NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Posni triod

Posni triod

S™az i3 veli1kaz subbHta

Povečerіe že poemъ vъ kellіahъ, na nemže poemъ kanHnъ, nj raspstіi gDni, i3 na plačь pres™hz bcdы: їrm0sъ po dvaždы, tropari2 na d7. Poslэdi1 že їrm0sъ džba li6ka vkypэ. Tvorenіe smmeHna logofeta. Glasъ ѕ7:

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Ćkw po syhu pэšešestvovavъ ї}lь po bezdnэ stopami, goni1telz faraHna vi1dz potoplsema, bGu pobёdnuю pёsnь poi1mъ, vopіsše.

Zapёvъ: Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

NJbёšena ćkw vi1dэ na krtЁ, sn7a i3 gDa, dv7az čctaz, terzaющisz vopіsše g0rcэ, so drugi1mi ženami stensщi glag0laše.

Vi1žu tS nhnэ vozlю1blennoe moE čado i3 lюbi1moe, na krtЁ vi1szщa, i3 ўzzvlsюsz g0rcэ serdcemъ, rečE čctaz: no daždь sl0vo blgjй rabЁ tvoeй.

Slava: V0leю sn7e m0й i3 tv0rče terpi1ši na drevэ lю1tuю smertь, dv7a glag0laše predstosщi ў krtA so vozlю1blennыmъ ў§nk0mъ.

I# nhnэ: Nhnэ moegw2 čaznіz, radosti i3 veselіz, sn7a moegw2 i3 gDa lišena bhhъ: ўvы2 mnЁ, bolёznuю serdcemъ, čctaz plačuщi glag0laše.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Nёstь s™ъ ćkože tы2 gDi b9e m0й, vozneshй r0gъ vёrnыhъ tvoi1hъ blže, i3 ўtverdi1vый nasъ na kameni i3spovёdanіz tvoegw2.

Straha radi їudeйska petrъ skrhsz, i3 vsi2 tbэg0ša vёrnіi, njstavlьše hrtA, dv7a rыdaющi glag0laše.

NJ strašnomъ tvoemъ ržctvЁ i3 strannomъ, sn7e m0й, pače vsёhъ matereй vozveli1čena bhhъ ѓzъ: no ўvы2 mnЁ, nhnэ tS vi1dzщi na drevэ, raspalaюsz ўtr0boю.

Slava: HoщY ўtr0bu moю2 na rukY, i4maže ćkw mladenca deržahъ, sъ dreva prіsti, vэщaše čctaz: no nikt0že, ўvы2 mnЁ, sego2 dadE.

I# nhnэ: SE svёtъ m0й sladkій, nadežda i3 živ0tъ m0й blgjй, bGъ m0й ўgasE na krtЁ, raspalaюsz ўtr0boю, dv7a stensщi glag0laše.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Hrt0sъ moS si1la, bGъ i3 gDь, čestnaz cerkovь bGolёpnw poetъ vzыvaющi, t smhsla či1sta nj gDэ prazdnuющi.

S0lnce ne zahodsй b9e prevёčnый, i3 tv0rče vsёhъ tvareй gDi, kakw terpi1ši strtь na krtЁ, či1staz plačuщi glag0laše.

Plačuщi glag0laše brakoneiskysnaz, ko blgowbraznomu: potщi1sz їHsife kъ pіlatu pristupi1ti, i3 i3sprosi2 snsti so dreva ўči1telz tvoego2.

Slava: Vi1dэvъ prečctuю g0rcэ slezsщu, їHsifъ smuti1sz, i3 plačasz pristupi2 kъ pіlatu, daždь mi2, vopіS sъ plačemъ, tёlo bGa moegw2.

I# nhnэ: Ўszvena tS vi1dzщi, i3 bez8 slavы, naga na drevэ, čado moE, ўtr0boю raspalaюsz, rыdaющi ćkw m™i, dv7a provэщavaše.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: B9іimъ svёtomъ tvoi1mъ blže, ќtrenюющihъ ti2 dyšы lюb0vію njzari2 molю1sz, tS vёdэti sl0ve b9ій, i4stinnago bGa, t mraka grэh0vnagw vzыvaющa.

Rasterzazsz i3 rыdaz, i3 divssz vkypэ sъ nіkodi1momъ snstъ їHsifъ, i3 ўcэlovavъ preči1stoe tёlo, rыdaše, i3 stensše, i3 poS є3go2 ćkw bGa.

Prіi1mši є3go2 sъ plačemъ m™i neiskusomyžnaz, položi2 na kolёnu, molsщi є3go2 so slezami, i3 njblobыzaющi, g0rcэ že rыdaющi i3 vosklicaющi.

Slava: E#di1nu nadeždu i3 živ0tъ, vLko sn7e m0й i3 b9e, vo džčію svёtъ rabA tvoS i3mёhъ, nhnэ že lišena bhhъ tebE, sladkoe moE čado i3 lюbi1moe.

I# nhnэ: BolBzni i3 skHrbi, i3 vozdыh†nіz njbrэt0ša mS, ўvы2 mnЁ čctaz g0rcэ rыdaющi glag0laše, vi1dzщi tS čado moE vozlю1blennoe, naga i3 ўedinena, i3 vonsmi pomazana mertvecA.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Žiteйskoe m0re vozdvizaemoe zrS napasteй byreю, kъ ti1homu pristaniщu tvoemY pritekъ vopію1 ti: vozvedi2 t tli2 živ0tъ m0й, mnogomlctive.

Mertva tS zrю2 člvэkolю1bče, njživi1všago mє1rtvыz, i3 soderžaщa vs‰, ўzzvlsюsz lю1tэ ўtr0boю. Hotёla bhhъ sъ tob0ю ўmreti, prečctaz glag0laše: ne terplю1 bo bez8 dыhanіz mertva tS vi1dэti.

Divlю1sz zrsщi tS preblgjй b9e, i3 preщedrый gDi, bez8 slavы, i3 bez8 dыhanіz, i3 bez8wbrazna, i3 plačusz deržaщi tS, ćkw ne nadёzhsz ўvы2 mnЁ, vi1dэti tS sn7e m0й i3 b9e.

Slava: Ne i3zglag0leši li rabЁ tvoeй sl0va, sl0ve b9ій; ne ўщedriši li vLko, tebE r0ždšuю, glag0laše čctaz, rыdaющi i3 plačuщi, njblobыzaющi tёlo gDa svoegw2;

I# nhnэ: Pomыšlsю vLko, ćkw ktomY sladkagw tvoegw2 ne ўslhšu glasa, ni dobr0tы licA tvoegw2 ўzrю2, ćkože prežde rabA tvoS: i4bo zašelъ є3si2 sn7e m0й t džčію moє1ю.

Kondakъ, glasъ }:

Nasъ radi raspstago prіidi1te vsi2 vospoi1mъ, tog0 bo vi1dэ mRja na drevэ, i3 glag0laše: ѓщe i3 raspstіe terpi1ši, tы2 є3si2 sn7ъ, i3 bGъ m0й.

Jkosъ: Svoego2 ѓgnca ѓgnica zrsщi, kъ zakolenію vlek0ma, poslёdovaše mRja prostertыmi vlasы2 so i3nёmi ženami, sі‰ vopію1щi: kamw i4deši čado, česw2 radi sk0roe tečenіe soveršaeši; є3dA drugjй brakъ paki є4stь vъ kanэ, i3 tamw nhnэ tщi1šisz, da t vodы2 i5mъ vіno2 sotvori1ši; i3dy li sъ tob0ю čado, i3li2 pače poždY tebE; daždь mi2 sl0vo sl0ve, ne molčA mimoidi2 menE či1stu soblюdhй mS: th bo є3si2 sn7ъ, i3 bGъ m0й.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Rosodatelьnu ќbw peщь sodёla ѓgGlъ prepodHbnыmъ ntrokHmъ, haldє1i že njpalsющee velёnіe b9іe, muči1telz ўvэщA vopi1ti: blgoslovenъ є3si2 b9e ntє1cъ našihъ.

GdЁ sn7e m0й i3 b9e blgovёщenіe drevnee, є4že mi2 gavrіi1lъ glag0laše; cRs tz, sn7a i3 bGa vhšnzgo naricaše: nhnэ že vi1žu tS, svёte m0й sladkій, naga i3 ўszvena mertvecA.

I#zbavlszй bolёzni, nhnэ prіimi1 mz sъ tob0ю sn7e m0й i3 b9e, da sni1du vLko vo ѓdъ sъ tob0ю i3 ѓzъ, ne njstavi menE є3di1nu: ўže bo ži1ti ne terplю2, ne vi1dzщi tebE sladkagw moegw2 svёta.

Slava: Sъ drugi1mi ženami mmron0sicami, rыdaющi nepor0čnaz g0rcэ, i3 nosi1ma vi1dzщi hrtA, glag0laše: ўvы2 mnЁ, čto2 vi1žu! Kamw i4deši nhnэ sn7e m0й, ґ menE є3di1nu njstavlseši;

I# nhnэ: I#znemogaющi i3 rыdaющi nepor0čnaz, mmron0sicamъ glag0laše: srыdaйte mi2, i3 splačitesz g0rcэ: se bo svёtъ m0й sladkій, i3 ўči1telь vašъ gr0bu predaetsz.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: I#z8 plamene prepodHbnыmъ r0su i3stoči1lъ є3si2, i3 pravednagw žertvu vod0ю popali1lъ є3si2: vs‰ bo tvori1ši hrtE t0kmw є4že hotёti, tS prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

Dv7u rыdaющu їHsifъ vi1dэvъ, rasterzašesz vesь, i3 vopіsše g0rьkw: kakw tS, q b9e m0й, nhnэ pogrebY rabъ tv0й; kaki1mi plaщani1cami njbvію2 tёlo tvoE;

Pače ўmA prevzhde strannoe tvoE vidёnіe nossщagw tvarь vsю2 gDa: segw2 radi їHsifъ ćkw mertva tS na rukY svoє1ю, i3 sъ nіkodi1momъ n0sitъ i3 pogrebaetъ.

Slava: Strannuю vi1žu i3 preslavnuю taйnu, dv7a vopіsše sn7u i3 gDu: kakw vъ hud0mъ gr0bэ polagaešisz, mє1rtvыz povelёnіemъ vozstavlszй vo grobёhъ;

I# nhnэ: Ni t gr0ba tvoegw2 vostanu čado moE, ni slezы točaщi prestanu rabA tvoS, d0ndeže i3 ѓzъ sni1du vo ѓdъ: ne mogy bo terpёti razlučenіz tvoegw2, sn7e m0й.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: BGa čelovёkwmъ nevozm0žno vi1dэti, na neg0že ne smёюtъ či1ni ѓgGlьstіi vzirati: tob0ю že vsečctaz, kvi1sz čelovёkwmъ sl0vo voploщenno: є3g0že veličaющe, sъ nbcnыmi v0i tS ўblžaemъ.

Radostь mnЁ nikoli1že tselэ prik0snetsz, rыdaющi glag0laše nepor0čnaz: svёtъ m0й i3 radostь moS vo gr0bъ zaйde: no ne njstavlю є3go2 є3di1nago, zdё že ўmrY, i3 spogrebysz є3mY.

Duševnuю moю2 ćzvu nhnэ i3scэli2 čado moE, prečctaz vopіsše slezsщi: voskrni2, i3 ўtoli2 moю2 bolёznь i3 pečalь, m0žeši bo vLko, є3li1kw h0щeši, i3 tvori1ši, ѓщe i3 pogreblsz є3si2 v0leю.

Slava: Q kakw ўtai1lasz tebE є4stь bezdna щedr0tъ, m™ri vъ taйnэ i3zrečE gDь; tvarь bo moю2 hotS spasti2, i3zv0lihъ ўmreti. No i3 voskresnu, i3 tebE vozveli1ču, ćkw bGъ nb7sE i3 zemli2.

I# nhnэ: Vospoю2 miloserdіe tvoE člvэkolю1bče, i3 poklansюsz bogatstvu mlcti tvoeS vLko: sozdanіe bo tvoE hotS spasti2, smertь pod8slъ є3si2, rečE prečctaz: no voskrnіemъ tvoi1mъ sp7se, pomi1luй vsёhъ nasъ.

Taže za Dost0йno, їrm0sъ:

BGa čelovёkwmъ ne vozm0žno vi1dэti:

Tris™0e. Po DŽ§e našъ:

Kondakъ: Nasъ radi raspstago:

GDi pomi1luй, m7.

I$že na vsskoe vremz:

GDi pomi1luй, tri1ždы.

Slava, i3 nhnэ:

ČCtnёйšuю heruv‡mъ:

I$menemъ gDnimъ blgoslovi2 džtče.

Їereй: Mltvami s™hhъ ntє1cъ našihъ:

I# mltva: Neskvernaz, neblaznaz:

I# tpystъ.

Polynoщnicu že poemъ vъ kellіahъ.

Vo s™yю i3 veli1kuю subbHtu, klepletъ ko ќtreni vъ sedmhй časъ n0щi. Načinaemъ ќtrenю po nbhčaю. I# po šestopalmіi є3ktenіA veli1kaz. Na BGъ gDь: troparь, glasъ v7:

Blgowbraznый їHsifъ, sъ dreva snemъ prečctoe tёlo tvoE, plaщani1ceю či1stoю njbvi1vъ, i3 vonsmi vo gr0bэ n0vэ pokrhvъ položi2.

Slava: E#gdA snizšelъ є3si2 kъ smerti, životE bezsmertnый, togdA ѓdъ ўmertvi1lъ є3si2 blistanіemъ b9estvA. E#gda že i3 ўmeršыz t preisp0dnihъ voskRsi1lъ є3si2, vs‰ si6lы nbcnыz vzыvahu: žiznodavče hrtE b9e našъ, slava tebЁ.

I# nhnэ: Mmron0sicamъ ženamъ, pri gr0bэ predstavъ ѓgGlъ vopіsše: m›ra mє1rtvыmъ sytь prili1čna, hrt0sъ že i3stlёnіz kvi1sz čyždь.

I# načinaemъ pёti nepor0čnы so sladkopёnіemъ, takožde po stіhY, i3 pohvalы6 vozglašaetъ pэvecъ, vo glasъ є7:

Blgoslovenъ є3si2 gDi, nauči1 mz njpravdanієmъ tvoi6mъ.

№ Blženi nepor0čnіi vъ pytь, hodsщіi vъ zak0nэ gDni.

I# pohvalы6, vo glasъ є7:

Ži1znь vo gr0bэ položi1lsz є3si2 hrtE, i3 ѓgGlьskaz vHinstva ўžasahusz, snizhoždenіe slavzщe tvoE.

v7 Blženi i3spыtaющіi svidBnіz є3gw2, vsёmъ serdcemъ vzhщutъ є3go2.

ŽivotE, kakw ўmiraeši; kakw i3 vo gr0bэ njbitaeši; smerti že carstvo razrušaeši, i3 t ѓda mє1rtvыz vozstavlseši;

G Ne dёlaющіi bo bezzak0nіz, vъ putehъ є3gw2 hodi1ša.

Veličaemъ tS ї}se cRю2, i3 čtemъ pogrebenіe i3 strad†nіz tvo‰, i4miže spaslъ є3si2 nasъ t i3stlёnіz.

d7 Tы2 zapovёdalъ є3si2 zapwvэdi tvo‰ sohrani1ti ѕэlw2.

MBrы zemli2 položi1vый, vъ malomъ njbitaeši ї}se vsecRю2 gr0bэ dnesь, t grobHvъ mє1rtvыz vozstavlszй.

є7 Dabы2 i3spravilisz putіE moi2, sohrani1ti njpravd†nіz tvo‰.

Ї}se hrtE m0й, cRю2 vsёhъ, čto2 i3щS kъ syщыmъ vo ѓdэ prišelъ є3si2; i3li2 r0dъ trэši1ti čelovёčeskій;

ѕ7 TogdA ne postыžysz, vnegdA prizrёti mi2 na vs‰ zapwvэdi tvo‰.

VLka vsёhъ zri1tsz mertvъ, i3 vo gr0bэ n0vэmъ polagaetsz, i3stoщi1vый gr0bы mertvыhъ.

z7 I#spovёmsz tebЁ vъ pravosti serdca, vnegdA nauči1ti mi sz sudьbamъ pravdы tvoeS.

ŽivotE, vo gr0bэ položi1lsz є3si2 hrtE, i3 smertію tvoeю smertь pogubi1lъ є3si2, i3 i3stoči1lъ є3si2 mjrovi ži1znь.

} NJpravd†nіz tvo‰ sohranю2, ne njstavi menE do ѕэlA.

So ѕlodёi ćkw ѕlodёй hrtE vmэni1lsz є3si2, njpravdaz nasъ vsёhъ, t ѕlodёйstva drevnzgw zapinatelz.

f7 Vъ čes0mъ i3spravitъ ю3nёйšій pytь sv0й; vnegdA sohrani1ti slovesA tvo‰.

Krasnый dobr0toю pače vsёhъ čelovBkъ, ćkw bezzračenъ mertvъ kvlsetsz, є3stestvo2 ўkrasi1vый vsёhъ.

‹ Vsёmъ serdcemъ moi1mъ vzыskahъ tebE, ne tri1ni menE t zapovэdeй tvoi1hъ.

Ѓdъ kakw sterpi1tъ sp7se prišestvіe tvoE, ґ ne pače bolёznuetъ njmračaemь, blistanіz svёta tvoegw2 zareю njslэplenъ.

№i Vъ serdcэ moemъ skrhhъ slovesA tvo‰, ćkw da ne sogrэšY tebЁ.

Ї}se sladkій m0й, i3 sp7si1telьnый svёte, vo gr0bэ kakw temnomъ skrhlsz є3si2; q neskazannagw i3 neizrečennagw terpёnіz!

v7i Blgoslovenъ є3si2 gDi, nauči1 mz njpravdanієmъ tvoi6mъ.

Nedoumэvaetъ i3 є3stestvo2 ќmnoe, i3 mn0žestvo bezpl0tnoe hrtE, tainstva neskazannagw, i3 neizrečennagw tvoegw2 pogrebenіz.

Gi Ўstnama moi1ma vozvэsti1hъ vs‰ sudьbы6 ќstъ tvoi1hъ.

Q čudesъ strannыhъ! Q veщeй n0vыhъ! Dыhanіz moegw2 podatelь bezdыhanenъ n0sitsz, pogrebaemь rukama їHsifovыma.

d7i Na puti2 svidёnій tvoi1hъ nasladi1hsz, ćkw nj vsskomъ bogatstvэ.

I# vo gr0bъ zašelъ є3si2, i3 nёdrъ hrtE ntečeskihъ nikakože tluči1lsz є3si2: sіE strannoe i3 preslavnoe kypnw.

є7i Vъ zapovэdehъ tvoi1hъ poglumlю1sz, i3 ўrazumёю puti6 tvo‰.

I$stinnый nb7sE i3 zemli2 cRю2, ѓщe i3 vo gr0bэ malёйšemъ zaklюči1lsz є3si2, poznalsz є3si2 vseй tvari ї}se.

ѕ7i Vo njpravdanіihъ tvoi1hъ poučysz, ne zabydu slovesъ tvoi1hъ.

TebЁ položenu vo gr0bэ sozdatelю hrtE, ѓdskaz podvizašasz njsnov†nіz, i3 gr0bi tverz0šasz čelovёkwvъ.

z7i Vozdaždь rabY tvoemY, živi1 mz, i3 sohranю2 slovesA tvo‰.

Zemlю soderžaй dlanію, ўmerщvlenъ pl0tію pod8 zemleю nhnэ soderži1tsz, mє1rtvыz i3zbavlsz ѓdova soderžanіz.

}i Tkrhй džči moi2, i3 ўrazumёю čudesA t zak0na tvoegw2.

I#z8 i3stlёnіz vozšelъ є3si2 životE sp7se m0й, tebЁ ўmeršu, i3 kъ mє1rtvыmъ prišedšu, i3 slomi1všu ѓdwvы verєi2.

f7i Prišlecъ ѓzъ є4smь na zemli2, ne skrhй t menE zapwvэdi tvo‰.

Ćkože svёta svэti1lьnikъ, nhnэ pl0tь b9іz, pod8 zemlю ćkw pod8 spydъ krhetsz, i3 tgonsetъ syщuю vo ѓdэ tьmY.

k7 Vozlюbi2 dušA moS vozželati sudьbы6 tvo‰ na vsskoe vremz.

Ќmnыhъ stekaetsz v0instvъ mn0žestvo so їHsifomъ i3 nіkodi1momъ, pogrebsti1 tz nevmэsti1mago vo gr0bэ malэ.

k7a Zapreti1lъ є3si2 gHrdыmъ, pr0klzti ўklonsющіisz t zapovэdeй tvoi1hъ.

Ўmerщvlenъ v0leю, i3 položenъ pod8 zemleю, žiznot0čne ї}se m0й, njživi1lъ є3si2 ўmerщvlena mS prestuplenіemъ g0rьkimъ.

k7v Timi2 t menE pon0sъ i3 ўničiženіe, ćkw svidёnій tvoi1hъ vzыskahъ.

I#zmэnsšesz vsS tvarь strtію tvoeю, vs‰ bo tebЁ, sl0ve sostradahu, soderži1telz tS vёduщe vsёhъ.

k7g I$bo sэd0ša knszi, i3 na mS klevetahu: rabъ že tv0й glumlsšesz vo njpravdanіihъ tvoi1hъ.

ŽivotA kamenь vo črevэ prіemъ ѓdъ vsesdecъ, i3zblevA, t vёka ±že pogloti2 mє1rtvыz.

k7d I$bo svidBnіz tvo‰ poučenіe moE є4stь, i3 sovёti moi2 njpravd†nіz tvo‰.

Vo gr0bэ n0vэ položi1lsz є3si2 hrtE, i3 є3stestvo2 čelovёčeskoe njbnovi1lъ є3si2, voskresъ bGolёpnw i3z8 mertvыhъ.

k7є PrilьpE zemli2 dušA moS, živi1 mz po slovesi2 tvoemY.

Na zemlю sšelъ є3si2, da spaseši ґdama, i3 na zemli2 ne njbrёtъ segw2 vLko, daže do ѓda snizšelъ є3si2 i3щsй.

k7ѕ Puti6 mo‰ vozvэsti1hъ, i3 ўslhšalъ mS є3si2, nauči2 mS njpravdanієmъ tvoi6mъ.

Sotrzsesz strahomъ, sl0ve, vsS zemlS, i3 denni1ca lučы2 skrы2, veličaйšemu vъ zemli2 sokrovennomu tvoemY svёtu.

k7z Pytь njpravdanій tvoi1hъ vrazumi1 mi, i3 poglumlю1sz vъ čudesёhъ tvoi1hъ.

Ćkw čelovёkъ ќbw ўmiraeši v0leю sp7se, ćkw bGъ že smє1rtnыz vozstavilъ є3si2 t grobHvъ, i3 glubinы2 grэh0vnыz.

k7i VozdremA dušA moS nj ўnhnіz, ўtverdi1 mz vъ slovesёhъ tvoi1hъ.

SlezotHčnaz rыd†nіz, na tebE či1staz m™rski, q ї}se nakraplsющi vopіsše: kakw pogreby tz sn7e;

k7f Pytь nepravdы tstavi t menE, i3 zak0nomъ tvoi1mъ pomi1luй mS.

Ćkože pšeni1čnoe zerno, zašedъ vъ nBdra zemn†z, mnogoperstnый vozdalъ є3si2 klasъ, vozstavivъ čelovёki, ±že t ґdama.

l Pytь i4stinы i3zv0lihъ, i3 sudьbы6 tvo‰ ne zabhhъ.

Pod8 zemleю skrhlsz є3si2 ćkw slnce nhnэ, i3 n0щію smertnoю pokrovenъ bhlъ є3si2: no vozsіsй svэtlёйše sp7se.

la Prilэpi1hsz svidёnієmъ tvoi6mъ, gDi, ne posrami2 menE.

Ćkože s0lnečnый krygъ lunA sp7se sokrыvaetъ, i3 tebE nhnэ gr0bъ skrы2, skončavšagosz smertію pl0tski.

lv Pytь zapovэdeй tvoi1hъ tek0hъ, є3gdA razširi1lъ є3si2 serdce moE.

Živ0tъ smerti vkusi1vый hrt0sъ, t smerti smє1rtnыz svobodi2, i3 vsBmъ nhnэ daruetъ živ0tъ.

lg Zakonopoloži2 mnЁ gDi pytь njpravdanій tvoi1hъ, i3 vzыщY i5 vhnu.

Ўmerщvlena drevle ґdama zavi1stnw, vozv0diši kъ životY ўmerщvlenіemъ tvoi1mъ, n0vый, sp7se, vo pl0ti kvleйsz ґdamъ.

ld Vrazumi1 mz, i3 i3spыtaю zak0nъ tv0й, i3 sohranю2 i5 vsёmъ serdcemъ moi1mъ.

Ќmnіi tS či1ni, prosterta mertva zrsщe nasъ radi, ўžasahusz, pokrыvaemi krilы2 sp7se.

lє Nastavi mS na stezю2 zapovэdeй tvoi1hъ, ćkw tyю voshotёhъ.

Snemъ tS sl0ve t dreva mertva, vo gr0bэ їHsifъ nhnэ položi2: no vostani sp7sazй vs‰ ćkw bGъ.

lѕ Prikloni2 serdce moE vo svidBnіz tvo‰, ґ ne vъ lihoi1mstvo.

ЃgGlьskaz sp7se radostь bhvъ, nhnэ i3 pečali si6mъ bhlъ є3si2 vin0venъ, vi1dimь pl0tію bezdыhanenъ mertvъ.

lz Tvrati2 džči moi2, є4že ne vi1dэti suetы2, vъ puti2 tvoemъ živi1 mz.

Vozneslsz є3si2 na drevэ, i3 živyщыz čelovёki sovozn0siši: pod8 zemleю že bhvъ, ležaщыz pod8 neю voskrešaeši.

li Postavi rabY tvoemY sl0vo tvoE vъ strahъ tv0й.

Ćkože levъ sp7se ўsnyvъ pl0tію, ćkw nёkій skĐmenъ mertvъ vostaeši, tloži1vъ starostь plotskyю.

lf Timi2 ponošenіe moE, є4že nepщevahъ, ćkw sudьbы6 tvo‰ blagi.

Vъ rebra probodenъ bhlъ є3si2, rebro2 vzemый ґdamle, t negHže є4vu sozdalъ є3si2, i3 i3stoči1lъ є3si2 t0ki čisti1tєlьnыz.

m7 SE vozželahъ zapwvэdi tvo‰, vъ pravdэ tvoeй živi1 mz.

Taйnw ќbw drevle žretsz ѓgnecъ: th že ćvэ žrenъ bhvъ neѕl0bive, vsю2 tvarь njči1stilъ є3si2 sp7se.

m7a I# da prіi1detъ na mS mlctь tvoS gDi, sp7senіe tvoE po slovesi2 tvoemY.

Kto2 i3zrečetъ w4brazъ strašnый voi1stinnu n0vый; vladhčestvuzй bo tvarію, dnesь strtь prіemletъ, i3 ўmiraetъ nasъ radi.

m7v I# tvэщaю ponošaющыmъ mi2 sl0vo, ćkw ўpovahъ na slovesA tvo‰.

ŽivotA sokr0viщe, kakw zri1tsz mertvый; ўžasaющesz ѓgGli vzыvahu: kakw že vo gr0bэ zaklюčaetsz bGъ;

m7g I# ne timi2 t ќstъ moi1hъ slovesE i4stinna do ѕэlA, ćkw na sudьbы6 tvo‰ ўpovahъ.

Kopіemъ probodennagw sp7se i3z8 rebrA tvoegw2, živ0tъ život0mъ i3z8 životA spasšagw mS i3skapaeši, i3 živi1ši mS sъ ni1mъ.

m7d I# sohranю2 zak0nъ tv0й vhnu vъ vёkъ, i3 vъ vёkъ vёka.

Rasprostertъ na drevэ, sobralъ є3si2 čelovёki: vъ rebra že probodenъ, život0čnoe vsBmъ njstavlenіe i3stočaeši ї}se.

m7є I# hoždahъ vъ širotЁ, ćkw zapwvэdi tvo‰ vzыskahъ.

Blgowbraznый sp7se njbrazyetъ strašnw, i3 pogrebaetъ tS ćkw mertva blgowbraznw, i3 ўžasaetsz tvoegw2 w4braza strašnagw.

m7ѕ I# glag0lahъ nj svidёnіihъ tvoi1hъ pred8 cari2, i3 ne stыdshsz.

Pod8 zemleю hotёnіemъ nizšedъ ćkw mertvъ, vozv0diši t zemli2 kъ nbcnыmъ, ttydu padšыz ї}se.

m7z I# poučahsz vъ zapovэdehъ tvoi1hъ, ±že vozlюbi1hъ ѕэlw2.

Ѓщe i3 mertvъ vi1dэnъ bhlъ є3si2, no živhй ćkw bGъ, vozv0diši t zemli2 kъ nbcnыmъ, ttydu padšыz ї}se.

m7i I# vozdvig0hъ rycэ moi2 kъ zapovэdemъ tvoi6mъ, ±že vozlюbi1hъ.

Ѓщe i3 mertvъ vi1dэnъ bhlъ є3si2, no ži1vъ ćkw bGъ, ўmerщvlє1nыz čelovёki njživi1lъ є3si2, moego2 ўmertvi1vъ ўmertvi1telz.

m7i I# glumlshsz vo njpravdanіihъ tvoi1hъ.

Q radosti džnыz! Q mn0gіz sladosti! I%hže vo ѓdэ nap0lnilъ є3si2, vo dnahъ mračnыhъ svёtъ vozsіsvъ.

m7f Pomzni2 slovesA tvo‰ rabY tvoemY, i4hže ўpovanіe dalъ mi2 є3si2.

Poklansюsz strti, vospэvaю pogrebenіe, veličaю tvoю2 deržavu člvэkolю1bče, i4miže svobodi1hsz strasteй tletv0rnыhъ.

n7 T0 mz ўtёši vo smirenіi moemъ, ćkw sl0vo tvoE živi1 mz.

Na tS mečь njbnaži1sz hrtE, i3 mečь krёpkagw ќbw prituplsetsz, i3 mečь že njbraщaetsz є3demskій.

n7a G0rdіi zakonoprestupovahu do ѕэlA, t zak0na že tvoegw2 ne ўkloni1hsz.

Ѓgnica ѓgnca zrsщi vъ zakolenіi, džstrіemъ probodaema rыdaše, spodvi1gši i3 stado vopi1ti.

n7v Pomznyhъ sudьbы6 tvo‰ t vёka gDi, i3 ўtёšihsz.

Ѓщe i3 vo gr0bэ pogrebaešisz, ѓщe i3 vo ѓdъ i4deši: no i3 gr0bы i3stoщi1lъ є3si2, i3 ѓdъ njbnaži1lъ є3si2 hrtE.

n7g Pečalь prіstъ mS t grBšnikъ, njstavlsющihъ zak0nъ tv0й.

V0leю snizšelъ є3si2 sp7se, pod8 zemlю, ўmerщvlє1nыz čelovёki njživi1lъ є3si2, i3 vozvelъ є3si2 vo slavэ dž§eй.

n7d Pёta bshu mnЁ njpravd†nіz tvo‰ na mёstэ prišelьstvіz moegw2.

Trbcы є3di1nъ vo pl0ti, nasъ radi pon0snuю preterpЁ smertь, ўžasaetsz že s0lnce, i3 trepeщetъ zemlS.

n7є Pomznyhъ vъ noщi2 i4mz tvoE gDi, i3 sohrani1hъ zak0nъ tv0й.

Ćkw t i3st0čnika g0rьkagw, їydova kolёna i3sč†dіz vъ r0vэ položi1ša, pitatelz mannodavca ї}sa.

n7ѕ Seй bhstь mnЁ, ćkw njpravdanій tvoi1hъ vzыskahъ.

SudіS ćkw sudi1mь pred8 pіlatomъ sudіeю, i3 predstA, i3 smertію nepravednoю njsuždenъ bhstь, drevomъ krestnыmъ.

n7z Častь moS є3si2, gDi: rёhъ sohrani1ti zak0nъ tv0й.

G0rdый ї}lю, ўbjйstvennіi lю1dіe, čto2 postradavše, varavvu svobodi1ste, i3 sp7sa predaste krtY;

n7i Pomoli1hsz licY tvoemY vsёmъ serdcemъ moi1mъ: pomi1luй mS po slovesi2 tvoemY.

Ruk0ю tvoeю sozdavый ґdama t zemli2, togw2 radi є3stestv0mъ bhlъ є3si2 čelovёkъ, i3 raspslsz є3si2 v0leю tvoeю.

n7f Pomhslihъ puti6 tvo‰ i3 vozvrati1hъ n0zэ moi2 vo svidBnіz tvo‰.

Poslyšavъ sl0ve, nc7A tvoegw2, daže do ѓda lю1tagw sošelъ є3si2, i3 voskRsi1lъ є3si2 r0dъ čelovёčeskій.

… Ўgot0vihsz i3 ne smuti1hsz sohrani1ti zapwvэdi tvo‰.

Ўvы2 mnЁ svёte mjra! Ўvы2 mnЁ svёte m0й, ї}se m0й vozželёnnый! Vopіsše dv7a, rыdaющi g0rьkw vzыvaše.

…a Ќžz grBšnikъ njbzzašasz mnЁ, i3 zak0na tvoegw2 ne zabhhъ.

Zavi1stlivіi, ўbjйstvennіi i3 g0rdіi lю1dіe, ponE plaщani1cы i3 sudarS samagw2 da stыdstsz, voskresšu hrtY.

…v Polynoщi vostahъ i3spovёdatisz tebЁ nj sudьbahъ pravdы tvoeS.

Prіidi2 ќbw skvernый ўbjйce ўčeničE, i3 nravъ ѕl0bы tvoeS pokaži1 mi, i4mže bhlъ є3si2 predatelь hrt0vъ.

…g Pričastnikъ ѓzъ є4smь vsBmъ bosщыmsz tebє2 i3 hransщыmъ zapwvэdi tvo‰.

Ćkw čelovэkolюbi1vъ nёkto pritvorsešisz bye, i3 slёpe vsegubi1telьnэйšій, nevёrnый, mĐro prodavый na cэnЁ.

…d Mlcti tvoeS, gDi, i3sp0lnь zemlS: njpravdanієmъ tvoi6mъ nauči1 mz.

Nbcnagw mĐra kyю i3mёlъ є3si2 cёnu mnogocёnnagw; k0e prіslъ є3si2 protivodost0йnoe; nei1stovstvo njbrёlъ є3si2 proklstэйšій satano2.

…є Blgostь sotvori1lъ є3si2 sъ rab0mъ tvoi1mъ gDi, po slovesi2 tvoemY.

Ѓщe niщelю1becъ є3si2, i3 nj mĐrэ pečalueši i3stoщaemomъ vo njčiщenіe duši2, kakw na zlatэ prodaeši svэtozarna;

…ѕ Blgosti i3 nakazanію i3 razumu nauči1 mz, ćkw zapovэdemъ tvoi6mъ vёrovahъ.

Q b9ій sl0ve! Q radoste moS! Kakw preterplю2 tridnevnoe tvoE pogrebenіe; nhnэ terzaюsz ўtr0boю m™rski.

…z Prežde daže ne smiri1ti mi sz, ѓzъ pregrэši1hъ, segw2 radi sl0vo tvoE sohrani1hъ.

Kto2 dastъ mi2 v0du i3 slezъ i3st0čniki, bGonevёstnaz dv7a vzыvaše, da vosplaču sladkago mi2 ї}sa;

…i Blgъ є3si2 tы2 gDi, i3 blgostію tvoeю nauči1 mz njpravdanієmъ tvoi6mъ.

Q g0rы i3 h0lmi, i3 čelovёkwvъ mn0žєstva! Vosplačitesz, i3 vs‰ rыdaйte so mn0ю bGa vašegw m™rію!

…f Ўmn0žisz na mS nepravda g0rdыhъ, ѓzъ že vsёmъ serdcemъ moi1mъ i3spыtaю zapwvэdi tvo‰.

KogdA vi1ždu tS sp7se, bezlёtnago svёta, radostь i3 sladostь serdca moegw2; dv7a g0rьkw vopіsše.

o7 Ўsыri1sz ćkw mleko2 serdce i4hъ, ѓzъ že zak0nu tvoemY pouči1hsz.

Ѓщe i3 ćkw kamenь sp7se, kraesэk0mый, tы2 prіslъ є3si2 sэčenіe, no i3stoči1lъ є3si2 živyю struю2, ćkw i3st0čnikъ shй ži1zni.

o7a Blgo mnЁ, ćkw smiri1lъ mS є3si2, ćkw da naučysz njpravdanієmъ tvoi6mъ.

Ćkw t i3st0čnika є3di1nagw sugyboю rэk0ю rebrwmъ tvoi6mъ i3zlivaющыmъ napasющesz, bezsmertnuю prіwbrэtaemъ ži1znь.

o7v Blgъ mnЁ zak0nъ ќstъ tvoi1hъ, pače thszщъ zlata i3 srebrA.

V0leю kvi1lsz є3si2 sl0ve vo gr0bэ mertvъ, no živeši, i3 čelovёki, ćkože predreklъ є3si2, voskrnіemъ tvoi1mъ sp7se m0й, vozdvizaeši.

Slava:

Vospэvaemъ sl0ve, tebE vsёhъ bGa, so nc7emъ i3 s™hmъ tvoi1mъ d¦omъ, i3 slavimъ b9estvennoe tvoE pogrebenіe.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Blži1mъ tS bcde čctaz, i3 počitaemъ tridnevnoe pogrebenіe sn7a tvoegw2 i3 bGa našegw vёrnw.

I# paki pervый pripёvъ džba li6ka vkypэ. Taže, є3ktenіA malaz.

I# vozglasъ na pervuю statію2:

Ćkw blgoslovi1sz tvoE i4mz, i3 proslavisz tvoE crtvo, nc7A, i3 sn7a, i3 s™agw d¦a, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

I# pokadi1vъ, načinaetъ vtoryю statію2.

StatіS vtoraz.

Načinaetъ lёvый li1kъ blgoči1nnw troparь:

Dost0йno є4stь veličati tS žiznodavca, na krtЁ rycэ prosteršago, i3 sokryššago deržavu vražію.

o7v Rycэ tvoi2 sotvori1stэ mS, i3 sozdastэ mS: vrazumi1 mz, i3 naučysz zapovэdemъ tvoi6mъ.

Dost0йno є4stь veličati tS vsёhъ ziždi1telz: tvoi1mi bo stradanьmi i4mamы bezstrastіe, i3zbavlьšesz tlёnіz.

o7d Bosщіisz tebE ќzrztъ mS i3 vozveselstsz, ćkw na slovesA tvo‰ ўpovahъ.

Ўžasesz zemlS, i3 s0lnce sp7se skrhsz, tebЁ nevečernemu svёtu hrtE, zašedšu vo gr0bэ pl0tski.

o7є Razumёhъ gDi, ćkw pravda sudьbы6 tvo‰, i3 voi1stinnu smiri1lъ mS є3si2.

Ўsnylъ є3si2 hrtE, є3stestvennoživ0tnыmъ sn0mъ vo gr0bэ, i3 t tsžkagw snA grэh0vnagw vozdvi1glъ є3si2 r0dъ čelovёčeskій.

o7ѕ Bydi že mlctь tvoS, da ўtёšitъ mS, po slovesi2 tvoemY rabY tvoemY.

E#di1na ženъ, kromЁ bolёzneй rodi1hъ tS čado, bolBzni že nhnэ terplю2 strtію tvoeю nesterpi6mыz, glag0laše čctaz.

o7z Da prіi1dutъ mnЁ щedrHtы tvo‰, i3 ži1vъ bydu, ćkw zak0nъ tv0й poučenіe moE є4stь.

Gorё tz sp7se, nerazlyčnw so nc7emъ syщa, d0lэ že mertva prosterta na zemli2, ўžasaюtsz zrsщe serafjmi.

o7i Da postыdstsz g0rdіi, ćkw nepravednw bezzak0nnovaša na mS, ѓzъ že poglumlю1sz vъ zapovэdehъ tvoi1hъ.

Razdiraetsz cRk0vnaz zavёsa tvoi1mъ raspstіemъ, pokrыvaюtъ svэti6la sl0ve svёtъ, tebЁ skrhvšusz slncu pod8 zemlю.

o7f Da njbratstъ mS bosщіisz tebE, i3 vёdzщіi svidBnіz tvo‰.

Zemli2 i3značala є3di1nэmъ manіemъ vodruzi1vый krygъ, bezdыhanenъ ćkw čelovёkъ zaйde pod8 zemlю: ўžasni1sz vidёnіemъ nb7o.

p7 Bydi serdce moE nepor0čno vo njpravdanіihъ tvoi1hъ, ćkw da ne postыžysz.

Zašelъ є3si2 pod8 zemlю, ruk0ю tvoeю sozdavый čelovёka, da vozdvi1gneši t padenіz sob0rы čelovёčєskіz vsesi1lьnoю deržavoю.

p7a I#sčezaetъ vo sp7senіe tvoE dušA moS, na slovesA tvo‰ ўpovahъ.

Plačь svzщennый prіidi1te vospoi1mъ hrtY ўmeršemu, ćkw drevle žєnы2 mmronHsicы, da i3 raduйsz ўslhšimъ sъ ni1mi.

p7v I#sčez0ša džči moi2 vъ sl0vo tvoE, glag0lющe: kogdA ўtёšiši mS;

MĐro voi1stinnu є3si2 tы2 sl0ve neistoщi1moe: tёmže ti2 i3 mĐra prinošahu, ćkw mertvu živ0mu, žєnы2 mmronHsicы.

p7g ZanE bhhъ ćkw mёhъ na slanэ, njpravdanій tvoi1hъ ne zabhhъ.

Ѓdwva ќbw pogrebenъ c†rstvіz hrtE sokrušaeši, smertію že smertь ўmerщvlseši, i3 tlёnіz svoboždaeši zemnorHdnыz.

p7d Koli1kw є4stь dneй rabA tvoegw2; kogdA sotvori1ši mi2 t gonsщihъ mS sydъ;

T0ki ži1zni prolivaющaz b9іz premydrostь, vo gr0bъ zahodsщi, životvori1tъ syщыz vъ nezahodi1mыhъ ѓdovыhъ mёstэhъ.

p7є Povёdaša mnЁ zakonoprest{pnicы glumlє1nіz, no ne ćkw zak0nъ tv0й gDi.

Da čelovёčeskoe njbnovlю2 sokrušennoe є3stestvo2, ўszvlenъ є4smь smertію hotS pl0tію: m™i moS, ne terzaйsz rыdanьmi.

p7ѕ Vs‰ zapwvэdi tvo‰ i4stina, nepravednw pognaša mS, pomozi1 mi.

Zašelъ є3si2 pod8 zemlю svэton0secъ pravdы, i3 mє1rtvыz ćkože t snA vozdvi1glъ є3si2, tgnavъ vsskuю tьmY syщuю vo ѓdэ.

p7z Vmalэ ne skončaša menE na zemli2: ѓzъ že ne njstavihъ zapovэdeй tvoi1hъ.

Zerno dvoeraslennoe є3stestvenoži1znennoe, vъ bokA zemn†z sёetsz so slezami dnesь: no prozsbše, mjrъ radostnosotvori1tъ.

p7i Po mlcti tvoeй živi1 mz, i3 sohranю2 svidBnіz ќstъ tvoi1hъ.

Ўbossz ґdamъ, bGu hodsщu vъ rai2: raduetsz že, ko ѓdu sošedšu, padhй prežde, i3 nhnэ vozdvizaemь.

p7f Vo vёkъ gDi, sl0vo tvoE prebыvaetъ na nb7si2.

Žretъ tebЁ žє1rtvы slє1znыz r0ždšaz tS hrtE, pl0tію položenu vo gr0bэ, vopію1щi: vostani čado, ćkože predreklъ є3si2.

§ Vъ r0dъ i3 r0dъ i4stina tvoS, njsnovalъ є3si2 zemlю, i3 prebыvaetъ.

Vo gr0bэ їHsifъ blgogovёйnw tS n0vэmъ sokrыvaz pBsni i3shHdnыz bGolBpnыz poetъ tebЁ, smэšє1nыz rыdanьmi sp7se.

§a Ўčinenіemъ tvoi1mъ prebыvaetъ denь, ćkw vssčєskaz rabHtna tebЁ.

Gvozdьmi1 tz krtY prigvoždena, m™i tvoS sl0ve zrsщi, gvozdьmi2 pečali g0rьkіz pronzaetъ, i3 strэlami dyšu.

§v Ćkw ѓщe bы ne zak0nъ tv0й poučenіe moE bhlъ, togdA ќbw pogi1blъ bhhъ vo smirenіi moemъ.

TS vsёhъ naslaždenіe m™i zrsщi, pitіemъ napasema g0rьkimъ, slezami licE njmakaetъ g0rcэ.

§g Vo vёkъ ne zabydu njpravdanій tvoi1hъ, ćkw vъ ni1hъ njživi1lъ mS є3si2.

Ўzzvlsюsz lю1tэ, i3 rasterzaюsz ўtr0boю sl0ve, zrsщi nepravednoe tvoE zakolenіe, glag0laše prečctaz sъ plačemъ.

§d Tv0й є4smь ѓzъ, sp7si1 mz, ćkw njpravdanій tvoi1hъ vzыskahъ.

ko sladkoe, i3 ўstnЁ tvoi2 kakw zaklюčY sl0ve; kakw že tS mertvolёpnw pogrebY; ўžasaюsz, vopіsše їHsifъ.

§є MenE ždaša grBšnicы pogubi1ti mS, svidBnіz tvo‰ razumёhъ.

PBsni їHsifъ i3 nіkodi1mъ nadgrHbnыz poю1tъ hrtY ўmeršemu nhnэ, poю1tъ že sъ ni1mi i3 serafjmi.

§ѕ Vsskіz konči1nы vi1dэhъ konecъ, širokA zapovэdь tvoS ѕэlw2.

Zah0diši pod8 zemlю sp7se, slnce pravdы: tёmže r0ždšaz tS lunA pečalьmi njskudэvaetъ, vi1da tvoegw2 lišaema.

§z K0lь vozlюbi1hъ zak0nъ tv0й gDi, vesь denь poučenіe moE є4stь.

Ўžasesz ѓdъ sp7se, zrs tz žiznodavca, bogatstvo džnagw ўpraždnsющa, i3 ±že t vёka mє1rtvыz vozstavlsющa.

§i Pače vr†gъ moi1hъ ўmudri1lъ mS є3si2 zapovэdію tvoeю, ćkw vъ vёkъ moS є4stь.

S0lnce svёtъ vozsіzvaetъ po n0щi sl0ve: i3 th že voskRsъ, prosіzvaeši po smerti ćsnw, ćkw t čert0ga.

§f Pače vsёhъ ўčaщihъ mS razumёhъ, ćkw svidBnіz tvo‰ poučenіe moE є4stь.

Zemls tz sozdatelю, vъ nёdra prіemši, trepetomъ soderži1ma sp7se trzsetsz, ўspi1vši mє1rtvыz trzsenіemъ.

R Pače starєcъ razumёhъ, ćkw zapwvэdi tvo‰ vzыskahъ.

MĐrы tS hrtE, nіkodi1mъ i3 blgowbraznый, nhnэ novolёpnw pomazyющe, ўžasni1sz, vopіshu, vsS zemlS.

Ra T vsskagw puti2 lukava vozbrani1hъ nogamъ moi6mъ, ćkw da sohranю2 slovesA tvo‰.

Zašelъ є3si2 svэtotv0rče, i3 sъ tob0ю zaйde svёtъ s0lnca: trepetomъ že tvarь soderži1tsz, vsёhъ tS propovёdaющi tvorcA.

Rv T sudebъ tvoi1hъ ne ўkloni1hsz, ćkw tы2 zakonopoloži1lъ mi2 є3si2.

Kamenь ўglaždennый, kraeug0lьnый pokrыvaetъ kamenь: čelovёkъ že smertnый ćkw smertna, bGa pokrыvaetъ nhnэ vo gr0bэ: ўžasni1sz zemlE.

Rg K0lь sladkA gortani moemY slovesA tvo‰, pače meda ўstHmъ moi6mъ.

Vi1ždь ў§nkA, є3g0že lюbi1lъ є3si2, i3 tvoю2 m™rь čado, i3 vэщanіe daždь sladčaйšee, vzыvaše plačuщi čctaz.

Rd T zapovэdeй tvoi1hъ razumёhъ, segw2 radi voznenavi1dэhъ vsskъ pytь nepravdы.

Tы2 sl0ve, ćkw shй životA datelь, їudewvъ, na krtЁ prostrhйsz, ne ўmertvi1lъ є3si2, no voskresi1lъ є3si2 i3 si1hъ mє1rtvыz.

Rє Svэti1lьnikъ nogama moi1ma zak0nъ tv0й, i3 svёtъ stezsmъ moi6mъ.

Dobr0tы sl0ve prežde ne i3mёlъ є3si2, nižE vi1da, є3gdA stradalъ є3si2, no voskRsъ provozsіslъ є3si2, ўdobri1vъ čelovёki b9estvennыmi zarsmi.

Rѕ Klshsz, i3 postavihъ sohrani1ti sudьbы6 pravdы tvoeS.

Zašelъ є3si2 pl0tію vъ zemlю nevečernій svэton0secъ, i3 ne terpS zrёti s0lnce pomerče, polydni є3щE syщu.

Rz Smiri1hsz do ѕэlA gDi, živi1 mz po slovesi2 tvoemY.

S0lnce vkypэ i3 lunA pomerkše sp7se, rabHmъ blgoraz{mnыmъ njbrazovahusz, i5že vъ čє1rnыz ndє1ždы njblačatsz.

Ri VHlьnaz ќstъ moi1hъ blgovoli1 že gDi, i3 sudьbamъ tvoi6mъ nauči1 mz.

Vi1dэ tS bGa s0tnikъ, ѓщe i3 ўmertvi1lsz є3si2: kakw tS ќbw b9e m0й, njszžY rukama; ўžasaюsz, vopіsše їHsifъ.

Rf DušA moS vъ rukY tvoє1ю vhnu, i3 zak0na tvoegw2 ne zabhhъ.

ЎsnY ґdamъ, no smertь i3z8 rebrъ i3zv0ditъ: th že nhnэ ўsnylъ є3si2 sl0ve b9ій, i3stočaeši t rebrъ tvoi1hъ mjrovi ži1znь.

Ri Položi1ša grBšnicы sёtь mnЁ, i3 t zapovэdeй tvoi1hъ ne zabludi1hъ.

Ўsnylъ є3si2 malw, i3 njživi1lъ є3si2 ўmeršыz, i3 voskRsъ, voskRsi1lъ є3si2 spsщыz t vёka blže.

r№i Naslёdovahъ svidBnіz tvo‰ vo vёkъ, ćkw radovanіe serdca moegw2 sytь.

Vzstъ є3si2 t zemli2, no i3stoči1lъ є3si2 sp7senіz vіno2, život0čnaz lozo2: proslavlsю strtь i3 krtъ.

rv7i Prikloni1hъ serdce moE, sotvori1ti njpravd†nіz tvo‰ vъ vёkъ za vozdasnіe.

Kakw ќmnaz činonač†lіz tS sp7se poю1tъ, naga, njkrovavlena, njsuždena, terpsщe derzostь raspinateleй;

rGi Zakonoprest{pnыz voznenavi1dэhъ, zak0nъ že tv0й vozlюbi1hъ.

NJbručennый, strop0tnэйšій r0de є3vreйskій, vёdalъ є3si2 vozdviženіe hrama, počto2 njsudi1lъ є3si2 hrtA;

rd7i Pom0щnikъ m0й, i3 zastypnikъ m0й є3si2 tы2, na slovesA tvo‰ ўpovahъ.

Vo ndeždu poruganіz ўkrasi1telz vsёhъ njblekaeši, i4že nb7o ўtverdi2, i3 zemlю ўkrasi2 čydnw.

rє7i Ўkloni1tesz t menE lukavnuющіi, i3 i3spыtaю zapwvэdi bGa moegw2.

Ćkože nessыtь ўszvlenъ vъ rebra tvo‰ sl0ve, džtroki tvo‰ ўmeršыz njživi1lъ є3si2, i3skapavъ živHtnыz i5mъ t0ki.

rѕ7i Zastupi1 mz po slovesi2 tvoemY: i3 ži1vъ bydu, i3 ne posrami2 menE t čaznіz moegw2.

S0lnce prežde ўstavi їisysъ, i3noplemenniki sэkjй: th že skrhlsz є3si2 nizlagaz tьmы2 načalьnika.

rz7i Pomozi1 mi, i3 sp7sysz, i3 poučysz vo njpravdanіihъ tvoi1hъ vhnu.

Nёdrъ n§eskihъ neish0denъ prebhvъ щedre, i3 čelovёkъ bhti blgovoli1lъ є3si2, i3 vo ѓdъ snizšelъ є3si2 hrtE.

r}i Ўničiži1lъ є3si2 vs‰ tstupaющіz t njpravdanій tvoi1hъ, ćkw nepravedno pomыšlenіe i4hъ.

Vzstsz raspnhйsz, i4že na vodahъ zemlю povёšeй, i3 ćkw bezdыhanenъ vъ neй nhnэ vozlegaetъ: ćže ne terpsщi trzsašesz lю1tэ.

rf7i Prestupaющыz nepщevahъ vs‰ grBšnыz zemli2: segw2 radi vozlюbi1hъ svidBnіz tvo‰.

Ўvы2 mnЁ, q sn7e, neiskusomyžnaz rыdaše glag0lющi: є3g0že bo ćkw cRS nadёzhsz, njsuždena zrю2 nhnэ na krtЁ.

Rk Prigvozdi2 strahu tvoemY plHti mo‰, t sudebъ bo tvoi1hъ ўboshsz.

Sі‰ gavrіi1lъ mnЁ vozvэsti2, є3gdA sletЁ, i4že crtvo vёčnoe rečE, sn7a moegw2 ї}sa.

rk7a Sotvori1hъ sydъ i3 pravdu, ne predaždь menE njbi1dzщыmъ mS.

Ўvы2, smmeHnovo soverši1sz prbr0čestvo: tv0й bo mečь pr0йde serdce moE, є3mmanyile.

rk7v Vosprіimi2 rabA tvoego2 vo blgo, da ne njklevetaюtъ menE g0rdіi.

PonE syщihъ t mertvыhъ postыdi1tesz, q їudeє! I%hže životodavecъ vozstavi, є3g0že vы2 ўbi1ste zavi1stnw.

rk7g DŽči moi2 i3sčez0stэ vo sp7senіe tvoE, i3 vъ sl0vo pravdы tvoeS.

Ўžasesz vi1dэvšee, nevi1dimый svёte, tebE hrtE m0й vo gr0bэ sokrыvaema, bezdыhanna že, i3 pomrači2 s0lnce svёtъ.

rk7d Sotvori2 sъ rab0mъ tvoi1mъ po mlcti tvoeй, i3 njpravdanієmъ tvoi6mъ nauči1 mz.

Plakaše g0rьkw prenepor0čnaz m™i tvoS sl0ve, є3gdA vo gr0bэ vi1dэ tebE neizrečennago i3 beznačalьnago bGa.

rk7є Rabъ tv0й є4smь ѓzъ, vrazumi1 mz, i3 ўvёmъ svidBnіz tvo‰.

Mertvostь tvoю2 netlёnnaz hrtE, m™i tvoS zrsщi, g0rьkw kъ tebЁ vэщaše: ne kosni2 životE vъ mertvыhъ.

rk7ѕ Vremz sotvori1ti gDvi, razori1ša zak0nъ tv0й.

Ѓdъ lю1tый potrepetA, є3gda tz vi1dэ slnce slavы bezsmertne, i3 i3zdavaše ю4zniki tщatelьnw.

rk7z Segw2 radi vozlюbi1hъ zapwvэdi tvo‰ pače zlata i3 topazіz.

Velіe i3 ўžasnoe vidёnіe nhnэ zri1tsz: životA shй vin0vnый, smertь pod8stъ, njživi1ti hotS vsёhъ.

rk7i Segw2 radi ko vsBmъ zapovэdemъ tvoi6mъ napravlshsz, vsskъ pytь nepravdы voznenavi1dэhъ.

Probodaešisz vъ rebra, i3 prigvoždaešisz vLko rukami, ćzvu t rebrA tы2 i3scэlsz, i3 nevozderžanіe rykъ praotєcъ.

rk7f Di6vna svidBnіz tvo‰, segw2 radi i3spыtA | dušA moS.

Prežde rahi1lina shna plakaše vsskъ i4že vъ domY, i3 sn7a dv7ыz rыdahu ўčєni1kъ li1kъ sъ m™rію.

Rl Kvlenіe slovesъ tvoi1hъ prosvэщaetъ, i3 vrazumlsetъ mladencы.

Ўdarenіe rykъ daša hrt0voй lani1tэ, ruk0ю čelovёka sozdavšagw, i3 čє1lюsti ѕvёrz sokruši1všagw.

rla ЎstA mo‰ tverz0hъ, i3 privlek0hъ dyhъ, ćkw zapovэdeй tvoi1hъ želahъ.

Pёsnьmi tvoE hrtE, nhnэ raspstіe i3 pogrebenіe, vsi2 vёrnіi prazdnuemъ, i3zbavlьšesz smerti pogrebenіemъ tvoi1mъ.

Trbčenъ: Beznačalьne b9e, soprisnosyщne sl0ve, i3 dš7e s™hй, lю1di pravoslavnыz vъ vёrэ ўkrэpi2 na r†tnыz ćkw blgъ.

BGor0dičenъ: Ži1znь r0ždšaz, prenepor0čnaz čctaz dv7o, ўtoli2 cerkHvnыz soblaznы, i3 podaždь mi1rъ ćkw blgaz.

I# paki pervый troparь džba li6ka. Taže є3ktenіA malaz.

Vozglasъ vo vtoryю statію2:

Ćkw s™ъ є3si2 b9e našъ, i4že na prt0lэ slavы heruvjmstэmъ počivazй, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ so beznačalьnыmъ tvoi1mъ nc7emъ, i3 sъ pres™hmъ, i3 blgi1mъ, i3 životvorsщimъ tvoi1mъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

I# načinaemъ tretію statію2, kadsщu sщ7enniku.

StatіS tretіz.

Načinaetъ paki so sladkopёnіemъ desnhй, si1rэčь pervый li1kъ na glasъ G-й.

R0di vsi2 pёsnь pogrebenію tvoemY prin0sztъ, hrtE m0й.

rlv Pri1zri na mS, i3 pomi1luй mS, po sudY lю1bzщihъ i4mz tvoE.

Snemъ sъ dreva i4že t ґrіmafea, plaщani1ceю njbvi1vъ vo gr0bэ tS pogrebaetъ.

rlg Stwpы2 mo‰ napravi po slovesi2 tvoemY, i3 da ne njbladaetъ mn0ю vsskoe bezzak0nіe.

MmronHsicы prіid0ša, mĐra tebЁ hrtE m0й nossщыz premydrw.

rld I#zbavi mS t klevetы2 čelovёčeskіz, i3 sohranю2 zapwvэdi tvo‰.

Grzdi2 vsS tvarь, pBsni i3shHdnыz prinesemъ ziždi1telю.

rlє LicE tvoE prosvэti2 na rabA tvoego2 i3 nauči1 mz njpravdanієmъ tvoi6mъ.

Ćkw mertva živago sъ mmron0sicami, vsi2 mmropomažemъ mydrennw.

rlѕ I#shHdiщa vodn†z i3zved0stэ džči moi2, poneže ne sohrani1hъ zak0na tvoegw2.

ЇHsife treblženne, pogrebi2 tёlo hrtA žiznodavca.

rlz Pravedenъ є3si2 gDi, i3 pravi sudi2 tvoi2.

I%hže vospitA mannoю, vozdvig0ša pstu na blgodёtelz.

rli Zapovёdalъ є3si2 pravdu, svidBnіz tvo‰, i3 i4stinu ѕэlw2.

I%hže vospitA mannoю, prin0sztъ sp7su želčь kypnw i3 džcetъ.

rlf I#stazla mS є4stь revnostь tvoS, ćkw zabhša slovesA tvo‰ vrazi2 moi2.

Q prebezymіz, i3 hrtoubjйstva prbrokoubjйcъ!

Rm Razžženo sl0vo tvoE ѕэlw2, i3 rabъ tv0й vozlюbi2 є5.

Ćkože bezymnый služi1telь, predadE ўčeni1kъ bezdnu premydrosti.

rm7a Ю#nёйšій ѓzъ є4smь i3 ўničiženъ, njpravdanій tvoi1hъ ne zabhhъ.

I#zbavitelz njstavivъ, plёnnikъ njstavisz lьsti1vый їyda.

rm7v Pravda tvoS pravda vo vёkъ, i3 zak0nъ tv0й i4stina.

Po solomHnu, r0vъ glub0kій, ўstA є3vrє1й bezzak0nnыhъ.

rm7g SkHrbi i3 nyždi njbrэt0ša mS, zapwvэdi tvo‰ poučenіe moE.

Vъ strop0tnыhъ šestvіihъ є3vrewvъ bezzak0nnыhъ, volčcы2 i3 sBti.

rm7d Pravda svidBnіz tvo‰ vъ vёkъ: vrazumi1 mz, i3 ži1vъ bydu.

ЇHsifъ pogrebaetъ sъ nіkodi1momъ mertvolёpnw ziždi1telz.

rm7є Vozzvahъ vsёmъ serdcemъ moi1mъ, ўslhši mS gDi, njpravd†nіz tvo‰ vzыщY.

Žiznodavče sp7se, slava deržavэ tvoeй, ѓdъ raz0ršeй.

rm7ѕ Vozzvahъ ti2, sp7si1 mz, i3 sohranю2 svidBnіz tvo‰.

Ležaщa tS prečctaz vi1dzщi, sl0ve, materolёpnw plakaše.

rm7z Predvari1hъ vъ bezg0dіi, i3 vozzvahъ, na slovesA tvo‰ ўpovahъ.

Q sladčaйšaz moS vesno2, sladčaйšee moE čado! GdЁ tvoS zaйde dobr0ta;

rm7i Predvari1stэ džči moi2 ko ќtru, pouči1tisz slovesє1mъ tvoi6mъ.

Plačь spodvizaše vsečctaz tvoS m™i, tebЁ sl0ve ўmeršu.

rm7f Glasъ m0й ўslhši gDi, po mlcti tvoeй, po sudьbЁ tvoeй živi1 mz.

Žєnы2 sъ mĐrы prіid0ša pomazati hrtA b9estvennago mĐra.

Rn Pribli1žišasz gonsщіi mS bezzak0nіemъ, t zak0na že tvoegw2 ўdali1šasz.

Smertь smertію tы2 ўmerщvlseši b9e m0й, b9estvennoю si1loю tvoeю.

rn7a Bli1zъ є3si2 tы2 gDi, i3 vsi2 putіE tvoi2 i4stina.

Prelьsti1sz prelestnikъ, prelьsti1vыйsz i3zbavlsetsz, premydrostію tvoeю b9e m0й.

rn7v I#sperva poznahъ t svidёnій tvoi1hъ, ćkw vo vёkъ njsnovalъ | є3si2.

Vo dno2 ѓdovo nizvedenъ bhstь predatelь, vъ kladenecъ i3stlёnіz.

rn7g Vi1ždь smirenіe moE, i3 i3zmi1 mz, ćkw zak0na tvoegw2 ne zabhhъ.

Volčcы2 i3 sBti putіE treokasnnagw bezymnagw їydы.

rn7d Sudi2 sydъ m0й, i3 i3zbavi mS, slovesE radi tvoegw2 živi1 mz.

Vsi2 spogibaюtъ raspinatelіe tvoi2 sl0ve, sn7e b9ій vsecRю2.

rn7є Daleče t grBšnikъ sp7senіe, ćkw njpravdanій tvoi1hъ ne vzыskaša.

Vъ kladenecъ i3stlёnіz vsi2 spogibaюtъ myžіe kroveй.

rn7ѕ ЩedrHtы tvo‰ mn0gi gDi, po sudьbЁ tvoeй živi1 mz.

Sn7e b9ій vsecRю2 b9e m0й, sozdatelю m0й, kakw strtь pod8slъ є3si2;

rn7z Mn0zi i3zgonsщіi mS i3 stužaющіi mi2, t svidёnій tvoi1hъ ne ўkloni1hsz.

Ю$nica telьcA na drevэ povёšena vzыvaše zrsщi.

rn7i Vi1dэhъ nerazumэvaющыz i3 i3stazhъ, ćkw slovesъ tvoi1hъ ne sohrani1ša.

Tёlo živon0snoe їHsifъ pogrebaetъ sъ nіkodi1momъ.

rn7f Vi1ždь, ćkw zapwvэdi tvo‰ vozlюbi1hъ gDi, po mlcti tvoeй živi1 mz.

Vzыvaše ntrokovi1ca teplэ slezы točaщi, ўtr0boю probodaema.

Rx Načalo slovesъ tvoi1hъ i4stina, i3 vo vёkъ vs‰ sudьbы6 pravdы tvoeS.

Svёte džčію moє1ю, sladčaйšee moE čado, kakw vo gr0bэ nhnэ pokrыvaešisz;

r…a Knszi pognaša mS tyne, i3 t slovesъ tvoi1hъ ўbossz serdce moE.

Ґdama i3 є4vu svobodi1ti, m™i ne rыdaй, sі‰ straždY.

r…v Vozraduюsz ѓzъ nj slovesёhъ tvoi1hъ, ćkw njbrэtazй korhstь mn0gu.

Proslavlsю tvoE, sn7e m0й, kraйnee blgoutr0bіe, є3gHže radi sі‰ straždeši.

r…g Nepravdu voznenavi1dэhъ i3 njmerzi1hъ zak0nъ že tv0й vozlюbi1hъ.

ctomъ napoenъ bhlъ є3si2 i3 želčію щedre, drevnee razrэšaz vkušenіe.

r…d Sedmeri1ceю dnemъ hvali1hъ tS, nj sudьbahъ pravdы tvoeS.

Na krtЁ prigvozdi1lsz є3si2, drevle lю1di tvo‰ stolp0mъ džblačnыmъ pokrыvazй.

r…є Mi1rъ mn0gъ lю1bzщыmъ zak0nъ tv0й, i3 nёstь i5mъ soblazna.

MmronHsicы sp7se ko gr0bu prišedšыz, mĐra prines0ša tebЁ.

r…ѕ Čazhъ sp7senіz tvoegw2 gDi, i3 zapwvэdi tvo‰ vozlюbi1hъ.

Vostani щedre, t pr0pasteй ѓdskihъ vozstavlszй nasъ.

r…z Sohrani2 dušA moS svidBnіz tvo‰, i3 vozlюbi2 | ѕэlw2.

Voskresni2 žiznodavče, r0ždšaz tS m™i slezы točaщi glag0letъ.

r…i Sohrani1hъ zapwvэdi tvo‰ i3 svidBnіz tvo‰, ćkw vsi2 putіE moi2 pred8 tob0ю gDi.

Potщi1sz voskrnuti, pečalь razrэšaz sl0ve, či1stw r0ždšіz tS.

r…f Da pribli1žitsz molenіe moE pred8 tS gDi, po slovesi2 tvoemY vrazumi1 mz.

Nbcnыz si6lы ўžas0šasz strahomъ, mertva tS zrsщe.

Ro Da vni1detъ prošenіe moE pred8 tS gDi, po slovesi2 tvoemY i3zbavi mS.

Lюb0vію že i3 strahomъ strti tvo‰ počitaющыmъ, daždь pregrэšenій razrэšenіe.

ro7a Trhgnutъ ўstnЁ moi2 pёnіe, є3gdA nauči1ši mS njpravdanієmъ tvoi6mъ.

Q ўžasnagw i3 strannagw vidёnіz, b9ій sl0ve! Kakw zemls tz spokrыvaetъ;

ro7v Provэщaetъ ljzhkъ m0й slovesA tvo‰, ćkw vs‰ zapwvэdi tvo‰ pravda.

Nossй tS drevle sp7se, їHsifъ bёgaetъ, i3 nhnэ tS i3nhй pogrebaetъ.

ro7g Da bydetъ rukA tvoS є4že sp7sti1 mz, ćkw zapwvэdi tvo‰ i3zv0lihъ.

Plačetъ i3 rыdaetъ tS prečctaz m™i tvoS, sp7se m0й ўmerщvlenago.

ro7d Vozželahъ sp7senіe tvoE gDi, i3 zak0nъ tv0й poučenіe moE є4stь.

Ўžasaюtsz ўmы2 strannagw, i3 ўžasnagw tebE vsёhъ sozdatelz, pogrebenіz.

ro7є ŽivA bydetъ dušA moS, i3 voshvalitъ tS, i3 sudьbы6 tvo‰ pom0gutъ mnЁ.

I#zlіsša na gr0bъ mmronHsicы m›ra, ѕэlw2 ranw prišedšыz.

ro7ѕ Zabludi1hъ ćkw nvčA pogi1bšee, vzыщi2 rabA tvoego2, ćkw zapovэdeй tvoi1hъ ne zabhhъ.

Mi1rъ cRkvi, lю1demъ tvoi6mъ sp7senіe daruй vostanіemъ tvoi1mъ.

Slava: Q trbce b9e m0й, dž§e, sn7e i3 dš7e, pomi1luй mjrъ.

I# nhnэ: Vi1dэti tvoegw2 sn7a voskrnіe, dv7o, spod0bi tvo‰ rabы6.

I# ѓbіe poemъ tropari2 sі‰, vo glasъ є7:

Blgoslovenъ є3si2 gDi, nauči1 mz njpravdanієmъ tvoi6mъ.

ЃgGlьskій sob0rъ ўdivi1sz, zrS tebE vъ mertvыhъ vmэni1všasz, smertnuю že sp7se krёpostь razori1vša, i3 sъ sob0ю ґdama vozdvi1gša, i3 t ѓda vs‰ svob0ždša.

Blgoslovenъ є3si2 gDi:

Počto2 m›ra sъ mi1lostivnыmi slezami, q ўčєni1cы rastvorsete; blistazйsz vo gr0bэ ѓgGlъ mmron0sicamъ vэщaše: vi1dite vы2 gr0bъ, i3 ўrazumёйte, sp7sъ bo voskRse t gr0ba.

Blgoslovenъ є3si2 gDi:

Ѕэlw2 ranw mmronHsicы tečahu ko gr0bu tvoemY, rыdaющыz, no predstA kъ ni6mъ ѓgGlъ i3 rečE: rыdanіz vremz prestA, ne plačite: voskrnіe že ґpclwmъ rchte.

Blgoslovenъ є3si2 gDi:

MmronHsicы žєnы2, sъ mĐrы prišedšыz ko gr0bu tvoemY sp7se, rыdahu: ѓgGlъ že kъ ni6mъ rečE, glag0lz: čto2 sъ mertvыmi živago pomыšlsete; ćkw bGъ bo voskRse t gr0ba.

Trbčenъ: Pokloni1msz nc7Y, i3 є3gw2 sn7ovi, i3 s™0mu d¦u, s™ёй trbcэ vo є3di1nomъ suщestvЁ, sъ serafjmы zovyщe: s™ъ, s™ъ, s™ъ є3si2 gDi.

BGor0dičenъ: Žiznodavca r0ždši, grэhA dv7o ґdama i3zbavila є3si2, radostь že є4vэ vъ pečali mёsto podalA є3si2: padšыz že t ži1zni kъ seй napravi, i3z8 tebE voploti1vыйsz bGъ i3 člvёkъ.

Ґllilyіa, tri1ždы.

Taže, є3ktenіA malaz.

Vozglasъ: Th bo є3si2 cRь mi1ra, hrtE b9e našъ, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, so beznačalьnыmъ tvoi1mъ nc7emъ, i3 sъ pres™hmъ, i3 blgi1mъ, i3 životvorsщimъ tvoi1mъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

I# poemъ sэdalenъ dnE, glasъ №.

Pod0benъ: Gr0bъ tv0й sp7se:

Plaщani1ceю či1stoю, i3 ґrwmatы b9estvennыmi tёlo čctn0e, i3sprosi1vъ ў pіlata mmropomazyetъ, i3 polagaetъ їHsifъ vъ n0vomъ gr0bэ. Tёmže ўranše mmronHsicы žєnы2, vozopi1ša pokaži2 namъ, ćkože predreklъ є3si2 hrtE, voskrnіe.

Slava, konecъ. I# nhnэ, drugjй pod0benъ:

Ўžas0šasz li1cы ѓgGlьstіi, zrsщe sэdsщago vъ nёdrэhъ dž§ihъ: kakw vo gr0bъ polagaetsz ćkw mertvъ bezsmertnый! E#g0že či1ni ѓgGlьstіi njkružaюtъ i3 slavztъ sъ mertvыmi vo ѓdэ, ćkw ziždi1telz i3 gDa.

Taže bыvaetъ čtenіe vъ tolkovanіi є3đlіa na matfea, začalo rd7i:

Vo ќtrій že denь, i4že є4stь po pztcЁ:

Voskrnіe hrt0vo ne glag0lemъ. No ѓbіe pal0mъ n7.

I# poemъ kanHnъ, їrm0sъ po dvaždы, ґ tropari2 na v7i. I# paki poslэdi2 їrm0sъ džba li6ka vkypэ. E$stь že kanHnъ, t pervыz pёsni do šesthz, tvorenіe marka monaha, є3pckpa їdryitskagw: їrmosh že tvorenіe ženы2 nёkіz, kassji i3menyemыz. T ѕ7-й že pёsni do koncA tvorenіe gospodi1na kosmы2. Glasъ ѕ7. Kraegranesіe že kanHna:

KaJ si1meron dE savvaton melpw mega.

Sjestь: I# dnesь že subbHtu poю2 veli1kuю.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Voln0ю morsk0ю skrhvšago drevle, goni1telz muči1telz pod8 zemleю skrhša sp7sennыhъ džtrocы: no mы2 ćkw ntrokovi6cы, gDvi poi1mъ, slavnw vo proslavisz.

GDi b9e m0й, i3sh0dnoe pёnіe, i3 nadgr0bnuю tebЁ pёsnь vospoю2, pogrebenіemъ tvoi1mъ ži1zni moeS vh0dы tverzšemu, i3 smertію smertь i3 ѓdъ ўmertvi1všemu.

Gorё tz na prt0lэ i3 d0lэ vo gr0bэ, prem‡rnaz i3 podzє1mnaz, pomыšlsющaz sp7se m0й, zhblzhusz ўmerщvlenіemъ tvoi1mъ: pače ўma bo vi1dэnъ bhlъ є3si2 mertvъ, živonačalьniče.

Da tvoeS slavы vs‰ i3sp0lniši, sšelъ є3si2 vъ ni6žnzz zemli2: t tebe bo ne skrhsz sostavъ m0й i4že vo ґdamэ, i3 pogrebenъ, i3stlёvša mS njbnovlseši člvэkolю1bče.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: TebE na vodahъ povёsivšago vsю2 zemlю newderži1mw, tvarь vi1dэvši na l0bnэmъ vi1sima, ќžasomъ mn0gimъ sodrogašesz, nёstь s™ъ, razvэ tebE gDi, vzыvaющi.

W$brazы pogrebenіz tvoegw2 pokazalъ є3si2, vidBnіz ўmn0živъ: nhnэ že sokrovє1nnaz tvo‰ bGomyžnw ўzsni1lъ є3si2, i3 syщыmъ vo ѓdэ vLko, nёstь s™ъ, razvэ tebE gDi, vzыvaющыmъ.

Prosterlъ є3si2 dl†ni, i3 soedini1lъ є3si2 drevle razsto‰щazsz: njdэsnіemъ že sp7se, є4že vъ plaщani1cэ i3 vo gr0bэ, njkov†nnыz razrэši1lъ є3si2, nёstь s™ъ, razvэ tebE gDi, vzыvaющыz.

Gr0bomъ i3 pečatьmi, nevmэsti1me, soderži1mь bhlъ є3si2 hotёnіemъ: i4bo si1lu tvoю2 dёйstvы pokazalъ є3si2, bGodёйstvennw poю1щыmъ: nёstь s™ъ, razvэ tebE gDi, člvэkolю1bče.

Sэdalenъ, glasъ №:

Gr0bъ tv0й sp7se, v0ini stregyщіi, mertvi t njblistanіz ćvlьšagwsz ѓgGla bhša, propovёdaющa ženamъ voskrnіe. TebE slavimъ tli2 potrebi1telz: tebЁ pripadaemъ voskršemu i3z8 gr0ba, i3 є3di1nomu bGu našemu.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

Їrm0sъ: Na krtЁ tvoE b9estvennoe i3stoщanіe provi1dz ґvvakymъ, ўžassz, vopіsše: tы2 si1lьnыhъ presёklъ є3si2 deržavu blže, prіwbщazsz syщыmъ vo ѓdэ, ćkw vsesi1lenъ.

Sedьmhй denь dnesь njs™i1lъ є3si2, є3g0že drevle blgoslovi1lъ є3si2 ўpokoenіemъ dёlъ: prev0diši bo vssčєskaz i3 njbnovlseši, subbHtstvuz sp7se m0й, i3 nazidaz.

Si1loю lyčšagw, pobэdi1všagw tebE, t pl0ti dušA tvoS razdэli1sz: rasterzaющi bo nboS ќzы, smerti i3 ѓda, sl0ve, deržavoю tvoeю.

Ѓdъ sl0ve srёtъ tS njgorči1sz, člvёka zrS njbožena, ўszvlena ranami, i3 vsesilьnodёtelz, strašnыmъ že zrakomъ pogi1be.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: BGozvlenіz tvoegw2 hrtE, kъ namъ mi1lostivnw bhvšagw, i3saіa svёtъ vi1dэvъ nevečernій, i3z8 n0щi ќtrenevavъ vzыvaše: voskrnutъ mertvіi, i3 vostanutъ syщіi vo grobёhъ, i3 vsi2 zemnor0dnіi vozraduюtsz.

Novotvori1ši zemnы6z sozdatelю, perstenъ bhvъ, i3 plaщani1ca i3 gr0bъ kvlsюtъ є4že vъ tebЁ sl0ve, tainstvo: blgowbraznый bo sovёtnikъ, tebE r0ždšagw sovёtъ njbrazyetъ, vъ tebЁ velelёpnw novotvorsщagw mS.

Smertію smertnoe, pogrebenіemъ tlёnnoe prelagaeši, netlёnno tvori1ši bo, bGolёpnw bezsmertno tvorS prіstіe: pl0tь bo tvoS i3stlёnіz ne vi1dэ vLko, nižE dš7A tvoS vo ѓdэ strannolёpnw njstavlena bhstь.

I#z8 nebračnыz prošedъ, i3 probodenъ vъ rebra sodёtelю m0й, i3z8 neS sodёlalъ є3si2 njbnovlenіe є4vino, ґdamъ bhvъ, ўsnyvъ pače є3stestvA sn0mъ є3stestvennыmъ, i3 ži1znь vozdvi1gnuvъ t snA i3 tlёnіz, ćkw vsesi1lenъ.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Ćtъ bhstь, no ne ўderžanъ vъ persэhъ ki1tovыhъ їHna: tv0й bo w4brazъ nosS, stradavšagw, i3 pogrebenію davšagwsz, ćkw t čert0ga t ѕvёrz i3zhde: priglašaše že kustwdji, hransщіi syєtnaz i3 lHžnaz, mlctь sію2 njstavili є3stE.

Bіenъ bhlъ є3si2, no ne razdэli1lsz є3si2 sl0ve, є3sže pričasti1lsz є3si2 pl0ti: ѓщe bo i3 razori1sz tv0й hramъ vo vremz strti, no i3 takw є3di1nъ bЁ sostavъ b9estvA i3 pl0ti tvoeS. Vo nboi1hъ bo є3di1nъ є3si2 sn7ъ, sl0vo b9іe, bGъ i3 člvёkъ.

Čelovэkoubjйstvenno, no ne bGoubjйstvenno bhstь pregrэšenіe ґdamovo: ѓщe bo i3 postradA tvoeS pl0ti perstnoe suщestvo2, no b9estvo2 bezstrastno prebhstь: tlёnnoe že tvoE na netlёnіe preloži1lъ є3si2, i3 netlёnnыz ži1zni pokazalъ є3si2 i3st0čnikъ voskrnіemъ.

Carstvuetъ ѓdъ, no ne vёčnuetъ nad8 r0domъ čelovёčeskimъ: th bo pol0žsz vo gr0bэ deržavne, živonačalьnoю dlanію, smerti klюči2 razverglъ є3si2, i3 propovёdalъ є3si2 t vёka tamw spsщыmъ, i3zbavlenіe nel0žnoe bhvъ sp7se, mє1rtvыmъ pervenecъ.

Kondakъ, glasъ ѕ7:

Bezdnu zaklюči1vый, mertvъ zri1tsz, i3 smĐrnoю i3 plaщani1ceю njbvi1vsz, vo gr0bэ polagaetsz ćkw smertnый bezsmertnый: žєnh že prіid0ša pomazati є3go2 mĐromъ, plačuщыz g0rьkw i3 vopію1щыz: sіS subbHta є4stь preblgoslovennaz, vъ neйže hrt0sъ ўsnyvъ, voskresnetъ tridnevenъ.

Jkosъ: Soderžaй vs‰ na krtъ voznesesz, i3 rыdaetъ vsS tvarь, togo2 vi1dzщi naga vi1szщa na drevэ, s0lnce lučы2 sokrы2, i3 ѕvёzdы tloži1ša svёtъ: zemls že so mn0gimъ strahomъ pokolebasz, i3 m0re pobэžE, i3 kamenіe raspadesz, gr0bi že mn0zi tverz0šasz, i3 tэlesA vostaša s™hhъ mužeй. Ѓdъ ni1zu stenetъ, i3 їudeє sovёtuюtъ njklevetati hrt0vo voskrnіe. Žєnh že vzыvaюtъ: sіS subbHta є4stь preblgoslovennaz, vъ neйže hrt0sъ ўsnyvъ, voskrnetъ tridnevenъ.

Smnaxarь. Stіhi2:

Vsye hrani1ši gr0bъ kustwdje:

Ne bo2 soderži1tъ raka samoživ0tіz.

Vo s™yю i3 veli1kuю subbHtu, bGotэlesnoe pogrebenіe gDa bGa i3 sp7sa našegw ї}sa hrtA, i3 є4že vo ѓdъ sošestvіe prazdnuemъ: i4miže t tli2 našъ r0dъ vozzvanъ bhvъ, kъ vёčnoй ži1zni preйde. Vsёhъ bo dneй s™az četыredesstnica prevosh0ditъ: ses že paki, sіS s™az i3 veli1kaz sedmi1ca b0lьši: i3 veli1kіz sedmi1cы paki b0lьši sіS veli1kaz i3 s™az subbHta. Glag0letsz že veli1kaz sedmi1ca, ne ćkw b0lьši sytь dnje sji, i3li2 časы2, no ćkw veli6kaz i3 preestestvєnnaz čudesA, i3 i3zr‰dnaz sp7sa našegw dэlA vъ neй sodёzšasz, i3 naipače dnesь. Ćkože bo vъ pervomъ mіrotvorenіi, vsskoe dёlo sodёlavъ bGъ, i3 poslэdi2 gDьstvennэйšee vъ šesthй denь sozdavъ čelovёka, vъ sedmhй poči2 t vsёhъ dёlъ svoi1hъ, i3 njs™i2 є3go2, subbHtu i3menovavъ, ćže ќbw ўpokoenіe tolkyetsz: si1ce i3 vo ќmnagw mjra dёlanіi i3zrsdnэ vs‰ sodёlavый, i3 vъ šesthй nazdavъ paki i3stlёvšago čelovёka, i3 njbnovi1vъ živon0snыmъ krt0mъ i3 smertію, vъ nastosщій paki sedmhй denь ўpok0i, soveršennыmъ dёlъ ўpokoenіemъ, životoestestvennыmъ i3 sp7si1telьnыmъ ўsnyvъ sn0mъ. Snizh0ditъ ќbw b9іe sl0vo sъ pl0tію vo gr0bъ, sh0ditъ že i3 vo ѓdъ sъ netlёnnoю i3 b9estvennoю svoeю dušeю, razdёlьšeюsz smertію t tэlesE, ю4že i3 vъ rycэ predadE nc7Y, є3myže i3 svoю2 kr0vь prinesE, ne prosi1všu, i3zbavlenіe naše bhvšuю. Ne bo2 vo ѓdэ gDnz dušA, ćkože drugi1hъ s™hhъ dyšы, ўderžana. Kakw bo; ničt0že prarodi1telьnэй nanosi1mэ klstvэ, ćkože džnы. No ni kr0vi že vzstъ vragъ našъ dіavolъ, ѓщe i3 nasъ deržaše, є4юže kypleni bhhomъ. Kakw bo ѓщe ne t0čію t bGa, no i3 bGa є3go2 razb0йnikъ dіavolъ ćti i3msše; Nbače tэlesnэ i3 sъ b9estv0mъ vseli1sz vo gr0bъ gDь našъ ї}sъ hrt0sъ, kraйnэ pl0ti soedini1všimsz. Bsše že sъ razb0йnikomъ i3 vъ rai2, i3 vo ѓdэ bsše, ćkože rečesz, so njbožennoю svoeю dušeю. Preestestvennw že i3 so nc7emъ bЁ, i3 d¦u sosэdsй, ćkw bGъ newpi1sannый, vezdё že bЁ, ničt0že b9estvY vo gr0bэ stražduщu, ćkože nižE na krtЁ. I# tlёnіe ќbw gDьskoe tёlo preterpЁ, є4že є4stь razrэšenіe duši2 t tёla: rastlёnіz že, si1rэčь razrušenіz pl0ti i3 ўdesъ, soveršennagw pogublenіz nikakože. No їHsifъ ќbw s™0e tёlo gDne snemъ, vo gr0bэ n0vэ pogrebaetъ, i3 bli1zъ їudє1й vъ vertogradэ kamenь velій ѕэlw2 nad8 vh0domъ gr0ba položi2. Їudeє že ќbw po pztcЁ, pristupi1vše glag0lюtъ pіlatu: g0spodi, pomznyhomъ, ćkw lьstecъ džnый rečE, є3gdA ži1vъ bЁ, ćkw po trіehъ dnehъ vostanu: mni1tsz ќbw namъ dobro2 bhti, da tvoS vlastь poveli1tъ v0instvu zatverdi1ti gr0bъ. TvэщA pіlatъ: ѓщe ќbw lьstecъ, čto2 nj glag0lэhъ є3gw2 pečetesz; є3gdA bЁ ži1vъ, ćkw i3spovёdaemый ќmre. Kogda že rečE, vostanu; Negli t їHnina ўkazanіz sobirahu to2. Vsskw že ѓщe ўtverdi1tsz gr0bъ, ne ўkradetsz. Qle kakw bezymnіi, є3li6ka nj sebЁ tvorshu, na sS dёющe ne razumэvahu! Pіlatu že povelёvšu, sami sъ v0inskimъ či1nomъ, i3 npasnыmъ zapečatlёnіemъ zatverdi1ša gr0bъ, da ne čuždeй syщeй straži i3 pečati, voskrnіe gDne njb0lgano bhlo bы. No ѓdъ tselэ sovraщaetsz i3 i3z8umэvaetsz, tverdёйšuю si1lu njщuщaz: i3zblю1etъ ќbw pomalэ nepravednыmъ pogloщenіemъ, hrtA tverdёйšagw i3 kraeug0lьnagw kamene: i3 ±že t vёka položi2 vo črevэ, snёdь sotvori1vъ. Neizrečennыmъ snizhoždenіemъ tvoi1mъ, hrtE b9e našъ, pomi1luй nasъ, ґmi1nь.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Neizrečennoe čydo, vъ peщi2 i3zbavivый prpdbnыz džtroki i3z8 plamene, vo gr0bэ mertvъ bezdыhanenъ polagaetsz, vo sp7senіe nasъ poю1щihъ: i3zbavitelю b9e blgoslovenъ є3si2.

Ўzzvi1sz ѓdъ, vъ serdcэ prіemъ ўszvenago kopіemъ vъ rebra, i3 vozdыhaetъ ngnemъ b9estvennыmъ i3ždivaemь, vo sp7senіe nasъ poю1щihъ: i3zbavitelю b9e blgoslovenъ є3si2.

Bogatъ gr0bъ, vъ sebё bo prіi1mъ ćkw spsщa sodёtelz, ži1zni b9estvennoe sokr0viщe pokazasz, vo sp7senіe nasъ poю1щihъ: i3zbavitelю b9e, blgoslovenъ є3si2.

Zak0nomъ ўmeršihъ є4že vo gr0bэ položenіe, vsёhъ prіemletъ ži1znь, i3 sego2 i3st0čnika pokazyetъ vostanіz, vo sp7senіe nasъ poю1щihъ: i3zbavitelю b9e, blgoslovenъ є3si2.

E#di1no bsše nerazlyčnoe, є4že vo ѓdэ, i3 vo gr0bэ, i3 vo є3demэ, b9estvo2 hrt0vo, so nc7emъ, i3 d¦omъ, vo sp7senіe nasъ poю1щihъ: i3zbavitelю b9e, blgoslovenъ є3si2.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Ўžasni1sz bosйsz nb7o, i3 da podvi1žatsz njsnov†nіz zemli2: se bo vъ mertvecёhъ vmэnsetsz vъ vhšnihъ živhй, i3 vo gr0bъ malъ strannoprіemletsz. E#g0že džtrocы blgoslovi1te, sщ7ennicы vosp0йte, lю1dіe prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Razruši1sz prečctый hramъ, padšuю že sovozstavlsetъ ski1nію: ґdamu bo pervomu vtorhй, i4že vъ vhšnihъ živhй, sni1de daže do ѓdovыhъ sokr0viщъ. E#g0že džtrocы blgoslovi1te, sщ7ennicы vosp0йte, lю1dіe prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

PrestA derzostь ў§nkHvъ, ґrіmafeй že i3zrsdstvuetъ їHsifъ: mertva bo i3 naga zrS, nad8 vsёmi bGa, pr0sitъ i3 pogrebaetъ, zovhй: džtrocы blgoslovi1te, sщ7ennicы vosp0йte, lю1dіe prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Q čudesъ n0vыhъ! Q blgosti! Q neizrečennagw terpёnіz! V0leю bo pod8 zemleю pečatlёetsz, i4že vъ vhšnihъ živhй, i3 ćkw lьstecъ, bGъ njklevetaetsz. E#g0že džtrocы blgoslovi1te, sщ7ennicы vosp0йte, lю1dіe prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Ne rыdaй menE m™i, zrsщi vo gr0bэ, є3g0že vo črevэ bez8 sёmene začalA є3si2 sn7a: vostanu bo i3 proslavlюsz i3 voznesY so slavoю, neprestannw ćkw bGъ, vёroю i3 lюb0vію tS veličaющыz.

Vъ strannэmъ tvoemъ ržctvЁ, bolёzneй i3zbэžavše pače є3stestvA, ўblži1hsz beznačalьne sn7e: nhnэ že tS b9e m0й, bezdыhanna zrsщi mertva, nryžіemъ pečali rasterzaюsz lю1tэ: no voskrni2, ćkw da vozveli1čusz.

ZemlS pokrыvaetъ mS hotsщa, no ўstrašaюtsz ѓdwvы vratnicы, njdёzna vi1dzщe ndeždeю njkrovavlenoю, m™i, tmщenіz: vragi1 bo krt0mъ porazi1vъ ćkw bGъ, voskrnu paki, i3 vozveli1ču tS.

Da raduetsz tvarь, da veselstsz vsi2 zemnor0dnіi, vragъ bo plэni1sz ѓdъ: sъ mĐrы žєnы2 da srэtaюtъ, ґdama so є4voю i3zbavlsю vser0dna, i3 vъ tretій denь voskrnu.

E#xapostіlarій, glasъ v7:

S™ъ gDь bGъ našъ: Tri1ždы.

Na hvali1tehъ postavimъ stіhi2 d7, i3 poemъ stіhi6rы samoglasnы glasъ v7:

Dnesь soderži1tъ gr0bъ soderžaщago dlanію tvarь, pokrыvaetъ kamenь pokrhvšago dobrodёtelію nb7sA: spi1tъ živ0tъ, i3 ѓdъ trepeщetъ, i3 ґdamъ t ќzъ razrэšaetsz. Slava tvoemY smotrenію, i4mže soverši1vъ vsE ўpokoenіe vёčnoe, darovalъ є3si2 namъ b9e, vses™0e i3z8 mertvыhъ tvoE voskrnіe.

Čto2 zri1moe vidёnіe; k0e nastosщee ўpokoenіe; cRь vэkHvъ, i4že strtію soverši1vъ smotrenіe, vo gr0bэ subbHtstvuetъ, n0voe namъ podaS subbHtstvo. TomY vozopіi1mъ: voskrni2 b9e, sudsй zemli2, ćkw tы2 crtvueši vo vёki, neizmёrnuю i3mёzй velію mlctь.

Prіidi1te vi1dimъ živ0tъ našъ vo gr0bэ ležaщъ, da vo grobёhъ ležaщыz njživi1tъ. Prіidi1te dnesь i5že i3z8 їydы spsщa zrsщe, prbr0česki є3mY vozopіi1mъ: vozlegъ ўsnylъ є3si2 ćkw levъ, kto2 vozdvi1gnetъ tS cRю2; no vostani samovlastnw, davый sebE nj nasъ v0leю, gDi slava tebЁ.

Glasъ ѕ7:

Prosi2 їHsifъ tёlo ї}sovo, i3 položi2 є5 vъ n0vэmъ svoemъ gr0bэ: podobaše bo є3mY i3z8 gr0ba, ćkw i3z8 čert0ga proiti2. Sokruši1vый deržavu smerti, i3 tverzый vratA r†йskaz čelovёkwmъ, gDi slava tebЁ.

Slava, glasъ ѕ7:

Dnešnій denь taйnw veli1kій mwmseй prowbrazovaše, glag0lz: i3 blgoslovi2 bGъ denь sedьmhй, sіs bo є4stь blgoslovennaz subbHta. Seй є4stь ўpokoenіz denь, v0nьže poči2 t vsёhъ dёlъ svoi1hъ є3dinor0dnый sn7ъ b9ій, smotrenіemъ є4že na smertь, pl0tію subbHtstvovavъ: i3 vo є4že bЁ, paki vozvraщьsz voskrnіemъ, darovA namъ živ0tъ vёčnый, ćkw є3di1nъ blgъ i3 člvэkolю1becъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ v7:

Preblgoslovenna є3si2 bcde dv7o:

Slavosl0vіe veli1koe. Sщ7ennikъ že njblači1tsz vo vsю2 sщ7enničeskuю ndeždu, i3 vh0ditъ so s™hmъ є3đlіemъ. Po tris™0mъ že glag0letъ sщ7ennikъ:

V0nmemъ.

Mi1rъ vsBmъ.

Premydrostь.

I# mы2 troparь є3di1noždы:

Blgowbraznый їHsifъ:

I# glag0lemъ troparь prbr0čestva, glasъ v7:

Soderžaй koncы2, gr0bomъ soderžatisz i3zv0lilъ є3si2 hrtE, da t ѓdova pogloщenіz i3zbaviši čelovёčestvo i3 voskRsъ njživi1ši nasъ, ćkw bGъ bezsmertnый.

Slava, konecъ. I# nhnэ, vesь.

Taže prokjmenъ, glasъ d7:

Voskrni2 gDi, pomozi2 namъ, i3 i3zbavi nasъ i4mene radi tvoegw2.

Stjhъ: B9e, ўši1ma našima ўslhšahomъ i3 ntcы2 naši vozvэsti1ša namъ.

Prbr0čestva їezekjileva čtenіe. (GlavA lz, st. №-d7i.)

Bhstь na mnЁ rukA gDnz, i3 i3zvede mz vъ d©э gDni, i3 postavi mS sredЁ p0lz, se že bsše p0lno kosteй čelovёčeskihъ. I# njbvede mz džkrestъ i5hъ džkolw, i3 sE mnHgi ѕэlw2 na licы2 p0lz, i3 sE syhi ѕэlw2. I# rečE ko mnЁ: shne čelovёčь, njživytъ li kHsti sі‰; i3 rek0hъ: gDi b9e, tы2 vёsi sі‰. I# rečE ko mnЁ: shne čelovёčь, prorcы2 na kHsti sі‰, i3 rečeši i5mъ: kHsti suh‡z, slhšite sl0vo gDne. SE glag0letъ ґdwnaJ gDь kostemъ si6mъ: sE ѓzъ vvedY vъ vasъ d¦ъ živ0tenъ. I# damъ na vasъ ži6lы, i3 vozvedY na vasъ pl0tь, i3 prostrY po vamъ k0žu, i3 damъ d¦ъ m0й vъ vasъ, i3 njživetE, i3 ўvёste, ćkw ѓzъ є4smь gDь. I# prorek0hъ, ćkože zapovёda mi2 gDь: i3 bhstь glasъ vnegda mi prbr0čestvovati, i3 sE trysъ, i3 sovokuplshusz kHsti, k0stь kъ k0sti, kazždo kъ sostavu svoemY. I# vi1dэhъ, i3 sE bhša i5mъ ži6lы, i3 pl0tь rastsše, i3 voshoždaše, (i3 protzžesz) i5mъ k0ža verhY, d¦ъ že ne bsše vъ ni1hъ. I# rečE ko mnЁ: prorcы2 nj d©э, prorcы2 shne čelovёčь, i3 rcы2 d¦ovi: sі‰ glag0letъ ґdwnaJ gDь, t čethrehъ vёtrwvъ prіidi2 dš7e, i3 vdyni na mє1rtvыz sі‰, i3 da njživytъ. I# prorek0hъ, ćkože povelЁ mi2: i3 vni1de vъ nS d¦ъ ži1zni, i3 njži1ša, i3 staša na nogahъ svoi1hъ, sob0rъ mn0gъ ѕэlw2. I# rečE gDь ko mnЁ, glag0lz: shne čelovёčь, sі‰ kHsti vesь d0mъ ї}levъ є4stь, tji bo glag0lюtъ: syhi bhša kHsti našz, pogi1be nadežda naša, ўbіeni bhhomъ. Togw2 radi prorcы2 (shne čelovёčь), i3 rcы2 kъ ni6mъ, sі‰ glag0letъ ґdwnaJ gDь: sE ѓzъ tverzu gr0bы vašz, i3 i3zvedY vasъ t grHbъ vašihъ, lю1dіe moi2, i3 vvedY vы2 vъ zemlю ї}levu. I# ўvёste, ćkw ѓzъ є4smь gDь, vnegdA tversti mi2 gr0bы vašz, є4že vozvesti1 mi vasъ t grobHvъ vašihъ, lю1dіe moi2: i3 damъ d¦ъ m0й vъ vasъ, i3 ži1vi bydete. I# postavlю vы2 na zemli2 vašeй, i3 ўvёste, ćkw ѓzъ gDь: glag0lahъ, i3 sotvorю2, glag0letъ ґdwnaJ gDь.

Prokjmenъ, glasъ z7:

Voskrni2 gDi b9e m0й, da voznesetsz rukA tvoS, ne zabydi ўb0gihъ tvoi1hъ do koncA.

Stjhъ: I#spovёmsz tebЁ gDi, vsёmъ serdcemъ moi1mъ, povёmъ vs‰ čudesA tvo‰.

Ґp0stolъ, kъ korjnfznwmъ, začalo rlg.

Bratіe, malъ kvasъ vsE smэšenіe kvasitъ. NJči1stite u5bo vethій kvasъ, da bydete n0vo smэšenіe, ćkože є3stE bezkvasni: i4bo pasha naša za nы2 požrenъ bhstь, hrt0sъ. Tёmže da prazdnuemъ, ne vъ kvasэ vetsэ, ni vъ kvasэ ѕl0bы i3 lukavstva, no vъ bezkvasіihъ čistotы2 i3 i4stinы. 1 Hrt0sъ nы2 i3skupi1lъ є4stь t klstvы zak0nnыz, bhvъ po nasъ klstva. Pi1sano bo є4stь: pr0klztъ vsskъ vi1szй na drevэ: Da vъ kzhcэhъ blgoslovenіe ґvraamle bydetъ nj hrtЁ ї}sэ, da njbэtovanіe d¦a prіi1memъ vёroю.

Ґllilyіa, glasъ є7:

Da voskrnetъ bGъ, i3 rastočatsz vrazi2 є3gw2, i3 da bэžatъ t licA є3gw2 nenavi1dzщіi є3go2.

Stjhъ: Ćkw i3sčezaetъ dhmъ, da i3sčeznutъ, ćkw taetъ v0skъ t licA ngnS.

Stjhъ: Takw da pogi1bnutъ grёšnicы t licA b9іz, ґ prvdnicы da vozveselstsz.

E#đlіe t matfea, začalo rd7i:

Vo ќtrій denь, i4že є4stь po pztcЁ:

Konecъ: Sъ kustwdjeю.

Taže є3ktenіA: Rcemъ vsi2:

I# prHčaz ćkw nbhčno.

I#sp0lnimъ ќtrennюю mltvu našu:

Takožde i3 prHčaz ćkw nbhčno. I# bыvaetъ tpystъ.

I# bыvaetъ cэlovanіe plaщani1cы, ґ i3dёže nёstь plaщani1cы, cэlyюtъ w4brazъ: pэvch že poю1tъ stіhi1ru, glasъ є7:

Prіidi1te ўblži1mъ їHsifa prisnopamztnago, vъ noщi2 kъ pіlatu prišedšago, i3 životA vsёhъ i3sprosi1všago: daždь mi2 sego2 strannago, i4že ne i3mёetъ gdЁ glavы2 podkloni1ti: Daždь mi2 sego2 strannago, є3g0že ўčeni1kъ lukavый na smertь predadE: daždь mi2 sego2 strannago, є3g0že m™i zrsщi na krtЁ vi1szщa, rыdaющi vopіsše, i3 m™rski vosklicaše: ўvы2 mnЁ, čado moE! Ўvы2 mnЁ, svёte m0й, i3 ўtr0ba moS vozlю1blennaz! SmmeHnomъ bo predrečennoe vъ cRkvi dnesь sobhstsz: moE serdce nryžіe pr0йde, no vъ radostь voskrnіz tvoegw2 plačь preloži2. Poklansemsz strastemъ tvoi6mъ hrtE, poklansemsz strastemъ tvoi6mъ hrtE, poklansemsz strastemъ tvoi6mъ hrtE, i3 s™0mu voskrnію.

Pervый že časъ poetsz vъ pritv0rэ: tretій že časъ, šesthй i3 devstый, poю1tsz vkypэ pr0stw vъ pritv0rэ sъ blžennami vo svoE vremz.

Vo s™yю i3 veli1kuю subbHtu večera, nj časЁ desstomъ dnE klepletъ večernю, i3 njblači1tsz sщ7ennikъ vo ndeždu, i3 blgoslovi1všu є3mY, načinaemъ prednačinatelьnый pal0mъ, posemъ є3ktenіA veli1kaz.

Taže: GDi vozzvahъ, vo glasъ №.

Nbi1teli že sщ7ennicы i3 dіakoni vsi2, dosti1gšu stіhY, glag0lющu:

Padytъ vo mrežu svoю2:

Polagaющe pokl0nъ, th0dztъ, i3 njblačatsz i3 sji vo ndeždi, i3 tvorstъ proskomjdію. I# postavimъ stіhHvъ }. Poemъ že stіhi6rы voskrnыz nsmoglasnika G, i3 t stіh0vnы є3di1nu.

Voskrnы, glasъ №:

Večє1rnіz našz mltvы prіimi2 s™hй gDi, i3 podaždь namъ njstavlenіe grэhHvъ, ćkw є3di1nъ є3si2 kvleй vъ mjrэ voskrnіe.

NJbыdi1te lю1dіe sіHnъ, i3 njbыmi1te є3go2, i3 dadi1te slavu vъ nemъ voskršemu i3z8 mertvыhъ: ćkw t0й є4stь bGъ našъ, i3zbavleй nasъ t bezzak0nій našihъ.

Prіidi1te lю1dіe vospoi1mъ, i3 pokloni1msz hrtY, slavzщe є3gw2 i3z8 mertvыhъ voskrnіe: ćkw t0й є4stь bGъ našъ, t lesti vražіz mjrъ i3zbavleй.

Strtію tvoeю hrtE, t strasteй svobodi1homsz, i3 voskrnіemъ tvoi1mъ i3z8 i3stlёnіz i3zbavihomsz: gDi, slava tebЁ.

I$nы stіhi6rы samoglasnы, veli1kіz subbHtы tri2, povtorsющe є3di1nu, glasъ }:

Dnesь ѓdъ stenS vopіetъ: ќne mnЁ bsše, ѓщe bhhъ t mRji r0ždšagosz ne prіslъ: prišedъ bo na mS, deržavu moю2 razruši2, vratA mBdnaz sokruši2: dyšы, ±že soderžahъ prežde, bGъ shй voskRsi2. Slava gDi, krtY tvoemY, i3 voskrnію tvoemY.

Dnesь ѓdъ stenS vopіetъ: razruši1sz moS vlastь, prіshъ mertvago ćkw є3di1nago t ўmeršihъ: segH bo deržati tnю1dъ ne mogY, no pogublsю sъ ni1mъ, i4miže carstvovahъ: ѓzъ i3mёhъ mertvecы2 t vёka, no seй (sE) vsёhъ vozdvizaetъ. Slava gDi krtY tvoemY, i3 voskrnію tvoemY.

Dnesь ѓdъ stenS vopіetъ: požerta moS bhstь deržava, pastыrь raspstsz, i3 ґdama voskri2: i4miže carstvovahъ, liši1hsz, i3 ±že požr0hъ vozmogjй vsёhъ i3zblevahъ. I#stoщi2 gr0bы raspnhйsz, i3znemogaetъ smertnaz deržava. Slava gDi krtY tvoemY, i3 voskrnію tvoemY.

Slava, glasъ ѕ7:

Dnešnій denь taйnw veli1kій mwmseй prowbrazovaše, glag0lz: i3 blgoslovi2 bGъ denь sedьmhй. Sіs bo є4stь blgoslovennaz subbHta, seй є4stь ўpokoenіz denь, v0nьže poči2 t vsёhъ dёlъ svoi1hъ, є3dinor0dnый sn7ъ b9ій, smotrenіemъ є4že na smertь, pl0tію subbHtstvovavъ: i3 vo є4že bЁ, paki vozvraщьsz voskrnіemъ, darovA namъ živ0tъ vёčnый, ćkw є3di1nъ blgъ, i3 člvэkolю1becъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ №:

Vsemjrnuю slavu t čelovBkъ prozsbšuю, i3 vLku r0ždšuю, nbcnuю dverь vospoi1mъ mRjю dv7u, bezpl0tnыhъ pёsnь, i3 vёrnыhъ ўdobrenіe: sіs bo kvi1sz nb7o, i3 hramъ b9estvA: sіS pregraždenіe vraždы2 razruši1vši, mi1rъ vvedE, i3 crtvіe tverze. Sію2 ќbw i3myщe vёrы ўtverždenіe, pob0rnika i4mamы i3z8 neS r0ždšagosz gDa. Derzaйte u5bo, derzaйte lю1dіe b9іi: i4bo t0й pobэdi1tъ vragi2 ćkw vsesi1lenъ.

Vh0dъ sъ є3đlіemъ.

Svёte ti1hій:

Prokjmenъ ne glag0lemъ, no ѓbіe:

Premydrostь.

I# načinaetъ čtecъ čtє1nіz.

BыtіS čtenіe. (GlavA №, st. №-Gi.)

Vъ načalэ sotvori2 bGъ nb7o i3 zemlю. Zemls že bЁ nevi1dima, i3 neustr0ena, i3 tьmA verhY bezdnы: i3 d¦ъ b9ій nošašesz verhY vodы2. I# rečE bGъ: da bydetъ svёtъ: i3 bhstь svёtъ. I# vi1dэ bGъ svёtъ, ćkw dobro2: i3 razluči2 bGъ meždY svёtomъ, i3 meždY tьm0ю. I# narečE bGъ svёtъ denь, ґ tьmY narečE n0щь. I# bhstь večerъ, i3 bhstь ќtro, denь є3di1nъ. I# rečE bGъ: da bydetъ tverdь posredЁ vodы2, i3 da bydetъ razlučaющi posredЁ vodы2 i3 vodы2: i3 bhstь takw. I# sotvori2 bGъ tverdь: i3 razluči2 bGъ meždY vod0ю, ćže bЁ pod8 tverdію, i3 meždY vod0ю, ćže bЁ nad8 tverdію. I# narečE bGъ tverdь, nb7o: i3 vi1dэ bGъ, ćkw dobro2. I# bhstь večerъ, i3 bhstь ќtro, denь vtorhй. I# rečE bGъ: da soberetsz vodA, ćže pod8 nb7semъ, vъ sobranіe є3di1no, i3 da kvi1tsz syša. I# bhstь takw: i3 sobrasz vodA, ćže pod8 nb7semъ, vъ sobr†nіz svo‰, i3 kvi1sz syša. I# narečE bGъ syšu, zemlю: i3 sobr†nіz v0dъ narečE morS: i3 vi1dэ bGъ, ćkw dobro2. I# rečE bGъ: da prorasti1tъ zemlS bhlіe travn0e, sёющee sёmz po r0du i3 po pod0bію, i3 drevo plodovi1toe tvorsщee pl0dъ, є3myže sёmz є3gw2 vъ nemъ po r0du na zemli2: i3 bhstь takw. I# i3znesE zemlS bhlіe travn0e, sёющee sёmz po r0du i3 po pod0bію, i3 drevo plodovi1toe tvorsщee pl0dъ, є3myže sёmz є3gw2 vъ nemъ po r0du na zemli2: i3 vi1dэ bGъ, ćkw dobro2. I# bhstь večerъ, i3 bhstь ќtro, denь tretій.

Prbr0čestva i3saіina čtenіe. (GlavA …, st. №-ѕ7i.)

Svэti1sz svэti1sz їerli1me, prіi1de bo tv0й svёtъ, i3 slava gDnz na tebЁ vozsіS. SE tьmA pokrhetъ zemlю, i3 mrakъ na kzhki, na tebё že kvi1tsz gDь, i3 slava є3gw2 na tebЁ ќzritsz. I# p0йdutъ carіe svёtomъ tvoi1mъ, i3 kzhcы svёtlostію tvoeю. Vozvedi2 džkrestъ džči tvoi2, i3 vi1ždь sobr†naz č†da tvo‰: sE prіid0ša vsi2 shnove tvoi2 i3zdaleča, i3 dщє1ri tvoi2 na ramэhъ v0zmutsz. TogdA ќzriši, i3 vozraduešisz, i3 ўboi1šisz, i3 ўžasnešisz serdcemъ, ćkw priloži1tsz kъ tebЁ bogatstvo morsk0e, i3 kzhkwvъ i3 lюdeй. I# prіi1dutъ kъ tebЁ stadA velьblю6dъ, i3 pokrhюtъ tS velьblю1di madіamstіi i3 gefarstіi: vsi2 t savы2 prіi1dutъ, nossщe zlato, i3 lіvanъ prinesytъ, i3 kamenь čestenъ, i3 sp7senіe gDne blgovozvэststъ. I# vs‰ džvcы kmd†rskіz soberytsz tebЁ, i3 nvni2 naveHfstіi prіi1dutъ kъ tebЁ, i3 voznesytsz prі‰tnaz na žertvennikъ m0й, i3 d0mъ mltvы moeS proslavitsz. Kji sytь, i5že ćkw džblacы, letstъ, i3 ćkw g0lubi so ptencы2 ko mnЁ; MenE džstrovi ždaša, i3 korabli2 farsjйstіi vъ pervыhъ, privesti2 č†da tvo‰ i3zdaleča, i3 srebro2 i3 zlato i4hъ sъ ni1mi, i4mene radi gDnz s™agw, i3 za є4že s™0mu ї}levu slavnu bhti. I# sozi1ždutъ shnove i3nor0dnіi stёnы tvo‰, i3 carіe i4hъ predstosti bydutъ tebЁ: za gnёvъ bo m0й porazi1hъ tS, i3 za mlctь moю2 vozlюbi1hъ tS. I# tverzutsz vratA tvo‰ pri1snw, denь i3 n0щь ne zatvorstsz, vvesti2 kъ tebЁ si1lu kzы6kъ, i3 cari2 i4hъ vedHmыz. Kzhcы bo i3 carіe, i5že ne porab0taюtъ ti2, pogi1bnutъ, i3 kzhcы zapustёnіemъ zapustёюtъ. I# slava lіvanova kъ tebЁ prіi1detъ, kmparjsomъ, i3 pevgomъ, i3 kedromъ, vkypэ proslaviti mёsto s™0e moE, i3 mёsto n0gъ moi1hъ proslavlю. I# p0йdutъ kъ tebЁ bosщesz shnove smiri1všihъ tS, i3 razdraži1všihъ tS, i3 pokl0nztsz slэdamъ n0gъ tvoi1hъ vsi2 prognёvavšіi tS: i3 narečešisz gradъ gDnь, sіHnъ s™agw ї}leva. Za sіE, ćkw bhlъ є3si2 njstavlenъ i3 voznenavi1dэnъ, i3 ne bЁ pomogaющagw ti2: položy tz vъ radostь vёčnuю, veselіe rodHmъ rodHvъ. I# i3sseši mleko2 kzhkwvъ, i3 bogatstvo careй snёsi, i3 ўrazumёeši, ćkw ѓzъ gDь sp7sazй tS, i3 i3zbavlszй tS bGъ ї}levъ.

I#sh0da čtenіe. (GlavA v7i, st. №-№i.)

RečE gDь kъ mwmseю i3 ґarHnu vъ zemli2 є3gĐpetstэй, glag0lz: Mёszcъ seй vamъ načalo mёszceй, pervый bydetъ vamъ vъ mёszcэhъ lёta. Rcы2 ko vsemY s0nmu sыnHvъ ї}levыhъ, glag0lz: vъ desstый mёszca segw2 da v0zmetъ kjйždo nvčA po domHmъ ntečestvъ, kjйždo nvčA po d0mu. Ѓщe že malw i4hъ є4stь vъ domY, ćkw nedovHlьnыmъ bhti na nvčA, da v0zmetъ sъ sob0ю sosёda bli1žnzgo svoego2 po čislY dyšъ, kjйždo dov0lьnoe sebЁ sočtetъ na nvčA. NvčA soveršenno, myžeskъ p0lъ, nepor0čno i3 є3dinolёtno bydetъ vamъ, t ѓgnєcъ i3 t k0zliщъ prіi1mete. I# bydetъ vamъ soblюdeno daže do četvertagwnadesztь dnE mёszca segw2: i3 zak0lюtъ to2 vsE mn0žestvo sob0ra sыnHvъ ї}levыhъ kъ večeru. I# prіi1mutъ t kr0ve, i3 pomažutъ na nboю2 podv0ю, i3 na pragahъ vъ domёhъ, vъ ni1hže snэdstъ t0e. I# snэdstъ mzsA vъ noщi2 t0й pečena ngnemъ i3 nprэsn0ki sъ g0rьkimъ ѕelіemъ snэdstъ. Ne snёste t ni1hъ syrovo, nižE vareno vъ vodЁ, no pečenoe ngnemъ glavY sъ nogami i3 so ўtr0boю. Ne njstavite t negw2 do ќtrіz, i3 k0sti ne sokruši1te t negw2: njstanki že t negw2 do ќtra, ngnemъ sožžete. Si1ce že snёste є5: črє1sla v†ša prepwssana, i3 sap0zi vaši na nogahъ vašihъ, i3 žezlы2 vaši vъ rukahъ vašihъ: i3 snёste є5 so tщanіemъ: pasha є4stь gDnz.

Prbr0čestva їHnina čtenіe. (GlavA №, st. №-ѕ7i. GlavA v7, st. №-G.)

Bhstь sl0vo gDne ko їHnэ shnu ґmafjinu, glag0lz: Vostani i3 i3di2 vъ nіnevjю gradъ veli1kій: i3 propovёždь vъ nemъ, ćkw vzhde v0plь ѕl0bы є3gw2 ko mnЁ: I# vostA їHna, є4že bэžati vъ farsjsъ t licA gDnz: i3 sni1de vo їwppjю, i3 njbrёte korablь i3dyщъ vъ farsjsъ: i3 dadE naemъ sv0й, i3 vni1de v0nь plhti sъ ni1mi vъ farsjsъ t licA gDnz. I# gDь vozdvi1že vёtrъ velій na m0ri, i3 bhstь byrz veli1kaz vъ m0ri, i3 korablь bёdstvovaše є4že sokruši1tisz. I# ўbosšasz korabelьnicы, i3 vozopi1ša kjйždo kъ bGu svoemY, i3 i3zmetanіe sotvori1ša sosydwvъ, i5že vъ korabli2, vъ m0re, є4že njblegči1tisz t ni1hъ: їHna že sni1de vo dno2 korablS, i3 spaše tY, i3 hraplsše. I# prіi1de kъ nemY k0rmčій, i3 rečE є3mY: čt0 tы hrapleši; vostani, i3 moli2 bGa tvoego2, ćkw da sp7setъ nы2 bGъ, da ne pogi1bnemъ. I# rečE kjйždo ko i4skrennemu svoemY: prіidi1te veržemъ žrє1bіz, i3 ўrazumёemъ, kogw2 radi є4stь ѕlo2 sіE na nasъ: i3 metnyša žrє1bіz, i3 padE žrebій na їHnu. I# rёša kъ nemY: vozvэsti2 namъ, kogw2 radi sіE ѕlo2 na nasъ, i3 čto2 tvoE dёlanіe є4stь, i3 tkydu grzdeši, i3 kamw i4deši, i3 t k0ez stranы2, i3 t kjihъ lюdeй є3si2 tы2; I# rečE kъ ni6mъ: rabъ gDnь є4smь ѓzъ, i3 gDa bGa nbcnago ѓzъ čtY, i4že sotvori2 m0re i3 syšu. I# ўbosšasz myžіe strahomъ veli1kimъ, i3 rёša kъ nemY: čto2 sіE sotvori1lъ є3si2; zanE razumёša myžіe, ćkw t licA gDnz bэžaše, ćkw vozvэsti2 i5mъ. I# rёša kъ nemY: čto2 tebЁ sotvori1mъ, i3 ўtoli1tsz m0re t nasъ; zanE m0re voshoždaše i3 vozdvizaše pače volnenіe. I# rečE kъ ni6mъ їHna: vozmi1te mS, i3 vverzite vъ m0re, i3 ўtoli1tsz m0re t vasъ: poneže poznahъ ѓzъ, ćkw menE radi volnenіe sіE veli1koe na vы2 є4stь. I# nuždahusz myžіe vozvrati1tisz kъ zemli2, i3 ne možahu, ćkw m0re voshoždaše, i3 vozdvizašesz pače na ni1hъ. I# vozopi1ša kъ gDvi, i3 rёša: nikakože gDi, da ne pogi1bnemъ duši2 radi čelovёka segw2, i3 ne daždь na nasъ kr0ve pravednыz: zanE tы2 gDi, ćkože voshotёlъ, sotvori1lъ є3si2. I# vzsša їHnu, i3 vverg0ša є3go2 vъ m0re, i3 prestA m0re t volnenіz svoegw2. I# ўbosšasz myžіe strahomъ veli1kimъ gDa, i3 požr0ša žertvu gDvi, i3 pomoli1šasz mltvami. I# povelЁ gDь ki1tu veli1komu požreti їHnu: i3 bЁ їHna vo črevэ ki1tovэ tri2 dni6 i3 tri2 n0щi. I# pomoli1sz їHna ko gDu bGu svoemY t čreva ki1tova, I# rečE:

Mltva: (GlavA v7, st. d7-№i. GlavA G, st. №-‹. GlavA d7, st. №-№i.)

Vozopi1hъ vъ sk0rbi moeй ko gDu bGu moemY, i3 ўslhša mS: i3z8 čreva ѓdova v0plь m0й, ўslhšalъ є3si2 glasъ m0й. Tverglъ mS є3si2 vъ glubinы6 serdca morskagw, i3 rёki njbыd0ša mS: vs‰ vыsotы6 tvo‰, i3 v0lnы tvo‰ na mnЁ preid0ša. I# ѓzъ rёhъ: tri1nuhsz t džčію tvoє1ю: є3dA priložY prizrёti mi2 kъ hramu s™0mu tvoemY; Vozlіssz na mS vodA do duši2 moeS, bezdna njbhde mS poslёdnzz, ponrE glavA moS vъ razsBlinы g0rъ. Snid0hъ vъ zemlю, є3sže verєi2 є3S zaklepi vёčnіi: i3 da vzhdetъ i3z8 i3stlёnіz živ0tъ m0й kъ tebЁ, gDi b9e m0й. VnegdA skončavatisz t menE duši2 moeй, gDa pomznyhъ, i3 da prіi1detъ kъ tebЁ mltva moS kъ hramu s™0mu tvoemY. Hransщіi syєtnaz i3 lHžnaz, mlctь svoю2 njstaviša. Ѓzъ že so glasomъ hvalenіz i3 i3spovёdanіz požrY tebЁ, є3li6ka njbэщahъ, vozdamъ tebЁ vo sp7senіe moE gDvi. I# povelЁ gDь ki1tovi, i3 i3zverže їHnu na syšu. I# bhstь sl0vo gDne ko їHnэ vtori1ceю, glag0lz: Vostani, i3 i3di2 vъ nіnevjю gradъ veli1kій, i3 propovёždь vъ nemъ po pr0povэdi preždneй, ю4že ѓzъ glag0lahъ tebЁ. I# vostA їHna, i3 i4de vъ nіnevjю, ćkože glag0la gDь: nіnevja že bsše gradъ veli1kъ bGu, ćkw šestvіz puti2 trehъ dneй. I# načatъ їHna vhodi1ti vo gradъ, ćkw šestvіe puti2 dnE є3di1nagw, i3 propovёda i3 rečE: є3щE tri2 dni6, i3 nіnevja prevrati1tsz. I# vёrovaša myžіe nіnevjйstіi bGovi, i3 zapovёdaša p0stъ, i3 njblek0šasz vo vrє1tiщa t veli1ka i4hъ daže do mala i4hъ. I# d0йde sl0vo kъ carю2 nіnevjйskomu, i3 vostA sъ prest0la svoegw2, i3 sverže ri6zы svo‰ sъ sebE, i3 njblečesz vo vretiщe, i3 sёde na pepelэ. I# propovёdasz, i3 rečeno bhstь vъ nіnevji t carS i3 velьmHžъ є3gw2, glag0lющihъ: čelovёcы i3 sk0ti, i3 vol0ve, i3 džvcы da ne vkysztъ ničesHže, ni da pasytsz, nižE vodы2 da pію1tъ. I# njblek0šasz vo vrє1tiщa čelovёcы, i3 sk0ti, i3 vozopi1ša prilёžnw kъ bGu: i3 vozvrati1sz kjйždo t puti2 svoegw2 lukavagw, i3 t nepravdы syщіz vъ rukahъ i4hъ, glag0lющe: Kto2 vёstь, ѓщe raskaetsz i3 ўmolenъ bydetъ bGъ, i3 njbrati1tsz t gnёva ćrosti svoeS, i3 ne pogi1bnemъ, I# vi1dэ bGъ dэlA i4hъ, ćkw njbrati1šasz t puteй svoi1hъ lukavыhъ: i3 raskazsz bGъ nj ѕlЁ, є4že glag0laše sotvori1ti i5mъ, i3 ne sotvori2. I# njpečalisz їHna pečalію veli1koю, i3 smuti1sz. I# pomoli1sz ko gDu, i3 rečE: q gDi, ne sі‰ li ќbw slovesA mo‰, ćže glag0lahъ, є3щE syщu mi2 na zemli2 moeй; segw2 radi predvari1hъ bэžati vъ farsjsъ, zanE razumёhъ, ćkw mi1lostivъ tы2 є3si2 i3 щedrъ, dolgoterpэli1vъ i3 mnogomi1lostivъ, i3 kazйsz nj ѕl0bahъ (čelovёčeskihъ) I# nhnэ vLko gDi, prіimi2 dyšu moю2 t menE, ćkw ќne mi2 ўmreti, neželi ži1ti. I# rečE gDь ko їHnэ: ѓщe ѕэlw2 njpečalilsz є3si2 tы2; I# i3zhde їHna i3z8 grada, i3 sёde prsmw grada: i3 sotvori2 sebЁ kyщu, i3 sэdsše pod8 neю vъ sёni, d0ndeže ўvi1ditъ, čto2 bydetъ gradu. I# povelЁ gDь bGъ thkvэ, i3 vozrastE nad8 glav0ю їHninoю, da bydetъ sёnь nad8 glav0ю є3gw2, є4že njsэni1ti є3go2 t ѕlhhъ є3gw2: i3 vozradovasz їHna nj thkvэ radostію veli1koю. I# povelЁ gDь bGъ červію rannemu vo ќtrіe, i3 pod8zdE thkvu, i3 i4zsše: I# bhstь vkypэ vnegdA vozsіsti s0lncu: i3 povelЁ bGъ vёtru zn0йnu žegyщu, i3 porazi2 s0lnce na glavY їHninu: i3 malodyšstvovaše, i3 tricašesz duši2 svoeS, i3 rečE: Ќne mi2 ўmreti, neželi ži1ti. I# rečE gDь bGъ ko їHnэ: ѕэlH li njpečalilsz є3si2 tы2 nj thkvэ; i3 rečE (їHna): ѕэlw2 njpečalihsz ѓzъ daže do smerti. I# rečE gDь: tы2 njskorbi1lsz є3si2 nj thkvэ, nj neйže ne trudi1lsz є3si2, ni voskormi1lъ є3si2 є3S, ćže rodi1sz njbn0щь, i3 njbn0щь pogi1be. Ѓzъ že ne poщaždy li nіnevji grada veli1kagw, vъ nemže živytъ mn0žaйšіi, neže dvanadesztь tє1mъ čelovBkъ, i5že ne poznaša desni1cы svoeS, nižE šyйcы svoeS, i3 sk0ti i4hъ mn0zi;

Їisysa navi1na čtenіe. (GlavA є7, st. ‹-є7i.)

NJpolči1šasz shnove ї}lєvы vъ galgalэhъ, i3 sotvori1ša pashu vъ četvertыйnadesztь denь mёszca t večera na zapadэ na p0li їerіhHnskomъ. I# kd0ša t pšeni1cы zemli2 džnoz njprэsn0ki i3 nHvaz. Vъ t0й denь prestA manna, povnegdA kd0ša t pšeni1cы zemli2, i3 ktomY ne bhstь sыnHmъ ї}lєvыmъ mannы, no kd0ša t plodHvъ zemli2 fіnjčeskіz vъ lёto džnoe. I# bhstь є3gdA bsše їisysъ ў їerіhHna, i3 vozzrёvъ nči1ma svoi1ma, vi1dэ čelovёka stosщa pred8 ni1mъ, i3 mečь є3gw2 njbnaženъ vъ rucЁ є3gw2. I# pristupi1vъ їisysъ, rečE є3mY: našъ li є3si2, i3li2 t supost†tъ našihъ; DŽnъ že rečE є3mY: ѓzъ ґrhіstrati1gъ si1lы gDni, nhnэ prіid0hъ (sёmw.) i3 їisysъ padE licemъ svoi1mъ na zemlю, i3 pokloni1sz є3mY, i3 rečE: gDi, čto2 povelэvaeši rabY tvoemY; I# rečE ґrhіstrati1gъ gDnь ko їisysu: i3zzyй sap0gъ sъ nogY tvoє1ю, mёsto bo na nemže tы2 stoi1ši s™o є4stь. I# sotvori2 їisysъ takw.

I#sh0da čtenіe. (GlavA Gi, st. k7-k7v. GlavA d7i, st. №-lv. GlavA є7i, st. №-f7i.)

Vozdvi1gšesz shnove ї}lєvы t sokhHfa, njpolči1šasz vo nf0mэ pri pusthni. BGъ že voždaše i5hъ, vъ denь ќbw stolp0mъ džblačnыmъ, pokazati i5mъ pytь, n0щію že stolp0mъ džgnennыmъ svэti1ti i5mъ. I# ne njskudЁ st0lpъ džblačnый vo dni2, i3 st0lpъ džgnennый n0щію, pred8 vsёmi lюdьmi2. I# rečE gDь kъ mwmseю, glag0lz: Rcы2 sыnHmъ ї}lєvыmъ, i3 njbrati1všesz da njpolčatsz prsmw pridv0rію, meždY magdHlomъ i3 meždY m0remъ, prsmw veelьsepfHnu: pred8 ni1mi njpolči1šisz pri m0ri. I# rečetъ faraHnъ lю1demъ svoi6mъ nj sыnёhъ ї}levыhъ: zabluždaюtъ sji po zemli2, zatvori1 bo i5hъ pusthnz. Ѓzъ že njžestočY serdce faraHnovo, i3 poženetъ sozadi2 i5hъ: i3 proslavlюsz vъ faraHnэ, i3 vo vsemъ v0instvэ є3gw2, i3 ўrazumёюtъ vsi2 є3gĐptzne, ćkw ѓzъ є4smь gDь: i3 sotvori1ša takw. I# vozvэщeno bhstь carю2 є3gĐpetskomu, ćkw bэžaša lю1dіe. I# prevrati1sz serdce faraHnovo, i3 rabHvъ є3gw2 na lю1di, i3 rek0ša: čto2 sіE sotvori1homъ, tpusti1vše shnы ї}lєvы, da ne rab0taюtъ namъ; VprzžE u5bo faraHnъ kolєsni1cы svo‰, i3 vs‰ lю1di svo‰ sobrA sъ sob0ю. I# postъ šestь sHtъ kolesni1cъ i3zbrannыhъ, i3 vs‰ k0ni є3gĐpєtskіz, i3 trіstatы nad8 vsёmi. I# njžestoči2 gDь serdce faraHna carS є3gĐpetskagw, i3 rabHvъ є3gw2, i3 pognA sozadi2 sыnHvъ ї}levыhъ: shnove že ї}lєvы i3shoždahu ruk0ю vыs0koю. I# pognaša є3gĐptzne vъ slёdъ i4hъ, i3 njbrэt0ša i5hъ njpolči1všihsz pri m0ri: i3 vs‰ k0ni i3 kolєsni1cы faraHnovы, i3 k0nnicы, i3 v0instvo є3gw2 prsmw pridv0rію, proti1vu veelьsepfHna. I# faraHnъ približašesz: vozzrёvše že shnove ї}lєvы nči1ma, vi1dэša: i3 sE є3gĐptzne njpolči1šasz vъ slёdъ i4hъ, i3 ўbosšasz ѕэlw2. I# vozopi1ša shnove ї}lєvы ko gDu, I# rek0ša kъ mwmseю: za є4že ne bhti grobHmъ vo є3gĐptэ, i3zvelъ є3si2 nasъ ўmertvi1ti vъ pusthni: čto2 sіE sotvori1lъ є3si2 namъ, i3zvedše nasъ i3z8 є3gĐpta; Ne seй li bsše glag0lъ, є3g0že rek0homъ kъ tebЁ vo є3gĐptэ, glag0lющe: njstavi nasъ, da rab0taemъ є3gĐptznwmъ; lyčše bo bsše namъ rab0tati є3gĐptznwmъ, neželi ўmreti vъ pusthni seй. Reče že mwmseй kъ lю1demъ: derzaйte, st0йte, i3 zri1te sp7senіe є4že t gDa, є4že sotvori1tъ namъ dnesь. I$mže bo w4brazomъ vi1dэste є3gĐptznъ dnesь, ne priložitE ktomY vi1dэti i5hъ vъ vёčnoe vremz. GDь pob0retъ po vasъ, vh že ўm0lknite. I# rečE gDь kъ mwmseю: čto2 vopіeši ko mnЁ: rcы2 sыnHmъ ї}lєvыmъ, i3 da putešestvuюtъ. Th že vozmi2 žezlъ tv0й, i3 prostri2 ryku tvoю2 na m0re, i3 rast0rgni є5: i3 da vni1dutъ shnove ї}lєvы posredЁ m0rz po syhu. I# sE ѓzъ njžestočY serdce faraHnovo, i3 vsёhъ є3gĐptznъ, i3 vni1dutъ vъ slёdъ i4hъ, i3 proslavlюsz vъ faraHnэ, i3 vo vsemъ v0instvэ є3gw2, i3 vъ kolesni1cahъ, i3 vъ k0nehъ є3gw2. I# ўvёdztъ vsi2 є3gĐptzne, ćkw ѓzъ є4smь gDь, є3gdA proslavlюsz vъ faraHnэ, i3 vъ kolesni1cahъ, i3 vъ k0nehъ є3gw2. Vzstsz že ѓgGlъ b9ій hodsй pred8 polk0mъ sыnHvъ ї}levыhъ, i3 p0йde sozadi2 i4hъ: vzstsz že i3 st0lpъ džblačnый t licA i4hъ, i3 stA sozadi2 i5hъ. I# vni1de posredЁ polkA є3gĐpetska, i3 posredЁ polkA sыnHvъ ї}levыhъ, i3 stA: i3 bhstь tьmA i3 mrakъ, i3 prіi1de n0щь, i3 ne smэsi1šasz drygъ sъ drygomъ vo vsю2 n0щь. Prostre že mwmseй ryku na m0re: i3 vozgnA gDь m0re vёtromъ ю4žnыmъ si1lьnыmъ vsю2 n0щь, i3 sotvori2 m0re syšu, i3 razstupi1sz vodA. I# vnid0ša shnove ї}lєvы posredЁ m0rz po syhu: i3 vodA i5mъ stэnA bhstь njdesnyю, i3 stэnA njšyюю. Pognaša že є3gĐptzne, i3 vnid0ša vъ slёdъ i4hъ, i3 vsskъ k0nь faraHnovъ, i3 kolєsni1cы, i3 vsadniki posredЁ m0rz. Bhstь že vъ stražu ќtrennюю, i3 vozzrЁ gDь na p0lkъ є3gĐpetskій vъ stolpЁ džgnennomъ i3 džblačnomъ, i3 smztE p0lkъ є3gĐpetskій. I# svzzA džsi kolesni1cъ i4hъ, i3 vedsše i5hъ sъ nyždeю. I# rek0ša є3gĐptzne: bэži1mъ t licA ї}leva, gDь bo poboraetъ po ni1hъ na є3gĐptznы. I# rečE gDь kъ mwmseю: prostri2 ryku tvoю2 na m0re, i3 da sovokupi1tsz vodA, i3 da pokrhetъ є3gĐptznы, kolesni6cы že i3 vsadniki. Prostre že mwmseй ryku na m0re, i3 ўstr0isz vodA ko dnю2 na mёsto: є3gĐptzne že bэžaša pod8 vod0ю: i3 i3strzsE gDь є3gĐptznы posredЁ m0rz. I# njbrati1všisz vodA, pokrы2 kolesni6cы i3 vsadniki, i3 vsю2 si1lu faraHnovu, všedši vъ slёdъ i4hъ vъ m0re, i3 ne njstA t ni1hъ ni є3di1nъ. Shnove že ї}lєvы proid0ša po syhu posredЁ m0rz: voda že i5mъ stэnA (bhstь) njdesnyю i3 stэnA njšyюю. I# i3zbavi gDь ї}lz vъ denь džnъ i3z8 ruki2 є3gĐpetskіz: i3 vi1dэša shnove ї}lєvы є3gĐptznъ i3zmeršihъ, pri krai2 m0rz. Vi1dэ že ї}lь ryku veli1kuю, ±že sotvori2 gDь є3gĐptznwmъ: i3 ўbosšasz lю1dіe gDa, i3 vёrovaša bGu, i3 mwmseю ўg0dniku є3gw2. TogdA vospЁ mwmseй, i3 shnove ї}lєvы pёsnь sію2 gDvi, i3 rek0ša glag0lющe:

Čtecъ glag0letъ:

Poi1mъ gDvi:

I# poю1tъ na glasъ є7:

Slavnw bo proslavisz.

I# čtecъ koemyždo li1ku stіhi2 predglag0letъ:

KonS i3 vsadnika vverže vъ m0re.

Poi1mъ gDvi:

I# lю1dіe na džba li6ka poю1tъ:

Slavnw bo proslavisz.

Pom0щnikъ i3 pokrovi1telь bhstь mnЁ vo sp7senіe.

Poi1mъ gDvi:

Seй m0й bGъ, i3 proslavlю є3go2, bGъ nc7A moegw2, i3 voznesY є3go2.

Poi1mъ gDvi:

GDь sokrušazй br†ni, gDь i4mz є3mY, kolesni6cы faraHnovы, i3 si1lu є3gw2 vverže vъ m0re.

Poi1mъ gDvi:

I#zbr†nnыz vsadniki trіstatы potopi2 vъ čermnёmъ m0ri.

Poi1mъ gDvi:

Puči1noю pokrы2 i5hъ, pogrzz0ša vo glubinЁ ćkw kamenь.

Poi1mъ gDvi:

Desni1ca tvoS gDi, proslavisz vъ krёposti.

Poi1mъ gDvi:

Desnaz tvoS rukA gDi, sokruši2 vragi2, I# mn0žestvomъ slavы tvoeS sterlъ є3si2 soproti1vnыhъ.

Poi1mъ gDvi:

Poslalъ є3si2 gnёvъ tv0й, pozdE | ćkw steblіe, I# d¦omъ ćrosti tvoeS razstupi1sz vodA.

Poi1mъ gDvi:

NJgustёša ćkw stэnA v0dы, njgustёša i3 v0lnы posredЁ m0rz.

Poi1mъ gDvi:

RečE vragъ: gnavъ posti1gnu, razdэlю2 korhstь, i3sp0lnю dyšu moю2, ўbію2 mečemъ moi1mъ, gosp0dstvovati bydetъ rukA moS.

Poi1mъ gDvi:

Poslalъ є3si2 d¦a tvoego2, pokrы2 | m0re: pogrzz0ša ćkw džlovo vъ vodЁ ѕёlьnэй.

Poi1mъ gDvi:

Kto2 pod0benъ tebЁ vъ bozёhъ gDi; kto2 pod0benъ tebЁ; proslavlenъ vo s™hhъ, di1venъ vъ slavэ tvorsй čudesA.

Poi1mъ gDvi:

Prosterlъ є3si2 desni1cu tvoю2, požrE | zemlS. Nastavilъ є3si2 pravdoю tvoeю lю1di tvo‰ sі‰, ±že i3zbavilъ є3si2.

Poi1mъ gDvi:

Ўtёšilъ є3si2 krёpostію tvoeю vo nbi1telь s™yю tvoю2. Slhšaša kzhcы, i3 prognёvašasz, bolBzni prіsša živyщіi vъ fmlіstjmэ.

Poi1mъ gDvi:

TogdA potщašasz vladhki є3dHmstіi, i3 knszi mwavjtstіi, prіstъ | trepetъ: rastazša vsi2 živyщіi vъ hanaanэ.

Poi1mъ gDvi:

Da napadetъ na nS strahъ i3 trepetъ, veli1čіemъ mhšcы tvoeS da njkamenztsz.

Poi1mъ gDvi:

D0ndeže pr0йdutъ lю1dіe tvoi2 gDi, d0ndeže pr0йdutъ lю1dіe tvoi2 sji, ±že stzžalъ є3si2.

Poi1mъ gDvi:

Vvedъ nasadi2 | vъ g0ru dostosnіz tvoegw2, vъ got0voe žili1щe tvoE, є4že sodёlalъ є3si2 gDi, s™hnю gDi, ю4že ўgot0vastэ rycэ tvoi2.

Poi1mъ gDvi:

GDь crtvuzй vёki, i3 na vёkъ, i3 є3щE. E#gdA vni1de k0nnica faraHnova sъ kolesni1cami i3 vsadniki vъ m0re: i3 navedE na ni1hъ gDь v0du morskyю.

Poi1mъ gDvi:

Shnove že ї}lєvы proid0ša syšeю posredЁ m0rz.

Poi1mъ gDvi:

Slava: Poi1mъ gDvi:

I# nhnэ: Poi1mъ gDvi:

I# poslэdi2 čtecъ poetъ t0žde:

Slavnw bo proslavisz.

Prbr0čestva sof0nіeva čtenіe. (GlavA G, st. }-є7i.)

Takw glag0letъ gDь: poterpi2 menE vъ denь voskresenіz moegw2 vo svidёtelьstvo: zanE sydъ m0й vъ sHnmiщa kzhkwvъ є4že prіsti careй, є4že i3zlіsti na nS gnёvъ m0й, vesь gnёvъ ćrosti moeS: zanE ngnemъ rvenіz moegw2 pozdena bydetъ vsS zemlS. Ćkw togdA njbraщY kъ lю1demъ ljzhkъ vъ r0dъ є3gw2, є4že prizыvati vsBmъ i4mz gDne, rab0tati є3mY pod8 i4gomъ є3di1nэmъ. T konє1cъ rёkъ є3fі0pskihъ, prіimY molsщыz mS, vъ razsёznnыhъ moi1hъ prinesytъ žє1rtvы mnЁ. Vъ denь džnъ ne i4maši postыdi1tisz t vsёhъ načinanій tvoi1hъ, i4miže nečestvovalъ є3si2 vъ mS: ćkw togdA timY t tebE ўkori6znы dosaždenіz tvoegw2, i3 ktomY ne i4maši priloži1ti veličatisz na gorЁ s™ёй moeй. I# njstavlю vъ tebЁ lю1di kr0tki i3 smirennы, i3 bydutъ blgogovёti nj i4meni gDni. NJstancы ї}lєvы, i3 ne sotvorstъ nepravdы, i3 ne vozglag0lюtъ syetnыhъ, i3 ne njbrsщetsz vo ўstёhъ i4hъ ljzhkъ lьsti1vъ: zanE tji požiryюtъ, i3 ўgnэzdstsz, i3 ne bydetъ ўstrašazй i5hъ. Raduйsz dщi2 sіHnova ѕэlw2, propovёduй dщi2 їerusali1mova, veseli1sz i3 preukrašaйsz t vsegw2 serdca tvoegw2, dщi2 їerusali1mlz: Tstъ gDь nepr†vdы tvo‰: i3zbavilъ tS є4stь i3z8 ruki2 vr†gъ tvoi1hъ: vocari1tsz gDь posredЁ tebE, i3 ne ќzriši ѕlA ktomY.

Carstvъ tretіihъ čtenіe. (GlavA z7i, st. }-k7g.)

Bhstь glag0lъ gDnь ko i3lіi2, glag0lz: Vostani, i3di2 vъ sareptu sіdHnskuю, i3 prebydi tamw: se bo zapovёdahъ tamw ženЁ vdovi1cэ prepitati tS. I# vostA, i3 i4de vъ sareptu sіdHnskuю, i3 prіi1de ko vratHmъ grada: i3 sE tamw ženA vdovA sobiraše drovA: i3 vozopi2 i3lіA vъ slёdъ є3S, i3 rečE є4й: prinesi2 nhnэ mi2 malw vodы2 vъ sosydэ, i3 i3spію2. I# i4de vzsti, i3 vozopi2 vъ slёdъ є3S i3lіA, i3 rečE є4й: prіimi2 u5bo mnЁ i3 ўkryhъ hlёba vъ rucЁ svoeй, da ćmъ. I# rečE ženA: ži1vъ gDь bGъ tv0й, ѓщe є4stь ў menE nprэsn0kъ: no t0kmw g0rstь muki2 vъ vodon0sэ, i3 malw є3lea vъ čvancэ: i3 sE ѓzъ soberY dvA polBnca, i3 vni1du, i3 sotvorю2 є5 sebЁ i3 dёtemъ moi6mъ, i3 snёmы є5, i3 ќmremъ. I# rečE kъ neй i3lіA: derzaй, vni1di, i3 sotvori2 po glag0lu tvoemY: no sotvori1 mi ttydu nprэsn0kъ malъ prežde, i3 prinesi1 mi: sebё že i3 čadwmъ svoi6mъ da sotvori1ši p0slэžde. Ćkw takw glag0letъ gDь bGъ ї}levъ: vodon0sъ muki2 ne njskudёetъ, i3 čvanecъ є3lea ne ўmalitsz do dnE, d0ndeže dastъ gDь d0ždь na zemlю. I# i4de ženA, i3 sotvori2 po glag0lu i3lіinY, i3 dadE є3mY, i3 kdE t0й i3 tA, i3 č†da є3S. I# t togw2 dnE vodon0sъ muki2 ne njskudЁ, i3 čvanecъ є3lea ne ўmalisz, po glag0lu gDnю, є3g0že glag0la ruk0ю i3lіin0ю. I# bhstь po si1hъ, i3 razbolёsz shnъ ženы2 gospoži2 d0mu, i3 bЁ bolёznь є3gw2 krэpkA ѕэlw2, d0ndeže ne njstasz vъ nemъ dyhъ є3gw2. I# rečE ko i3lіi2: čto2 mnЁ, i3 tebЁ, čelovёče b9ій; všelъ є3si2 ko mnЁ vospomznyti nepr†vdы mo‰, i3 ўmori1ti shna moego2; I# rečE i3lіA kъ ženЁ: daždь mi2 shna tvoego2: i3 vzstъ є3go2 t nёdra є3S, i3 voznesE є3go2 vъ g0rnicu, i3dёže samъ počivaše, i3 položi2 є3go2 na ndrЁ svoemъ. I# vozopi2 i3lіA ko gDu, i3 rečE: ўvы2 mnЁ gDi, svidёtelю vdovы2, ў nesže ѓzъ nhnэ prebыvaю, tы2 njѕl0bilъ є3si2 є4že ўmori1ti shna є3S. I# dynu na džtročiщa tri1ždы, i3 prizvA gDa, i3 rečE: gDi b9e m0й, da vozvrati1tsz u5bo dušA džtročiщa segw2 v0nь, i3 bhstь takw. I# vozopi2 džtročiщъ: i3 svedE є3go2 sъ g0rnicы vъ d0mъ, i3 dadE є3go2 materi є3gw2. I# rečE i3lіA: vi1ždь, ži1vъ є4stь shnъ tv0й. I# rečE ženA ko i3lіi2: sE ўrazumёhъ, ćkw čelovёkъ b9ій є3si2 tы2, i3 glag0lъ gDnь vo ўstёhъ tvoi1hъ i4stinenъ.

Prbr0čestva i3saіina čtenіe. (GlavA …a, st. ‹-№i. GlavA …v, st. №-є7.)

Da vozraduetsz dušA moS nj gDэ: njbleče bo mS vъ ri1zu sp7senіz, i3 ndeždeю veselіz (njdёz mS): ćkw na ženihA vozloži2 na mS vэnecъ, i3 ćkw nevёstu ўkrasi1 mz krasot0ю. I# ćkw zemlS rastsщaz cvёtъ sv0й, i3 ćkw vertogradъ sёmena svo‰ prozzbaetъ: takw vozrasti1tъ gDь gDь pravdu, i3 veselіe pred8 vsёmi kzhki. SіHna radi ne ўmolčY, i3 їerusali1ma radi ne popuщY, d0ndeže i3zhdetъ ćkw svёtъ pravda moS, i3 sp7senіe moE ćkw svэti1lo razžžetsz. I# ќzrztъ kzhcы pravdu tvoю2, i3 carіe slavu tvoю2, i3 prozovytъ tS i4menemъ n0vыmъ, i4mže gDь naimenyetъ є5. I# bydeši vэnecъ dobr0tы vъ rucЁ gDni, i3 dіadi1ma carstvіz vъ rucЁ bGa tvoegw2. I# ne prozovešisz ktomY njstavlenъ, i3 zemlS tvoS ktomY ne narečetsz pustA: tebё bo prozovetsz v0lz moS, i3 zemlS tvoS vselennaz: ćkw blgovoli2 gDь vъ tebЁ, i3 zemlS tvoS vkypэ naseli1tsz. I# ćkože živsй ю4noša sъ dёvoю, takw poživytъ shnove tvoi2 sъ tob0ю: i3 bydetъ ćkože raduetsz ženi1hъ nj nevёstэ, takw vozraduetsz gDь nj tebЁ.

BыtіS čtenіe. (GlavA k7v, st. №-}i.)

Bhstь po glag0lэhъ si1hъ, bGъ i3skušaše ґvraama, rečE є3mY: ґvraame, ґvraame. I# rečE: sE ѓzъ, I# rečE: poйmi2 shna tvoego2 vozlю1blennago, є3g0že vozlюbi1lъ є3si2 їsaaka, i3 i3di2 na zemlю vыs0ku, i3 voznesi2 є3go2 tamw vo vsesožženіe, na є3di1nu t g0rъ, i5hže ti2 rekY. Vostavъ že ґvraamъ ќtrw, njsэdlA nslS svoE, postъ že sъ sob0ю dvA džtročiщa, i3 їsaaka shna svoego2, i3 rastni1vъ drovA vo vsesožženіe, vostavъ i4de, i3 prіi1de na mёsto, є4že rečE є3mY bGъ, vъ tretій denь. I# vozzrёvъ ґvraamъ nči1ma svoi1ma, vi1dэ mёsto i3zdaleče. I# rečE ґvraamъ ntrokHmъ svoi6mъ: ssdite zdЁ so nslstemъ: ѓzъ že i3 dёtiщъ p0йdemъ do džndэ, i3 pokloni1všesz vozvrati1msz kъ vamъ. Vzs že ґvraamъ drovA vsesožženіz, i3 vozloži2 na їsaaka shna svoego2: vzs že vъ ryki i3 džgnь, i3 n0žъ, i3 i3d0sta džba vkypэ. Reče že їsaakъ ko ґvraamu ntcY svoemY: džtče. džnъ že rečE: čt0 є3stь čado; reče že: sE džgnь i3 drovA, gdё є3stь nvčA є4že vo vsesožženіe; Reče že ґvraamъ: bGъ ќzritъ sebЁ nvčA vo vsesožženіe, čado: šedše že džba vkypэ, Prіid0sta na mёsto, є4že rečE є3mY bGъ: i3 sozdA tamw ґvraamъ žertvennikъ, i3 vozloži2 drovA: i3 svzzavъ їsaaka shna svoego2 vozloži2 є3go2 na žertvennikъ verhY dr0vъ. I# prostrE ґvraamъ ryku svoю2 vzsti n0žъ, zaklati shna svoego2. I# vozzvA i5 ѓgGlъ gDnь sъ nebesE, i3 rečE: ґvraame, ґvraame. džnъ že rečE: sE ѓzъ. I# rečE: da ne vozloži1ši ruki2 tvoeS na džtročiщa, nižE da sotvori1ši є3mY čto2: nhnэ bo poznahъ, ćkw boi1šisz tы2 bGa, i3 ne poщadёlъ є3si2 shna tvoegw2 vozlю1blennagw menE radi. I# vozzrёvъ ґvraamъ nči1ma svoi1ma vi1dэ, i3 sE nvenъ є3di1nъ derži1mый rogama vъ sadэ savekъ: i3 i4de ґvraamъ, i3 vzS nvnA, i3 voznesE є3go2 vo vsesožženіe vmёstw їsaaka shna svoegw2. I# narečE ґvraamъ i4mz mёstu tomY, gDь vi1dэ: da rekytъ dnesь, na gorЁ gDь kvi1sz. I# vozzvA ѓgGlъ gDnь ґvraama vtori1ceю sъ nebesE, Glag0lz: mn0ю samёmъ klshsz, glag0letъ gDь, є3gHže radi sotvori1lъ є3si2 glag0lъ seй, i3 ne poщadёlъ є3si2 shna tvoegw2 vozlю1blennagw menE radi: Voi1stinnu blgoslovS blgoslovlю1 tz, i3 ўmnožaz ўmn0žu sёmz tvoE, ćkw ѕvёzdы nebє1snыz, i3 ćkw pes0kъ vskraй m0rz: i3 naslёditъ sёmz tvoE gradы supostatwvъ: I# blgoslovstsz nj sёmeni tvoemъ vsi2 kzhcы zemnji, zaneže poslyšalъ є3si2 glasa moegw2.

Prbr0čestva i3saіina čtenіe. (GlavA …a, st. №-f7.)

D¦ъ gDnь na mnЁ, є3gHže radi pomaza mS, blgovэsti1ti ni1щыmъ, poslA mS, i3scэli1ti sokrušє1nnыz serdcemъ, propovёdati plёnnikwmъ tpuщenіe, i3 slэpы6mъ prozrёnіe: Nareщi2 lёto gDne prіstno, i3 denь vozdasnіz, ўtёšiti vs‰ plačuщыz: Dati plačuщыmъ sіHna slavu vmёstw pepela, pomazanіe veselіe plačuщыmъ: ўkrašenіe slavы vmёstw dyha ўnhnіz, i3 narekytsz r0dove pravdы, nasaždenіe gDne vъ slavu. I# sozi1ždutъ pustы6ni vBčnыz, zapustёvšыz prežde vozdvi1gnutъ, i3 njbnovstъ gradы pustы6z, njpustošє1nnыz vъ r0dы. I# prіi1dutъ i3nor0dnіi, pasyщіi džvcы tvo‰, i3 i3noplemє1nnicы nrateli, i3 vіnogradari vaši. Vh že svzщennicы gDni narečetesz, služi1telіe bGa vašegw. Rečetsz vamъ: krёpostь kzы6kъ snёste, i3 vъ bogatstvэ i4hъ čydni bydete. Si1ce zemlю svoю2 vtori1ceю naslёdztъ, i3 veselіe vёčnoe nad8 glav0ю i4hъ. Ѓzъ bo є4smь gDь lюbsй pravdu, i3 nenavi1dzй grablє1nіz t nepravdы: i3 damъ trydъ i4hъ pravednikwmъ, i3 zavёtъ vёčenъ zavэщaю i5mъ. I# poznaetsz vo kzhcэhъ sёmz i4hъ, i3 vnycы i4hъ posredi2 lюdeй: vsskъ vi1dzй |, poznaetъ |, ćkw sji sytь sёmz blgoslovennoe t bGa i3 radostію vozraduюtsz nj gDэ.

Carstvъ četvertыhъ čtenіe. (GlavA d7, st. }-lz.)

Bhstь vo є3di1nъ denь, i3 preйde є3lіsseй vъ swmanъ, i3 tY ženA velіz, i3 ўderžA є3gw2 snёsti hlёba. I# bhstь є3mY vhodi1ti, i3 i3shodi1ti mn0žiceю, i3 ўklonsšesz tamw ćsti hlёba. I# rečE ženA kъ myžu svoemY: sE nhnэ razumёhъ, ćkw čelovёkъ b9ій s™ъ seй mi1mw h0ditъ nasъ pri1snw: Sotvori1mъ u5bo є3mY g0rnicu, mёsto malo, i3 postavimъ є3mY tamw dždrъ, i3 trapezu, i3 prest0lъ, i3 svёщnikъ: i3 bydetъ vnegdA vhodi1ti є3mY kъ namъ, i3 ўklonsetsz tamw. I# bhstь vo є3di1nъ denь, i3 vni1de tamw, i3 ўkloni1sz vъ g0rnicu, i3 spA tamw. I# rečE ko gіezjю džtročiщu svoemY: prizovi1 mi swmanjtznыnю sію2. I# prizvA ю5, i3 stA pred8 ni1mъ. I# rečE є3mY: rcы2 ќbw є4й, sE ўdivi1la є3si2 nasъ vsёmъ popečenіemъ si1mъ: čto2 podobaetъ sotvori1ti tebЁ; ѓщe є4stь tebЁ sl0vo kъ carю2, i3li2 ko knszю si1lы; nna že rečE: (nёstь.) posredЁ lюdeй moi1hъ ѓzъ є4smь živyщi. I# rečE ko gіezjю: čto2 podobaetъ sotvori1ti є4й; i3 rečE gіezjй džtročiщъ є3gw2: voi1stinnu shna nёstь ў neS, i3 myžъ є3S starъ. I# rečE, prizovi2 ю5: i3 prizvA ю5, i3 stA pri dverehъ. I# rečE є3lіsseй kъ neй: vo vremz sіE, ćkože časъ seй, živyщi tы2 začneši shna. Nna že rečE: ni2, gospodi1ne, ne solži2 rabЁ tvoeй. I# začatъ vo črevэ ženA, i3 rodi2 shna vo vremz sіE, ćkože časъ seй živyщi, ćkože glag0la kъ neй є3lіsseй. I# vozmužA džtročiщъ: i3 bhstь, є3gdA i3zhde ko ntcY svoemY, kъ žnyщыmъ, I# rečE ko ntcY svoemY: glavA moS, glavA moS (boli1tъ) i3 rečE ko džtroku: nesi2 є3go2 kъ materi є3gw2. I# nesE є3go2 kъ materi є3gw2 i3 ležaše na kolBnu є3S do polydne, i3 ќmre. I# voznesE є3go2, i3 položi2 є3go2 na ndrЁ čelovёka b9іz: i3 zatvori2 є3go2, i3 i3zhde, i3 prizvA myža svoego2, i3 rečE є3mY: Posli1 mi u5bo є3di1nago t džtrwkъ, i3 є3di1no t nslstъ, i3 tekY do čelovёka b9іz, i3 vozvraщysz. I# rečE: čto2 ćkw tы2 i4deši kъ nemY dnesь; ne n0vъ mccъ, nižE subbHta. Nna že rečE: mi1rъ. I# njsэdlA nslS, i3 rečE ko džtročiщu svoemY: vedi2, i3 i3di2, da ne ўderži1ši menE, є4že vsёsti, ćkože rekY tebЁ. Grzdi2, i3 i3di2, i3 prіidi2 kъ čelovёku b9ію na g0ru karmi1lьskuю. I# i4de, i3 prіi1de do čelovёka b9іz vъ gorY karmi1lьskuю. I# bhstь ćkw vi1dэ ю5 є3lіsseй grzdyщuю, i3 rečE kъ gіezjю džtročiщu svoemY: sE ќbw swmanjtznыnz džnaz. Nhnэ tecы2 vъ srёtenіe є3S, i3 rečeši є4й: mi1rъ li tebЁ; i3 tečE vo srёtenіe є4й, i3 rečE є4й: mi1rъ li tebЁ; mi1rъ li myžu tvoemY; mi1rъ li džtročiщu tvoemY; nna že rečE: mi1rъ. I# prіi1de kъ є3lіsseю na g0ru, i3 ćtsz za n0zэ є3gw2: i3 pribli1žisz gіezjй tri1nuti ю5. I# rečE є3lіsseй: njstavi ю5, ćkw dušA є3S bolёznenna vъ neй, i3 gDь ўkrы2 t menE, i3 ne vozvэsti2 mnЁ. Nna že rečE: є3dA prosi1hъ shna ў gospodi1na moegw2; ćkw rek0hъ: ne prelьsti2 menE; I# rečE є3lіsseй ko gіezjю: preposši čreslA tvo‰, i3 vozmi2 žezlъ m0й vъ rycэ tvoi2, i3 i3di2, ćkw ѓщe njbrsщeši myža, da ne blagoslovi1ši є3go2, i3 ѓщe blagoslovi1tъ tS myžъ, ne tvэщaй є3mY: i3 vozloži2 žezlъ m0й na licE džtročiщa. I# rečE mati džtročiщa: ži1vъ gDь, i3 živA dušA tvoS, ѓщe njstavlю tebE. I# vostA є3lіsseй, i3 i4de vъ slёdъ є3S. I# gіezjй i4de pred8 neю, i3 vozloži2 žezlъ na licE džtročiщa, i3 ne bЁ glasa, i3 ne bЁ slhšanіz. I# vozvrati1sz vъ srёtenіe є3gw2, i3 povёda є3mY, glag0lz: ne vostA džtročiщъ. I# vni1de є3lіsseй vъ hraminu, i3 sE džtročiщъ ўmerый položenъ na ndrЁ є3gw2. I# vni1de є3lіsseй vъ d0mъ, i3 zatvori2 dverь za dvoю2 sob0ю, i3 pomoli1sz gDu. I# vzhde, i3 lsže na džtročiщi, i3 položi2 ўstA svo‰ na ўstёhъ є3gw2, i3 džči svoi2 na džči є3gw2, i3 rycэ svoi2 na rycэ є3gw2, i3 plesnЁ svoi2 na plesnY є3gw2: i3 slzčesz nad8 ni1mъ, i3 dynu na nego2, i3 sogrёzsz pl0tь džtročiщa. I# njbrati1sz, i3 pohodi2 vъ hraminэ sю1du i3 sю1du: i3 vzhde i3 slzčesz nad8 džtročiщemъ sedmi1ždы, i3 tverze džtročiщъ džči svoi2. I# vozopi2 є3lіsseй ko gіezjю, i3 rečE: prizovi1 mi swmanjtznыnю sію2, i3 prizvA ю5, i3 vni1de kъ nemY. I# rečE є3lіsseй prіimi2 shna tvoego2. I# vni1de ženA, i3 padE na n0gu є3gw2, i3 pokloni1sz є3mY do zemli2, i3 prіstъ shna svoego2, i3 i3zhde.

Prbr0čestva i3saіina čtenіe. (GlavA …g, st. №i-f7i, glavA …d, st. №-є7.)

Takw glag0letъ gDь: gdЁ vozvedhй t zemli2 pastыrz nvecъ svoi1hъ, gdЁ є4stь vloži1vый vъ ni1hъ d¦a s™ago; Vozvedšaz desni1ceю mwmsea mhšca slavы є3gw2, razdэli2 v0du pred8 licemъ є3gw2, sotvori1ti є3mY i4mz vёčno. ProvedE i5hъ skvozЁ bezdnu, ćkože konS skvozЁ pusthnю, i3 ne ўtrudi1šasz.I# ćkw skotы2 po p0lю, i3 sni1de d¦ъ t gDa, i3 nastavi i5hъ: takw provelъ є3si2 lю1di tvo‰, sotvori1ti tebЁ samomY i4mz slavno. NJbrati1sz gDi t nebesE, i3 vi1ždь t d0mu s™agw tvoegw2 i3 slavы tvoeS gdЁ є4stь revnostь tvoS i3 krёpostь tvoS; gdЁ є4stь mn0žestvo mlcti tvoeS, i3 щedr0tъ tvoi1hъ, ćkw terpёlъ є3si2 namъ; Th bo є3si2 nc7ъ našъ, poneže ґvraamъ ne ўvёdэ nasъ, i3 ї}lь ne poznA nasъ, no tы2 gDi, nc7ъ našъ, i3zbavi nы2, i3sperva i4mz tvoE na nasъ є4stь. Čto2 ўkloni1lъ є3si2 nasъ, gDi, t puti2 tvoegw2, i3 njžestoči1lъ є3si2 serdcA n†ša є4že ne bostisz tebE; njbrati1sz radi r†bъ tvoi1hъ, radi plemenъ dostosnіz tvoegw2: Da (ponE) malw naslёdimъ gorы2 s™hz tvoeS: proti1vnicы naši popraša s™hnю tvoю2. Bhhomъ ćkw i3sperva, є3gdA ne vladёlъ є3si2 nami, nižE bЁ narečennoe i4mz tvoE na nasъ. Ѓщe tverzeši nebo, trepetъ prіi1mutъ t tebE g0rы, i3 rastaюtъ. Ćkw taetъ v0skъ t licA ngnS i3 popali1tъ džgnь supostatы, i3 kvleno bydetъ i4mz tvoE vъ soproti1vnыhъ tvoi1hъ: t licA tvoegw2 kzhcы vozmztytsz. E#gdA sotvori1ši sl†vnaz, trepetъ prіi1mutъ t tebE g0rы. T vёka ne slhšahъ, nižE džči naši vi1dэša bGa, razvэ tebE, i3 dэlA tvo‰, ±že sotvori1ši ždyщыmъ mlcti. Mlctь bo srsщetъ tvorsщihъ pravdu, i3 puti2 tvo‰ pomsnutsz.

Prbr0čestva їeremjina čtenіe. (GlavA la, st. la-ld.)

Takw glag0letъ gDь: sE dnje grzdytъ, i3 zavэщaю d0mu ї}levu, i3 d0mu їydinu zavёtъ n0vъ, Ne po zavёtu, є3g0že zavэщahъ ntcє1mъ i4hъ, vъ denь, v0nьže є4mšu mi2 za ryku i4hъ, i3zvesti2 | t zemli2 є3gĐpetskіz: ćkw tji ne prebhša vъ zavёtэ moemъ, i3 ѓzъ nebreg0hъ i5hъ, glag0letъ gDь. Ćkw seй zavёtъ, є3g0že zavэщaю d0mu ї}levu, po dnehъ džnэhъ, glag0letъ gDь: daS zak0nы mo‰ vъ mы6sli i4hъ, i3 na serdcahъ i4hъ napišY |, i3 bydu i5mъ vъ bGa, i3 tji bydutъ mi2 vъ lю1di. I# ne nauči1tъ kjйždo bli1žnzgo svoego2, i3 kjйždo brata svoego2, glag0lz: poznaй gDa: ćkw vsi2 poznaюtъ mS t mala daže i3 do veli1kagw i4hъ: ćkw mlctivъ bydu nepravdamъ i4hъ, i3 grэhHvъ i4hъ ne pomznY ktomY.

Prbr0čestva danіi1lova čtenіe. (GlavA G, st. №-p7i.)

Vъ lёto nsmonadesstoe navuhodon0sorъ carь sotvori2 tёlo zlato, vыsotA є3gw2 lakteй šesti1deszti, i3 širotA є3gw2 lakteй šesti2: i3 postavi є5 na p0li dei1rэ, vo stranЁ vavmlHnstэй. I# poslA (navuhodon0sorъ carь) sobrati v3patы, i3 voevHdы, i3 mэstonačalьniki, voždi1 že i3 muči1teli, i3 syщыz na vlastehъ, i3 vs‰ knszi stranъ, prіiti2 na njbnovlenіe kumjra, є3g0že postavi navuhodon0sorъ carь. I# sobrašasz mэstonačalьnicы, v3patы, voevHdы, voždi2, muči1teli veli1cыi, i5že nad8 vlastьmi2, i3 vsi2 načalьnicы stranъ na njbnovlenіe tёla, є4že postavi navuhodon0sorъ carь: i3 staša pred8 tёlomъ, є4že postavi navuhodon0sorъ carь. I# propovёdnikъ vopіsše sъ krёpostію: vamъ glag0letsz nar0di, lю1dіe, plemenA, kzhcы, V0nьže časъ ѓщe ўslhšite glasъ trubы2, svirёli že i3 gysli, samvĐki že i3 palti1ri, i3 sogl†sіz, i3 vsskagw r0da musіkjйska, padaющe poklansйtesz tёlu zlat0mu, є4že postavi navuhodon0sorъ carь. I# i4že ѓщe ne padъ pokl0nitsz, vъ t0й časъ vverženъ bydetъ vъ peщь ngnemъ gorsщuю. I# bhstь є3gdA ўslhšaša lю1dіe glasъ trubы2, svirёli že i3 gysli, samvĐki že i3 palti1ri, i3 sogl†sіz, i3 vsskagw r0da musіkjйskagw, padaющe vsi2 lю1dіe, plemenA, kzhcы, poklanshusz tёlu zlat0mu, є4že postavi navuhodon0sorъ carь. TogdA pristupi1ša myžіe haldeйstіi, i3 njbolgaša їudeєvъ, Tvэщavše rёša navuhodon0soru carevi: carю2, vo vёki živi2. Tы2 carю2 položi1lъ є3si2 povelёnіe, da vsskъ čelovёkъ, i4že ѓщe ўslhšitъ glasъ trubы2, svirёli že, i3 gysli, samvĐki že, i3 palti1ri, i3 sogl†sіz, i3 vsskagw r0da musіkjйska, I# ne padъ pokl0nitsz tёlu zlat0mu, vverženъ bydetъ vъ peщь ngnemъ gorsщuю. Sytь u5bo myži їudeє, i5hže postavilъ є3si2 nad8 dёlы stranы2 vavmlHnskіz, sedrahъ, mіsahъ i3 ґvdenagw2, i5že ne poslyšaša zapovэdi tvoeS carю2, i3 bogHmъ tvoi6mъ ne slyžatъ, i3 tёlu zlat0mu, є4že postavilъ є3si2, ne poklansюtsz. TogdA navuhodon0sorъ vъ ćrosti i3 gnёvэ rečE privesti2 sedraha, mіsaha i3 ґvdenagw2: i3 privedeni bhša pred8 carS. I# tvэщA navuhodon0sorъ, i3 rečE i5mъ: ѓщe voi1stinnu sedrahъ, mіsahъ i3 ґvdenagw2, bogHmъ moi6mъ ne slyžite, i3 tёlu zlat0mu є4že postavihъ, ne poklansetesz: Nhnэ u5bo ѓщe є3stE got0vi, da є3gdA ўslhšite glasъ trubы2, svirёli že i3 gysli, samvĐki že i3 palti1ri, i3 sogl†sіz, i3 vsskagw r0da musіkjйskagw, padše pokloni1tesz tёlu zlat0mu, є4že sotvori1hъ: ѓщe že ne poklonitesz, vъ t0й časъ vverženi bydete vъ peщь ngnemъ gorsщuю: i3 kt0 є3stь bGъ, i4že i4zmetъ vы2 i3z8 ruki2 moeS; I# tvэщaša sedrahъ, mіsahъ i3 ґvdenagw2 glag0lющe carю2 navuhodon0soru: ne trebэ namъ nj glag0lэ semъ tvэщati tebЁ. E$stь bo bGъ našъ na nb7sёhъ, є3myže mы2 slyžimъ, si1lenъ i3z8sti nasъ t peщi ngnemъ gorsщіz, i3 t rukY tvoє1ю i3zbaviti nasъ carю2. Ѓщe li ni2, vёdomo da bydetъ tebЁ, carю2, ćkw bogHmъ tvoi6mъ ne slyžimъ, i3 tёlu zlat0mu, є4že postavilъ є3si2, ne klanzemsz. TogdA navuhodon0sorъ i3sp0lnisz ćrosti, i3 zrakъ licA є3gw2 i3zmэni1sz na sedraha, mіsaha i3 ґvdenagw2, i3 rečE: razžži1te peщь sedmeri1ceю, d0ndeže do koncA razgori1tsz. I# mužє1mъ si6lьnыmъ krёpostію rečE: njkovavše sedraha, mіsaha i3 ґvdenagw2 vverzite vъ peщь ngnemъ gorsщuю. TogdA myžіe džnіi njkovani bhša sъ gaщami svoi1mi, i3 pokrыvalы i3 sapogmi2, i3 so ndeždami svoi1mi, i3 vverženi bhša posredЁ peщi ngnemъ gorsщіz. Poneže glag0lъ carevъ prevozm0že, i3 peщь razžžena bhstь preizli1šše: i3 mužeй džnыhъ, i5že vverg0ša sedraha, mіsaha i3 ґvdenagw2, ўbi2 plamenь džgnennый. I# myžіe tji trіE, sedrahъ, mіsahъ i3 ґvdenagw2, pad0ša posredЁ peщi ngnemъ gorsщіz njk0vani, I# hoždahu posredЁ plamene poю1щe bGa, i3 blgoslovsщe gDa. I# stavъ sъ ni1mi ґzarіa pomoli1sz si1ce, i3 tverzъ ўstA svo‰ posredЁ ngnS, i3 rečE: Blgoslovenъ є3si2 gDi b9e ntє1cъ našihъ, hvalьno i3 proslavleno i4mz tvoE vo vёki. Ćkw pravedenъ є3si2 nj vsёhъ, ±že sotvori1lъ є3si2 namъ, i3 vs‰ dэlA tvo‰ i4stinna, i3 pravi putіE tvoi2, i3 vsi2 sudi2 tvoi2 i4stinni, I# sudьbы6 i4stinnы sotvori1lъ є3si2 po vsBmъ, ±že navelъ є3si2 na nы2, i3 na gradъ s™hй ntє1cъ našihъ їerli1mъ: ćkw i4stinoю i3 sud0mъ navelъ є3si2 sі‰ vs‰ na nы2 grBhъ radi našihъ. Ćkw sogrэši1homъ i3 bezzak0nnovahomъ tstupi1vše t tebE, i3 pregrэši1homъ vo vsёhъ. I# zapovэdeй tvoi1hъ ne poslyšahomъ, nižE soblюd0homъ, nižE sotvori1homъ, ćkože zapovёdalъ є3si2 namъ, da blgo namъ bydetъ. I# vs‰, є3li6ka sotvori1lъ є3si2 namъ, i3 vs‰, є3li6ka navelъ є3si2 na nы2, i4stinnыmъ sud0mъ sotvori1lъ є3si2. I# predalъ є3si2 nasъ vъ ryki vragHvъ bezzak0nnыhъ, merzkihъ tstypnikwvъ: i3 carю2 nepravednu, i3 lukavnэйšu pače vseS zemli2. I# nhnэ nёstь namъ tverzsti ќstъ, stydъ i3 ponošenіe bhhomъ rabHmъ tvoi6mъ, i3 čtyщыmъ tS.Ne predaždь u5bo nasъ do koncA i4mene tvoegw2 radi, i3 ne razori2 zavёta tvoegw2, I# ne tstavi mlcti tvoeS t nasъ, ґvraama radi vozlю1blennagw t tebE, i3 za їsaaka rabA tvoego2, i3 ї}lz s™ago tvoego2, I%mže glag0lalъ є3si2 ўmn0žiti sёmz i4hъ, ćkw ѕvёzdы nbcnыz, i3 ćkw pes0kъ vskraй m0rz. Ćkw vLko, ўmalihomsz pače vsёhъ kzы6kъ, i3 є3smы2 smireni po vseй zemli2 dnesь grBhъ radi našihъ. I# nёstь vo vremz sіE knszz, i3 pror0ka, i3 voždA: nižE vsesožženіz, nižE žertvы, nižE prinošenіz, nižE kadi1la, ni mёsta, є4že požreti pred8 tob0ю, I# njbrэsti2 mlctь: no dušeю sokrušennoю, i3 dyhomъ smirennыmъ, da prіstы bydemъ. Ćkw vo vsesožženіihъ džvnihъ i3 ю4nčihъ, i3 ćkw vo tmahъ ѓgnєcъ tyčnыhъ: takw da bydetъ žertva naša pred8 tob0ю dnesь, i3 da soverši1tsz po tebЁ, ćkw nёstь studA ўpovaющыmъ na tS. I# nhnэ vozslёduemъ vsёmъ serdcemъ, i3 boi1msz tebE, i3 i4щemъ licA tvoegw2. Ne posrami2 nasъ, no sotvori2 sъ nami po kr0tosti tvoeй, i3 po mn0žestvu mlcti tvoeS. I# i3zmi2 nasъ po čudesemъ tvoi6mъ, i3 daždь slavu i4meni tvoemY gDi. I# da posramztsz vsi2 kvlsющіi rabHmъ tvoi6mъ ѕl†z, i3 da postыdstsz t vsskіz si1lы, i3 krёpostь i4hъ da sokruši1tsz. I# da razumёюtъ, ćkw tы2 є3si2 gDь bGъ є3di1nъ, i3 slavenъ po vseй vselennэй. I# ne prestaša, vvergšіi i5hъ, slugi6 carevы žgyщe peщь naffoю, i3 smol0ю, i3 i3zgrebmi, i3 hvrastіemъ. I# razlivašesz plamenь nad8 peщію na lakti čethredesztь devztь. I# njbhde i3 požžE, i5hže njbrёte džkrestъ peщi haldeйskіz. ЃgGlъ že gDnь sni1de kypnw sъ syщimi so ґzarіeю vъ peщь, I# ttrzsE plamenь džgnennый t peщi, i3 sotvori2 srednee peщi ćkw dyhъ rosы2 šumsщъ: i3 ne prikosnysz i4hъ tnю1dъ džgnь, i3 ne njskorbi2, nižE stuži2 i5mъ. TogdA tji trіE ćkw є3di1nыmi ўstы2 poshu, i3 blgoslovlshu, i3 slavlzhu bGa vъ peщi2, glag0lющe: Blgoslovenъ є3si2 gDi b9e ntє1cъ našihъ, i3 prepёtый i3 prevoznosi1mый vo vёki: i3 blgosloveno i4mz slavы tvoeS s™0e, i3 prepёtoe i3 prevoznosi1moe vo vёki. Blgoslovenъ є3si2 vъ hramэ s™hz slavы tvoeS, i3 prepёtый i3 prevoznosi1mый vo vёki. Blgoslovenъ є3si2 vi1dzй bє1zdnы, sэdsй na heruvjmэhъ, i3 prepёtый i3 prevoznosi1mый vo vёki. Blgoslovenъ є3si2 na prt0lэ slavы crtvіz tvoegw2, i3 prepёtый i3 prevoznosi1mый vo vёki. Blgoslovenъ є3si2 na tverdi nbcnэй, i3 prepёtый i3 prevoznosi1mый vo vёki.

Vostaemъ zdЁ i3 poemъ:

GDa p0йte i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Čtecъ že glag0letъ stіhi2:

Blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz,

I# mы2:

GDa p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Blgoslovi1te ѓgGli gDni,

GDa p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Blgoslovi1te nb7sA,

GDa p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Blgoslovi1te v0dы vs‰, ±že prevhše nb7sъ,

GDa p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Blgoslovi1te vs‰ si6lы gDni,

GDa p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Blgoslovi1te s0lnce i3 lunA,

GDa p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Blgoslovi1te ѕvёzdы nbcnыz,

GDa p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Blgoslovi1te vsskъ d0ždь i3 rosA,

GDa p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Blgoslovi1te vsi2 dysi,

GDa p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Blgoslovi1te džgnь i3 varъ,

GDa p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Blgoslovi1te stydь i3 zn0й,

GDa p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Blgoslovi1te r0sы i3 i4neй,

GDa p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Blgoslovi1te nHщi i3 dnje,

GDa p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Blgoslovi1te svёtъ i3 tьmA,

GDa p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Blgoslovi1te ledъ i3 mrazъ,

GDa p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Blgoslovi1te slanы i3 snёzi,

GDa p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Blgoslovi1te m0lnіz i3 džblacы,

GDa p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Da blgoslovi1tъ zemlS,

GDa da poetъ i3 prevozn0sitъ є3go2 vo vёki.

Blgoslovi1te g0rы i3 h0lmi,

GDa p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Blgoslovi1te vs‰ prozzb†ющaz na zemli2,

GDa p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Blgoslovi1te i3st0čnicы,

GDa p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Blgoslovi1te morS i3 rёki,

GDa p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Blgoslovi1te ki1ti i3 vs‰ dvi6žuщazsz vъ vodahъ,

GDa p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Blgoslovi1te vs‰ pti6cы nbcnыz,

GDa p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Blgoslovi1te ѕvёrіe i3 vsi2 sk0ti,

GDa p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Blgoslovi1te shnove čelovёčestіi,

GDa p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Da blgoslovi1tъ ї}lь,

GDa p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Blgoslovi1te їerei gDni,

GDa p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Blgoslovi1te rabi2 gDni,

GDa p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Blgoslovi1te dysi i3 dyšы pravednыhъ,

GDa p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Blgoslovi1te prepod0bnіi i3 smirennіi serdcemъ,

GDa p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Blgoslovi1te ґnanіa, ґzarіa i3 mіsai1lъ,

GDa p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Blgoslovi1te ґpcli, prbr0cы i3 m§ncы gDni,

GDa p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Blgoslovi1mъ nc7A, i3 sn7a, i3 s™ago d¦a,

GDa poemъ i3 prevozn0simъ є3go2 vo vёki.

I# nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

GDa p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Hvalimъ, blgoslovi1mъ, poklansemsz gDvi,

Poю1щe i3 prevoznossщe vo vs‰ vёki.

Taže, є3ktenіA malaz. Vmёstw že tris™agw:

E#li1cы vo hrtA krti1stesz:

Prokjmenъ, glasъ є7. Pal0mъ dv7dovъ ne glag0lemъ, no ѓbіe prokjmenъ:

VsS zemlS da pokloni1tsz tebЁ, i3 poetъ tebЁ, da poetъ že i4meni tvoemY vhšnій.

Stjhъ: Voskli1knite gDvi vsS zemlS, p0йte že i4meni є3gw2. Ґpclъ kъ ri1mlznwmъ, začalo §a: Bratіe, є3li1cы vo hrtA ї}sa krti1homsz: Konecъ: NJ hrtE ї}sэ gDэ našemъ. Ґllilyіa ne poetsz, no po є4že reщi2 їereю: Mi1rъ ti2. I# ѓbіe čtecъ glag0letъ vmёstw ґllilyіa, glasъ z7: Voskrni2 b9e, sudi2 zemli2, ćkw tы2 naslёdiši vo vsёhъ kzhcэhъ: I# pэvcы2 poю1tъ t0žde. I# čtecъ, stjhъ: BGъ stA vъ s0nmэ bogHvъ, posredё že b0gi razsyditъ. I# pэvcы2: Voskrni2 b9e:

Stjhъ: Dok0lэ sydite nepravdu, i3 li1ca grёšnikwvъ prіemlete; Voskrni2 b9e:

Stjhъ: Sudi1te si1ru i3 ўb0gu, smirenna i3 ni1щa njpravdaйte. Voskrni2 b9e:

Stjhъ: I#zmi1te ni1щa i3 ўb0ga, i3z8 ruki2 grёšniči i3zbavite є3go2. Voskrni2 b9e:

Stjhъ: Ne poznaša, nižE ўrazumёša, vo tьmЁ h0dztъ. Voskrni2 b9e:

Stjhъ: Da podvi1žatsz vs‰ njsnov†nіz zemli2. Ѓzъ rёhъ: b0zi є3stE, i3 shnove vhšnzgw vsi2. Vh že ćkw čelovёcы ўmiraete, i3 ćkw є3di1nъ t knzzeй padaete.

I# paki: Voskrni2 b9e, sudi2 zemli2, ćkw tы2 naslёdiši vo vsёhъ kzhcэhъ.

E#gda že poю1tъ: Voskrni2 b9e sudi2 zemli2:

TogdA їerei i3 dіakoni i3zvlačaюtsz černыhъ ndeždъ, i3 njblačaюtsz vъ bBlыz.

E#đlіe t matfea, začalo rє7i:

Vъ večerъ subbHtnый:

Konecъ: Do skončanіz vёka, ґmi1nь.

I# po či1nu b9estvennaz lіturgja veli1kagw vasjlіa.

Vmёstw že heruvjmskіz pёsni poetsz nastosщій troparь, glasъ }:

Da molči1tъ vsskaz pl0tь čelovёča, i3 da stoi1tъ so strahomъ i3 trepetomъ, i3 ničt0že zemn0e vъ sebЁ da pomыšlsetъ: cRь bo carstvuющihъ, i3 gDь gDstvuющihъ, prih0ditъ zaklatisz i3 datisz vъ snёdь vBrnыmъ. Predh0dztъ že semY li1cы ѓgGlьstіi so vsskimъ načalomъ i3 vlastію, mnogooči1tіi heruvjmi, i3 šestokrilatіi serafjmi, li1ca zakrыvaющe, i3 vopію1щe pёsnь: ґllilyіa, ґllilyіa, ґllilyіa.

Pričastenъ, glasъ d7:

VostA ćkw spS gDь: i3 voskRse spasazй nasъ.

Ґllilyіa, tri1ždы.

Po tpystэ že daetsz t sщ7ennika ґntjdwrъ. Taže bыvaetъ blgoslovenіe hlёba i3 vіnA. D0lženstvuetъ že є3kklisіarhъ i3mёti npasstvo, da є3gdA skončavaetsz lіturgja, bydetъ časъ vtorhй n0щi.

Po tpystэ že ne i3sh0dimъ i3z8 cRkve, no sэdi1mъ na mёstэhъ našihъ: i3 vh0ditъ kelarь, i3 daetъ bratіi po є3di1nomu ўkryhu hlёba, i3 po šesti2 sm0kveй, i3li2 fjnіkwvъ, i3 po є3di1nomu krasovylю vіnA. Namъ že vozležaщыmъ, bыvaetъ čtenіe veli1koe vъ dэsnіihъ s™hhъ ґpclъ t načala. Glag0letъ že čtecъ načalo. Sщ7ennikъ že stjhъ:

Mltvami s™hhъ ґpclъ, gDi ї}se hrtE b9e našъ pomi1luй nasъ.

I# po ґmi1nэ načinaetъ čtecъ česti2. Taže načinaemъ ćsti. I# po є4že skončati čtenіe, vžigaetъ kandilovžigatelь vs‰ kandi6la hrama, i3 i3shodS ўdarsetъ vъ klepalo, i3 stoi1tъ čthй čtenіe.

Blgoslovi1všu že sщ7enniku, načinaemъ: Tris™0e, i3 pr0čee.

Prіidi1te pokloni1msz, tri1ždы.

Pal0mъ n7. I# kanHnъ veli1kіz subbHtы: їrmosы2 po dvaždы, tropari1 že na dvanadesztь, so stіhami pёsneй. Katavasіa, їrm0sъ džba li6ka.

Po tretіeй pёsni sэdalenъ veli1kіz subbHtы:

Gr0bъ tv0й sp7se:

I# čtenіe vъ sl0vэ s™agw є3pіfanіa, є3gHže načalo:

Čto2 sіE dnesь:

I#li2 t slovesъ zlatoystagw: i3щi2 | vъ tolkovanіi na є3đlіe, є4že t matfea. I#li2 vo є4že t їwanna, slovesA voskrnaz. Po ѕ7-й že pёsni kondakъ i3 jkosъ veli1kіz subbHtы. Taže čtenіe.

Po f7-й že pёsni, tris™0e. I# troparь, glasъ v7:

E#gdA snizšelъ є3si2:

E#ktenіA. I# tpystъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.