala є3si2, sovёtnika prіi1mši ćkw pravago, lьsti1vago; q tvoegw2 prelьщenіz, dušE moS vsestrastnaz!

BGor0dičenъ: Svэton0snoe selenіe tS b9іz voploщenіz, vospэvaemъ mRje bGoblgodatnaz: tёmže mS lю1tэ njmračenna strastьmi2, prosvэti2 svёtomъ mlcti, nadežde nenadežnыhъ.

Hvalimъ, blgoslovi1mъ, poklansemsz gDvi:

Katavasіa: I#z8 plamene prpdbnыmъ r0su i3stoči1lъ є3si2, i3 prvdnagw žertvu vod0ю popali1lъ є3si2: vs‰ bo tvori1ši hrtE t0kmw є4že hotёti, tS prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їpmocъ: BGa čelovёkwmъ:

Sladokъ vkysъ pl0dъ razuma vo є3demэ kvi1 mi sz nashщšemusz snёdi, vъ želčь že bhstь konecъ є3gw2. Ўvы2 mnЁ dušE strastnaz, kakw nevozderžanіe tS raйskagw kdenіz stranna sotvori2;

B9e vsёhъ, mlcti gDi, na moE smirenіe blgoutr0bnэ pri1zri, i3 ne daleče posli1 mz b9estvennagw є3dema, ćkw da zrS dobrHtы, tonyduže i3spad0hъ, potщysz paki rыdanьmi vosprіsti ±že pogubi1hъ.

Rыdaю, stenю2 i3 plaču, heruvjmы sъ plamennыmъ nryžіemъ zrS, є3dema vh0dъ streщi2 povelBnnыz, vsBmъ prestypnikwmъ, ўvы2! Nepristypnый, ѓщe ne tы2 nevozbranenъ sp7se t0й sotvori1ši mi2.

Slava: Derzaю mn0žestvu mlcti tvoeS hrtE sp7se, i3 b9estvennыhъ rebrъ tvoi1hъ kr0vi, є4юže njsvzti1lъ є3si2 є3stestvo2 čelovёčeskoe, tverzlъ že є3si2 vratA tebЁ služaщыmъ r†йskaz blže, prežde zaklюčє1naz ґdamu.

BGor0dičenъ: Ži1zni dvere neprohodi1maz, ќmnaz, dv7o bcde beznevёstnaz, r†йskaz vratA zaklюčє1naz mi2 prežde tverzi tvoi1mi mltvami, ćkw da slavlю tS po bz7э moю2 pom0щnicu, i3 deržavnoe pribёžiщe.

Katavasіa: BGa čelovёkwmъ nevozm0žno vi1dэti na neg0že ne smёюtъ či1ni ѓgGlьstіi vzirati: tob0ю že vsečctaz, kvi1sz čelovёkwmъ sl0vo voploщenno: є3g0že veličaющe, sъ nbcnыmi vHi tS ўblžaemъ.

E#xapostіlarій voskrnый.

Slava, nastosщій.

Pod0benъ: Žєnы2 ўslhšite:

Zapovэdь tvoю2, gDi, preslyšavъ nkasnnый, i3 njbnaženъ tvoeS slavы, studA i3sp0lnihsz, ўvы2 mnЁ! I# sladosti i3zrinovenъ є4smь raйskіz blgoutr0bne. Mlctive, pomi1luй liši1všasz prvdnw blgosti tvoeS.

I# nhnэ, i4nый.

Pod0benъ: So ў§nki2 i4demъ:

I#zgnana bhvša gDi raS pervэe snёdію dreva, vvelъ є3si2 paki krt0mъ i3 strtію tvoeю sp7se i3 b9e m0й, i4mže nasъ ўtverdi2 p0stъ soverši1ti čistolёpnw, i3 b9estvennomu vostanію pokloni1tisz, pascэ sp7si1telьnэй, tS r0ždšіz mltvami.

Na hvali1tehъ stіhi6rы nsmoglasnika voskrnы d7, i3 ґnat0lіevъ є3di1nъ, i3 trіHdi sі‰ samoglasnы.

Glasъ є7:

Ўvы2 mnЁ, ґdamъ rыdanіemъ vozopi2, ćkw ѕmjй i3 ženA b9estvennagw derznovenіz i3zri1nuša mS: i3 raйskіz sladosti, dreva snёdь tčuždi2. Ўvы2 mnЁ, ne terplю2 pr0čee ponošenіz: i3nogdA carь shй zemnhhъ vsёhъ sozdanій b9іihъ, nhnэ plёnnikъ kvi1hsz t є3di1nagw bezzak0nnagw sovёta: i3 i3nogdA slavoю bezsmertіz njblečenъ shй, ўmerщvlenіz k0žu ćkw smertnый nkasnnw njbnošY. Ўvы2 mnЁ, kogo2 rыdanій sodёйstvennika sotvorю2; no tы2 člvэkolю1bče, t zemli2 sozdavый mS, vo blgoutr0bіe njbolkjйsz, rab0tы vražіz svobodi2, i3 sp7si1 mz.

Stjhъ: I#spovёmsz tebЁ gDi vsemъ serdcemъ moi1mъ.

P0priщe dobrodёteleй tverzesz, hotsщіi stradalьčestvovati vni1dite, prepossavšesz d0brыmъ postA p0dvigomъ: zak0nnw bo stradalьčestvuющіi, prvdnw vэnčaюtsz. I# vosprіi1mše vseoryžіe krtA, vragY soproti1vimsz, ćkw stёnu neruši1muю i3myщe vёru, i3 ćkw щi1tъ mltvu, i3 šlemъ mi1lostыnю, vmёstw mečA p0stъ, i4že tsэkaetъ t serdca vsю2 ѕl0bu tvorsй sі‰, i4stinnый prіi1metъ vэnecъ t vsecRS hrtA vъ denь sydnый.

Stjhъ: Vozveselю1sz i3 vozraduюsz nj tebЁ.

Glasъ ѕ7:

Ґdamъ i3z8 raS tg0nitsz, pi1щi pričasti1vsz, ćkw preslyšnikъ: mwmseй bGovi1decъ bhstь, post0mъ džči dušє1vnыz njči1stivъ. Tёmže raS ži1telіe bhti vozželёvše, i3zmэni1msz t nepoleznыz pi1щi, i3 bGa zrёti želaющe, mwmseйskuю četveri1cu deszti1cъ posti1msz, mltvoю i3 molenіemъ či1stw terpsщe: ўtoli1mъ dušє1vnыz str†sti, tženemъ plwtskjz sl†sti, legcы kъ g0rnemu šestvію preйdemъ, i3dёže ѓgGlьstіi li1cы nem0lčnыmi glasы nerazdёlьnuю vospэvaюtъ trbcu, zrёti nedoumёnnuю dobr0tu i3 vLčnю. Tamw spod0bi nasъ sn7e b9ій žiznodavče na tS nadёющihsz, likovati so ѓgGlьskimi v0instvы, r0ždšіz tS m™re hrtE mltvami, i3 ґpclъ, i3 m§nkъ, i3 prpdbnыhъ.

Stjhъ: Voskrni2 gDi b9e m0й, da voznesetsz rukA tvoS:

PrispЁ vremz, duh0vnыhъ podvigHvъ načalo, na demwnы pobёda, vseoryžnoe vozderžanіe, ѓgGlьskoe blgolёpіe, kъ bGu derznovenіe: tёmъ bo mwmseй bhstь ziždi1telю sobesёdnikъ, i3 glasъ nevi1dimw vъ slyhъ prіstъ. GDi, tёmъ spod0bi i3 nasъ pokloni1tisz tvoi6mъ strtemъ, i3 s™0mu voskrnію, ćkw člvэkolю1becъ.

Slava, t0йže. I# nhnэ:

Preblgoslovenna є3si2 bcde dv7o:

Slavosl0vіe veli1koe. I# nbhčnaz lіtja vъ paperti, vъ neйže poemъ, Slava, i3 nhnэ: stіhi1ru є3đlьskuю. Sovokuplsemъ že i3 časъ №-й. I# čtytsz njglašє1nіz prpdnagw ntcA našegw fe0dwra studjta, i3 tpystъ.

Na lіturgji i3z8wbrazi1tєlьnaz. Blžennы glasa na ѕ7, i3 kanHna trіHdi pёsnь ѕ7-z, na d7.

Prokjmenъ, glasъ }:

Pomoli1tesz, i3 vozdadi1te gDvi bGu našemu.

Stjhъ: Vёdomъ vo їudei bGъ, vo ї}li velіe i4mz є3gw2.

Ґpclъ kъ ri1mlznwmъ, začalo rv7i.

Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blgo є4stь i3spovёdatisz gDvi, i3 pёti i4meni tvoemY vhšnій.

E#đlіe t matfea, začalo z7i.

I# b9estvennaz lіturgja zlatoystagw:

Kіnwnjkъ: Hvali1te gDa sъ nb7sъ:

(Zri2) Podobaetъ vёdati, ćkw t seS nedёli daže do vozdvi1ženіz čctnagw krtA, ўpraždnsetsz polmeleй: poetsz že t0kmw vo bdёnіihъ vLčnihъ prazdnikwvъ i3 veli1kihъ s™hhъ.

Vъ tyюžde nedёlю shrnuю večera, po načalьnomъ palmЁ: Na GDi vozzvahъ postavimъ stіhHvъ ‹ t I#zvedi2 i3z8 temni1cы: I# poemъ stіhi6rы d7 pokasnnы, nktHiha na rzdY glasa, ±že sytь pi1sanы dvЁ večerъ na stіh0vnэ, i3 dvЁ ќtrennihъ stіh0vnыhъ: (Takožde i3 vъ pr0čыz nedBli, t seS daže do pstыz s™agw postA. GDi vozzvahъ: poemъ na glasъ i4že vo nsmoglasnikэ na rzdY) I# vъ trіHdi G, i3 vъ minei G. Tvorenіe gospodi1na їHsifa.

Stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: E#gdA t dreva:

Vozderžanіemъ tёlo smiri1ti vsi2 potщi1msz, b9estvennoe prehodsщe p0priщe nepor0čnagw postA i3 mltvami i3 slezami gDa sp7saющago nasъ vzhщemъ, i3 zabvenіe ѕl0bы vsekonečnoe sotvori1mъ, vopію1щe: sogrэši1homъ ti2, sp7si2, ćkože drevle nіnevjtznы hrtE cRю2, i3 džbщniki nы2 sotvori2 nbcnagw crtvіz blgoutr0bne.

SebE tčazvaю, pomыšlsz dёla mo‰ gDi, vsskagw mučenіz dostHйnaz: se bo prezrёvъ čctnы6z tvo‰ sp7se zapwvэdi, blydnw moE žitіE i3ždi1hъ. Tёmže molю1sz, tyčami pokasnіz mS njči1stivъ, post0mъ i3 molenіemъ ćkw є3di1nъ mlctivый prosvэti2, i3 ne gnušaйsz menE blgodёtelю vsёhъ, i3 preblgjй.

I$nъ gospodi1na fe0dwra, glasъ t0йže.

Pod0benъ: Pače ўmA darHvъ:

P0stnoe vremz svёtlw načnemъ, kъ podvigHmъ duhHvnыmъ sebE podloži1vše, njči1stimъ dyšu, njči1stimъ pl0tь, posti1msz ćkože vъ snёdehъ t vsskіz strasti, dobrodёtelьmi naslaždaющesz d¦a: vъ ni1hže soveršaющesz lюb0vію, da spod0bimsz vsi2 vi1dэti vsečctnyю strtь hrtA bGa i3 s™yю pashu, duh0vnw raduющesz.

Taže vъ minei s™0mu, pod0bnы G. Ѓщe li i4matь samoglasenъ: Slava, ѓщe li nёstь, Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ, vъ t0йže glasъ minei.

Vh0dъ sъ kadi1lьniceю:

Svёte ti1hій:

Prokjmenъ glasъ }:

Ne tvrati2 licA tvoegw2 t džtroka tvoegw2, ćkw skorblю2, sk0rw ўslhši mS: vonmi2 duši2 moeй, i3 i3zbavi ю5.

Stjhъ: Sp7senіe tvoE b9e da prіi1metъ mS.

Stjhъ: Da ќzrztъ ni1щіi, i3 vozveselstsz.

Stjhъ: Vzыщi1te bGa, i3 živA bydetъ dušA vaša.

I# paki vыsočaйšimъ glasomъ:

Ne tvrati2 licA tvoegw2 t džtroka tvoegw2, ćkw skorblю2, sk0rw ўslhši mS: vonmi2 duši2 moeй, i3 i3zbavi ю5.

Podobaetъ vёdati, ćkw vo vsёhъ nedёlzhъ s™hz četыredesstnicы vo svэti1lьničnoe bыvaetъ vh0dъ, radi veli1kihъ prokjmenwvъ.

Spod0bi gDi:

Pokl0nы G: i3 є3ktenіA.

Na stіh0vnэ samoglasenъ glasъ d7:

VozsіS blgodatь tvoS gDi, vozsіS prosvэщenіe dyšъ našihъ. SE vremz blgoprіstnoe, sE vremz pokasnіz, tloži1mъ dэlA tьmы2, i3 njblečemsz vo nr{žіz svёta: ćkw da preplhvše postA veli1kuю puči1nu, vъ tridnevnoe voskrnіe dosti1gnemъ, gDa i3 sp7sa našegw ї}sa hrtA, sp7saющagw dyšы našz.

Stjhъ: Kъ tebЁ vozved0hъ džči moi2:

I# povtorsemъ t0йže.

Taže stjhъ: Pomi1luй nasъ gDi, pomi1luй nasъ:

I# m§nčenъ: Proslavlsemый vъ pamztehъ s™hhъ tvoi1hъ hrtE b9e, t ni1hъ ўmolsemь, nizposli2 namъ velію mlctь.

Slava, samoglasenъ vъ minei, ѓщe i4matь: I# nhnэ, bGor0dičenъ po glasu minei. Ѓщe li ne i4matь, Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ t0йže.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

ЃgGlьstіi či1ni tS bGomati proslavlsюtъ: bGa bo vsečctaz rodilA є3si2, nc7Y, i3 d¦a soprisnosyщna, i3 ѓgGlьskaz vHinstva t ne syщagw hotёnіemъ postavivša. E#g0že moli2 t tli2 sp7sti2 i3 prosvэti1ti dyšы pravoslavnыhъ, tS vospэvaющihъ vsečctaz.

Nhnэ tpuщaeši:

Tris™0e: pokl0nы tri2. Pres™az trbce: §e našъ:

I# nastosщыz tropari2, glasъ d7:

Bcde dv7o raduйsz:

I# tvori1mъ pokl0nъ є3di1nъ.

Slava:

Krti1telю hrt0vъ: pokl0nъ є3di1nъ.

I# nhnэ:

Moli1te nj nasъ s™ji ґpcli: pokl0nъ є3di1nъ.

Taže, Pod8 tvoE blgoutr0bіe: bez8 pokl0na.

GDi pomi1luй, m7 kr0tkimъ i3 ti1himъ glasomъ.

Slava, i3 nhnэ:

ČCtnёйšuю heruv‡mъ:

I$menemъ gDnimъ blgoslovi2 džtče.

Sщ7ennikъ: Shй blgoslovenъ hrt0sъ bGъ našъ vsegdA, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mh že: Ґmi1nь.

I# mltvu: Nbcnый cRю2:

I# tvori1mъ tri2 pokl0nы veli6kіz, i3 glag0lemъ mltvu prpdnagw є3frema sĐrіna:

GDi i3 vLko životA moegw2, dyhъ prazdnosti ўnhnіz, lюbonačalіz, i3 prazdnosl0vіz ne daždь mi2.

Dyhъ že cэlomydrіz, smirenomydrіz, terpёnіz, i3 lюbvE, daruй mi2 rabY tvoemY.

E$й gDi cRю2, daruй mi2 zrёti mo‰ pregrэšє1nіz, i3 ne njsuždati brata moegw2, ćkw blgoslovenъ є3si2 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

I# cэlyemъ s™ы6z i3 čctnы6z їkw6nы.

I# glag0letъ predstostelь:

Slava tebЁ hrtE b9e, ўpovanіe naše, slava tebЁ.

I# bыvaetъ mltva t sщ7ennika, i3 soveršennый tpystъ.

(Zri2) Po večerni že vъ trapezэ bыvaetъ ўtэšenіe bratіi. Po vostanіi že t trapezы, povečerіe poemъ maloe po nbhčaю, sъ metanіi i3 pokl0nы p0stnыmi. Na Slava vъ vhšnihъ, metanіz G. (Ѓщe bhlo bdёnіe, kanHnъ bcdэ ne glag0letsz.) Dost0йno є4stь: Tris™0e, met†nіz G, i3 nbы6čnыz tropari2. GDi pomi1luй, m7. I$že na vsskoe vremz: Їereй: B9e ўщedri nы2: Pokl0nы G veli6kіz, sъ mltvoю s™agw є3frema: GDi i3 vLko: I# pr0čihъ v7i. Taže, Tris™0e. Po DŽ§e našъ: GDi pomi1luй, v7i i3 mltva, Neskvernaz: I# daždь namъ: I# tpystъ.

I# i4mže w4brazomъ ўkazasz slyžba večerni i3 povečerіz seS nedёli, si1ce da bыvaetъ i3 vъ pr0čыz, daže do pstыz nedёli s™hz četыredesstnicы, i3zmэnsєmыmъ nёkwimъ, nj ni1hže na svoi1hъ i5mъ mёstэhъ bydetъ.

Podobaetъ vёdati, ćkw ѓщe bydetъ bratu našemu titi2 ko gDu vo s™hhъ si1hъ dnehъ posredЁ sedmi1cы: ne bыvaюtъ treti1nы є3gw2, daže do pztkA večera, togda bo soveršaetsz pannmhjda є3gw2: pod0bnэ i3 vъ subbHtu lіturgja є3gw2. Vo grzdyщuю že subbHtu bыvaюtъ devzti1nы є3gw2, ѓщe sluči1tsz, ѓщe li ni2. Četыredeszti1nы že є3gw2 bыvaюtъ, є3gdA čislo2 dneй є3gw2 i3sp0lnitsz: prinošє1nіz že, i3 pamzti є3gw2 načinaюtsz t n0vыz nedёli, daže do i3spolnenіz dneй čethredeszti.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.