NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Posni triod

Posni triod

SubbHta mzsopystnaz

Pamztь soveršaemъ vsёhъ t vёka ўs0pšihъ pravoslavnыhъ hrtіanъ, ntє1cъ i3 bratій našihъ.

Vъ pzt0kъ večera po prednačinatelьnomъ palmЁ, i3 nbhčnomъ stіhosl0vіi, na GDi vozzvahъ, postavimъ stіhHvъ ѕ7: I# poemъ nsmoglasnika stіhi6rы m§nčnы tri2, rzdovagw glasa:

I# trіHdi podHbnы, tri2. Glasъ }.

Pod0benъ: Vo є3demэ raй:

T vёka mertvыhъ dnesь vsёhъ po i4meni vёroю poži1všihъ blgočestnw, pamztь sotvorsющe vёrnіi, sp7sa i3 gDa vospoi1mъ, prossщe prilёžnw si6mъ vъ časъ sudA tvёtъ blagjй dati, tomY samomY bGu našemu, vseй sudsщemu zemli2, desnagw є3gw2 predstosnіz poluči1ti vъ radosti, vъ časti prvdnыhъ, i3 vo s™hhъ žrebіi svёtlэmъ, i3 dostHйnыmъ bhti nbcnagw crtvіz є3gw2.

Tvoeю kr0vію čelovёki sp7se i3skupi1vый, i3 smertію tvoeю t smerti g0rьkіz i3zbavivый nasъ, i3 ži1znь vёčnuю podasй namъ voskrnіemъ tvoi1mъ, vs‰ ўpok0й gDi, ўs0pšыz blgočestnw, i3li2 vъ pusthnzhъ, i3li2 vo gradёhъ, i3li2 vъ m0ri, i3li2 na zemli2, i3li2 na vsskomъ mёstэ: cari1 že, sщ7enniki, ґrhіerє1i, monahi, i3 bэlьcы2 vъ v0zrastэ vsskomъ vser0dnomъ, i3 spod0bi | nbcnagw crtvіz tvoegw2.

I#z8 mertvыhъ vostanіemъ tvoi1mъ hrtE, ne ktomY smertь njbladaetъ ўmeršimi blgočestnw. Tёmže m0limsz prilёžnw: rabы6 tvo‰ ўpok0й vo dv0rэhъ tvoi1hъ, i3 vъ nёdrэhъ ґvraama, t ґdama daže do dnesь, posluži1všыz tebЁ či1stw, ntcы2 i3 bratію našu, drygi vkypэ i3 sr0dniki, vsskago čelovёka, vъ žitіi2 posluži1vša vёrnw, i3 kъ tebЁ prestavlьšasz mnogovi1dnw i3 mnogowbraznw, b9e, i3 spod0bi | nbcnagw crtvіz tvoegw2.

Slava, glasъ }:

Plaču i3 rыdaю, є3gdA pomыšlsю smertь, i3 vi1ždu vo grobёhъ ležaщuю po w4brazu b9ію sozdannuю našu krasotY, bez8wbraznu, i3 bezslavnu, ne i3myщu vi1da. Qle čudesE! Čto2 є4že nj nasъ sіE bhstь tainstvo; kakw predahomsz tlёnію; kakw priprzg0homsz smerti; voi1stinnu b9іimъ povelёnіemъ, ćkože є4stь pi1sano, podaю1щagw prestavlьšыmsz pok0й.

I# nhnэ, bGor0dičenъ pervый, glasa.

Svёte ti1hій:

Vmёstw že prokjmena poemъ ґllilyіa, na glasъ }:

Stjhъ: Blženi, ćže i3zbralъ i3 prіslъ є3si2 gDi, i3 pamztь i4hъ vъ r0dъ i3 r0dъ.

Stjhъ: Dyšы i4hъ vo blgi1hъ vodvorstsz.

Na stіh0vnэ m§nčenъ glasa, i3 dvA mertvєna, їwanna damaski1na.

Stіhi1 že pripэvaemъ vыšerečє1nnыz:

Blženi, ±že i3zbralъ i3 prіslъ є3si2 gDi, i3 pamztь i4hъ vъ r0dъ i3 r0dъ, i3 Dyšы i4hъ vo blgi1hъ vodvorstsz.

Slava, glasъ ѕ7:

Načatokъ mi2 i3 sostavъ ziždi1telьnoe tvoE bhstь povelёnіe: voshotёvъ bo t nevi1dimagw i3 vi1dimagw є3stestvA ži1va mS sostaviti, t zemli2 ќbw tёlo sozdavъ, dalъ že mi2 є3si2 dyšu, b9estvennыmъ tvoi1mъ i3 životvorsщimъ vdohnovenіemъ. Tёmže sp7se, rabы6 tvo‰ vo stranЁ živhhъ, i3 vъ kr0vэhъ prvdnыhъ ўpok0й.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ t0йže:

Mltvami r0ždšіz tS hrtE, m§nkъ tvoi1hъ i3 ґpclъ, i3 prbrHkъ, i3 s™i1teleй, prpdbnыhъ, i3 prvdnыhъ, i3 vsёhъ s™hhъ, ўs0pšыz rabы6 tvo‰ ўpok0й.

Nhnэ tpuщaeši:

Troparь, glasъ }:

Glubin0ю mydrosti člvэkolю1bnw vs‰ str0zй, i3 poleznoe vsBmъ podavazй, є3di1ne sodёtelю, ўpok0й gDi, dyšы r†bъ tvoi1hъ: na ts bo ўpovanіe vozloži1ša, tvorcA i3 ziždi1telz i3 bGa našego.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ t0йže:

TebE i3 stёnu, i3 pristaniщe i4mamы, i3 mltvennicu blgoprіstnu kъ bGu, є3g0že rodilA є3si2 bcde beznevёstnaz, vёrnыhъ sp7senіe.

E#ktenіA, i3 tpystъ.

Po tpuщenіi že večerni, tvori1mъ vъ pritv0rэ pannmhjdu za ўs0pšihъ, i3 poemъ kanHnъ rzdovagw glasa mє1rtvыmъ.

Na ќtreni po šestopalmіi, ґllilyіa, na glasъ }.

Troparь: Glubin0ю mydrosti: Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

TebE i3 stёnu, i3 pristaniщe:

I# nbhčnoe stіhosl0vіe.

Čtytsz že i3 slovA nj mertvыhъ: kъ korjnfznwmъ vъ №-mъ poslanіi. Poю1tъ že sz i3 nepor0čnы na dvЁ statіi6, sъ pripёvы:

Blgoslovenъ є3si2 gDi, nauči1 mz njpravdanієmъ tvoi6mъ na glasъ є7.

I# po ni1hъ tropari2 mertvыhъ, glasъ є7.

Pripёvъ: Blgoslovenъ є3si2 gDi, nauči1 mz njpravdanієmъ tvoi6mъ.

S™hhъ li1kъ njbrёte i3st0čnikъ ži1zni i3 dverь raйskuю, da njbrsщu i3 ѓzъ pytь pokasnіemъ: pogi1bšee nvčA ѓzъ є4smь, vozzovi1 mz sp7se, i3 sp7si1 mz.

Blgoslovenъ є3si2 gDi:

Ѓgnca b9іz propovёdavše, i3 zaklani bhvše ćkože ѓgncы, i3 kъ ži1zni nestarёemэй s™ji, i3 prisnosyщnэй prestavlьšesz: togo2 prilёžnw m§ncы moli1te, dolgHvъ razrэšenіe namъ darovati.

Blgoslovenъ є3si2 gDi:

Vъ pytь ќzkій h0ždšіi prisk0rbnый, vsi2 vъ žitіi2 krtъ ćkw kremъ vzemšіi, i3 mnЁ poslёdovavšіi vёroю, prіidi1te nasladi1tesz, i5hže ўgot0vahъ vamъ p0česteй, i3 vэncHvъ nbcnыhъ.

Blgoslovenъ є3si2 gDi:

W$brazъ є4smь neizrečennыz tvoeS slavы, ѓщe i3 ćzvы nošY pregrэšenій: ўщedri tvoE sozdanіe vLko, i3 njči1sti tvoi1mъ blgoutr0bіemъ, i3 vozželёnnoe ntečestvo podaždь mi2, raS paki ži1telz mS sotvorsz.

Blgoslovenъ є3si2 gDi:

Drevle ќbw t ne syщihъ sozdavый mS, i3 w4brazomъ tvoi1mъ b9estvennыmъ počthй, prestuplenіemъ že zapovэdi paki mS vozvrati1vый vъ zemlю, t nesže vzstъ bhhъ, na є4že po pod0bію vozvedi2 drevneю dobr0toю voz8wbrazi1tisz.

Blgoslovenъ є3si2 gDi:

Ўpok0й b9e rabы6 tvo‰, i3 ўčini2 | vъ rai2, i3dёže li1cы s™hhъ gDi, i3 pravєdnicы sіsюtъ ćkw svэti6la, ўs0pšыz rabы6 tvo‰ ўpok0й, preziraz i4hъ vs‰ sogrэšє1nіz.

Slava: Trisіstelьnoe є3di1nagw b9estvA, blgočestnw poemъ vopію1щe: s™ъ є3si2 dž§e beznačalьnый, sobeznačalьnый sn7e, i3 b9estvennый dš7e: prosvэti2 nasъ vёroю tebЁ služaщihъ, i3 vёčnagw ngnS i3shiti2.

I# nhnэ: Raduйsz čctaz, bGa pl0tію r0ždšaz vo sp7senіe vsёhъ, є4юže r0dъ čelovёčeskій njbrёte sp7senіe: tob0ю da njbrsщemъ raй, bcde čctaz blgoslovennaz.

Ґllilyіa, ґllilyіa, ґllilyіa, slava tebЁ b9e. Tri1ždы.

Posemъ є3ktenіA nj ўs0pšihъ:

Paki i3 paki:

Їereй mltvu: B9e duhHvъ:

Mh že: GDi pomi1luй, m7.

I# po vozglasэ sэdalenъ, glasъ є7:

Pok0й sp7se našъ, sъ prvdnыmi rabы6 tvo‰, i3 sі‰ vseli2 vo dvorы2 tvo‰, ćkože є4stь pi1sano: preziraz ćkw blgъ pregrэšє1nіz i4hъ vHlьnaz i3 nevHlьnaz, i3 vs‰ ±že vъ vёdэnіi i3 ne vъ vёdэnіi, člvэkolю1bče.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

T dv7ы vozsіsvый mjru hrtE b9e, i3 shnы svёta t0ю pokazavый, pomi1luй nasъ.

Stіhosl0vimъ že:

GDvi poemъ:

KanHnъ že poemъ s™agw nbi1teli na ѕ7: I# trіHdi na }. Poetъ že sz i3 vtoraz pёsnь bez8 stіhosl0vіz. I# pBsni palti1ra.

KanHnъ studjta tvorenіe, glasъ }, vъ trbčnыhъ i3 bGor0dičnыhъ troparёhъ kraestr0čіe:

Nedost0йnagw fe0dwra.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Pёsnь vozslemъ lю1dіe:

Vsi2 pom0limsz hrtY, tvorsщe pamztь dnesь t vёka mertvыhъ, da vёčnagw ngnS i3zbavitъ | vъ vёrэ ўs0pšыz, i3 nadeždэ ži1zni vёčnыz.

Glubin0ю sudebъ tvoi1hъ hrtE, vsepremydrэ tы2 pred8wpredэli1lъ є3si2 koegHždo konči1nu ži1zni, predёlъ i3 w4brazъ. Tёmže ćže pokrы2 gr0bъ vo vsskoй stranЁ, na sudЁ sp7si2 vseщedrый.

Predёlы ži1zni našez davый, tёmže ўs0pšыz t žiteйskіz n0щi, dnE nevečernzgw shnы pokaži2 gDi, sщ7enniki pravosl†vnыz, i3 vs‰ vBrnыz lю1di tvo‰.

Я%že pokrы2 vodA, i3 branь požatъ, trysъ že ±že njb8stъ, i3 ўb‡йcы ўbi1ša, i3 džgnь ćže popali2, vBrnыz, mlctive vъ časti ўčini2 prvdnыhъ.

Vs‰ prezirazй plwtskjz d0lgi našz sp7se našъ, vo vsskomъ v0zrastэ vsegw2 r0da čelovёča, pred8 sudi1щemъ tvoi1mъ postavi newsuždenы, tebЁ sozdatelю tvэщaющыz.

Trbčenъ: Tri2 є3di1nagw є3stestvA poю2, li1ca samompost†snaz, neroždenna nc7A, sn7a r0ždšagosz, i3 d¦a s™ago: beznačalьnoe crtvo, vlastь, b9estvo2 є3di1no.

BGor0dičenъ: Voi1stinnu tы2 kvi1lasz є3si2 nb7o na zemli2, b0lьšee vhšnzgw nb7sE, beznevёstnaz dv7o: i3z8 tebe bo vozsіS s0lnce vъ mjrэ, vladhčestvuzй pravdoю.

Katavasіa: Pёsnь vozslemъ lю1dіe čydnomu bGu našemu, svobodi1všemu ї}lz t rab0tы, pёsnь pobёdnuю poю1щe i3 vopію1щe: poi1mъ tebЁ є3di1nomu vLcэ.

Pёsnь v7.

Їrm0sъ: Vi1dite vi1dite, ćkw ѓzъ є4smь bGъ vašъ, prežde vBkъ roždennый t nc7A, i3 t dv7ы vъ poslBdnzz bez8 myža začenšійsz i3 razruši1vый grёhъ praotca ґdama, ćkw člvэkolю1becъ.

Vi1dite vi1dite, ćkw ѓzъ є4smь bGъ vašъ, pravednыmъ sud0mъ vodruzi1vый predёlы ži1zni, vъ netlёnіe t tli2 prіemlzй vs‰ ўs0pšыz vъ nadeždi vёčnagw voskrnіz.

T čethrehъ konє1cъ gDi, prіemlzй vёrnw ўs0pšыz, vъ m0ri, i3li2 na zemli2, i3li2 vъ rэkahъ, i3st0čnicэhъ, i3li2 є4zerэhъ, i3li2 vъ rovennicэhъ snёdь ѕvэrє1mъ bhvšыz, i3 pti1camъ, i3 gadHmъ, vs‰ ўpok0й.

Vъ tvoeй dlani vssčєskaz gDi, predrazsudi1lъ є3si2, razrёššыzsz vъ sostavы čethri: vъ prišestvіi tvoemъ sobravъ voskRsi2, vs‰ ±že vъ nevёdэnіi, i3 razumэ, proщaz tBmъ pregrэšє1nіz.

Q strašnagw tvoegw2 vtoragw, gDi, prišestvіz! ZanE ćkw vъ vi1dэ m0lnіi na zemlю prišedъ, vozdvi1gneši vsE sozdanіe tvoE sudi1tisz, vъ vёrэ tebЁ togdA poži1všihъ, srёtšihъ tS sъ tob0ю bhti spod0bi.

Trbčenъ: Presoveršennaz є3di1nice, preb9estvennaz, trіmpostasnaz, neroždenne dž§e i3 sn7e є3dinor0dne, dš7e t nc7A i3shodsй, sn7omъ že kvlszйsz: suщestvo2 є3di1no i3 є3stestvo2, gDьstvo, crtvo, sp7si2 vsёhъ nasъ.

BGor0dičenъ: Neizglag0lannoe čydo tvoegw2 ržctvA m™i dv7o: kakw bo i3 raždaeši, i3 čistA є3si2 vъ t0mže; kakw ntročA raždaeši, i3 ne vёsi i3skysa myžeska tnю1dъ; ćkože vёstь pače є3stestvA t menE novolёpnw sl0vo b9іe r0ždšeesz.

Katavasіa: Vi1dite vi1dite, ćkw ѓzъ:

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Ўtverždeй ruk0ю:

Prešedšыz žitіS tečenіe, vъ slavэ blgočestnoй prvdnыmъ njdёztisz vэncemъ spod0bi b9e, i3 vёčnыhъ bl†gъ nasladi1tisz.

Naprasnw voshiщє1nnыz, popalsєmыz t m0lnіi, i3 i3zmerzšыz mrazomъ, i3 vsskoю ranoю, ўpok0й b9e, є3gdA ngnemъ vs‰ i3skysiši.

Prisnomytnoe žitіS m0re preplhvšыz hrtE, vъ netlёnnoe tvoegw2 žitіS spod0bi pristaniщe priteщi2, pravoslavnыmъ žitіemъ njkormlє1nыz.

I%hže vsskoe є3stestvo2 morski1hъ i3 pti1cъ nbcnыhъ, prіstъ snэdenіe hrtE, tvoi1mi sudьbami, voskRsi2 b9e, vъ poslёdnій denь so slavoю.

Trbčenъ: Ќmnw b9estvennuю є3di1nicu, vъ tri2 li1ca pr0stw kypnw є4že presэщi2 sovokuplsю nesэkHmaz: ćkože bo sk0rostь m0lnіi, trisіsющaz vi1ditsz vo є3di1nstvэ.

BGor0dičenъ: Nedoumёnnoe tvoE čydo: bez8 myža bo raždaeši, i3 dv7stvo tvoE čctaz, soblюdaeši r0ždši. Tёmže ѓgGlъ mn0žestvo, i3 čelovёčeskій r0dъ poetъ tS vo vёki.

Katavasіa: Ўtverždeй ruk0ю tvoeю, sl0ve b9ій nb7sA, prosvэщenіemъ tvoegw2 i4stinnagw poznanіz, ўtverdi2 i3 nasъ na tS nadёющihsz serdcA.

Sэdalenъ, glasъ є7:

Pod0benъ: Sobeznačalьnoe sl0vo:

Nasъ radi preterpёvый krtъ i3 smertь, i3 ўmertvi1vый ѓdъ, i3 sovoskRsi1vый mє1rtvыz, prestavlьšыzsz t nasъ sp7se, ўpok0й, ćkw člvэkolю1becъ bGъ, i3 vъ trepetnoe i3 strašnoe prišestvіe tvoE žiznodavče, ćkw i3mёzй mn0žestvo mlcti, crtvіz tvoegw2 spod0bi.

Slava, t0йže. I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Sk0rый tv0й pokr0vъ, i3 p0moщь i3 mlctь pokaži2 na rabёhъ tvoi1hъ, i3 v0lnы čctaz, ўkroti2 syetnыhъ pomыšlenій, i3 padšuю dyšu moю2 vozstavi bcde: vёmъ bo, vёmъ dv7o, ćkw m0žeši, є3li1ka i3 h0щeši.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: I#z8 gorы2 prіwsэnennыz:

Ntcы2 i3 praotcы, dёdы i3 pradэdы, t pervыhъ i3 daže do poslёdnihъ, vo blgozak0nіi ўmeršыz i3 blgovёrіi, vs‰ pomzni2 sp7se našъ.

Vъ gorЁ, na puti2, na mёstэhъ pusthhъ žitіE njstavlьšыz vъ vёrэ, monahi že i3 bэlьcы2, ю4nošы i3 starcы, so s™hmi hrtE vseli2.

T pečali i3 radosti prešedšыz nenadežnw, vёroю ѓbіe premэni1všыz žitіE, vъ blgodenstvіi postradavšыz, i3li2 ѕlodenstvіi, vs‰ ўpok0й sp7se našъ.

Я%že ўbi2 mečь, i3 k0nь sovoshi1ti, gradъ, snёgъ i3 tyča ўmn0žennaz: ±že ўdavi2 pljnfa, i3li2 perstь poshpa, hrtE sp7se našъ ўpok0й.

Trbčenъ: Stranno ćkw є3di1no, i3 tri2, b9estvo2 vsE po є3di1nomu licY nerazdёlьno: nc7ъ bo, sn7ъ, i3 d¦ъ s™hй є4stь poklansemь, ćkw є3di1nъ bGъ.

BGor0dičenъ: Napravi nasъ dv7o, mltvami tvoi1mi, njkormlsющi njburevaєmыz voln0ю grэhA, vo sp7si1tєlьnaz prist†niщa, gDorodi1telьnice, i3zbavlsющi t vsskihъ lю1tыhъ.

Katavasіa: I#z8 gorы2 prіwsэnennыz sl0ve, prbr0kъ, є3di1nыz bcdы, hotsщe voploti1tisz, bGovi1dnw ўsmotri2, i3 so strahomъ slavosl0vzše si1lu tvoю2.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ќtrenюetъ d¦ъ m0й:

KoegHždo pamztь ўmeršihъ blgočestnw t vёka dnesь tvorsщe gDi, prilёžnw ti2 vopіemъ: vs‰ ўpok0й so s™hmi tvoi1mi.

T vsskagw, ±že prіslъ є3si2, r0da i3 r0da vъ carёhъ, vъ knzzёhъ, i3li2 monašestvuющihъ pravosl†vnыz, щedre, vёčnagw i3zbavi mučenіz.

Vsёhъ ±že sozdalъ є3si2 polє1znaz vёdый, i5mže popusti1lъ є3si2 gDi, vnezapnыmi padežьmi nenadežnw ўmreti, i3zbavi myki vsskіz b9e našъ.

NgnS pri1snw palsщagw, i3 t tьmы2 nesvэti1mыz, skrežeta zybnagw, i3 červіz bezkonečnw myčaщagw i3 vsskagw mučenіz i3zbavi sp7se našъ, vs‰ vёrnw ўmeršыz.

Trbčenъ: E#dinoprest0lьnaz, beznačalьnaz, trіmpostasnaz є3di1nice, razdэlenіemъ є3di1nstvo, i3 voproti1vъ li1cы є3stestvo2 i3myщaz, vo є3di1no nasъ sovokupi2 hotёnіe tvoi1hъ zapovэdeй.

BGor0dičenъ: Pače ngnezračnыhъ serafjmwvъ kvi1lasz є3si2 čctaz čctnёйšaz, por0ždši si6mъ nepristypnago sp7sa, voploщenіemъ njboži1všago zemnor0dnыhъ smэšenіe.

Katavasіa: Ќtrenюetъ dyhъ m0й kъ tebЁ b9e, zanE svёtъ povelBnіz prišestvіz tvoegw2: i4miže u5bo njzari2 ќmъ našъ vLko, i3 nastavi na stezю2 ži1zni.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Soderži1ma mS:

Smerti razrэši1vъ bolBzni, postradavъ načalьniče ži1zni b9e našъ, ўs0pšыz t vёka rabы6 tvo‰ ўpok0й.

Neizglag0lannыmi tvoi1mi sudьbami, ±že ўbi1ša čarHvnaz napoє1nіz, njtr†vы, kHstnaz ўdavlє1nіz, so s™hmi gDi ўpok0й.

E#gdA sudi1ti bydeši vssčєskimъ, stosщыmъ nagi1mъ i3 tkrovє1nыmъ pred8 licemъ tvoi1mъ: togdA щedre, poщadi2 posluži1všыz ti2 vёrnw b9e.

Poslёdneю ќbw trub0ю vostrubi1všu tvoemY ґrhagGlu, vъ voskrnіe ži1zni vsёhъ, togdA hrtE, rabы6 tvo‰ ўpok0й.

T vёka ±že prіslъ є3si2 vBrnыz b9e, r0dъ vsskій čelovёčeskій spod0bi, vo vёki so služaщimi tebЁ, slaviti tS.

Trbčenъ: BGonačalіe tris™0e, є3dinoprt0lьnoe, dž§e, sn7e so s™hmъ d¦omъ, tы2 є3si2 bGъ m0й, vsederži1telьstvomъ tvoi1mъ soderžaй vsE.

BGor0dičenъ: T k0rene tvoegw2 vozsіS cvёtъ ži1zni, їessee praotče vzыgraй sp7sazй mjrъ, t čctыz ntrokovi1cы hrt0sъ bGъ.

Katavasіa: Soderži1ma mS prіimi2 člvэkolю1bče, grэhi2 mn0gimi i3 pripadaющa щedr0tamъ tvoi6mъ, ćkw prbr0ka gDi, i3 sp7si1 mz.

Kondakъ: So s™hmi ўpok0й hrtE, dyšы r†bъ tvoi1hъ, i3dёže nёstь bolёznь, ni pečalь, ni vozdыhanіe, no ži1znь bezkonečnaz.

Jkosъ: Samъ є3di1nъ є3si2 bezsmertnый, sotvori1vый i3 sozdavый čelovёka: zemnji ќbw t zemli2 sozdahomsz, i3 vъ zemlю tyюžde p0йdemъ, ćkože povelёlъ є3si2, sozdavый mS i3 rekjй mi2: ćkw zemlS є3si2, i3 vъ zemlю ti1deši: ѓmože vsi2 čelovёcы p0йdemъ, nadgr0bnoe rыdanіe, tvorsщe pёsnь: ґllilyіa.

Smnaxarій pervэe minei: taže nastosщій.

Stіhi2:

Ne vospominaй pregrэšenій ўmeršihъ sl0ve,

Blg‡z tvo‰ щedrHtы mє1rtvы ne pokazyzй.

Vъ sjй denь pamztь t vёka blgočestnw skončavšihsz čelovёkwvъ vsёhъ, b9estvennэйšіi ntcы2 ўzak0niša soveršati, vinы2 radi sicevы2. Poneže bo nёcыi bezg0dnuю mn0gaždы na stranstvэ pod8sša smertь, vъ m0ri že i3 neproh0dnыhъ gorahъ, stremni1nahъ že i3 pr0pastehъ, i3 pagubahъ, i3 gladэhъ, i3 zapalenіzhъ, i3 ledahъ, i3 branehъ, i3 stydenzhъ, i3 i3n‡z vs‰kіz smє1rti preterpёvše: ravnw že i3 ўb0zіi syщe, i3 nemoщnji, i3 ўzakonennыhъ palmHvъ i3 pёsneй pamzti ne poluči1ša: čelovэkolю1bnэ b9estvennіi ntcы2 dvi1žimi džbщnw pamztь si1hъ vsёhъ tvori1ti sob0rnэй cRkvi ўzak0niša, t sщ7ennыhъ ґpclъ prіemše, da i3 ўzak0nennыhъ po časti nёkimъ slyčaemъ ne poluči1vše, nhnэ džbщeю pamztію i3 sji pominaюtsz: pokazyющe, ćkw i3 ±že nj ni1hъ bыvaєmaz, veli1ku tBmъ hodataйstvuюtъ p0lьzu. Po є3di1nomu ќbw w4brazu si1ce b9іz cRkovь pamztь sotvorsetъ dušamъ. Vtor0e že, poneže vtor0e hrt0vo prišestvіe položi1ti na ќtrešnій denь hotshu, prili1čnw i3 dušamъ pamztь sotvorsюtъ: ćkože ќbw strašnago sudію2 i3 newbinovennago ўmolsющe, nbhčnuю mlctь kъ ni6mъ ўpotrebi1ti, i3 njbэtovannэй tёhъ ўčini1ti pi1щi. I$nakw že, i3 ґdamovo i3zgnanіe s™ji hotsщe vъ prіidyщuю i3zloži1ti nedёlю, ćkože nёkoe pok0iщe pred8umыšlsюtъ. I# konečnэe vsёhъ, є4že po namъ, nastosщimъ nhnэ ўpokoenіemъ, da ttydu ćkw i3z8 načala načnutъ. E$že bo poslёdnэйšee vsёhъ t nasъ poži1všihъ t neumhtnagw sudіi2 bydetъ i3spыtanіe, i3 da čelovёki si1mi ўstraši1vše, kъ postA podvigHmъ sotvorstъ blgoudHbnы. Vъ subbHtu že pri1snw dušamъ pamztь tvori1mъ, ćkw subbHta ўpokoenіe znamenuetъ є3vreйski. I# ўmeršihъ ќbw, ćkw t žiteйskihъ i3 pr0čihъ vsёhъ ўpok0ivšihsz i3 vъ pok0iщnэmъ dni2, za ni1hъ molьbы6 tvori1mъ, є4že ќbw i3 na vssku ўderžasz bыvati subbHtu: ґ є4že nhnэ sob0rnэ pominaemъ, za vsskago molsщesz blgočesti1vago. Vёduщe ќbw b9estvennіi ntcы2, ćkw ćže za ўs0pšihъ bыvaєmыz p†mzti, glag0lю, mi1lwstыni i3 sl{žbы veli1ku tBmъ podaю1tъ njslabu i3 p0lьzu: i3 ns0bnэ i3 džbщe sіE cerkvi tvori1ti pouщaюtъ, t s™hhъ ґpclъ sіE prіemše, ćkw rečesz. Ćkože i3 ґreopagjtъ glag0letъ dіonĐsій: ćkw p0lьzuюtъ dyšы nj ni1hъ bыvaєmaz. Ćvэ ќbw i3 t i4nыhъ mn0gihъ. No i3 t p0vэsti po s™0mu makarію, i4že myža nečesti1va є4llina syhu lbi1nu na puti2 mimohodS njbrёtъ, voprošaše: ѓщe nёkoe kogdA vo ѓdэ ўtэšenіz čyvstvo i4mutъ; Taz že tvэщA: mn0gu tBmъ njslabu i3mёti, vnegdA za ўs0pšihъ m0lišisz džtče, rekši. Bsše bo sіE tvorS veli1kій i3 molssz bGu, ўvёdati želaz, ѓщe p0lьza nёkaz preždeus0pšыmъ tsю1du bhstь. No i3 grig0rій besёdovnikъ, mltvoю carS traіana sp7sE, slhšavъ t bGa, nikogdaže є3mY nj nečesti1vэmъ moli1tisz. E$й ќbw, i3 bGomerzkago fe0fіla feodHra cari1ca s™hmi mužmi2 i3 i3spovёdniki t mučenій i3shi1ti i3 spasE, ćkože povэstvovasz. Sostavlsetъ že nj ўs0pšihъ da‰nіz ćkw blagaz, i3 bGosl0vъ grig0rій vъ nadgr0bnэmъ sl0vэ, є4že kъ kesarію bratu. Veli1kій že zlatoystъ, є4že kъ fіlіppisjwmъ, takw rečE: ўmhslimъ tšedšыmъ p0lьzu, dadi1mъ i5mъ prili1čnoe pomoženіe, mi1lwstыni, glag0lю, i3 prinošє1nіz: i4bo veli1kuю tradu si6mъ veщь prin0sitъ, i3 naipače prіwbrёtenіe i3 p0lьzu. Ni bo2 vsye, ćkože klюči1sz, sі‰ ўzakonopoloži1šasz, i3 b9іeй cRkvi t є3gw2 vsemydrыhъ ўčeni6kъ predašasz, є4že na strašnыhъ taйnahъ pamztь tvori1ti svzщenniku nj ўs0pšihъ vъ vёrэ. I# paki: vo tvoemъ ўčinenіi, sъ čadы i3 sr0dniki snaslёdnika da i4matь pisanіe tvoE, i3 sudіino2 i4mz: i3 pamztь ti2 da ne bezčastvuetъ ni1щihъ, i3 ѓzъ si6mъ sporyčnikъ. Glag0letъ že i3 veli1kій ґfanasій: ѓщe i3 na vozdyhъ vo blgočestіi skončavыйsz položenъ bhstь, ne tricaйsz masla i3 svёщъ, hrtA bGa prizыvaz, na gr0bэ zapali1ti: prі‰tna bo sytь sі‰ bGu, i3 mn0goe sі‰ prinossщa vozdasnіe. Ѓщe ќbw grёšenъ ўmerый, da razrэši1ši є3gw2 pregrэšє1nіz: ѓщe li že prvdnъ, da mzdamъ priloženіe bydetъ: ѓщe že negli kto2 stranenъ i3 ni1щъ shй, ne i4matь nj si1hъ pekyщagwsz: no bGъ prvdnъ i3 člvэkolю1becъ shй, namёritъ i3 džnomu za niщetY, ćkw vёstь, ravnu mi1lostь. I$nakw že, i3 prinossй za sicєvhz, mzdы2 sopričastvuetъ, ćkw lюb0vь nj sp7senіi bli1žnzgw pokazyzй. Ćkože i3n0go pomazyzй mĐromъ, džnъ sebE prežde blgouhaetъ, ćkože i3 povelBnnaz, i3 zavёtы vъ sicevhhъ. Ne i3spolnsющіi že, sydъ vssčeski i3mёti bydutъ, d0ndeže ќbw vtor0e prіi1detъ hrt0vo prišestvіe. E#li6ka ќbw za ўs0pšihъ bыvaюtъ, p0lьzu daю1tъ, ćkože b9estvennіi ntcы2 glag0lюtъ: i3 naipače m†laz nBkaz sodёlavšыmъ blg†z, є3gdA sъ živyщimi bshu sopričteni. Ѓщe ќbw i3 nBkaz (sytь) ćkw dolgHvъ kъ cэlomydrію mn0gihъ, b9estvennoe glag0letъ pisanіe, no b9іe čelovэkolю1bіe ćkw na mn0žae pobэždaetъ. Ѓщe bo ravnый vёsъ njbrsщetsz d0brыhъ i3 gnysnыhъ, pobэždaetъ člvэkolю1bnoe. Ѓщe že i3 malo čto2 ѕlhhъ mёrilo njtzgčaetsz, prewdolэvaetъ paki preblg0e. Vёdomo že bydi, ćkw poznaюtъ tamw drygъ dryga vsi2, ±že znaюtъ že, i3 ±že nikogdaže vi1dэša, (ćkože b9estvennый glag0letъ zlatoystый, t pri1tči kъ bogatomu i3 lazarю sіE sostavlsz), nbače ne tэlesnыmъ nёkimъ w4brazomъ: є3di1nъ bo v0zrastъ vsi2, i3 ±že t bыtіS poznanіz prіi1mutъ: zri1telьnыmъ že džkomъ duševnыmъ, ćkw i3 bGosl0vъ vъ nadgr0bnэmъ sl0vэ kъ kesarію glag0letъ: togdA, glag0lz, kesarіa ўzrю2 svёtla, slavna, kk0vъ mi2 vo snЁ mn0gaщi kvi1lasz є3si2, bratій lюbeznэйšій. Veli1kій že i3 mn0gій ґfanasій, ѓщe i3 ne glag0letъ si1ce vъ slovesёhъ ko knszю ґntі0hu, no vъ sl0vэ nj ўs0pšihъ glag0letъ: ćkw i3 daže do džbщagw voskresenіz, dadesz s™ы6mъ drygъ dryga poznavati i3 sveseli1tisz: grёšnіi že i3 segw2 liši1šasz. S™ы6mъ že myčenikwmъ, i3 ±že t nasъ tvori6maz nazirati dadesz, i3 posэщati. Togda že drygъ dryga vsi2 poznaюtъ, є3gdA i3 sokrovє1naz vsёhъ kvstsz. Vёdomo že bydi, ćkw nhnэ vъ nёkihъ mёstэhъ tlučennыhъ dyšы s™hhъ prebыvaюtъ, i3 grёšnыhъ paki ns0bь: džvіi ўpovanіemъ raduющesz, džvіi že ѕlhhъ čaznіemъ pečaluющesz. Ne vzsša bo s™ji njbэtovanіz blgi1hъ i3 є3щE, ćkože glag0letъ b9estvennый ґpclъ, bGu lyčšee nёčto nj nasъ pred8uvёdevšu, da ne kromЁ nasъ soveršatsz. Podobaetъ že vёdati, ćkw ne vsi2 vъ prHpasti vpadaющіi, i3 vo džgnь, i3 vъ m0re, i3 glag0lєmыz p†gubы, i3 stydєni i3 gladъ, po povelёnію b9ію sіE straždutъ: sі‰ bo sytь b9іz sudьbы6, i4hže džva bыvaюtъ po blgovolenію, džva že po popuщenію: drug†z že i3 vёdэnіz radi i3 preщenіz, i3 ўcэlomudrenіz i3nhhъ bыvaюtъ. I# predrazumi1telьnыmъ ќbw sl0vomъ vёstь vsS i3 znaetъ, i3 v0leю є3gw2 bыvaюtъ, ćkože i3 nj pti1cahъ glag0letъ s™0e є3đlіe. Ne njpredэlevaetъ že si1ce bhti, kromЁ nёkіihъ, vkypэ є4že dёztisz po slyčaю, džvomu ќbw ўdavi1tisz, džvomu že ўmreti, i3 džvomu ќbw staru, džvomu že mladu: no є3di1noю njpredэli2 sob0rnoe čelovёčeskoe vremz, i3 toli1kіz smerteй w4brazы, vnytrь ќbw toli1kihъ vremenъ, razli1čnы smerteй w4brazы nan0sztsz. Ne ќbw i3sperva povelэvaющu bGu, znaющu ќbw kъ ži1telьstvu є3di1nagw koegHždo, sovёtъ b9ій, vremz že i3 w4brazъ smerti є3gw2 sokraщaetъ. Ѓщe li že pred8wpredэlenіe ži1zni, glag0letъ veli1kій vasjlій, no zemlS є3si2, i3 vъ zemlю ti1deši gadatelьstvuetsz. Glag0letъ bo ґpclъ kъ korjnfznwmъ pišS: 1 zanE nedost0йnэ pričaщaetesz, segw2 radi vъ vasъ mn0zi nemoщni i3 nezdravi, i3 spstъ dov0lьnw, si1rэčь, ўmiraюtъ mn0zi. I# dv7dъ glag0letъ: 2 da ne vozvedeši menE vъ prepolovenіe dneй moi1hъ, i3 i3zmёrenы položi1lъ є3si2 dni6 mo‰. I# solomHnъ: shne, čti2 ntcA tvoego2 i3 materь, ćkw da bydeši mnogolёtenъ. I# paki: da ne ќmreši ne vo vremz. I# vo jwvэ, ko є3lіfazu bGъ glag0letъ: 3 potrebi1lъ bhhъ ќbw vasъ, ѓщe ne za jwva rabA moego2, ćkože pokazyetsz, ne predёlu bhti ži1zni. Ѓщe že kto2 sіE glag0letъ: predёlъ mi2 razumэvaй b9ій, v0lю є3gH: є3myže bo h0щetъ, prilagaetъ, ўmalsetъ že drugago, vs‰ kъ p0lьzэ ўstrosz, i3 є3gdA vosh0щetъ bGъ, ўsmotrsetъ i3 w4brazъ togdA i3 vremz. Predёlъ ќbw kogHždo ži1zni є4stь, ćkože veli1kій glag0letъ ґfanasій, v0lz i3 sovёtъ b9ій, si1mъ sl0vomъ i3 glubin0ю sudebъ tvoi1hъ hrtE, i3scэli1ši. I# є4že veli1kagw vasjlіa smє1rti glag0lющa nav0dztsz, predёlwmъ ži1zni skončavšыmsz, predёlы že ži1zni, v0lю glag0lemъ b9ію. Ѓщe bo predёlъ є4stь ži1zni, česw2 radi m0limsz bGu, i3 vračє1mъ i3 za dёti m0limsz; Vёdati že i3 sіE podobaetъ, ćkw kreщennіi mladencы pi1щi nasladstsz, neprosvэщennіi že i3 kzhčestіi, nižE vъ pi1щu, nižE vъ geennu p0йdutъ. I#shodsщi ќbw dušA t tёla, ni є3di1no popečenіe zdёšnihъ i4matь, no nj tamošnihъ pri1snw pečetsz. Treti6nы ќbw tvori1mъ, ćkw vъ tretій denь čelovёkъ vi1da i3zmэnsetsz. Devzti6nы ćkw togdA vsE rasti1četsz zdanіe, hrani1mu serdcu є3di1nomu. Četыredeszti6nы že, ćkw i3 samoe serdce togdA pogibaetъ. I# roždenіe bo si1ce proish0ditъ: vъ tretій bo denь živopisyetsz serdce, vъ devstый že sostavlsetsz vъ pl0tь: vъ četыredesstый že vъ soveršennый vi1dъ vowbražaetsz. Za sію2 vinY dušamъ pamztь tvori1mъ: ±že vъ prvdnыhъ tvoi1hъ selenіihъ ўčini2 vLko hrtE, i3 pomi1luй nasъ, ćkw є3di1nъ bezsmertenъ, ґmi1nь.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Vъ načalэ zemlю njsnovavый:

Blgočestnw t vёka prestavlьšihsz pamztь tvorsщe, vopіemъ: blgoslovenъ є3si2 vo vёki, gDi b9e ntє1cъ našihъ.

Vnezapu blgočestnw ўmeršыz, i3 t stremni1nы vssčeskіz padšыz, dreva, želёza, vsskagw kamene, ўpok0й b9e ўs0pšыz vBrnыz.

Vъ strašnoe tvoE prišestvіe щedre, njdesnyю nvecъ tvoi1hъ postavi, pravoslavnw ti2 vъ ži1zni posluži1všыz hrtE, i3 prestavlьšыzsz kъ tebЁ.

Vъ li1cэ hrtE, i3zbrannыhъ tvoi1hъ včini2 tvo‰ rabы6, vopi1ti tebЁ: blgoslovenъ є3si2 vo vёki, gDi b9e ntє1cъ našihъ.

T zemli2 perstь sodёtelьstvovavый, pl0tь d¦omъ njživotvori1vый, sp7se щedrый, ćže prіslъ є3si2, ўpok0й b9e, vъ nestarёющemъ životЁ.

Trbčenъ: Ćkože tremi2 s0lncы b9estvo2, є3di1nыmъ svёta srastvorenіemъ da vospoetsz, nc7ъ, i3 sn7ъ, i3 b9estvennый d¦ъ, є3di1nъ є3stestv0mъ, no tri2 v3postasьmi.

BGor0dičenъ: Dv7dskoe soglasnw vospэvaemъ ti2 pёnіe, g0ru tS b9ію naricaющe dv7o, vъ neйže vseli1vsz pl0tію sl0vo, njbGotvori2 nasъ d¦0vnw vъ sebЁ.

Katavasіz: Vъ načalэ zemlю njsnovavый, i3 nb7sA sl0vomъ ўtverdi1vый, blgoslovenъ є3si2 vo vёki, gDi b9e ntє1cъ našihъ.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Na gorЁ s™ёй proslavlьšasz:

Sokruši1vый pervэe sёnь smertnuю, vozsіsvъ ćkw s0lnce i3z8 gr0ba, shnы voskrnіz tvoegw2 sotvori2, gDi slavы, vs‰ ўmeršыz vъ vёrэ, vo vёki.

Bezvёstnыhъ i3 sokrovennыhъ svёdэtelю, є3gdA i4maši tkrhti dэlA tьmы2 i3 sovёtы serdecъ našihъ, togdA ne i3stzži2 sl0va so vsёmi vёroю ўs0pšimi.

E#gdA i4maši sёsti na prt0lэ, i3 poveli1ši na sydъ predstati, sHbrannыmъ trub0ю t konє1cъ zemli2: togdA poщadi2 vsёhъ hrtE, ćkw mlctivый.

Ўmeršыmъ naprasnw t slyčaєvъ, t kli1ča že ѕёlьnagw i3 sk0ragw tečenіz, zaušenіz, ўdavlenіz že, i3 lzganіz, gDi slavы, vёroю ўs0pšыmъ njslabi vo vёki.

Blgoslovi1mъ nc7A i3 sn7a, i3 s™ago d¦a, gDa.

Ćkw є3di1nicu suщestv0mъ poю1 tz, ćkw trbcu li1cы tS čtY: dž§e, i3 sn7e, i3 dš7e pres™hй, beznačalьnuю deržavu tvoegw2 crtvіz slavlю vo vёki.

BGor0dičenъ: Strui2 živhz i3st0čnikъ zapečatlёnnый, pokazalasz є3si2 bcde dv7o: bez8 myža bo gDa r0ždši, bezsmertіz vBrnыz napaseši vod0ю vo vёki.

Hvalimъ, blgoslovi1mъ:

Їrm0sъ: Na gorЁ s™ёй proslavlьšasz, i3 vъ kupinЁ ngnemъ prisnodv7ы mwmseovi taйnu ćvlьšago, gDa p0йte i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Prozvlennoe na gorЁ zakonopol0žniku:

I#dёže є4stь veselsщihsz žili1щe s™hhъ tvoi1hъ gDi, vs‰ t vёka ўs0pšыz, vъ vёrэ že i3 nadeždi radovatisz spod0bi.

Ўmeršыz b9іimъ preщenіemъ, smertnыhъ gromHvъ vsskihъ sъ nb7sE i3znesennыhъ, zemli2 razsёdšeйsz, m0rю vozšumёvšusz, vs‰ vBrnыz hrtE, ўpok0й.

Vsskій v0zrastъ, starcы i3 ю4nыz, mladencы i3 dёti, i3 ssyщыz mleko2, myžeskoe є3stestvo2 i3 ženskoe, ўpok0й b9e, ±že prіslъ є3si2 vBrnыz.

T kdovi1tыhъ ўgrыzenій ўmeršыz, t pogloщenіz ѕmіє1vъ, t popranіz k0neй, i3 t ўdavlenіz, i3 njbёšenіz t i4skrennzgw, vёroю ti2 posluži1všыz ўpok0й.

Koeg0ždo po i4meni vъ vёrэ ўmeršыz, t vёka i3 t r0da rodHvъ, newsuždennw predstati tebЁ sl0ve, vъ prišestvіi tvoemъ spod0bi.

Trbčenъ: E#di1nый vъ trbcэ b9e, slava tebЁ neprestannw: ѓщe bo i3 bGъ kjйždo, no є3di1nъ є3stestv0mъ є4stь, nc7ъ, i3 sn7ъ, i3 d¦ъ, trisvёtlыmi sv0йstvы.

BGor0dičenъ: Pače ўmA ržctvo2 tvoE: raždaeši bo prežde syщago, i3 mlek0mъ pitaeši neskazannw, piщedavca mjru: derži1ši že soderžaщago vs‰, hrtA є3di1nago i3zbavitelz našego, vsenepor0čnaz.

Katavasіa: Prozvlennoe na gorЁ zakonopol0žniku vo ngni2 i3 kupinЁ ržctvo2 prisnodv7ы, vъ naše vёrnыhъ sp7senіe, pёsnьmi nem0lčnыmi veličaemъ.

E#xapostіlarій.

Pod0benъ: Nb7o ѕvэzdami:

Živhmi i3 mertvыmi njbladazй ćkw bGъ, ўpok0й tvo‰ rabы6 vъ selenіihъ i3zbrannыhъ: ѓщe bo i3 sogrэši1ša, sp7se, no ne tstupi1ša t tebE.

Slava: Drugjй.

Pod0benъ: Žєnы2 ўslhšite:

Ўpok0й rabы6 tvo‰ vo stranЁ živhhъ gDi, tonyduže tbэžE bolёznь, pečalь vkypэ i3 vozdыhanіe: njči1sti ćkw člvэkolю1becъ, ćže vъ žitіi2 sogrэši1ša: є3di1nъ bo bezgrёšnый є3si2 i3 mlctivый, mertvыhъ i3 živhhъ vLka.

BGor0dičenъ:

MRje bGonevёsto, hrtA neprestannw moli2 nj nasъ rabёhъ tvoi1hъ, sъ bGoglag0livыmi prbr0ki, i3 myčєnikъ sob0rы, їerarhi že i3 prpdbnыmi, i3 vsёmi prvdnыmi, snaslёdniki bhti nbcnagw crtvіz.

Na hvali1tehъ stіhi6rы, na d7, glasъ }.

Pod0benъ: Vo є3demэ raй:

Prіidi1te prežde koncA vsi2 bratіe, perstь našu vi1dzщe, i3 є3stestvA našegw nemoщn0e, i3 hydostь našu i3 konecъ ќzrimъ, i3 nrganы sosyda pl0tnagw, i3 ćkw prahъ čelovёkъ, snёdь červієmъ i3 tlёnіe, ćkw suh‡z kHsti našz vsskw ne i3myщыz dыhanіz. Vo gr0bы vni1knemъ, gdЁ slava; gdЁ dobr0ta zraka; gdЁ blgoglag0livый ljzhkъ; gdЁ brHvi; i3li2 gdЁ džko; vs‰ prahъ i3 sёnь: tёmže poщadi2 sp7se, vsёhъ nasъ.

Čto2 prelьщaetsz čelovёkъ hvalssz; čto2 vsye smuщaetsz; brenіe i3 samъ vmalэ; čto2 ne pomыšlsetъ perstь, ćkw prahъ, smэšenіe, i3 gn0z i3 tlёnіz tloženіe; ѓщe ќbw brenіe є3smы2 čelovёcы, čto2 prilэpi1homsz zemli2; i3 ѓщe hrtY є3smы2 sr0dni, čto2 ne pritekaemъ kъ nemY; i3 vsi2 tvergše privremennuю i3 tekyщuю ži1znь, ži1zni netlёnnэй poslёduющe, ćže є4stь hrt0sъ, prosvэщenіe dyšъ našihъ.

Ruk0ю tvoeю sozdavый ґdama, i3 postavivый predёlъ netlёnіz i3 mertvosti sp7se, i3 ži1zni vo blgodati, tlёnіz že premэni1vый, kъ pervoй preloži1vъ ži1zni, samъ rabы6 tvo‰ vLko, ±že prіslъ є3si2 t nasъ, sъ prvdnыmi ўpok0й, i3 vъ li1cэ i3zbrannыhъ: i3 si1hъ i3menA napisavъ vъ kni1zэ živ0tnэй, i3 voskRsi1vъ vo glasэ ґrhagGlovэ, i3 trubы2 šymэ, spod0bi | nbcnagw crtvіz tvoegw2.

Hrt0sъ voskRse, razrэši1vъ ќzы ґdama pervozdannagw, i3 ѓdovu razruši1vъ krёpostь. Derzaйte vsi2 mertvіi: ўmertvi1sz smertь, plэnenъ bhstь i3 ѓdъ sъ neю, i3 hrt0sъ vocRi1sz, raspnhйsz i3 voskRshй: t0й namъ darovA netlёnіe pl0ti, t0й vozdvizaetъ nasъ, i3 daruetъ voskrnіe namъ, i3 slavы džnыz sъ veselіemъ vs‰ spodoblsetъ, vъ vёrэ neprekl0nnэй vёrovavšыz teplэ vъ nego2.

Slava, glasъ v7:

Mertvenъ: Ćkw cvёtъ ўvzdaetъ, i3 ćkw sёnь mi1mw grzdetъ, i3 razrušaetsz vsskій čelovёkъ. Paki že glassщeй trubЁ, mertvіi vsi2 ćkw vъ trysэ vostanutъ kъ tvoemY srёtenію hrtE b9e: togdA vLko, ±že prestavilъ є3si2 t nasъ, vo s™hhъ tvoi1hъ ўčini2 selenіihъ dyhi, vLko, tvoi1hъ rabHvъ pri1snw.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Raduйsz mRje bcde, hrame nerazori1mый, pače že s™hй, ćkože vopіetъ prbr0kъ, s™hй hramъ tv0й, di1vnый vъ pravdu.

Na stіh0vnэ podHbnы stіhi2, feofana, nsmoglasnika po glasu.

Slava, glasъ ѕ7:

Damaski1novo: Bolёznь ґdamu bhstь dreva vkušenіemъ drevle vo є3demэ, є3gdA ѕmjй ćdъ i3zblevA: tёmъ bo vni1de smertь vser0dnaz, snэdaющaz čelovёka. No prišedъ vLka nizloži2 ѕmjz, i3 ўpokoenіe namъ darovA, kъ nemY u5bo vozopіi1mъ: poщadi2 sp7se, i3 ±že prіslъ є3si2, so i3zbrannыmi tvoi1mi ўpok0й.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ t0йže:

Tы2 є3si2 bGъ našъ vsS vъ mydrosti sodэvazй i3 soveršazй, prbr0ki poslalъ є3si2 hrtE, proreщi2 tvoE prišestvіe, i3 ґp0stolы, propovёdati tvo‰ veli6čіz. I# džvіi ќbw prorek0ša prišestvіe tvoE, džvіi že kreщenіemъ prosvэti1ša kzhki: myčєnicы že postradavše, prіsša ±že vozželahu. I# m0litъ tS li1kъ nboi1hъ, sъ r0ždšeю tS: ўpok0й b9e dyšы, ±že prіslъ є3si2, i3 nasъ spod0bi crtvіz tvoegw2, krtъ preterpёvый menE radi njsuždennagw, i3zbavitelю m0й i3 b9e.

Blgo є4stь i3spovёdatisz:

Tris™0e, troparь:

Glubin0ю mydrosti:

Slava, i3 nhnэ:

TebE i3 stёnu:

Prisovokuplsemъ že i3 pervый časъ. I# tpystъ.

Na lіturgji i3z8wbrazi1tєlьnaz: i3 t kanHna trіHdi, pёsnь G, i3 ѕ7.

Prokjmenъ ґpcla, glasъ ѕ7:

Dyšы i4hъ vo blgi1hъ vodvorstsz.

Stjhъ: Kъ tebЁ gDi, vozdvig0hъ dyšu moю2:

Ґpclъ kъ korjnfznwmъ, začalo rm7ѕ: drugjй za ўpok0й, kъ solynznwmъ, začalo ©o.

Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blženi, ±že i3zbralъ, i3 prіslъ є3si2 gDi.

Stjhъ: I# pamztь i4hъ vъ r0dъ i3 r0dъ.

E#đlіe t luki2, začalo Rє: drug0e ўs0pšыmъ, t їwanna, začalo ѕ7i.

Kіnwnjkъ: Blženi, ±že i3zbralъ, i3 prіslъ є3si2 gDi, i3 pamztь i4hъ vъ r0dъ i3 r0dъ.

Vёdati že podobaetъ, ćkw sіE poslёdovanіe bыvaetъ nepremёnnw i3 vъ subbHtu s™hz pztьdesstnicы.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.