NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Posni triod

Posni triod

Sedmi1ca vaій

Vъ ponedёlьnikъ vaій, na ќtreni, tr0ičnы.

Po №-mъ stіhosl0vіi sэdalьnы ўmili1telьnы nsmoglasnika. Po v7-mъ že stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Kameni zapečatanu:

Kamenь tvali1lъ є3si2 njžestočenіz gDi, t moegw2 serdca, ўmerщvlennuю strastьmi2 vozdvi1gni dyšu moю2 blgjй, prinesti2 tebЁ v†іa dobrodёteleй: ćkw pobэdi1telю ѓda, vo ўmilenіi vLko spod0bi, ćkw da vёčnый živ0tъ ўlučY, pэsnosl0vz tvoю2 deržavu, i3 blgoutr0bіe tvoE, є3di1ne člvэkolю1bče. Dvaždы.

BGor0dičenъ: Čydo čudesъ blgodatnaz, vъ tebЁ zrsщi tvarь raduetsz: začala bo є3si2 bezsёmennw, i3 rodilA є3si2 neizrečennw, є3gHže činonač†lіz ѓgGlwvъ vi1dэti ne m0gutъ: togo2 bcde, moli2 nj dušahъ našihъ.

Po G-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Kameni zapečatanu:

Šestyю sedmi1cu postA i3myщe, predprazdnstvennoe pёnіe, v†іa prinesemъ hrtY, grzdyщemu nasъ radi vsёsti na žrebsti džsli, kzhčeskoe podkloni1ti ćkw cRь bezslovesіe rodi1telю: vBtvi dobrodёteleй tomY vsi2 ўgot0vimъ, ćkw da voskrnіe є3gw2 raduющesz ќzrimъ.

Slava, paki t0йže. I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Rycэ tvoi2 b9estvennіi, i4miže sodёtelz nosi1la є3si2 dv7o pres™az, voploщenna b9estv0mъ, prosterši ўmoli2 i3zbavitisz namъ t i3skušenій, i3 strasteй, i3 bёdъ, voshvalsющыmъ tS lюb0vію, i3 vopію1щыmъ tebЁ: slava vselьšemusz vъ tS: slava prošedšemu i3z8 tebE: slava svobodi1všemu nasъ ržctv0mъ tvoi1mъ.

Tripёsnecъ. Glasъ №.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Pёsnь pobёdnuю:

Str†sti ўmertvi1mъ vozderžanіemъ, i3 dyhъ njživi1mъ b9estvennыmi dёtelьmi, ćkw da ќzrimъ strtь hrt0vu čestnyю či1stыmъ ўm0mъ.

Nemi1lostivagw porevnovavša bogatagw nravwmъ, щedre člvэkolю1bče molю1 tz, sočini1 mz lazarю ўb0gomu, i3zbavlsz mS plamene, i3 negasi1magw ngnS.

T vsёhъ posti1hsz i3spravlenій, vъ shtostь nasladi1hsz pregrэšenій, gDi: nhnэ ќbw ѓlčuщa mS sp7si1telьnыmъ i3 čestnhmъ nashti brašnomъ.

BGor0dičenъ: MenE njsuždennago vo njsuždenіi, prečctaz vLčce, poveržennago dёlы moi1mi, sp7si2, ўщedri, vseщedrago bGa r0ždšaz.

I$nый, glasъ №.

Їrm0sъ: Pom0gšemu bGu:

Svэton0snый prazdnikъ srsщimъ vёrnіi, predprazdnstvuющe є3go2 dnesь svёtlw, da živon0snuю spod0bimsz strtь vi1dэti.

Grzdetъ, i3 i4detъ hrt0sъ ko їerli1mu ćkw cRь, sэdS na žrebsti džsli, kzhčeskoe podkloni1ti bezslovesіe pod8 kremъ nc7Y.

Trbčenъ: Vъ b9estvЁ є3di1nomъ trіmpostasnaz є3di1nice, dž§e neroždenne b9e, i3 sn7e є3dinor0dne, i3 є3di1ne s™hй dš7e, є3dinocrtvennaz deržavo, sp7si2 vs‰ nы2.

BGor0dičenъ: Presl†vnaz vozglag0lašasz nj tebЁ vsю1du, ćkw rodilA є3si2 pl0tію vsёhъ tvorcA, bcde mRje beznevёstnaz i3 neiskusobračnaz.

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

SE grzdetъ hrt0sъ ko gradu viffagji, raduйsz lazarevo n§estvo vifanіe, ćkw tebЁ pokažetъ čydo velіe, lazarz vozstavlsz i3z8 mertvыhъ.

Їrm0sъ: Pom0gšemu bGu vo є3gĐptэ mwmseovi, i3 tёmъ faraHna so vsev0instvomъ pogruzi1všemu, pobёdnuю pёsnь poi1mъ, ćkw proslavisz.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: E#g0že ўžasaюtsz:

Nepl0dnыmi njbogati1hsz nkasnnый pomыšlenьmi, dyšu njskverni1hъ bezzak0nnыmi slastьmi2, i3 tьmA njkružaetъ mS tčaznіz: njzari2 mnЁ sіsnіe, b9e m0й, pokasnіz.

Ćkože drevle prosvэti1lъ є3si2 slэpago t roždenіz, dyšu moю2 njzari2, ne vi1dzщuю svёta tvoegw2 mlctive, no vo tьmЁ lю1tagw zabvenіz pogrebšuюsz, i3 popečenій žiteйskihъ.

Posti1vsz i3lіA, tverze nb7sA, i3 tyčami napoi2 žažduщuю zemlю: posti1msz, strui6 počerpaющe duševnыhъ slezъ, ćkw da pomi1luemsz.

BGor0dičenъ: Ćkw njduševlennaz lozA, procvэlA є3si2 namъ gr0zdъ zrёlый, i3stočaющій namъ, čctaz dv7o, vіno2 njstavlenіz, i3 grэh0vnoe i3zsušaющee pіsnstvo.

I$nый.

Їrm0sъ: Pёsnь tebЁ prin0simъ:

Tverzesz preddverіe lazareva životv0rіz: hrt0sъ bo grzdetъ, ćkw t snA vozdvi1gnuti ўmeršago, pobori1ti ži1znію smertь.

Velіz tebЁ pohvalA, q vifanіe, ćkw ziždi1telz strannoprіsti spod0bilasz є3si2, vopію1щi: blgoslovi1te dэlA gDnz gDa.

Blgoslovi1mъ nc7A, i3 sn7a, i3 s™ago d¦a, gDa.

Trbčenъ: TS presyщnaz, tregybaz є3di1nice, sovokuplsemaz vъ razdэlenіi zrakomъ li1cъ, nc7A, i3 sn7a, i3 d¦a b9estvennagw slavimъ.

BGor0dičenъ: E$že raduйsz, vэщaemъ tebЁ so ѓgGlomъ, ćkw vozdvi1gla є3si2 radostь, sp7sa mjra: є3g0že moli2 dv7o vsepёtaz.

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

Pёsnь tebЁ prin0simъ, ćkw na žrebsti n0sišisz, vъ vhšnihъ na heruvjmэhъ voshodsй, da vsёhъ povineši hrtE deržavэ tvoeй.

Hvalimъ, blgoslovi1mъ, poklansemsz gDvi:

Їrm0sъ: Pёsnь tebЁ prin0simъ bezpl0tnыhъ, ćkože džtrocы vъ peщi2, i3 poю1щe glag0lemъ: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Živoprіemnый i3st0čnikъ:

Ўmerщvlenъ bhvъ mn0gimi pregrэšenьmi, nebreženіz vo gr0bэ njderži1mь є4smь, kamenь tčaznіz i3mёzй nadležaщій: є3g0že rast0rgъ hrtE tvoeю mlctію, ćkože lazarz drevle, nhnэ voskRsi1 mz.

Bogatagw ўbэži1mъ podražanіz, njsuždennagw vъ plamenь neugasi1mый: i3 lazarevo vozlю1bimъ vъ bolёznehъ terpёnіe, ćkw da tsю1du nasъ tšedšihъ ґvraamъ vъ nёdro vosprіi1metъ.

Strastoubjйcu p0stъ vozlю1bimъ, vъ mltvahъ prilёžnw ўprazdni1msz, plačimъ, rыdaimъ, i3 teplэ vozd0hnemъ, ćkw da nasъ ї}sъ ўtёšitъ, i3 crtvіz pričastniki sodёlaetъ.

BGor0dičenъ: Dvctva b9estvennoe sokr0viщe, praotєcъ є3di1noe i3spravlenіe, i3st0čnikъ točaщій blgoutr0bіz bezdnu, dobr0tu їakwvlю, bcdu, є4юže sp7saemіi vospoi1mъ.

I$nый.

Їrm0sъ: TebE vi1dэnnuю:

Dnesь hrtY kvlsetsz, njb8 nnY stranY їordana hodsщu, bolёznь lazareva, i3 ćkw provёdecъ glag0letъ: bolёznь sіS nёstь nhnэ kъ smerti.

Blgougot0visz vifanіe, ўkrasi2 tvo‰ b9estvєnnыz vh0dы, razširi2 preddvє1rіz: se bo vLka prih0ditъ so ґpclы, nvčA svoE njživlsz.

Trbčenъ: TS trіmpostasnuю є3di1nicu, i3 nerazdёlьnoe suщestvo2, є4že šestokri6lьnaz slavosl0vztъ vHinstva, i3 čelovёčeskій r0dъ pёsnьmi veličaemъ.

BGor0dičenъ: TS t nc7A bezlёtnw, i3 t m™re neskazannw, vъ lёto r0ždšagosz vo vsёhъ sp7senіe, ćkw tvorcA i3 vLku pёsnьmi veličaemъ.

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

Sъ dobrotvorenіz vёtvьmi, i3 čistotы2 nossщe v†іa, ўgot0vimsz vsi2 hrtA srёsti, ko їerli1mu grzdyщago ćkw bGa našego.

Їrm0sъ: TebE vi1dэnnuю dverь їezekjilemъ prbr0komъ, є4юže nikt0že pr0йde, t0kmw bGъ є3di1nъ, bcde dv7o, pёsnьmi počitaemъ.

Dost0йno є4stь:

I# svэti1lenъ glasa.

Na stіh0vnэ samoglasenъ, glasъ є7.

Ne njsudi2 menE hrtE vъ plameni geenstэmъ, ćkože bogatago, radi lazarz: no daruй i3 mnЁ plačemъ prossщu, k†pli člvэkolю1bіz, b9e, i3 pomi1luй mS. Dvaždы.

Myčeničenъ: Blgoslovenno v0instvo cRS nbcnagw, ѓщe bo i3 zemnor0dnіi bhša strtoterpcы, no ѓgGlьskій sanъ potщašasz dosti1gnuti, nj tэlesёhъ nebregše, i3 strtьmi2 svoi1mi bezpl0tnыhъ česti spod0bišasz: mltvami i4hъ gDi, sp7si2 dyšы našz.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ glasъ t0йže:

NJbradovannaz, hodataйstvuй tvoi1mi mltvami, i3 i3sprosi2 dušamъ našыmъ mn0žestvo щedr0tъ, i3 njčiщenіe mn0gihъ pregrэšenій, m0limsz.

Na ѕ7-mъ časЁ troparь prbr0čestva, glasъ ѕ7:

Seй є4stь b9e, strašnый denь, є3gHže dosti1gnuti večera ne nadёemsz: i3 sego2 vi1dэti nasъ člvэkolю1bnw, spod0bilъ є3si2 tris™hй, slava tebЁ.

Prokjmenъ, pal0mъ Rd, glasъ ѕ7:

Da vozveseli1tsz serdce i4щuщihъ gDa.

Stjhъ: I#spovёdaйtesz gDvi, i3 prizыvaйte i4mz є3gw2.

Prbr0čestva i3saіina čtenіe. (GlavA m7i, st. z7i-k7v. GlavA m7f, st. №-d7.)

Takw glag0letъ gDь, i3zbavivый tS s™hй ї}levъ: ѓzъ є4smь gDь bGъ tv0й, nauči1hъ tS є4že njbrэsti2, tebЁ pytь, po nemyže p0йdeši. I# ѓщe bы є3si2 poslyšalъ zapovэdeй moi1hъ, to bhlъ bы ќbw ѓki rэkA mi1rъ tv0й, i3 pravda tvoS ćkw volnA morskaz. I# bhlo bы ćkw pes0kъ sёmz tvoE, i3 i3sč†dіz čreva tvoegw2 ćkw perstь zemli2: nižE nhnэ potrebi1šisz, nižE pogi1bnetъ i4mz tvoE predo mn0ю. I#zhdi t vavmlHna bэžaй t haldeєvъ: glasъ radosti vozvэsti1te, i3 da slhšano bydetъ sіE, vozvэsti1te daže do poslёdnihъ zemli2: glag0lite, i3zbavi gDь rabA svoego2 їakwva. I# ѓщe vžaždutъ, pusthneю provedetъ i4hъ, i3 v0du i3z8 kamene i3zvedetъ i5mъ, razssdetsz kamenь, i3 potečetъ vodA, i3 i3spію1tъ lю1dіe moi2. Nёstь radovatisz nečesti6vыmъ, glag0letъ gDь. Poslyšaйte menE džstrovi, i3 vnemli1te kzы6cы, vremenemъ mn0gimъ stosti bydetъ, glag0letъ gDь: t čreva m™re moeS narečE i4mz moE. I# položi2 ўstA mo‰ ćkw mečь džstrъ, i3 pod8 kr0vomъ ruki2 svoeS skrh mz: položi1 mz ćkw strэlY i3zbrannu, i3 vъ tylэ svoemъ skrh mz. I# reče mi: rabъ m0й є3si2 tы2 ї}lю, i3 vъ tebЁ proslavlюsz. Ѓzъ že rek0hъ: votщE trudi1hsz, vsye i3 ni vo čto2 dahъ krёpostь moю2: segw2 radi sydъ m0й pred8 gDemъ, i3 trydъ m0й pred8 bGomъ moi1mъ.

Prokjmenъ, pal0mъ Rє, glasъ ѕ7:

Blgoslovenъ gDь bGъ ї}levъ t vёka i3 do vёka.

Stjhъ: I#spovёdaйtesz gDvi, ćkw blgъ:

Vъ ponedёlьnikъ vaій večera, po nbhčnomъ stіhosl0vіi, na GDi vozzvahъ, postavimъ stіhHvъ ѕ7: i3 poemъ nastosщыz podHbnы tripёsnca, tvorenіe gospodi1na їHsifa. Glasъ ѕ7:

Pod0benъ: Vsю2 tloži1vše:

Mn0gimi pregrэšenіi, i3 slastьmi2 žitіS, nedyguющuю stzžahъ dyšu nkasnnый, i3 ležY na ndrЁ vsegdA lёnosti, vLko, i3 vopію1 ti: mlctive, prišedъ posэti2, zdravіe mnЁ podaS i3 mlctь, i3 ne njstavi mS, da ne kogdA ўsnY vъ smertь, i3 vozraduetsz vragъ nj pogi1beli moeй, i3skjй vsegdA, sp7se, vo ѓdovu glubinY nizvesti1 mz.

Nemiloserdomu bogatomu vъ bezymіi porevnovavъ, sladostnw veselю1sz, slastьmi2 i3 strastьmi2 pogružazsz. I# vi1dz ležaщa vsegdA pred8 dverьmi pokasnіz, ćkože lazarz ўmA moego2, gDi, sego2 nečyvstvennw prehoždY, gladomъ že bolёznuющa, i3 njstruplsema strastьmi2. Tёmže geenskomu povi1nenъ є4smь plameni, t negHže i3zbavi mS vLko, є3di1ne mnogomlctive.

I$na stіhi1ra gospodi1na fe0dwra, glasъ є7.

Pod0benъ: GDi pri mwmsei:

GDi, njb8 nnY stranY їordana, pl0tію prohodS, proreklъ є3si2 lazarevu bolёznь kъ smerti ne bhti, no nj tvoeй bGa našegw slavэ bыvati. Slava veli1čію dёlъ tvoi1hъ, i3 vsederži1telьstvu tvoemY: ćkw nizloži1lъ є3si2 smertь, za mn0guю mlctь člvэkolю1bče.

I# minei. Slava: I# nhnэ, bGor0dičenъ.

Prokjmenъ, pal0mъ Rѕ, glasъ d7:

I#spovёdaйtesz gDvi, ćkw blgъ, ćkw vъ vёkъ mlctь є3gw2.

Stjhъ: Da rekytъ i3zbavlennіi gDemъ:

BыtіS čtenіe. (GlavA k7z, st. №-m7a.)

Bhstь že, povnegdA sostarёtisz їsaakovi, i3 pritupi1šasz džči є3gw2 є4že vi1dэti: i3 prizvA i3sava shna svoego2 starёйšago, i3 rečE є3mY: shne m0й. I# rečE: sE ѓzъ. I# rečE їsaakъ: sE sostarёhsz, i3 ne vёmъ dnE skončanіz moegw2. Nhnэ ќbw vozmi2 nrydіe tvoE, tylъ že i3 lykъ, i3 i3zhdi na p0le, i3 ўlovi1 mi l0vъ: I# sotvori1 mi snBdi, ćkože lюblю2 ѓzъ: i3 prinesi1 mi, da ćmъ, ćkw da blgoslovi1tъ tS dušA moS, prežde daže ne ўmrY. Revekka že slhša glag0lющa їsaaka ko i3savu shnu svoemY: i3zhde že i3savъ na p0le ўlovi1ti l0vъ ntcY svoemY. Revekka že rečE ko їakwvu shnu svoemY menьšemu: sE, ѓzъ slhšahъ ntcA tvoego2 besёduющa ko i3savu bratu tvoemY, glag0lющa: Prinesi1 mi l0vъ, i3 sotvori1 mi snBdi, da kdhй blgoslovlю1 tz pred8 gDemъ, prežde neže ўmreti mi2. Nhnэ ќbw shne m0й, poslyšaй menE, ćkože ѓzъ zapovёdaю ti2. I# šedъ vo džvcы, poйmi2 mnЁ ttydu dvA kHzliщa m‰gka i3 dwbrA, i3 sotvorю2 | snBdi ntcY tvoemY, ćkože lю1bitъ: I# vneseši ntcY tvoemY, i3 bydetъ ćsti, ćkw da blgoslovi1tъ tS ntecъ tv0й, prežde daže ne ќmretъ. Reče že їakwvъ kъ revekcэ materi svoeй: i3savъ bratъ m0й є4stь myžъ kosmatъ, ѓzъ že myžъ gladkій: Da ne kakw njssžetъ mS ntecъ m0й, i3 bydu pred8 ni1mъ ćkw prezirazй, i3 navedY na sebE klstvu, ґ ne blgoslovenіe. Reče že є3mY mati: na mnЁ klstva tvoS, čado: t0čію poslyšaй glasa moegw2, i3 šedъ prinesi1 mi. Šedъ že vzS, i3 prinesE materi, i3 sotvori2 mati є3gw2 snBdi, ćkože lюblsše ntecъ є3gw2. I# vzemši revekka ndeždu i3sava shna svoegw2 starёйšagw d0bruю, ćže bhstь ў neS vъ domY, njblečE džnoю їakwva shna svoego2 menьšago. I# k0žicami kozlsčіimi njbloži2 mы6šcы є3gw2, i3 nag0e vhi є3gw2. I# dadE snBdi i3 hlёbы, ±že sotvori2, vъ rycэ їakwvu shnu svoemY. I# vnesE ntcY svoemY, i3 rečE: džtče. džnъ že rečE: sE ѓzъ. Kto2 є3si2 tы2, čado; I# rečE їakwvъ ntcY: ѓzъ i3savъ pervenecъ tv0й, sotvori1hъ, ćkože reklъ mi2 є3si2: vostavъ ssdi, i3 ćždь t l0va moegw2, ćkw da blgoslovi1tъ mS dušA tvoS. Reče že їsaakъ shnu svoemY: čto2 sіE, є4že sk0rw njbrёlъ є3si2 q čado; džnъ že rečE: є4že dadE gDь bGъ tv0й predo mn0ю. Reče že їsaakъ їakwvu: pribli1žisz ko mnЁ, i3 njszžY tS čado, ѓщe tы2 є3si2 shnъ m0й i3savъ, i3li2 ni2; Pribli1žisz že їakwvъ ko їsaaku ntcY svoemY, i3 njszzA є3go2, i3 rečE: glasъ ќbw, glasъ їakwvlь: rycэ že, rycэ i3savovэ. I# ne poznA є3gw2, bёstэ bo rycэ є3gw2, ćkw rycэ i3sava brata є3gw2 kosmatэ: i3 blgoslovi2 є3go2. I# rečE: th li є3si2 shnъ m0й i3savъ; džnъ že rečE: ѓzъ. I# rečE: prinesi1 mi, i3 ćmъ t l0va tvoegw2 čado, da blgoslovi1tъ tS dušA moS. I# prinesE є3mY, i3 kdE: i3 prinesE є3mY vіno2, i3 pi2. I# rečE є3mY їsaakъ ntecъ є3gw2: pribli1žisz ko mnЁ, i3 njblobыzaй mS čado. I# pribli1živsz lobыzA є3go2: i3 njbonS vonю2 ri1zъ є3gw2, i3 blgoslovi2 є3go2, i3 rečE: sE vonS shna moegw2, ćkw vonS ni1vы i3sp0lnenы, ю4že blgoslovi2 gDь. I# da dastъ tebЁ bGъ t rosы2 nebesnыz, i3 t tyka zemli2, i3 mn0žestvo pšeni1cы i3 vіnA: I# da porab0taюtъ tebЁ kzhcы, i3 da pokl0nztsz tebЁ knszi, i3 bydi gospodi1nъ bratu tvoemY, i3 pokl0nztsz tebЁ shnove ntcA tvoegw2: proklinazй tS, pr0klztъ: blgoslovlszй že tS, blgoslovenъ. I# bhstь po є4že prestati їsaaku blgoslovlsющu їakwva shna svoegw2: i3 bhstь є3gdA i3zhde їakwvъ t licA їsaaka ntcA svoegw2, i3 i3savъ bratъ є3gw2 prіi1de sъ lovi1tvы. Sotvori1 že i3 t0й snBdi, i3 prinesE ntcY svoemY, i3 rečE ntcY: da vostanetъ ntecъ m0й, i3 da ćstъ t l0va shna svoegw2, ćkw da blgoslovi1tъ mS dušA tvoS. I# rečE є3mY їsaakъ ntecъ є3gw2: kto2 є3si2 tы2; džnъ že rečE: ѓzъ є4smь shnъ tv0й pervenecъ i3savъ. Ўžasesz že їsaakъ ќžasomъ velіimъ ѕэlw2, i3 rečE: kto2 ќbw ўlovi1vый mnЁ l0vъ, i3 prineshй mi2, i3 kd0hъ t vsёhъ, prežde neže prіiti2 tebЁ; i3 blgoslovi1hъ є3go2, i3 blgoslovenъ bydetъ. Bhstь že є3gdA ўslhša i3savъ glag0lы ntcA svoego2 їsaaka, vozopi2 glasomъ velіimъ i3 g0rьkimъ ѕэlw2, i3 rečE: blgoslovi2 ќbw i3 menE, džtče. Reče že є3mY: prišedъ bratъ tv0й sъ lestію, vzS blgoslovenіe tvoE. I# rečE (i3savъ) pravednw narečesz i4mz є3mY їakwvъ: zaps bo mS sE ўžE vtori1ceю, i3 pervenstvo moE vzS, i3 nhnэ vzS blgoslovenіe moE. I# rečE i3savъ ntcY svoemY: ne njstavilъ li є3si2 (i3) mnЁ blgoslovenіz, džtče; Tvэщavъ že їsaakъ, rečE i3savu: ѓщe gospodi1na є3go2 sotvori1hъ tebЁ, i3 vsю2 bratію є3gw2 sotvori1hъ rabы6 є3mY, pšeni1ceю i3 vіn0mъ ўtverdi1hъ є3go2: tebё že čto2 sotvorю2, čado; Reče že i3savъ ko ntcY svoemY: є3dA є3di1no є4stь blgoslovenіe ў tebE džtče; blgoslovi2 ќbw i3 menE džtče. Ўmili1všusz že їsaaku, vozopi2 glasomъ velіimъ i3savъ, i3 vosplakasz. Tvэщavъ že їsaakъ ntecъ є3gw2, rečE є3mY: sE t tyka zemli2 bydetъ vselenіe tvoE, i3 t rosы2 nbcnыz svhše: I# mečemъ tvoi1mъ ži1ti bydeši, i3 bratu tvoemY porab0taeši: bydetъ že (vremz) є3gdA nizloži1ši i3 trэši1ši kremъ є3gw2 t vhi tvoeS. I# vraždovaše i3savъ na їakwva nj blgoslovenіi, i4mže blgoslovi2 є3go2 ntecъ є3gw2.

Prokjmenъ, pal0mъ Rz, glasъ z7:

Voznesi1sz na nb7sA b9e, i3 po vseй zemli2 slava tvoS.

Stjhъ: Got0vo serdce moE b9e, got0vo serdce moE.

Pri1tčeй čtenіe. (GlavA f7i, st. ѕ7i-k7є.)

I$že hrani1tъ zapwvэdi, soblюdaetъ svoю2 dyšu: ґ neradsй nj svoi1hъ putehъ, pogi1bnetъ. Mi1luzй ni1щa, vzai1mъ daetъ bGovi: po dasnію že є3gw2 vozdastsz є3mY. Nakazyй shna tvoego2, takw bo bydetъ blgonadeženъ: vъ dosaždenіe že ne vzemlisz dušeю tvoeю. Ѕloymenъ myžъ mn0gw tщeti1tsz: ѓщe že gubi1telь є4stь, i3 dyšu svoю2 priloži1tъ. Slyšaй shne ntcA tvoegw2 nakazanіz, da mydrъ bydeši vъ poslBdnzz tvo‰. MnHgi mы6sli vъ serdcы myža: sovёtъ že gDnь vo vёkъ prebыvaetъ. Pl0dъ myževi, mi1lostыnz: lyčše že ni1щъ prvdnый, neželi bogatъ lži1vъ. Strahъ gDnь vъ živ0tъ myževi: ґ bezstrašnый vodvori1tsz na mёstэhъ, i3dёže ne nablюdaetsz razumъ. Skrыvazй vъ nёdrэhъ rycэ svoi2 nepravednw, nižE ko ўstHmъ svoi6mъ prinesetъ |. Gubi1telю r†nы prіemlющu, bezymnый kovarnэe bydetъ: ѓщe že njbličaeši myža razymna, ўrazumёetъ čyvstvo.

Na stіh0vnэ samoglasenъ dnE, dvaždы. Glasъ d7:

Duševrednagw lihoi1mstva svobodi2 sp7se, i3 sъ lazaremъ ўb0gimъ vъ nёdrэhъ ґvraamovыhъ pričti2 nasъ: th bo vъ mlctehъ bogatъ shй, v0leю nasъ radi njbniщalъ є3si2, i3 t tli2 na netlёnіe prevelъ є3si2, ćkw mlctivъ bGъ, i3 člvэkolю1becъ.

Myčeničenъ: S™hhъ m§nkъ prіemый terpёnіe, i3 t nasъ prіimi2 pёnіe člvэkolю1bče, daruй namъ tёhъ mltvami velію mlctь.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

I#zbavi nasъ t nyždъ našihъ, m™i hrtA bGa, r0ždšaz vsёhъ tvorcA, da vsi2 zovemъ ti2: raduйsz є3di1no predstatelьstvo dyšъ našihъ.

Vo vt0rnikъ vaій na ќtreni, tr0ičnы glasa. Po №-mъ stіhosl0vіi sэdalьnы ўmili1telьnы nsmoglasnika dvA, sъ bGor0dičnыmъ. Po v7-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ gospodi1na їHsifa. Glasъ ѕ7.

Pod0benъ: ЃgGlьskіz:

Grэh0vnыmъ nedygomъ i3stazvaemь, na ndrЁ tčaznіz nizležY: tёmže mS vračY bolsщihъ posэti2 tvoi1mъ člvэkolю1bіemъ, i3 ne njstavi mS ўsnyti lю1tэ vъ smertь, vseщedrый, da vopію1 ti teplэ: mlcti podatelю, gDi slava tebЁ.

Slava, t0йže. I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Načalo sp7senіz, gavrіi1lovo provэщanіe kъ dv7э bhstь: slhša bo, є4že raduйsz, ne tbэžE cэlovanіz: ne ўsumnёsz ćkw sarra vъ sёni, no si1ce glag0laše: sE rabA gDnz, bydi mnЁ po glag0lu tvoemY.

Po G-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, gospodi1na fe0dwra. Glasъ є7:

Pod0benъ: Sіsetъ dnesь:

VčerA i3 dnesь bolёznь lazareva, sію1 bo hrtY kvlsюtъ srHdnicы. Radostію vifanіe ўgot0visz, žiznodavca ўgosti1ti i3 cRS, sъ nami vopію1щi: gDi slava tebЁ.

Slava, t0йže. I# nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ t0йže:

M™i b9іz vses™az, stэno2 hrtіanъ, i3zbavi lю1di tvo‰ nbhčnw, zovyщыz ti2 prilёžnw: protivostani skvє1rnыmъ i3 voznosli6vыmъ pomыslHmъ, da vopіemъ ti2: raduйsz prisnodv7o.

KanHnъ minei, i3 tripёsnecъ gospodi1na їHsifa. I# stіhosl0vitsz pёsnь. Glasъ ѕ7.

Pёsnь v7.

Їrm0sъ: Vi1dite, vi1dite, ćkw ѓzъ є4smь bGъ: mannu njdoždi1vый, i3 v0du i3z8 kamene i3stoči1vый drevle vъ pusthni lю1demъ moi6mъ, desni1ceю є3di1noю, i3 krёpostію moeю.

V0leю njbniщalъ є3si2, є3stestv0mъ bogatый hrtE: vzalkalъ є3si2 posti1vsz, nasыщazй vsskoe živ0tno. Tёmъ mS nashti ѓlčuщago tvoeS blgodati, i3 pokaži2 tamošnіz trapezы sl0ve džbщnika.

Lazarz ni1щago mS pokaži2 grэhHvъ, hrtE, i3 rastoči2 bogatstvo, є4že ѕlЁ sobrahъ, i3 soveršennoe tvoE lюblenіe щedre i3sp0lnivъ, tamošnzgw i3zbavi mS mučenіz strašnagw.

troki njbostri1vъ si1lьnэйšыz ngnS, i3nogdA vъ vavmlHnэ sodёla p0stъ: tBmъ porevnovavši q dušE moS, ne ўnыvaй, i3 džgnь sladostrastій dyha ўgasi1ši ros0ю.

BGor0dičenъ: Raduйsz, tebЁ vopіemъ r0ždšeй radostь, bcde dv7o njbradovannaz: bGa, є3g0že rodilA є3si2, ўmoli2, i3zbavitisz t bёdъ i3 tli2, vospэvaющыmъ tS pri1snw.

I$nый, gospodi1na fe0dwra. Glasъ є7.

Їrm0sъ: Vi1dite, vi1dite:

Vi1dite, vi1dite, ćkw ѓzъ є4smь bGъ, njb8 nnY stranY їordana hodsй, slhšavъ ćkw lazarь boli1tъ, i3 rekjй: ćkw ne ќmretъ, no є4stь sіE nj slavэ moeй.

Rыdanіemъ njbloži1všesz lazarєvы sєstrы2, strtь tebЁ vёdэtelю vsёhъ kvlsюtъ: no prebыvaeši malw, da vozdvi1gneši čydo, i3 pokažeši ў§nkHmъ tvoi6mъ str†šnaz.

Trbčenъ: E#dinocrtvennaz, trіmpostasnaz є3di1nice, gDstvo i3 crtvo vэkHvъ, tS slavztъ nc7A, i3 sn7a, i3 s™ago d¦a, mn0žestvo ѓgGlъ, i3 vsE є3stestvo2 čelovёčeskoe.

BGor0dičenъ: Kto2 ne divi1lsz bы zrS vъ tebЁ sodёtelz dv7o, nazdavšago ґdama padšago, neskazannыmъ soedinenіemъ, i3z8 tebE pl0tію roždenna, neizmёnnw, vo sp7senіe naše.

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

Nhnэ ўkrasi1sz q vifanіe radostію, sotvori1vši prіsteliщe cRS vsёhъ, ćkw prіi1detъ kъ tebЁ, da lazarz pokažetъ paki tekyщa t tlёnіz vъ živ0tъ.

Їrm0sъ: Vi1dite, vi1dite, ćkw ѓzъ є4smь bGъ, vъ pl0tь njblekjйsz v0leю moeю, da sp7sY ґdama, t lesti padšago vъ prestuplenіe ѕmjemъ.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: I#z8 plamene prpdbnыmъ:

Pomыšlsю mn0žestvo sogrэšenій, i3 ўszvlenъ žalomъ s0vэsti, ćkože vъ plameni bolю2 nkasnnый: ўщedri mS sl0ve b9ій, tvoeю mlctію.

Prezrёvъ lazareva i3spravlє1nіz, nemi1lostivagw bogatagw nravwmъ pozavi1dэhъ: blgoutr0bne b9e, njbrati1vъ mS ўщedri, da tS slavlю vo vёki vs‰.

Duševnoю bolёznію njderži1mь, i3 ўmreti hotS tčaznіemъ, tvoegw2 ї}se posэщenіz trebuю, njživotvori1všagw tebE prizыvaющыz.

BGor0dičenъ: Pres™az dv7o, th mz sp7si2, moeй nemoщi bydi p0moщь, voli1telz mlcti rodi1všaz, є3g0že prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

I$nый.

Їrm0sъ: Prpdbnіi tvoi2 džtrocы:

Raduйsz vifanіe, lazarevo ntečestvo: vъ tebё bo hrt0sъ predstavъ veli1čіe soverši1tъ, njživi1vъ lazarz.

Lazarь bolёznuetъ, da tы2 proslavišisz sn7e b9ій nj nemъ: i3 poю1tъ tS neprestannw dэlA vs‰ gDa.

Blgoslovi1mъ nc7A, i3 sn7a, i3 s™ago d¦a, gDa.

Trbcu vses™yю vo nc7Ё, i3 sn7э, i3 d¦э, vospэvaющe poemъ: blgoslovi1te dэlA gDnz gDa.

BGor0dičenъ: Neizrečennoe tvoE ržctvo2 vsi2 poemъ čctaz, i3 čtyщe є3go2 ćkw bGa, blgoslovi1mъ vs‰ dэlA, ćkw sodёtelz i3 gDa.

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

Dobrodёteleй vBtvi kъ srёtenію hrt0vu got0vzщe, nhnэ zovemъ: blgoslovi1te dэlA gDnz gDa.

Hvalimъ, blgoslovi1mъ, poklansemsz gDvi:

Їrm0sъ: Prpdbnіi tvoi2 džtrocы vъ peщi2 hrtE vospэvaющe glag0lahu: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: BGa čelovёkwmъ:

Prežde vkušenіe g0rьkoe čelovёka pervozdannago lю1tэ i3z8 raS i3zgnA, i3 smerti sёti priprzžE: posti1sz q dušE moS, bёgaй podražanіz, bёgaй naslaždenіz slasti mnogobolёznennыz.

Vo ќmъ prіemlю tvoE sudi1щe, i3 plamenь neugasi1mый, sudіE pravednэйšій, sebE njsuždaю prežde sudA: ўžas0hsz bo i3 trepeщu, bezmёrnw pregrэši1vъ tebЁ, ćkw i4nъ nikt0že na zemli2. Tёmže molю1 tz, ўщedri mS.

Strasteй i3zmhemsz njmračenіz, prosvэti1telьnыmi mltvami, i3 dobrodёteleй vBtvi nossщe, srёsti hrtA potщi1msz, na žrebsti čaema nhnэ vsёsti, got0vzщa že sz stradati, za є4že sp7sti2 nasъ.

BGor0dičenъ: I#z8 tebE dv7o bGoblgodatnaz, vъ noщi2 strasteй njderži6mыmъ, vozsіS svёta i3 mi1ra hrt0sъ podatelь, t nevnstіz razrэšazй prestuplenіe, i3 i3zbavlenіe namъ ćvэ daruzй.

I$nый.

Їrm0sъ: I#saіe likyй:

Nhnэ mertvogrHbnaz got0vi lazare mydre, skončaešisz bo t ži1zni, ќtrw ўmreti i3mhй, gr0bъ ўzri2, v8onьže vseli1šisz: no tebE hrt0sъ paki njživi1tъ, vozdvi1gъ četverodnevna.

Vifanіe likyй, kъ tebё bo prіi1detъ hrt0sъ, čydo soveršaz velіe i3 strašnoe, svzzavъ smertь, voskresi1tъ vsskw ćkw bGъ lazarz ўmeršago, i3 ziždi1telz veličaющa.

Trbčenъ: E#di1no suщestvo2 tS vospэvaю, beznačalьnaz trbce, čestnaz živonačalьnaz, nesэk0maz є3di1nice, dž§e neroždenne, i3 roždenne sl0ve i3 sn7e, i3 dš7e s™hй, sp7si2 nasъ poю1щihъ tS.

BGor0dičenъ: Pače ўmA ržctvo2 tvoE bGom™i, bez8 myža bo začatіe vъ tebЁ, i3 dvctvennoe ržctvo2 bhstь: i4bo bGъ є4stь roždeйsz, є3g0že veličaющe, tS dv7o ўblžaemъ.

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

Prіidi1te ўgot0vimъ gDvi kъ srёtenію, vBtvi dobrodёteleй nossщe є3mY: takw bo є3go2 prіi1memъ, ćkože vo gradэ їerli1mэ vъ duši2 našeй, poklansющesz i3 poю1щe є3go2.

Їrm0sъ: I#saіe likyй, dv7a i3mЁ vo črevэ, i3 rodi2 sn7a є3mmanyila, bGa že i3 člvёka, vost0kъ i4mz є3mY: є3g0že veličaющe, dv7u ўblžaemъ.

Svэti1lenъ.

Na stіh0vnэ samoglasenъ dnE, dvaždы. Glasъ є7:

Popolznyvšisz pregrэšenьmi, i3 pleni1cami sogrэšenій svszana, q dušE, čto2 ўnыvaeši; čto2 lэni1šisz; bёgaй pri1snw ćkože lHtъ sod0ma i3 gom0rrы, nečistotы2 zapalenіz. Ne vozvraщaйsz vspstь, i3 bydeši ćkw st0lpъ s0lьnый, na gorЁ sp7saйsz dobrodёteleй, bёgaй pri1snw nemiloserdnagw bogatagw, bez8utr0bіz gorёnіz. Vъ nBdra preйdi2 ґvraamwva ćkw lazarь, smirennomydrіemъ vozopjй: ўpovanіe moE, i3 pribёžiщe moE, gDi slava tebЁ.

M§nčenъ: Strtoterpcы tvoi2 gDi, či1nы ѓgGlьskіz podražavše, ćkw bezpl0tni myki preterpёša, є3dinomhslennoe ўpovanіe i3myщe, njbэщannыhъ blgi1hъ naslaždenіe. Tёhъ mltvami hrtE b9e našъ, mi1rъ daruй mjrovi tvoemY, i3 dušamъ našыmъ velію mlctь.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

TebЁ m0limsz, ćkw b9іi m™ri, blgoslovennaz, moli2 nj sp7senіi dyšъ našihъ.

Na ѕ7-mъ časЁ troparь prbr0čestva, glasъ є7:

Newbori1muю stёnu dalъ є3si2 gradu našemu, r0ždšuю tS dv7u: t0ю sp7se t njkružaющihъ ѕlhhъ i3zmi2, m0limsz, dyšы našz.

Prokjmenъ, pal0mъ Ri, glasъ d7:

Pomozi1 mi gDi b9e m0й, i3 sp7si1 mz po mlcti tvoeй.

Stjhъ: B9e, hvalы2 moeS ne premolči2.

Prbr0čestva i3saіina čtenіe. (GlavA m7f, st. ѕ7-‹.)

Takw glag0letъ gDь: sE dahъ tS vъ zavёtъ r0da, vo svёtъ kzhkwmъ, є4že bhti tebЁ vo sp7senіe, daže do poslёdnihъ zemli2. Takw glag0letъ gDь, i3zbavivый tS bGъ ї}levъ: njs™i1te ўničižaющago dyšu svoю2, gnušaemago t kzы6kъ rabHvъ knsžeskihъ: carіe ќzrztъ є3go2, i3 vostanutъ knszi, i3 pokl0nztsz є3mY, gDa radi: ćkw vёrenъ є4stь s™hй ї}levъ, i3 i3zbrahъ tS. Takw glag0letъ gDь: vo vremz prіstno poslyšahъ tebE, i3 vъ denь sp7senіz pomog0hъ ti2, i3 sotvori1hъ tS, i3 dahъ tS vъ zavёtъ vёčnый kzhkwvъ, є4že ўstr0iti zemlю, i3 naslёditi naslBdіz pusthni, Glag0lющa syщыmъ vo ќzahъ i3zыdi1te, i3 syщыmъ vo tьmЁ, tkrhйtesz: na vsёhъ putehъ pasti1sz bydutъ, i3 na vsёhъ stezshъ pažitь i4hъ. Ne vzalčutъ, nižE vžaždutъ, nižE porazi1tъ i5hъ zn0й, nižE s0lnce: no mi1luzй i5hъ ўtёšitъ i5hъ.

Prokjmenъ, pal0mъ Rf, glasъ d7:

Tы2 їereй vo vёkъ, po či1nu melhіsedekovu.

Stjhъ: RečE gDь gDvi moemY: sэdi2 njdesnyю menE.

Vo vt0rnikъ večera, nbhčnoe stіhosl0vіe. Na GDi vozzvahъ, postavimъ stіhHvъ ѕ7: i3 poemъ stіhi6rы podHbnы gospodi1na їHsifa. Glasъ v7.

Pod0benъ: E#gdA t dreva:

Vsёmi pril0gi lukavagw, mnogostrastnoe moE serdce i3znem0gšee, gr0bu sn0sitsz ўnhnіz lю1tэ, i3 ćkw kamenemъ pokrыvaetsz nečyvstvіemъ sp7se: drevomъ živon0snagw tvoegw2 krtA, vs‰ syщыz vo ѓdэ njživi1vый, vozstavi mS, njživi2, ćkw da strahomъ tvoE slavlю b9estvo2.

Bogatstvo slasteй tletv0rnыhъ, lukavagw dёйstvomъ vsegdA vozlюbi1hъ, syetnw veselssz nesmhslennый: ўma že prezrёhъ, ćkw lazarz i3nago, stensщa, ѓlčuщa b9estvennыhъ brašenъ sl0ve, plamene byduщagw i3zbavi mS tvoi1mъ blgoutr0bіemъ, ćkw da slavlю tS člvэkolю1bca.

I$na gospodi1na fe0dwra, glasъ G.

Pod0benъ: Postaviša:

Dnesь i4zdše lazarь, i3 rыdaetъ segw2 vifanіa, є3g0že sp7se našъ vozdvizaeši t mertvыhъ i3 pred8uvэrseši drugHmъ tvoi6mъ, voskrnіz tvoegw2 strašnoe, ѓdovo ўmerщvlenіe, i3 ґdamovo njživlenіe: segw2 radi poemъ tS.

I# minei G. Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ.

Prokjmenъ, pal0mъ Ri, glasъ d7:

Načalo premydrosti strahъ gDnь.

Stjhъ: I#spovёmsz tebЁ gDi vsёmъ serdcemъ moi1mъ.

BыtіS čtenіe. (GlavA la, st. G-ѕ7i.)

RečE gDь ko їakwvu: vozvrati1sz vъ zemlю ntcA tvoegw2, i3 vъ r0dъ tv0й, i3 bydu sъ tob0ю. Poslavъ že їakwvъ, prizvA ljю i3 rahi1lь na p0le, i3dёže bshu stadA. I# rečE i5mъ: vi1ždu ѓzъ licE ntcA vašegw, ćkw nёstь ko mnЁ, ćkože včerA i3 tretіzgw dnE: bGъ že ntcA moegw2 bЁ so mn0ю. I# vы2 sami vёste, ćkw vseю si1loю moeю rab0tahъ ntcY vašemu. Ntecъ že vašъ njbi1dэ mS, i3 i3zmэni2 mzdY moю2 deszti2 ѓgncєvъ: no ne dadE є3mY bGъ ѕlA sotvori1ti mnЁ. Ѓщe si1ce rečetъ: pє1strыz bydetъ tvoS mzdA: i3 rodstsz vs‰ džvcы pє1strыz. Ѓщe že rečetъ: bBlыz bydetъ tvoS mzdA: i3 rodstsz vs‰ džvcы bBlыz. I# tS bGъ vs‰ skotы2 ntcA vašegw, i3 dadE | mnЁ. I# bhstь є3gdA začinahu džvcы vo črevэ prіemlющe: i3 vi1dэhъ nči1ma moi1ma vo snЁ: i3 sE kozlы2 i3 nvnы2 voshodsщe bshu na džvcы i3 k0zы, bэlov†tыz i3 pє1strыz, i3 pepelovi6dnыz pє1strыz. I# reče mi ѓgGlъ b9ій vo snЁ: їakwve. Ѓzъ že rёhъ, čt0 є3stь, I# rečE: vozzri2 nči1ma tvoi1ma, i3 vi1ždь kozlы2 i3 nvnы2 voshodsщыz na džvcы i3 k0zы bBlыz, i3 pє1strыz, i3 pepelovi6dnыz pє1strыz: vi1dэhъ bo, є3li6ka tebЁ lavanъ tvori1tъ. Ѓzъ є4smь bGъ kvi1vыйsz tebЁ na mёstэ b9іi, i3dёže pomazalъ mi2 є3si2 tamw st0lpъ, i3 njbэtovalъ mi2 є3si2 tamw njbёtъ: nhnэ u5bo vostani i3 i3zhdi t zemli2 seS, i3 i3di2 vъ zemlю roždenіz tvoegw2, i3 bydu sъ tob0ю. I# tvэщavše rahi1lь i3 lja, rek0stэ є3mY: є3dA є4stь namъ є3щE častь i3li2 naslёdіe vъ domY ntcA našegw; Ne ćkw li čuždы6z vmэni1homsz є3mY; prodade bo nasъ, i3 snэdE snёdію srebro2 naše. VsE bogatstvo i3 slava, ю4že tS bGъ t ntcA našegw, namъ bydetъ i3 čadwmъ našыmъ: nhnэ ќbw є3li6ka tebЁ rečE bGъ, tvori2.

Prokjmenъ, pal0mъ r№i glasъ d7:

Mlctivъ, i3 щedrъ, i3 prvdnъ:

Stjhъ: Blženъ myžъ bosйsz gDa.

Pri1tčeй čtenіe. (GlavA k7a, st. G-k7a.)

Shne, tvori1ti pravєdnaz, i3 i4stinstvovati, ўgHdna bGu pače neželi žertvъ kr0vь. Velemydrый vo ўkori1znэ derzoserdъ: svэti1lo že nečesti1vыhъ grэsi2. Pomыšlє1nіz tщali1vagw vo i3z8obi1lіi: i3 vsskъ neradi1vый vъ lišenіi. Dёlazй sokrHviщa ljzhkomъ lži1vыmъ, syєtnaz g0nitъ vъ sBti smє1rtnыz. Vsegubi1telьstvo na nečesti6vыz ўstremlsetsz: ne hotstъ bo tvori1ti pravєdnaz. Kъ str0pwtnыmъ str0pwtnыz puti6 posыlaetъ bGъ: či1sta bo i3 prava dэlA є3gw2. Lyčše ži1ti vo ќglэ nepokrovennomъ, neželi vъ povaplennыhъ sъ nepravdoю, i3 vъ hraminэ džbщeй. DušA nečesti1vagw ne pomi1luetsz ni t є3di1nagw t čelovёkwvъ. TщetY prіemlющu nevozderžnomu, kovarnэйšій bydetъ neѕl0bivый: razumэvazй že mydrый prіi1metъ razumъ. Razumэvaetъ pravednый serdcA nečesti1vыhъ, i3 ўničtožaetъ nečesti6vыz vъ ѕlhhъ. I$že zatыkaetъ ўšesA svo‰, є4že ne poslyšati nemoщnagw, i3 t0й prizovetъ, i3 ne bydetъ poslyšazй є3gw2. Dasnіe taйno tvraщaetъ gnёvы, щadsй že darHvъ vozdvizaetъ ćrostь krёpkuю. Veselіe pravednыhъ tvori1ti sydъ: prepod0bnый že neči1stъ ў ѕlodёєvъ. Myžъ zabluždazй t puti2 pravdы, vъ s0nmiщi i3spoli1nwvъ počjetъ. Myžъ skydenъ lю1bitъ veselіe, lюbsй že vіno2 i3 є3leй ne njbogati1tsz. NJtrebіe že pravedniku bezzak0nnikъ. Lyčše ži1ti vъ zemli2 pystэ, neže ži1ti sъ žen0ю svarli1voю, i3 ljzhčnoю i3 gnэvli1voю. Sokr0viщe voždelёnno počjetъ vo ўstёhъ mydragw: bezymnіi že myži požiraюtъ є5. Pytь pravdы i3 mi1lostыni njbrsщetъ živ0tъ i3 slavu.

Na stіh0vnэ samoglasenъ dnE, glasъ №:

Vъ bagrzni1cu samoderžstva bGotkannuю, i3 vъ červleni1cu netlёnіz njdёzvšisz, q dušE moS, svoE dost0instvo porugala є3si2, bogatstvo i3 naslaždenіe, grёhъ sotvori1vši, i3 preziraющi svoego2 splemennika, ćkože prezrЁ ni1щago lazarz bogatый. No da ne so džnэmъ myčena bydeši, njbniщaй d¦omъ, i3 njbniщavšemu tebE radi gDvi vozopjй: bagrzni1ceю poruganіz prežde raspstіz njbolkjйsz, i3 nagъ na krtЁ raspnhйsz menE radi, tvoegw2 crtvіz njdэsnіemъ, t studA vёčnagw hrtE i3zbavi mS. Dvaždы.

Myčeničenъ: Q d0brыz kypli vašez s™ji! Ćkw krHvi daste, i3 nb7sA naslёdovaste: i3 vremennw i3skusi1všesz, vёčnw raduetesz. Voi1stinnu d0braz vaša kyplz: tlBnnaz bo njstavlьše, netlBnnaz vosprіsste, i3 so ѓgGlы likyющe, poete neprestannw trbcu є3dinosyщnuю.

Slava, i3 nhnэ, krtobGor0dičenъ:

Pod0benъ: Prehvalьnіi m§ncы:

Mečь pr0йde, q sn7e, dv7a glag0laše, na drevэ ćkw ўzrЁ hrtA vi1szщa, moE serdce, i3 terzaetъ vLko, ćkože drevle smmeHnъ mnЁ predrečE: no vostani, i3 sproslavi bezsmertne, m™rь i3 rabY tvoю2, molю1sz.

Vъ sredu vaій, na ќtreni trbčnы glasa. Po №-mъ stіhosl0vіi sэdalьnы krestnы nsmoglasnika dvA, sъ krtobGor0dičnыmъ. Po v7-mъ že stіhosl0vіi sэdalenъ gospodi1na їHsifa. Glasъ v7.

Pod0benъ: Kamenь gr0bnый:

Ćkw kamenemъ njtzgčenъ mn0gimi grэhami, vo gr0bэ ležY nebreženіz щedre: t negHže mS vozvedi2, blgoutr0bne gDi. Dvaždы.

KrtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: Miloserdіz:

ČCtnhmъ krt0mъ sn7a tvoegw2 soblюdaemi vLčce čctaz bcde, vsskій pril0gъ bori1telz, vsi2 ўd0bь tražaemъ. Tёmže tS po d0lgu proslavlsemъ ćkw m™rь svёta, i3 є3di1nu nadeždu dyšъ našihъ.

Po G-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, gospodi1na fe0dwra. Glasъ G.

Pod0benъ: KrasotЁ dёvstva:

Dnesь lazarь ўmerый pogrebaetsz, i3 rыdanіe poю1tъ segw2 srHdnicы, ćkože provi1decъ i3 bGъ, strtь predreklъ є3si2: lazarь ќspe, ў§nkHmъ provэщaz, no nhnэ i3dY voskresi1ti є3g0že sozdahъ. Segw2 radi tebЁ vsi2 vopіemъ: slava deržavэ krёposti tvoeS. Dvaždы.

KrtobGor0dičenъ: Neiskusobračnaz čctaz, i3 m™i tvoS hrtE, zrsщi tS mertva vi1szщa na drevэ, m™rski rыdaющi glag0laše: čt0 ti vozdadE є3vreйskій bezzak0nnый sob0rъ bezblgodatnый, mn0gihъ i3 veli1kihъ tvoi1hъ darHvъ, sn7e m0й, naslaždeйsz; poю2 tvoE b9estvennoe snizhoždenіe.

KanHnъ vъ minei: i3 tripёsnecъ, gospodi1na їHsifa, glasъ v7.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Nepl0dstvovavšій m0й ќmъ:

Si1loю krtA tvoegw2 ўkrэpi1vъ ќmъ m0й, i3znem0gšій pril0gmi lukavыmi, kъ hotёnію tvoemY napravi gDi.

Ўnhnіz dremanіemъ, na ndrЁ spsщa mS slasteй vozdvi1gni gDi, i3 tvoi6mъ strtemъ pokl0nnika pokaži2.

Prosvэti1všesz dušami, post0mъ či1stы ўsrёsti p0йdemъ hrtA, ko їerli1mu grzdyщago pl0tію.

BGor0dičenъ: Newpali1všazsz ngnemъ b9estvA čctaz, popali2 mo‰ vє1щnaz stremlє1nіz strasteй, ćkw da vёrnw čctaz slavlю tS.

I$nый. Glasъ G.

Їrm0sъ: Nepl0dnaz dušE:

Dnesь lazarь ўmerый, ne ўtai1sz vsevi1dzщagw džka ї}sova. Tёmže skazyetъ sіE ў§nkHmъ, vopіS: lazarь drygъ našъ ќspe, voskresi1ti є3go2 i3dY.

Vo їudeю gDi paki i3ti2 rekъ, ў§nki2 ўstraši1lъ є3si2, no derzostnw vopіsše fwmA: živ0tъ є4stь, i4demъ, ѓщe ќbw i3 ќmremъ, ѓbіe njživemъ.

Trbčenъ: Trbce є3dinosyщnaz, vsederži1telю dž§e, sn7e sobeznačalьnый, sъ soprest0lьnыmъ b9estvennыmъ d¦omъ, є3di1no poklonenіe, b9estvo2 nesozdannoe, tebE poemъ vsi2 čelovёcы.

BGor0dičenъ: Dv7o m™i prečctaz, k0renю їesseovъ, t negHže hrt0sъ vozsіS, živon0snый cvёtъ zemnor0dnыhъ, є4юže i3zbavihomsz tli2 i3 smerti, tS poemъ vsi2 čctaz.

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

Raduйsz sіHne, nhnэ grzdetъ cRь tv0й kr0tokъ, ćkože prbr0kъ vozopi2, i3 n0sitъ žrebS sego2 pl0tski, ruk0ю svoeю vs‰ soderžaщago: poemъ deržavu є3gw2.

Їrm0sъ: Nepl0dnaz dušE i3 bezčadnaz, stzži2 pl0dъ blgoslavnый, veselsщisz vozopjй: ўtverdi1hsz tob0ю b9e, nёstь s™ъ, nёstь pravedenъ, pače tebE gDi.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Vъ kupinЁ mwmseю:

Smirennыz moeS duši2 tsžkій kamenь lю1tagw ўnhnіz tvali2 hrtE, i3 vozdvi1gni mS t gr0ba nečyvstvіz vъ slavu tvoю2 sl0ve.

Smertь dryga tvoegw2 predskazalъ є3si2 drugHmъ, za mlcrdіe mlcti, provi1dče i3 b9e: є3g0že i3mёlъ є3si2 vozdvi1gnuti i3z8 gr0ba četverodnevna, kъ tvoemY slavosl0vію.

Vo їudeю paki hrtE grzdeši, i4щuщuю ži1zni tS drevo, drevomъ ўbi1ti, želaz njbezsmertviti ўmerщvlє1nnыz dreva snёdію.

BGor0dičenъ: Vъ tebЁ dv7o čctaz, vi6dэna bhša vs‰ šє1stvіz bGa, sohranšagw tvoю2 čistotY po ržctvЁ, zapečatlёnnu ćvэ vo vs‰ vёki.

I$nый.

Їrm0sъ: I#z8 beznačalьnagw nc7A:

Lazarь dnesь ўmerый i3zn0sitsz, drygъ hrt0vъ, i3 rыdaюtъ syщіi sъ marjeю i3 marfoю vsi2: hrt0sъ že radostію prih0ditъ kъ nemY, pokazati lю1demъ, ćkw t0й є4stь živ0tъ vsёhъ.

Ćkw i3z8 gorы2 є3leHnskіz, t vыsotы2 mi1lostыneй, dobrodёteleй vёtvіe lю1dіe sэkyщe, prіidi1te ўgot0vimъ kъ namъ mhslennw prišestvіe hrt0vo, poю1щe, blgoslovsщe є3go2, i3 prevoznossщe vo vs‰ vёki.

Blgoslovi1mъ nc7A, i3 sn7a, i3 s™ago d¦a, gDa.

Trbčenъ: Trіmpostasnaz є3di1nice, dž§e, sn7e i3 dš7e živhй, є3di1no b9estvo2, є3di1no crtvo, tS hvalztъ nezahodi1mago svёta ѓgGlьskaz vHinstva, i3 mы2 zemnji poemъ, blgoslovi1mъ, i3 prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

BGor0dičenъ: SE vsi2 r0dove blži1mъ tS prečctaz, veli6čіz tvo‰ zrsщe: th bo raždaeši preestestvennw vsёhъ tvorcA bGa syщa i3 čelovёka. Tёmže tS blgoslovi1mъ, i3 prevozn0simъ vo vёki.

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

So džtroki i3 mы2 ўsrsщimъ hrtA bGa, vmёstw vaій prinossщe mi1lostыnю, vъ mltvэ serdečnэй, sъ vёtvьmi njsanna vopію1щe: blgoslovi1te, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Hvalimъ, blgoslovi1mъ, poklansemsz gDvi:

Їrm0sъ: I#z8 beznačalьnagw nc7A roždennago prežde vBkъ bGa, i3 vъ poslBdnzz t bcdы vъ pl0tь njblekšasz, ćkw soveršenna čelovёka, i3 bGa i4stinna, p0йte, blgoslovi1te, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: T zemnor0dnыhъ kto2:

Danіi1lъ post0mъ njgraždenъ, zagradi2 ўstA ѕvэreй: semY revnyющi dušE moS, rыkaющago ćkože lьvA ѕmjz, i3 i4щuщago brašno sotvori1ti vsskuю dyšu, krtnoю p0moщію tženi2.

Sl0ve b9ій, ўmerщvlennuю grэhami dyšu moю2, i3 zatvorennuю vo gr0bэ prestuplenіz, životodatelьnыmъ tvoi1mъ sl0vomъ voskresi1vъ, prinesti2 tebЁ vBtvi dobrodёteleй, pobэdi1telю smerti, spod0bi.

Nb7o ćkw prt0lъ i3mёzй, i3 podn0žіe zemlю: bGa nc7A sl0vo, na žrebsti nosi1mь, vo gradъ vh0ditъ s™hй i3z8 ќstъ mladenєcъ hvalY krasnuю, ćkw cRь vsёhъ soverši1ti.

BGor0dičenъ: Vъ ženahъ tы2 є3di1na ўkrasi1lasz є3si2, q prečydnaz čctaz! Krasnёйšee sl0vo rodi1vši, pače vsёhъ čelovBkъ ćvlьšagosz krasnёйša: togo2 u5bo moli2, skvernu njči1stiti, dv7o, serdca moegw2.

I$nый.

Їrm0sъ: Na sіnaйstэй gorЁ:

NadgrHbnыz slezы i3zlivaюtъ lazarєvы sєstrы2, zrsщыz sr0dnika dnesь pod8 kamenemъ g0rьkimъ: hrt0sъ že m0й i3zdaleča sіE skazyz, glag0laše ґpclwmъ svoi6mъ, raduюsz vasъ radi, ne bёhъ bo pl0tію tamw.

Paki grzdetъ kъ tebЁ, ўbjйce їudee, hrt0sъ, sp7si1telьnuю strtь želaz i3sp0lniti ćkw bGъ: є3g0že i3skala є3si2 kamenіemъ ўbi1ti, sE kъ tebЁ samozvanъ hotS prih0ditъ ko ўbjйstvu tvoemY, vo є4že sp7sti2 nasъ.

Trbčenъ: B9estvo2 є3di1nica, i3 trbca є4stь: q preslavnagw njbraщenіz! Soedinsemaz є3stestv0mъ, dэli1tsz li1cы, sv0йstvennw: nesэk0ma bo sэčetsz, є3di1no syщi troi1tsz: sіS nc7ъ є4stь, sn7ъ, i3 d¦ъ živhй, soblюdaющaz vsE.

BGor0dičenъ: Dэtor0dnuю dv7u kto2 slhša, i3 m™rь bez8 myža; mRje soveršaeši čydo: no skaži1 mi, kakw; ne i3spыtyй glubinы2 bGoroždenіz moegw2: sіE vsei1stinnoe, pače čelovёča ўmA postiženіe.

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

T f‡nіkъ v†іa spletše mhslennw, i3 čyvstvennw srёtenіe vLcэ sotvori1mъ, grzdyщemu kъ namъ: i4bo blgoslovenъ grzdhй vo i4mz gDa že i3 nc7A, ćkw sn7ъ i4stinnый.

Їrm0sъ: Na sіnaйstэй gorЁ, vi1dэ tS vъ kupinЁ mwmseй, newpalьnw džgnь b9estvA začenšuю vo črevэ: danіi1lъ že tS vi1dэ g0ru nesэk0muю: žezlъ prozsbšій, i3saіa vzыvaše, t k0rene dv7dova.

Svэti1lenъ glasa.

Na stіh0vnэ stіhi1ra samoglasna dnE, glasъ №:

Ї}lь vъ porfĐru i3 červleni1cu njblačašesz, ndeždami sщ7ennыmi i3 crkimi sіsz: zak0nomъ že i3 prbr0ki bogatёz, zak0nnыmi slyžbami veselsšesz: no tebE njbniщavšago raspenъ vnЁ vratъ blgodёtelю, i3 ži1va po raspstіi tmetazsz, vъ nёdrahъ bGa nc7A prisnosyщnagw, žaždetъ kapli blgodati: ćkože bogatый nemi1lostivый t lazarz ўb0gagw, i4že vъ porfĐrэ i3 červleni1cэ, vъ negasi1mый džgnь všedъ: i3 vi1dz bolёznuetъ, pervэe krupi1cъ i4stinы sk{dnыz lю1di kzhčєskіz, nhnэ vъ nёdrэhъ vёrы ґvraama grёющыzsz, tvoeS kr0ve bagrzni1cu sъ červleni1ceю kRщenіz nossщыz, i3 tvoi1mi njbi1luющыz i3 naslaždaющыzsz darovanіi, i3 glag0lющыz: hrtE b9e našъ slava tebЁ. Dvaždы.

Myčeničenъ: Vasъ prehvalьnіi m§ncы, ni sk0rbь, ni tэsnotA, ni gladъ, ni gonenіe nižE r†nы, ni ćrostь ѕvэreй, ni mečь, nižE džgnь pretsй, razluči1ti t bGa vozmog0ša: lюb0vію že pače kъ nemY, ćkw vъ čuždi1hъ podvi1gšesz tэlesёhъ є3stestvo2 zabhste, smertь prezrёvše. Tёmže i3 po dostosnію bolёzneй vašihъ mzdY prіsste, nbcnagw crtvіz naslBdnicы bhste, moli1tesz nj dušahъ našihъ.

Slava, i3 nhnэ, krtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: Vsehvalьnіi m§ncы:

Vi1dzщi vi1sima hrtE, či1stw r0ždšaz tS, povёsivšago na vodahъ zemlю člvэkolю1bče, vzыvaše: ўvы2 mnЁ, čto2 strannoe vidёnіe, kakw zaйde dobr0ta tvoS, sladčaйšій sn7e, bezmёrnaz, veličaю tvoю2 mlctь, ćkw straždeši v0leю za vsёhъ.

Na ѕ7-mъ časЁ troparь prbr0čestva. Glasъ є7:

Mlcti tvo‰ gDi sotvori2 sъ nami, i3 ne predaždь nasъ bezzak0nіemъ našыmъ, s™hй vLko vsederži1telю, tebЁ m0limsz.

Prokjmenъ, pal0mъ rv7i. Glasъ d7:

Hvali1te džtrocы gDa, hvali1te i4mz gDne.

Stjhъ: Bydi i4mz gDne blgosloveno t nhnэ i3 do vёka.

Prbr0čestva i3saіina čtenіe. (GlavA n7i, st. №-№i.)

Takw glag0letъ gDь: vozopjй krёpostію i3 ne poщadi2: ćkw trubY vozvhsi glasъ tv0й i3 vozvэsti2 lю1demъ moi6mъ grэhi2 i4hъ i3 d0mu їakwvlю bezzakHnіz i4hъ. MenE denь t dnE i4щutъ i3 razumёti puti6 mo‰ želaюtъ, ćkw lю1dіe pravdu sotvori1všіi i3 sudA bGa svoegw2 ne njstavivšіi: pr0sztъ nhnэ ў menє2 sudA pravedna, i3 pribli1žitisz ko gDu želaюtъ, glag0lющe: Čto2 ćkw posti1homsz, i3 ne ўvi1dэlъ є3si2; smiri1homъ dyšы našz, i3 ne ўvёdэlъ є3si2; vo dni6 bo poщenій vašihъ njbrэtaete vHli vašz, i3 vs‰ podr{čnыz vašz tomitE. Ѓщe vъ sudёhъ i3 svarэhъ postitesz, i3 bіete pzstьmi2 smirennago, vskyю mnЁ postitesz ćkože dnesь, є4že ўslhšanu bhti sъ v0plemъ glasu vašemu; Ne sicevagw postA ѓzъ i3zbrahъ, i3 dnE, є4že smiri1ti čelovёku dyšu svoю2, nižE ѓщe slzčeši ćkw serpъ vhю tvoю2, i3 vretiщe i3 pepelъ posteleši, nižE takw narečete p0stъ prіstenъ. Ne takovagw (bo) postA ѓzъ i3zbrahъ, glag0letъ gDь: no razrэšaй vsskъ soyzъ nepravdы, razrušaй njbdolžє1nіz nasi1lьnыhъ pisanій, tpusti2 sokrušє1nnыz vъ svob0du, i3 vsskoe pisanіe nepravednoe razderi2. Razdroblsй ѓlčuщыmъ hlёbъ tv0й, i3 ni1щыz bezkrHvnыz vvedi2 vъ d0mъ tv0й: ѓщe vi1diši naga, njdёй, i3 t sv0йstvennыhъ plemene tvoegw2 ne prezri. TogdA razverzetsz ranw svёtъ tv0й, i3 i3scэlє1nіz tvo‰ sk0rw vozsіsюtъ: i3 pred8i1detъ pred8 tob0ю pravda tvoS, i3 slava b9іz njb8i1metъ tS. TogdA vozzoveši, i3 bGъ ўslhšitъ tS, i3 є3щE glag0lющu ti2, rečetъ: sE prіid0hъ. Ѓщe ti1meši t sebE soyzъ, i3 rukobіenіe, i3 glag0lъ roptanіz, I# dasi ѓlčuщemu hlёbъ t duši2 tvoeS, i3 dyšu smirennuю nashtiši: togdA vozsіsetъ vo tьmЁ svёtъ tv0й, i3 tьmA tvoS bydetъ ćkw polydne. I# bydetъ bGъ tv0й sъ tob0ю pri1snw.

Prokjmenъ pal0mъ rGi. Glasъ ѕ7:

Blgosloveni vы2 gDvi sotv0ršemu nb7o i3 zemlю.

Stjhъ: Nb7o nb7sE gDvi, zemlю že dadE sыnovHmъ čelovёčєskimъ.

Vъ sredu večera nbhčnoe stіhosl0vіe. Na GDi vozzvahъ, postavimъ stіhHvъ ‹. I# poemъ nastosщій samoglasenъ dnE. Glasъ є7:

Bogatый vъ strastehъ shй, prelestnoю licemёrіz njbloženъ є4smь ndeždoю, veselssz vъ ѕlhhъ nevozderžanіz, i3 bezmёrnoe nemiloserdіe pokazyю, preziraz m0й ќmъ, pred8 dverьmi poveržennый pokasnіz, ѓlčuщій vsskagw blga, i3 bolsщій nevnimanіemъ moi1mъ: no tы2 gDi lazarz mS sotvori2, ni1щago grэhami, da ne kakw trebuzй, ne polučY persta njrošaющa, bolёznuющu moemY ljzhku vъ negasi1momъ ngni2: vъ nёdrэhъ že patrіarha ґvraama vseli2 menE, ćkw člvэkolю1becъ. Dvaždы.

[M§nčenъ: Neshtnoю lюb0vію duši2 hrtA ne tverg0stesz s™ji m§ncы, i5že razli1čnыz r†nы strteй preterpёvše, muči1teleй derzostь nizloži1ste: neprekl0nnu i3 nevredi1mu vёru sohranše, na nb7sA prestavistesz. Tёmže i3 derznovenіe poluči1vše kъ nemY, prosi1te darovati namъ velію mlctь.

I$nы stіhi6rы gospodi1na їHsifa. Glasъ є7.

Pod0benъ: Raduйsz p0stnikwmъ:

NJb8 nnY stranY їordana pl0tію hodS ї}se, sъ tob0ю syщыmъ vopi1lъ є3si2: drygъ lazarь ўžE ќmre, i3 pogrebenію nhnэ predadesz. Tёmže raduюsz dryzi moi2 vasъ radi, da vёste, ćkw vs‰ vёmъ, bGъ shй neprel0žnый, ѓщe i3 kvlsюsz vi1dimый čelovёkъ. I$demъ u5bo njživi1ti є3go2, ćkw da smertь njщuti1tъ segw2 pobёdu, i3 soveršennoe razrušenіe, ćvэ є5 sotvorю2, podaS mjrovi velію mlctь.

Marfu i3 marjю vёrnіi podražaющe, ko gDu p0slemъ b9estvєnnaz dэ‰nіz ćkw mltvы, ćkw da prišedъ našъ ќmъ voskRsi1tъ, mertvъ ležaщій lю1tэ vo gr0bэ lёnosti nečyvstvennый, straha b9estvennagw nikakože njщuщaющій, i3 dёйstvъ živ0tnыhъ nhnэ ne i3myщій, zovyщe: vi1ždь gDi, i3 ćkože dryga tvoego2 lazarz drevle щedre, predstanіemъ vozdvi1glъ є3si2 strašnыmъ, si1ce vsёhъ njživi2, podasй velію mlctь.

I$na stіhi1ra gospodi1na fe0dwra, glasъ ѕ7.

Pod0benъ: GDi na gr0bъ:

Dvoedenstvuetъ lazarь vo gr0bэ, syщыz t vёka vi1ditъ ўmeršыz, tamw zri1tъ strahi str†nnыz, mn0žestvo neisčetnoe ѓdovыmi derži1moe ќzami: tёmže srHdnicы rыdaюtъ g0rьkw, predvi1dzщe gr0bъ є3gw2. Hrt0sъ že i4detъ njživi1ti dryga svoego2, є3di1no t vsёhъ soverši1ti soglasіe: blgoslovenъ є3si2 sp7se, pomi1luй nasъ.

I# vъ minei d7.

Prokjmenъ, pal0mъ rd7i. Glasъ d7:

BlgougoždY pred8 gDemъ vo stranЁ živhhъ.

Stjhъ: Vozlюbi1hъ, ćkw ўslhšitъ gDь glasъ molenіz moegw2.

BыtіS čtenіe. (GlavA m7g, st. k7ѕ-la, glavA m7ѕ, st. №-ѕ7i.)

Prines0ša їHsifu bratіz є3gw2 darы, ±že i3mshu vъ rukahъ svoi1hъ, vъ d0mъ: i3 pokloni1šasz є3mY licemъ do zemli2. I# voprosi2 i5hъ: zdravi li є3stE; i3 rečE i5mъ: zdravъ li є4stь ntecъ vašъ starecъ, є3g0že rek0ste, є3щe li ži1vъ є4stь; Nni1 že rek0ša: zdravъ є4stь rabъ tv0й ntecъ našъ, є3щE ži1vъ є4stь. I# rečE: blgoslovenъ čelovёkъ džnый bGu. I# prini1kše pokloni1šasz є3mY. Vozzrёvъ že nči1ma svoi1ma їHsifъ, vi1dэ venіamjna brata svoego2 є3dinomaternz, i3 rečE: seй li є4stь bratъ vašъ ю3nёйšій, є3g0že rek0ste ko mnЁ privesti2; i3 rečE: bGъ da pomi1luetъ tS čado. Vozmuti1sz že їHsifъ, podvi1žesz bo ўtr0ba є3gw2 nj bratэ svoemъ, i3 i3skaše plakati: všedъ že vъ l0žnicu, plakasz tamw. I# ўmhvъ licE, i3zšedъ ўderžasz. I# ne možaše їHsifъ ўderžatisz vsBmъ predstosщыmъ є3mY, no rečE: njtosli1te vsёhъ t menE: i3 ne predstosše ni є3di1nъ їHsifu, є3gdA poznavašesz bratіi svoeй. I# i3spusti2 glasъ sъ plačemъ: slhšaša že vsi2 є3gĐptzne, i3 slhšano bhstь vъ domY faraHnovэ. Reče že їHsifъ bratіi svoeй: ѓzъ є4smь їHsifъ: є3щe li ntecъ m0й ži1vъ є4stь; i3 ne mog0ša bratіz tvэщati є3mY: smuti1šasz bo. Reče že їHsifъ bratіi svoeй: pribli1žitesz ko mnЁ, i3 pribli1žišasz. I# rečE: ѓzъ є4smь їHsifъ bratъ vašъ, є3g0že prodaste vo є3gĐpetъ. Nhnэ u5bo ne skorbi1te, nižE žestokw vamъ da kvi1tsz, ćkw prodaste mS sёmw: na ži1znь bo posla mz bGъ pred8 vami. Sіe bo vtor0e lёto gladъ na zemli2, i3 є3щE pstь lёtъ njstA, vъ ni1hže ne bydetъ njranіz, ni žatvы. Posla bo mS bGъ pred8 vami njstaviti vamъ njstanokъ na zemli2, i3 prepitati vašъ njstanokъ velій. Nhnэ u5bo ne vы2 poslaste mS sёmw, no bGъ: i3 sotvori1 mz ćkw ntcA faraHnu, i3 gospodi1na vsemY d0mu є3gw2, i3 knszz vseй zemli2 є3gĐpetstэй. Potщavšesz u5bo, vzhdite ko ntcY moemY, i3 rchte є3mY: sі‰ glag0letъ shnъ tv0й їHsifъ: sotvori1 mz bGъ gospodi1na vseй zemli2 є3gĐpetstэй: sni1di u5bo ko mnЁ, i3 ne ўmedli. I# vseli1šisz vъ zemli2 gesemli ґravjйstэй, i3 bydeši bliz8 menE tы2, i3 shnove tvoi2, i3 shnove sыnHvъ tvoi1hъ, džvcы tvo‰, i3 vol0ve tvoi2, i3 є3li6ka sytь tvo‰: I# prepitaю tS tamw, є3щe bo pstь lёtъ bydetъ gladъ na zemli2, da ne pogi1bneši tы2, i3 shnove tvoi2, i3 vs‰ i3mBnіz tvo‰. SE džči vaši vi1dztъ, i3 džči venіamjna brata moegw2, ćkw ўstA mo‰ glagHlющaz kъ vamъ. Vozvэsti1te u5bo ntcY moemY vsю2 slavu moю2 syщuю vo є3gĐptэ, i3 є3li6ka vi1dite: i3 ўskori1vše, privedi1te ntcA moego2 sёmw. I# napadъ na vhю venіamjna brata svoegw2, plakasz nad8 ni1mъ: i3 venіamjnъ plakasz na vhi є3gw2. I# njblobыzavъ vsю2 bratію svoю2, plakasz nad8 ni1mi: i3 po si1hъ glag0laša kъ nemY bratіz є3gw2. I# pronesesz glasъ vъ domY faraHnovэ, glag0lющe: prіid0ša bratіz їHsifwva: vozradovasz že faraHnъ, i3 rabi2 є3gw2.

Prokjmenъ, pal0mъ rє7i glasъ d7:

Mltvы mo‰ gDvi vozdamъ pred8 vsёmi lюdьmi2 є3gw2.

Stjhъ: Vёrovahъ, tёmže vozglag0lahъ, ѓzъ že smiri1hsz ѕэlw2.

Pri1tčeй čtenіe. (GlavA k7a, st. k7g-la, glavA k7v, st. №-d7.)

I$že hrani1tъ svo‰ ўstA i3 ljzhkъ, soblюdaetъ t pečali dyšu svoю2. Proderzый, i3 veličavый, i3 gordeli1vый, gubi1telь naricaetsz: ґ i4že pamztoѕl0bstvuetъ, bezzak0nenъ. P0hwti lэni1vago ўbivaюtъ: ne proizvolsюtъ bo rycэ є3gw2 tvori1ti čto2. Nečesti1vый želaetъ vesь denь p0hoti ѕlhz, prvdnый že mi1luetъ i3 щedritъ neщadnw. Žє1rtvы nečesti1vыhъ merzostь gDvi: nb7o bezzak0nnw prin0sztъ |. Svidёtelь l0žnый pogi1bnetъ, myžъ že poslušli1vъ sohransemь vozglag0letъ. Nečesti1vъ myžъ bezstydnw stoi1tъ licemъ: pravый že samъ razumэvaetъ puti6 svo‰. Nёstь premydrosti, nёstь myžestva, nёstь sovёta ў nečesti1vagw. K0nь ўgotovlsetsz na denь brani: t gDa že p0moщь. Lyčše i4mz d0broe, neže bogatstvo mn0go, pače že srebrA i3 zlata blgodatь blgaz. Bogatъ i3 ni1щъ srэt0sta drygъ dryga: nboi1hъ že gDь sotvori2. Hud0gъ vi1dэvъ lukavago myčima krёpkw, samъ nakazyetsz: bezymnіi že mimošedše ttщeti1šasz. R0dъ premydrosti strahъ gDnь, i3 bogatstvo, i3 slava, i3 živ0tъ.

I# pr0čee vozslёdovanіe preždewsщ7ennыhъ.

Vъ četvert0kъ vaій na ќtreni trbčnы glasa. Po №-mъ stіhosl0vіi sэdalьnы ґpclьskіz nsmoglasnika. Po v7-mъ že stіhosl0vіi glag0lemъ sэdalenъ, gospodi1na їHsifa. Glasъ є7.

Pod0benъ: Sobeznačalьnoe:

Vidёnіe i3 dэsnіe, ćkw soprsgšesz, na hrt0vu molьbY poslati potщi1msz, ўmeršій našъ ќmъ ćkože i3nago lazarz, ćkw da njživi1tъ svoi1mъ predstanіemъ strašnыmъ, vBtvi pravdы tomY prinesti2, i3 zvati: blgoslovenъ grzdhй vo i4mz gDne.

Slava, t0йže. I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Duši2 moeS str†sti mnogobolёznєnnыz, i3 pl0ti moeS nedygi vsk0rэ i3scэli2: ўmA moegw2 i3zvraщє1nіz postavi vsenepor0čnaz, i3 vъ tišinЁ pomыšlenіz, mltvы prinosi1ti či6stыz cRю2 vsёhъ spod0bi bcde, i3 i3sprosi1ti grэhHvъ njstavlenіe.

Po G-mъ stіhosl0vіi, sэdalenъ gospodi1na fe0dwra, glasъ ѕ7.

Pod0benъ: ЃgGlьskіz:

Dvoedenstvuetъ dnesь lazarь ўmerый, i3 nj semъ prolivaюtъ pečali slezы srHdnicы, marja sъ marfoю, kamenь predvi1dzщi gr0bnый. PredstA ziždi1telь sъ svoi1mi ў§nki2, smertь plэni1ti, daruzй živ0tъ. Tёmže vopіemъ є3mY: gDi slava tebЁ.

Slava, t0йže. I# nhnэ, bGor0dičenъ:

S™az vLčce čctaz, bGa našegw m™i, vsёhъ tvorcA neizrečennw r0ždšaz, moli2 so ґpclы sщ7ennыmi vsegdA blgostь є3gw2, strasteй nasъ i3zbaviti, i3 njstavlenіe namъ dati grэhHvъ.

KanHnъ vъ minei: i3 tripёsnecъ gospodi1na їHsifa. I# stіhosl0vitsz pёsnь. Glasъ є7.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: B9estvennoe tvoE razumёvъ:

Zareю vašegw ўtэšenіz, zatvorennыhъ vъ sёni grэh0vnэй prosvэti1te, blgočestnw svэton0snіi vasъ voshvalsющihъ ґpcli.

Lюb0vь sъ miloserdіemъ sprsgše, i3 na ўmolenіe hrtY vёrnіi poslati potщi1msz, ćkw da i3 nasъ voskRsi1tъ t gr0ba taйnыhъ strasteй našihъ.

LюbvE plotskjz ne poщadi1mъ, ўmerщvleni dušeю, i3 lюb0vію prilэpi1msz i3zbavitelю, ćkw da t ѓdova nasъ i3zbavitъ strašnagw njsuždenіz.

Proreklъ є3si2 lazarevo ўspenіe, є3g0že po malэ vozdvi1gъ, t ssyщihъ cvэtonossщihъ prіslъ є3si2 hvalY, strti tvoeS sp7se m0й w4brazы.

BGor0dičenъ: I#z8 tebE b9estvennaz vodA i3stečE bezsmertіz i3 ži1zni, bGorodi1telьnice vsenepor0čnaz: ю4že vkušaющіi, žaždы čctaz smerton0snыz i3zbavlsюtsz.

I$nый gospodi1na fe0dwra, glasъ ѕ7.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ:

Pogrebaetsz lazarь, i3 na gr0bэ ±že nj marfэ nhnэ rыdaюtъ i3 plačutъ, predstati tebЁ životodavcu, želaющыz.

Smertь načinaetъ trepetati, є4že kъ neй sni1tіz tvoegw2 hrtE njщuщaющi: ćkw ži1znь bo, tщetnu sію2 pokazalъ є3si2 koncє1mъ.

Trbčenъ: E#di1nice pr0staz, nesozdannaz, beznačalьnoe є3stestvo2, vъ trbcэ pэvaemoe v3postasьmi, sp7si1 nы vёroю poklansющыzsz deržavэ tvoeй.

BGor0dičenъ: I#z8 nc7A bezlёtna sn7a, vъ lёto bGorodi1telьnice, neiskusomyžnw rodilA є3si2, stranno čydo, prebhvši dv7a dosщi.

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

Sni1ditesz, prіidi1te, i5že vъ pusthnzhъ i3 peщerahъ, srёsti grzdyщago na žrebsti, gDa slavы vъ pёsnehъ.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ slyhъ tv0й, i3 ўboshsz, razumёhъ dэlA tvo‰, i3 ўžas0hsz: slava si1lэ tvoeй gDi.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: TebЁ vsedёtelю:

Kamenь tsžkій t serdca moegw2 tsti, moli1te vseщedrago, kamenіe kvi1všesz, kraeug0lьnagw kamene, bGoglag0livіi ґpcli gDni.

I$demъ, tvoi6mъ provozglašalъ є3si2 drugHmъ, drygъ m0й lazarь ўžE ќspe: sego2 vozdvizaz, ўsplю2 smerti vsepagubnuю ѕl0bu vo vёki.

Kr0tcы dušeю, i3 smireni nravomъ bhvše, blgodatію prіi1memъ kr0tkago vsёhъ grzdyщago vLku, gordhnю sokruši1ti lukavagw.

BGor0dičenъ: Dverь tS svёta prosvэщennuю vi1ditъ prbr0kъ, vsenepor0čnaz, svэtodavca bo raždaeši neskazannw, namъ ўpod0bivšasz: є3g0že prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

I$nый.

Їrm0sъ: Prpdbnіi tvoi2:

Marja že i3 marfa nhnэ rыdaюtъ, vo gr0bэ ležaщa vi1dzщe lazarz, i3 bolёznennw vopію1tъ: ѓщe bы bhlъ hrt0sъ zdЁ, sr0dnikъ našъ ne bы2 ќmerlъ.

Ѓdъ da čaetъ pogubi1tisz, i4bo ži1znь prih0ditъ lazarz vozdvi1gnuti vopію1щa: blgoslovi1te, p0йte, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Blgoslovi1mъ nc7A, i3 sn7a, i3 s™ago d¦a, gDa.

Trbčenъ: Beznačalьnыmъ i3 ržctv0mъ že i3 proishoždenіemъ, nc7Y poklansюsz r0ždšemu, sn7a proslavlsю r0ždšasz, vospэvaю sovozsіsvša nc7y že i3 sn7u, d¦a s™ago.

BGor0dičenъ: E#g0že rodilA є3si2 dv7o neskazannw, vsegdA ćkw člvэkolю1bca ne prestaй molsщi, da t bёdъ sp7setъ kъ tebЁ pribэgaющыz.

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

Dobrodёtєli ćkw vBtvi, i3 ćkw v†іa, ko srёtenію ўgot0vimъ, i3 cRю2 hrtY vёrnіi vozopіemъ: blgoslovi1te, p0йte, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Hvalimъ, blgoslovi1mъ, poklansemsz gDvi:

Їrm0sъ: Prpdbnіi tvoi2 džtrocы vъ peщi2 heruvjmы podražahu, tris™yю pёsnь vospэvaющe: blgoslovi1te, p0йte, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: I#saіe likyй:

Dryžbы i3zbavi mS lьsti1vagw vLko hrtE, drygi tvo‰ m{drыz ўčeniki2 pokazavый, sъ ni1miže šedъ vozstavilъ є3si2 dryga tvoego2 vёrnago, sp7se lazarz, blgodarnw vospэvaющa tS.

I#spolnenіemъ gDi postA, i3sp0lni n†ša serdca že i3 ќmъ, blgoutr0bne, radosti, ґpclъ tvoi1hъ molьbami, či1stэ vozlюbi1všihъ tS, sp7sa dyšъ našihъ.

SmerdS gnoйmi2 ѕl0bы, vo gr0bэ živY lёnosti hrtE. Tёmže vopію1 ti: vozdvi1gni, sp7si1 mz, ćkw da i3 ѓzъ sъ vёtvьmi dobrodёteleй ўsrsщu tS, vzыvaz njsanna bGu.

BGor0dičenъ: Vo dvY vHlю i3 suщєstvY rodilA є3si2 namъ sn7a ntrokovi1ce, є3dinor0dna nc7Y, bhvša čelovёka, da nasъ pokažetъ džbщniki є3stestvA, prečctaz, b9estvennэйšagw, preb9estvennый.

I$nый.

Їrm0sъ: Bezsёmennagw začatіz:

Vъ gr0bэ lazarь dvoedenstvuetъ dnesь, i3 nad8 ni1mъ prolivaetэ slezы marja že i3 marfa, ćkw sєstrы2 rodnы6z: hrt0sъ že grzdetъ kъ nemY sъ b9estvennыmi ґpclы, pokazati velіe čydo.

Smerte vsepagubnaz, prіimi2 razrušenіe, vratnicы že tvoi2 zaklepы da blюdytъ: i4bo glag0lomъ sokruši1tъ tvo‰ vratA hrt0sъ, lazarz vozstavivъ. Pjй pervoe sіE ѓde prbr0kъ tebЁ vopіetъ sъ nami.

Trbčenъ: E#di1nagw є3dinorodi1telю, є3dinor0dnagw sn7a dž§e: i3 є3di1ne є3di1nagw svёte, svёta sіsnіe: i3 є3di1nый є3di1ne є3di1nagw bGa, s™hй dš7e, gDa gDь, voi1stinnu shй. Q trbce є3di1nice s™az, sp7si1 mz bGosl0vzщa tS.

BGor0dičenъ: Čydo ržctvA tvoegw2 ўdivlsetъ mS vsenepor0čnaz, kakw začinaeši bezsёmennw newb8imennago; rcы2, kakw dёvstvueši, r0ždši ćkw m™i; є4že pače є3stestvA vёroю prіemъ, roždennomu pokloni1sz, є3li6ka h0щetъ bo i3 m0žetъ.

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

GDь grzdetъ vsёsti, ćkože pi1sano, na žrebS: lю1dіe got0vitesz so strahomъ prіsti cRS vsёhъ sъ vaіemъ, ćkw pobэdi1telz smerti, i3z8 ѓda vozdvi1gšago lazarz.

Їrm0sъ: Bezsёmennagw začatіz ržctvo2 neskazannoe, m™re bezmyžnыz netlёnenъ pl0dъ: b9іe bo roždenіe njbnovlsetъ є3stєstvA, tёmže tS vsi2 r0di, ćkw bGonevёstnuю m™rь, pravoslavnw veličaemъ.

Svэti1lenъ glasa.

Na stіh0vnэ samoglasenъ dnE, dvaždы. Glasъ є7:

Prіidi1te prežde koncA vsi2 bratіe či1stыmъ serdcemъ pristypimъ ko blgoutr0bnomu bGu, žitє1йskaz njbsto‰nіz tri1nuvše, nj dušahъ popečenіe sotvori1mъ, brašenъ slasteй vozderžanіemъ gnušaющesz, nj mlctыni popecemsz: t0ю bo, ćkože pi1sano є4stь, prіsša nёcыi ўčredi1vše ѓgGlы. Napitaimъ ўb0gimi, napitavšago nasъ svoeю pl0tію: njblecemъ sebE vo njdёющagosz svёtomъ ćkw ri1zoю, da mltvami prečctыz bcdы, i3 dv7ы m™re, njstavlenіe poluči1vše grэhHvъ, so ўmilenіemъ kъ nemY vozopіi1mъ: gDi, i3zbavi nasъ t šyzgw tvёta, i3 spod0bi nasъ desnagw tvoegw2 predstosnіz, ćkw mlctivъ i3 člvэkolю1becъ.

M§nčenъ: Vъ mykahъ syщe s™ji, veselsщesz vopіshu: i3zmэnє1nіz namъ sі‰ sytь ko vLcэ: vmёstw nastosщihъ ranъ tэlesnыhъ svёtloe njdэsnіe vъ voskrnіe procvэtetъ namъ, vmёstw bezčestіz vэncы2, vmёstw ќzъ temni1čnыhъ raй, i3 vmёstw njsuždenіz so ѕlodёi, so ѓgGlы žitіE. Tёmže mltvami i4hъ gDi, sp7si2 dyšы našz.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ.

Pod0benъ: Blgodatnaz:

Pred8izbrannaz t vsёhъ rodHvъ ўslhši glasъ našъ, i3 daruй prošє1nіz dyšъ našihъ, i3zbavlenіe strasteй i3 bolёzneй ґpclъ radi, vs‰ mogyщaz ćkw m™i b9іz.

Na ѕ7-mъ časЁ troparь prbr0čestva. Glasъ №:

Glasa r†bъ tvoi1hъ gDi ne zabydi, pomzni2, ćkw vsegdA ўpovanіe na tS položi1homъ vs‰ mogyщago, i3 pomozi2 namъ, m0limsz.

Prokjmenъ, pal0mъ rz7i, glasъ d7:

Sі‰ vratA gDnz, pravednіi vni1dutъ vъ nS.

Stjhъ: I#spovёdaйtesz gDvi, ćkw blgъ.

Prbr0čestva i3saіina čtenіe. (GlavA …є, st. }-ѕ7i.)

Takw glag0letъ gDь: i4mže w4brazomъ njbrэtaetsz ćgoda na greznэ, i3 rekytъ, ne pogubi2 є3go2, ćkw blgoslovenіe є4stь vъ nemъ: takw sotvorю2 služaщagw mi2 radi, ne i4mamъ vsёhъ pogubi1ti radi є3gw2. I# i3zvedY i3z8 їakwva sёmz, i3 i3z8 їydы, i3 naslёditъ g0ru s™yю moю2, i3 naslёdztъ i3zbrannіi moi2, i3 rabi2 moi2, i3 vselstsz tamw. I# bydutъ vъ dubravэ njgr†dы stadHmъ, i3 ю3d0lь ґhHrskaz vъ pok0iщe govsdwvъ lю1demъ moi6mъ, i5že vzыskaša menE. Vh že njstavivšіi mS, i3 zabыvaющіi g0ru s™yю moю2, i3 ўgotovlsющіi demwnu trapezu, i3 i3spolnsющіi щastію rastvorenіe: Ѓzъ predamъ vasъ pod8 mečь, vsi2 zaklanіemъ padete: ćkw zvahъ vasъ, i3 ne poslyšaste: glag0lahъ, i3 preslyšaste, i3 sotvori1ste lukavoe predo mn0ю, i3 ±že ne hotёhъ, i3zbraste. Segw2 radi takw glag0letъ gDь: sE rab0taющіi mi2 ćsti bydutъ, vh že vzalčete. SE rab0taющіi mi2 pi1ti bydutъ, vh že vozžaždete: SE rab0taющіi mi2 vozraduюtsz, vh že posramitesz: sE rab0taющіi mi2 vozveselstsz vъ veselіi serdca, vh že vozopіete vъ bolёzni serdca vašegw, i3 t sokrušenіz dyha vosplačetesz. NJstavite bo i4mz vaše vъ nasыщenіe i3zbr†nnыmъ moi6mъ, vasъ že i3zbіetъ gDь. Rab0taющыmъ že mnЁ narečetsz i4mz n0voe, E$že blgoslovi1tsz na zemli2: blgoslovstъ bo bGa i4stinnago.

Prokjmenъ, pal0mъ r}i, glasъ d7:

Pytь zapovэdeй tvoi1hъ tek0hъ, є3gdA razširi1lъ є3si2 serdce moE.

Stjhъ: Zakonopoloži2 mnЁ gDi pytь njpravdanій tvoi1hъ.

Vъ četvert0kъ večera nbhčnoe stіhosl0vіe. Na GDi vozzvahъ, postavimъ stіhHvъ ѕ7, i3 poemъ stіhi6rы podHbnы gospodi1na їHsifa. Glasъ d7.

Pod0benъ: Zvannый svhše:

Ґpclьskaz dv0ica sщ7ennэйšaz, є3di1nago tS t trbcы vёduщi hrtE, nhnэ tob0ю posыlaetsz, privesti2 žrebS pod8zremniča shna, ćkože pi1sano є4stь: na nemže smirszsz vssdeši blgoutr0bne, vъ vhšnihъ v0leю, sэdaliщe vsBmъ lю1bzщыmъ tS ўgotovlsz, i3 vъ bezslovє1snыz proni1kšыz, ўmovrednw sl0ve str†sti, slovє1snыz sodэvaeši, njsanna tebЁ vzыvaющыz.

Prіimi2 sіHne cRS, sE tebЁ krotčaйšій v0leю predstanetъ, voskresi1vый lazarz i3 razruši1vый smerti g0rьkoe carstvo. Mn0žestvo bGosobrannoe sщ7ennыhъ monahwvъ, sъ prost0ю čadію soberi1tesz, ўsrёsti sъ vaіemъ hrtA, zovyщe: blgoslovenъ grzdhй sp7sti2 r0dъ čelovёčь, strtію krtA, i3 bezstrastіe vsBmъ podati za blagostь.

I$na stіhi1ra pod0bna gospodi1na fe0dwra, glasъ }.

Pod0benъ: I$že vo є3demэ:

Na serafjmэhъ strašnыhъ, vъ vhšnihъ hrtE nosi1mый, ćkw bGъ že, i3 vsёhъ tvorecъ, samъ na žrebS na zemli2 vsёsti i4deši, ćkw shй po namъ čelovёčeski. Vifanіa veseli1tsz, prіi1mši tS sp7se: їerli1mъ raduetsz, ćkw čazй tS prіsti: smertь ўmertvi1sz, pred8wщuti1vši lazarz, prіiti2 i3z8 mertvыhъ: i3 mы2 sъ vaіami srёtenіe soveršaющe vъ radosti, vospэvaimъ deržavu blgosti tvoeS gDi.

I# vъ minei G. Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ.

Prokjmenъ, pal0mъ rf7i, glasъ ѕ7:

Ko gDu vnegdA skorbёti mi2 vozzvahъ, i3 ўslhša mS.

Stjhъ: GDu i3zbavi dyšu moю2 t ўstenъ nepravednыhъ, i3 t ljzhka lьsti1va.

BыtіS čtenіe. (GlavA m7ѕ, st. №-z7.)

Vostavъ ї}lь samъ i3 vs‰ s{щaz є3gw2, prіi1de ko kladzzю klstvennomu, i3 požrE žertvu bGu nc7A svoegw2 їsaaka. Reče že bGъ ko ї}lю vъ vidёnіi n0щію, glag0lz: їakwve, їakwve. džnъ že rečE: čt0 є3stь; DŽnъ že rečE є3mY: ѓzъ є4smь bGъ ntcє1vъ tvoi1hъ, ne ўb0йsz i3zhti vo є3gĐpetъ: vъ kzhkъ bo velій sotvorю1 tz tamw. I# ѓzъ sni1du sъ tob0ю vo є3gĐpetъ, i3 ѓzъ vozvedy tz do koncA: i3 їHsifъ vozloži1tъ ryki svo‰ na džči tvoi2. Vosta že їakwvъ t kladzzz klstvennagw: i3 vzsša shnove ї}lz ntcA svoego2, i3 stzžanіe, i3 žєnы2 svo‰ na kolesni6cы, ±že poslA їHsifъ vzsti є3go2. I# vzemše i3mBnіz svo‰, i3 vsE stzžanіe, є4že stzžaša vъ zemli2 hanaanstэй, vnid0ša vo є3gĐpetъ їakwvъ, i3 vsE sёmz є3gw2 sъ ni1mъ: Shnove, i3 shnove sыnHvъ є3gw2 sъ ni1mъ: dщє1ri, i3 dщє1ri dщereй є3gw2, i3 vsE sёmz svoE vvedE vo є3gĐpetъ.

Prokjmenъ, pal0mъ Rk, glasъ ѕ7:

GDь da sohrani1tъ tS t vsskagw ѕlA, sohrani1tъ dyšu tvoю2 gDь.

Stjhъ: Vozved0hъ džči moi2 vъ g0rы, tnю1duže prіi1detъ p0moщь moS.

Pri1tčeй čtenіe. (GlavA k7g, st. є7i-lє. GlavA k7d, st. №-є7.)

Shne, ѓщe premydro bydetъ serdce tvoE, vozveseli1ši moE serdce. I# prebydutъ vъ slovesёhъ tvoi1hъ ўstnЁ kъ moi6mъ ўstnamъ, ѓщe pr†va bydutъ. Da ne revnyetъ serdce tvoE grёšnikwmъ, no vъ strasэ gDni bydi vesь denь. Ѓщe bo soblюdeši |, bydutъ ti2 vnycы, i3 ўpovanіe tvoE ne tstypitъ. Slyšaй shne, i3 premydrъ bыvaй, i3 i3spravlsй mы6sli tvoegw2 serdca. Ne bydi vіnopjйca, nižE prilagaйsz kъ složenієmъ i3 kupovanієmъ mssъ: Vsskъ bo pіsnica i3 bludni1kъ njbniщaetъ, i3 njblečetsz vъ razdr†nnaz, i3 vъ r{biщa vsskъ sonli1vый. Slyšaй shne ntcA rodi1všago tS, i3 ne preziraй, є3gdA sostarёetsz mati tvoS. I$stinu stzži2, i3 ne tri1ni mydrosti, i3 ўčenіz, i3 razuma. D0brэ vospitovaetъ ntecъ pravedenъ, nj shnэ že premydrэmъ veseli1tsz dušA є3gw2: Da veseli1tsz ntecъ i3 mati nj tebЁ, i3 da raduetsz r0ždšaz tS. Daždь mi2 shne tvoE serdce, džči že tvoi2 mo‰ puti6 da soblюdaюtъ. Sosydъ bo sokrušenъ čuždjй d0mъ, i3 studenecъ tёsenъ čuždjй. Seй bo vsk0rэ pogi1bnetъ, i3 vsskій zakonoprestypnikъ potrebi1tsz. KomY g0re; komY molvA; komY sydove; komY g0rєsti i3 sv†rы, komY sokrušє1nіz votщE; komY si1ni džči; Ne prebыvaющыmъ li vъ vіnЁ; i3 ne naziraющыmъ li, gdЁ pi1rove bыvaюtъ: Ne ўpivaйtesz vіn0mъ, no besёduйte kъ čelovёkwmъ pravєdnыmъ, i3 besёduйte vъ proh0dэhъ ѓщe bo na čašы i3 stklsnicы vdasi džči tvoi2, poslэdi2 i4maši hodi1ti nažaйšій bэli1lьnagw dreva. Poslэdi1 že ćkw t ѕmjz ўszvenъ prostretsz, i3 ćkože t kerasta razlivaetsz є3mY ćdъ. DŽči tvoi2 є3gdA ќzrztъ (ženY) čuždyю, ўstA tvo‰ togdA vozglag0lюtъ str0pwtnaz: I# vozlsžeši ćkw vъ serdcэ m0rz, i3 ćkože k0rmčій vo mn0zэ volnenіi. Rečeši že: bi1ša mS, i3 ne pobolёhъ, i3 porugašasz mi2, ѓzъ že ne razumёhъ: kogdA ќtro bydetъ, da šedъ vzыщY, sъ ni1miže sni1dusz. Shne, ne revnyй mužє1mъ ѕlы6mъ, nižE vozželёй bhti sъ ni1mi: Lžamъ bo poučaetsz serdce i4hъ, i3 bolBzni ўstnЁ i4hъ glag0lюtъ. Sъ premydrostію zi1ždetsz d0mъ, i3 sъ razumomъ i3spravlsetsz: Sъ čyvstvіemъ i3spolnsюtsz sokrHviщa t vsskagw bogatstva čestnagw i3 d0bragw. Lyčše mydrый krёpkagw, i3 myžъ razumъ i3mёzй zemledёlьca veli1ka.

Na stіh0vnэ samoglasenъ dnE, glasъ }:

Bogatagw nemi1lostivagw pod0bіz, i3 nepodatnagw nrava, i3zbavi mS hrtE b9e, krt0mъ tvoi1mъ njčiщenіe grэhHvъ našihъ sotvori1vый: lazarz že ni1щagw blgodarstvennomu terpёnію, revni1telz pokaži2, i3 nёdrъ patrіarha ґvraama ne tčuždi2 menE, veli1kіz radi tvoeS mlcti. Dvaždы.

M§nčenъ: M§ncы gDni, vsskoe mёsto njsvzщaete, i3 vsskъ nedygъ vračyete: i3 nhnэ moli1te, i3zbavitisz sэteй vražіihъ, dušamъ našыmъ, m0limsz.

Slava, i3 nhnэ, krtobGor0dičenъ:

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE:

Q preslavnagw čudesE! Q tainstva n0vagw! Q ўžasnagw načinanіz! Dv7a glag0laše, na krtё tz ćkw vi1dэ posredЁ dvoю2 razbHйniku njbёšena, є3g0že nebolёznennw ўžasnw porodi2, plakaše glag0lющi: ўvы2 mnЁ čado lюbeznэйšee, kakw tS lю1tый nar0dъ i3 neblgodarnый ko krtY prigvozdi2;

Vъ pzt0kъ vaій, na ќtreni trbčnы glasa. Po №-mъ stіhosl0vіi sэdalьnы krtnыz nsmoglasnika. Po v7-mъ že stіhosl0vіi glag0lemъ nastosщій sэdalenъ, gospodi1na їHsifa, glasъ d7.

Pod0benъ: Sk0rw predvari2:

Dv0ica posыlaetsz ўčeni6kъ privesti2 žrebS, ćkože pi1sano є4stь, na neže hrt0sъ vsёdъ krasenъ vni1detъ, hvalY t mladenєcъ prіsti b9estvennuю. Sego2 u5bo srёsti i4demъ tщatelьnw, vBtvi dobrodёteleй tomY prinossщe dэsnій.

Slava, t0йže. I# nhnэ, krtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: Dv7o prenepor0čnaz, m™i hrtA bGa, nryžіe pr0йde tvoю2 pres™yю dyšu, є3gdA raspinaema vi1dэla є3si2 v0leю, sn7a i3 bGa tvoego2: є3g0že blgoslovennaz molsщi ne prestaй, proщenіe pregrэšenій vo vremz postA, namъ darovati.

Po G-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ gospodi1na fe0dwra. Glasъ }.

Pod0benъ: Voskresъ i3z8 mertvыhъ:

Dv0ica ўčeni6kъ posыlaetsz dnesь, žrebS privesti2 vLcэ vsёhъ: grzdetъ vsёsti, nosi1mый serafjmskimi mn0žestvы. Načinaetъ bostisz lazaremъ, mіroderžica vsesdica smertь, pervэe plэni1všaz r0dъ čelovёčeskій.

Slava, t0йže. I# nhnэ, krtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: Pri strti sn7a čctaz stosщi, rыdaющi g0rьkw vosklicaše pёsnьmi: kakw tS nem0lčnw ѓgGlьskimi pёsnьmi slavosl0vimago, dёti є3vreйstіi, ўvы2 mnЁ, pіlatovu sudi1щu sn7e predstaviša; pэsnosl0vlю tvoE sl0ve mn0goe i3 neizrečennoe blgoutr0bіe.

KanHnъ minei: i3 tripёsnecъ gospodi1na їHsifa. I# stіhosl0vitsz pёsnь. Glasъ d7.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Vozsіsй mi2 gDi svёtъ:

Na krtЁ gDi tvoemъ ўsnyvъ, preloži1lъ є3si2 na s0nъ vLko smertь. Vopi1lъ bo є3si2: drygъ lazarь ќspe, no p0йdemъ vozbudi1ti є3go2 nhnэ.

ProrHkъ propovBdanіz i3spolnsz prorečє1nіz, vъ prorokoubjйstvennый gradъ hrtE щedrый prišelъ є3si2, ўbіenъ bhti v0leю, ўbіenna mS tleю, sp7saz.

Tёlo nepokori1voe sl0vu povinyvše, vozderžanіemъ i3 molьbami, monasi i3 prostji lю1dіe hrtA ўsrsщite, na žrebS vsёdša, grzdyщa že postradati.

BGor0dičenъ: Kroplenіemъ mlcti tvoeS nap0й prečctaz, i3zs0hšuю moю2 mhslь, plamenemъ grэhA i3 ўgašennый serdca moegw2 vožži2 svёщnikъ, dvere svёta.

I$nый gospodi1na fe0dwra. Glasъ }.

Їrm0sъ: Mrakъ duši2 moeS:

Dv0icu ў§nkъ tvoi1hъ, vnegdA hotёlъ є3si2 dosti1gnuti vъ vifanію hrtE, posыlaeši privesti2 tebЁ žrebS, na neže nikt0že t čelovBkъ vsёde: kromё bo tebE sp7se nikt0že bezslovє1snыz kzhki povinY.

Sni1desz їudewvъ t їerli1ma vъ vifanію mn0žestvo, i3 sъ sr0dnicami lazarevыmi dnesь straždutъ: naytrіe že razumёvše sego2 i3z8 gr0ba skačuщa, dvi1žutsz na ўbіenіe hrt0vo.

Trbčenъ: Trbce pres™az dž§e, i3 sn7e, i3 dš7e vsedёtelьnый, blžennoe b9estvo2, beznačalьnoe suщestvo2, i3 trisіsnnый svёte, vsezri1telьnaz deržavo, rabы6 tvo‰ sohrani2.

BGor0dičenъ: Na krtё tz vi1dzщi prigvoždenna gvozdьmi2 hrtE m™i tvoS, i3 i3z8 rebrъ živ0tnыhъ tekyщuю kr0vь i3 v0du, ўzzvlsšesz m™rnimъ miloserdіemъ, sn7a bo tS poznA svoego2.

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

SE ўgot0vasz hrt0sъ predstati їerli1mu, i5že vъ gorahъ vsi2 i3 pusthnzhъ, soberi1tesz monasi, togo2 radostію ўsrёsti, so vseю podnbcnoю.

Їrm0sъ: Mrakъ duši2 moeS razženi2 svэtodavče hrtE b9e, načalor0dnuю tьmY i3zgnavъ bezdnы, i3 daruй mi2 svёtъ povelёnій tvoi1hъ sl0ve, da ќtrenюz slavlю tS.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: ZemlS i3 vs‰ ±že na neй:

Voskrnіe i3 živ0tъ i3myщe žєnы2 lюbeznoe, čto2 rыdaete g0rьkw; i4detъ njživi1ti bli1žnzgo dryga, svoi1mъ voskrnіemъ, vostanіe vsёhъ provozvэщazй, vsёhъ blgodёtelь.

Žili6щa monahwvъ soberi1tesz ćkw ѓgncы slovesnіi, načalopastыrz hrtA ўsrsщite, nhnэ vBtvi nossщe: predgrzdetъ v0leю, ćkw ѓgnecъ zaklatisz gDь, ćkw da t v0lča i3zmetъ muči1telьstva.

Grzdyщu ti2 kъ viffagji, toptanіe tvoi1hъ n0gъ, vragъ njщuщaše ѓdъ, i3 nogama lazarevыma prikasašesz, glag0lz: ѓщe vosh0щetъ zvati tS ži1znь, ne njblэni1sz, no i3zhdi: razumёhъ bo moE razrušenіe vsk0rэ.

BGor0dičenъ: Svzщennіi glasi tS prbr0kwvъ propovёduюtъ njbraznw, dverь, i3 g0ru, i3 sёnь, zemlю s™yю, svёtlый džblakъ: i3z8 negHže syщыmъ vo tьmЁ i3 sёni sэdsщыmъ, vozsіS slnce, dv7o, є3di1nъ svэtodatelь.

I$nый.

Їrm0sъ: ЃgGli i3 nb7sA:

Dv0ica ў§nkъ p0slannaz privesti2 pod8zremnika na džblacэhъ voshodsщemu, є3g0že vs‰ poю1tъ, i3 prevozn0sztъ vo vs‰ vёki.

Pri dverehъ hrt0sъ, pr0čee vifanіe ne sёtuй: vъ radostь bo preloži1tъ plačь tv0й, tvoE vospitanіe vozdvi1gъ lazarz i3z8 gr0ba, poю1щa i3 prevoznossщa hrtA vo vёki.

Blgoslovi1mъ nc7A, i3 sn7a, i3 s™ago d¦a, gDa.

E#di1nъ bGъ ќbw trbca, ni nc7Y i3zstupi1všu vъ sn7ovstvo2, nižE sn7u premэni1všusz vo i3shoždenіe: no sv0йstvєnnaz i3 nboE, svёtъ bGa tri2, slavlю vo vёki.

BGor0dičenъ: E#di1na netlёnnaz raždaeši, є3di1na doi1ši mLnca nebračnaz, є3di1na ziždi1telz raždaeši i3 vLku tvoego2, ѓщe i3 m™rь i3 rabA: tS dv7o m™i poemъ vo vёki.

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

Sadы2 dobrodёteleй, i3 čyvstvennw vёtvьmi ćkw sugyba hrtA ўgot0vimsz vsi2 prіsti, nosi1ma na žrebsti: є3g0že prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

Hvalimъ, blgoslovi1mъ, poklansemsz gDni:

Їrm0sъ: ЃgGli i3 nb7sA, na prt0lэ slavы sэdsщago i3 ćkw bGa neprestannw slavimago, blgoslovi1te, p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Ćkw sotvori2 mnЁ:

SE predvozglasi1lъ є3si2 ї}se, vzhdemъ ko gradu s™0mu, i3 rukama ўbjйcъ voi1stinnu predamsz krtY, ўbi1tisz pl0tію.

T smerti hotS sl0ve, voshi1titi dryga tvoego2, pl0tію ўmertvi1tisz nasъ radi prigvoždaešisz, čelovёki njbezsmertvlsz vBrnыz, є3di1ne bezsmertne.

V†іa cэlomydrіz prinesemъ hrtY, na žrebsti smiri1všusz pl0tію, i3 rcemъ є3mY: na strtь prišedый, blgoslovenъ є3si2 sp7se.

BGor0dičenъ: Strašnoe tvoE roždenіe, bcde m™i hrtA: tёmže tS blži1mъ vёrnw, i3 slavimъ čestnw, r0dove rodHvъ vo vёki, ґmi1nь.

I$nый.

Їrm0sъ: Prozvlennoe na gorЁ:

Nhnэ posыlaz ў§nki2, hrt0sъ rečE: trэši1vše mnЁ žrebS privedi1te vsёsti, da razrэšY kzhki t bezslovesіz, i3 pokorю2 ćkw sn7ъ nc7Y.

Grzdetъ gDь, tverzi tvo‰ dvє1ri vifanіe, prіimi2 vёroю vLku: i4bo grzdetъ voskresi1ti t gr0ba lazarz, ćkw є3di1nъ vsesi1lenъ.

Trbčenъ: Trisіsnnoe gDi tvoegw2 є3dinonačalіz, svёtlыmi sіsnьmi, ќmъ našъ njblistaz, t lesti mnogowbraznыz njbraщaetъ nasъ kъ soedini1telьnomu njboženію.

Raduйsz palato vsёhъ cRS, є4юže crtvo nbcnoe tverzesz syщыmъ na zemli2, bcde dv7o, i3 so ѓgGlы žitіE.

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

Vъ pusthnzhъ i3 gorahъ, i3 vъ vertepэhъ syщіi, prіidi1te soberi1tesz sъ nami vaіen0scы, srёsti cRS i3 vLku: grzdetъ bo sp7sti2 dyšы našz.

Їrm0sъ: Prozvlennoe na gorЁ zakonopol0žniku vo ngni2 i3 kupinЁ, ržctvo2 prisnodv7ы vъ naše vёrnыhъ sp7senіe, pёsnьmi nem0lčnыmi veličaemъ.

Svэti1lenъ glasa.

Na stіh0vnэ samoglasenъ dnE, dvaždы. Glasъ №. Tvorenіe lьvA carS.

Prezrёvši dušE moS b9estvennыhъ pomazanій, njb8sta bыlA є3si2 koznьmi2 vragA, svoi1mъ hotёnіemъ predavšisz tli2, i3 njtzgči1všisz t grэhA mn0gagw, bGotkannuю ndeždu njskverni1la є3si2. I# neukrašenu carskomu braku sotvori1la є3si2. No da ne so grэh0mъ privlečešisz, i3 pokrovenna ndeždeю strasteй vozlegši, vinы2 vh0da vozdasi, i3 čert0ga i3zgnana bydeši, sp7su vozopjй: strašnoe džko, prіimhй є4že є4smь, i3 є4že bhlъ є3si2 ne njstavivый, i3 prežde krtA hlamĐdoю poruganіz, menE radi njblekjйsz, vretiщe moE rast0rgni, i3 vъ veselіe njblecы2, i3 tьmы2 vnёšnіz, i3 plača vёčnagw i3zbavi mS, i3 pomi1luй mS.

M§nčenъ: Strtoterpcы hrtHvы, prіidi1te lю1dіe vsi2 počti1mъ, pёsnьmi i3 pёnьmi duh0vnыmi, svэti6la mjra, i3 propovёdniki vёrы, i3st0čniki prisnotekyщыz, i3z8 ni1hže i3stekaюtъ vBrnыmъ i3scэlє1nіz. Tёhъ mltvami hrtE b9e našъ, mi1rъ daruй mjrovi tvoemY, i3 dušamъ našыmъ velію mlctь.

Slava, glasъ }:

Dušepoleznuю soverši1vše četыredesstnicu, i3 s™yю sedmi1cu strti tvoeS, pr0simъ vi1dэti člvэkolю1bče, є4že proslaviti vъ neй veli6čіz tvo‰, i3 neizrečennoe nasъ radi smotrenіe tvoE, є3dinomydrennw vospэvaющe: gDi slava tebЁ.

I# nhnэ, paki t0йže.

I# pr0čee poslёdovanіe ćkw nbhčno.

Na ѕ7-mъ časЁ troparь prbr0čestva. Glasъ G:

Nesterpi1mый є4stь gDi, gnёvъ na grёšniki preщenіz tvoegw2, i3 nёsmы dost0йni vozzrёti, i3 prosi1ti t tebE mlcti: da ne ćrostію tvoeю, ni gnёvomъ tvoi1mъ pogubi1ši nasъ, i5hže t zemli2 ruk0ю tvoeю sozdalъ є3si2.

Prokjmenъ, pal0mъ rk7a. Glasъ d7:

D0mu radi gDa bGa našegw vzыskahъ blg†z tebЁ.

Stjhъ: Vozveseli1hsz nj rekšihъ mnЁ: vъ d0mъ gDnь p0йdemъ.

Prbr0čestva i3saіina čtenіe. (GlavA …ѕ st. ‹-k7d.)

Veseli1sz їerli1me, i3 toržestvyйte vъ nemъ vsi2 lю1bzщіi є3go2, i3 živyщіi vъ nemъ raduйtesz vkypэ sъ ni1mъ radostію, vsi2 є3li1cы plakaste nj nemъ, Da ssete i3 nashtitesz t soscA ўtэšenіz є3gw2, da ssavše nasladitesz t vh0da slavы є3gw2. Ćkw sі‰ glag0letъ gDь: sE ѓzъ ўklonsю na nS, ѓki rэkY mi1ra, i3 ѓki pot0kъ navodnsemый, slavu kzhkwvъ: dёti i4hъ na ramena vzstы bydutъ, i3 na kolBnu ўtёšatsz. Ćkože ѓщe kogo2 mati ўtэšaetъ, takw i3 ѓzъ ўtёšu vы2, i3 vo їerli1mэ ўtёšitesz. I# ќzrite, i3 vozraduetsz serdce vaše, i3 kHsti vašz ćkw travA prozsbnutъ: i3 poznaetsz rukA gDnz bosщыmsz є3gw2, i3 zapreti1tъ nepokarsющыmsz. Se bo gDь, ćkw džgnь prіi1detъ, i3 ćkw byrz kolesni6cы є3gw2, vozdati ćrostію tmщenіe svoE, i3 preщenіe vo plameni džgnennэ. Ngnemъ bo gDnimъ sudi1tisz bydetъ vsS zemlS, i3 mečemъ є3gw2 vsska pl0tь: mn0zi ćzveni bydutъ t gDa. NJčiщaющіisz i3 njsvzщaющіisz vъ vertogradэhъ, i3 vъ preddverіihъ kdyщіi msso svin0e, i3 merzwsti, i3 mhšы, vkypэ pogi1bnutъ, rečE gDь. I# ѓzъ dэlA i4hъ i3 pomыšlenіz i4hъ vёmъ i3 grzdY sobrati vs‰ nar0dы i3 kzhki, i3 prіi1dutъ, i3 ќzrztъ slavu moю2: I# njstavlю na ni1hъ znamenіe, i3 poslю2 t ni1hъ spasenыhъ vo kzhki, vъ farsjsъ, i3 vъ fydъ, i3 vъ lydъ, i3 vъ mos0hъ, i3 vъ fovelь, i3 vo є3lladu, i3 vo džstrovы d†lьnыz, i5že ne slhšaša i4mene moegw2, nižE vi1dэša slavu moю2: i3 vozvэststъ slavu moю2 vo kzhcэhъ. I# privedytъ bratію vašu t vsёhъ kzы6kъ darъ gDvi, sъ k0nьmi i3 kolesni1cami i3 sъ nosi1lami mskHvъ, pod8 sёnьmi vo s™hй gradъ їerli1mъ, rečE gDь: ѓki bы prinesli2 shnove ї}lєvы žє1rtvы svo‰ mnЁ so palmы2 vъ d0mъ gDnь. I# t tёhъ poйmY sebЁ žercы2 i3 levjtы, rečE gDь. Ćkože bo nb7o n0vo, i3 zemlS novA, ±že ѓzъ tvorю2, prebыvaюtъ predo mn0ю, glag0letъ gDь: takw stanetъ sёmz vaše, i3 i4mz vaše. I# bydetъ mccъ t mcca, i3 subbHta t subbHtы, prіi1detъ vsska pl0tь pokloni1tisz predo mn0ю vo їerli1mъ, rečE gDь. I# i3zhdutъ: i3 ќzrztъ trypы čelovёkwvъ prestupi1všihъ mnЁ, červь bo i4hъ ne skončaetsz, i3 džgnь i4hъ ne ўgasnetъ, i3 bydutъ vъ poz0rъ vsskoй pl0ti.

Prokjmenъ, pal0mъ rk7v, glasъ ѕ7:

Pomi1luй nasъ gDi, pomi1luй nasъ.

Stjhъ: Kъ tebЁ vozved0hъ džči moi2 živyщemu na nb7si2.

Vъ pzt0kъ večera, vo svэti1lьničnoe nbhčnoe stіhosl0vіe. Na GDi vozzvahъ, postavimъ stіhHvъ, ‹. I# poemъ samoglasenъ dnE dvaždы, i3 m§nčenъ: i3 prvdnagw lazarz samoglasnыhъ є7, tvorsщe | sedmь. Samoglasenъ, glasъ }:

Dušepoleznuю soverši1vše četыredesstnicu, i3 s™yю sedmi1cu strti tvoeS, pr0simъ vi1dэti člvэkolю1bče, є4že proslaviti vъ neй veli6čіz tvo‰, i3 neizrečennoe nasъ radi smotrenіe tvoE, є3dinomydrennw vospэvaющe: gDi slava tebЁ. Dvaždы.

M§nčenъ: M§ncы gDni moli1te bGa našego, i3 i3sprosi1te dušamъ našыmъ mn0žestvo щedr0tъ, i3 njčiщenіe mn0gihъ pregrэšenій, m0limsz.

Taže poemъ s™agw lazarz, samoglasnы є7. Tvorenіe blgočesti1vagw carS, gospodi1na lьvA premydragw. Glasъ ѕ7.

GDi, lazarevъ hotS gr0bъ vi1dэti, v0leю hotsй vo gr0bъ vseli1tisz voprošalъ є3si2: gdЁ položi1ste є3go2; ўvёdэvъ že, є4že ne nevёdalъ є3si2, i3 vozglašalъ, є3g0že lюbi1lъ є3si2: lazare grzdi2 v0nъ. I# poslyša bezdыhannый, dыhanіe daю1щagw є3mY, tebE sp7sa dušamъ našыmъ. Dvaždы.

GDi, na gr0bъ četverodnevnagw prišelъ є3si2 lazarz, i3 nad8 gr0bomъ slezы prolіsvъ, mertvecA četverodnevna vozstavilъ є3si2, klase životA. Tёmže smertь svszana bhstь glasomъ: pelєnы2 razrэši1šasz rukami. TogdA radosti i3sp0lnisz mn0žestvo ўčєni1kъ, i3 є3di1no t vsёhъ služašesz soglasіe: blgoslovenъ є3si2 sp7se, pomi1luй nasъ. Dvaždы.

GDi, glasъ tv0й razruši2 ѓdovo carstvіe, i3 sl0vo vlasti tvoeS vozstavi i3z8 gr0ba četverodnevnago, i3 bhstь lazarь pakibыtіS prowbraženіe sp7si1telьnoe. Vs‰ vozmHžna tebЁ vLko vsёhъ cRю2, daruй rabHmъ tvoi6mъ njčiщenіe, i3 velію mlctь. E#di1noždы.

GDi, ўvёriti hotS ў§nkHmъ tvoi6mъ i3z8 mertvыhъ tvoE voskrnіe, na gr0bъ lazarevъ prišelъ є3si2: i3 vozglasi1všu ti2 sego2, ѓdъ plэni1sz, i3 tpusti2 četverodnevna, vopію1щa tebЁ: blgoslovennый gDi slava tebЁ. E#di1noždы.

GDi, poemь ў§nki2 tvo‰, vъ vifanію prišelъ є3si2, da vozstaviši lazarz: i3 proslezi1vsz nad8 ni1mъ zak0nomъ є3stestvA člvёča, ćkw bGъ togo2 četverodnevna vozdvi1glъ є3si2, i3 vopіsše ti2 sp7se: blgoslovennый gDi slava tebЁ.

Slava, glasъ }:

Predstavъ gr0bu lazarevu sp7se našъ, i3 vozglasi1vъ mertvago, ćkw t snA voskRsi1lъ є3si2: ttrzsE tlёnіe netlёnіz manіemъ, i3 i3zhde sl0vomъ, svszannый ўkr0йmi. Vs‰ m0žeši, vs‰ tebЁ rab0taюtъ člvэkolю1bče, vs‰ povinyюtsz ti2, sp7se našъ slava tebЁ.

I# nhnэ, glasъ t0йže:

Dušepoleznuю soverši1vše četыredesstnicu, vozopіi1mъ: raduйsz grade vifanіe, ntečestvo lazarevo. Raduйtesz marfa i3 marja, togw2 sєstrы2, zaytra bo hrt0sъ prih0ditъ, njživi1ti glag0lomъ ўmeršago brata: є3gHže glasъ ўslhšavъ, g0rьkій i3 neshtый ѓdъ, strahomъ vostrepetavъ, i3 velьmi2 vozstenavъ, tpystitъ lazarz ўkr0йmi njbszana: є3gHže čudesi2 sob0rъ є3vreйskій ўdivi1vsz, sъ vaіemъ i3 vёtvьmi togo2 srsщutъ, i3 kvstsz pohvalsющіi dёti, є3myže zavi1dztъ ntcы2. Blgoslovenъ grzdhй vo i4mz gDne cRь ї}levъ.

Vh0dъ.

Svёte ti1hій:

Prokjmenъ, pal0mъ rk7g, glasъ ѕ7:

P0moщь naša vo i4mz gDa, sotv0ršagw nb7o i3 zemlю.

Stjhъ: Ćkw ѓщe ne gDь bы bhlъ vъ nasъ, da rečetъ u5bo ї}lь.

BыtіS čtenіe. (GlavA m7f, st. lg, glavA n7, st. №-k7ѕ.)

PrestA їakwvъ zavэщaz sыnHmъ svoi6mъ: i3 vozloži1vъ їakwvъ n0zэ svoi2 na dždrъ, ќmre, i3 priloži1sz kъ lю1demъ svoi6mъ. I# pripadъ їHsifъ na licE ntcA svoegw2, plakasz (g0rьkw) nj nemъ, i3 njblobыzA є3go2. I# povelЁ їHsifъ rabHmъ svoi6mъ pogrebatelєmъ pogrebsti2 ntcA svoego2: i3 pogreb0ša pogrebateli ї}lz. I# i3sp0lnišasz є3mY čethredesztь dneй, takw bo i3sčislsюtsz dnje pogrebenіz: i3 plakasz є3gw2 є3gĐpetъ sedmьdesztъ dneй. E#gda že preid0ša dnje plača, glag0la їHsifъ kъ velьm0žamъ faraHnwvыmъ, glag0lz: ѓщe njbrэt0hъ blgodatь pred8 vami, rchte nj mnЁ vo ќši faraHnu, glag0lющe: Ntecъ m0й zakls mz prežde skončanіz (svoegw2), glag0lz: vo gr0bэ, є3g0že i3skopahъ sebЁ vъ zemli2 hanaani, tamw mS pogrebi2 nhnэ u5bo vozšedъ pogrebY ntcA moego2, i3 vozvraщysz. I# rek0ša faraHnu po slovesi2 їHsifovu. I# rečE faraHnъ kъ їHsifu: vzhdi, pogrebi2 ntcA tvoego2, ćkože zakls tz. I# vzhde їHsifъ pogrebsti2 ntcA svoego2: i3 sovzыd0ša sъ ni1mъ vsi2 rabi2 faraHni, i3 starёйšinы d0mu є3gw2, i3 vsi2 starёйšinы zemli2 є3gĐpetskіz. I# vesь d0mъ їHsifovъ, i3 bratіz є3gw2, i3 vesь d0mъ ntcA є3gw2, i3 sr0dnicы є3gw2: džvcы že i3 volы2 njstaviša vъ zemli2 gesemъ. I# sovzыd0ša sъ ni1mъ i3 kolesni6cы i3 kHnnicы, i3 bhstь p0lkъ veli1kъ ѕэlw2. I# prіid0ša na gumno2 ґtadovo, є4že є4stь njb8 džnъ p0lъ їordana, i3 rыdaša є3gw2 rыdanіemъ velіimъ i3 krёpkimъ ѕэlw2: i3 sotvori2 plačь ntcY svoemY sedmь dneй. I# vi1dэša ži1teli zemli2 hanaanskіz plačь na gumnЁ ґtadovэ, i3 rёša: plačь veli1kъ seй є4stь є3gĐptznwmъ: segw2 radi narečesz i4mz mёstu tomY, plačь є3gĐpetskъ, є4že є4stь njb8 džnъ p0lъ їordana. I# sotvori1ša є3mY takw shnove є3gw2, ćkože zapovёda i5mъ. I# vzsša є3go2 shnove є3gw2, vъ zemlю hanaanю: i3 pogreb0ša є3go2 vъ peщerэ sugybэй, ю4že stzžA ґvraamъ, peщeru vъ stzžanіe gr0ba t є3frHna hetteanina, prsmw mamvrji. I# vozvrati1sz їHsifъ vo є3gĐpetъ, samъ i3 bratіz є3gw2, i3 vsi2 sovozšedšіi pogrebsti2 ntcA є3gw2. Vi1dэvše že bratіz їHsifovы, ćkw ќmre ntecъ i4hъ, rёša: da ne kogdA vospomznetъ ѕl0bu našu їHsifъ, i3 vozdasnіemъ vozdastъ namъ za vs‰ ѕl†z, ±že pokazahomъ є3mY. I# prišedše ko їHsifu, rek0ša: ntecъ tv0й zaklS prežde konči1nы svoeS, glag0lz: Takw rchte їHsifu: njstavi i5mъ nepravdu i3 grёhъ i4hъ, ćkw luk†vaz tebЁ pokazaša, i3 nhnэ prіimi2 nepravdu rabHvъ bGa ntcA tvoegw2. I# plakasz їHsifъ, glag0lющыmъ i5mъ kъ nemY. I# prišedše kъ nemY rek0ša: sE mы2 tebЁ rabi2. I# rečE kъ ni6mъ їHsifъ: ne b0йtesz, b9ій bo є4smь ѓzъ. Vы2 sovэщaste na mS ѕl†z, bGъ že sovэщA nj mnЁ vo blg†z, dabы2 bhlo ćkože dnesь, i3 prepitalisz bы lю1dіe mn0zi. I# rečE i5mъ: ne b0йtesz, ѓzъ prepitaю vasъ, i3 d0mы vaši. I# ўtёši i4hъ, i3 glag0la i5mъ po serdcu i4hъ. I# vseli1sz їHsifъ vo є3gĐptэ samъ i3 bratіz є3gw2, i3 vesь d0mъ ntcA є3gw2: i3 poživE їHsifъ lёtъ sto2 desztь. I# vi1dэ їHsifъ є3fremli dёti do tretіzgw r0da: i3 shnove mahjra shna manassjina rodi1šasz pri bedrэhъ їHsifovыhъ. I# rečE їHsifъ bratіi svoeй, glag0lz: ѓzъ ўmiraю: posэщenіemъ že posэti1tъ vasъ bGъ, i3 i3zvedetъ vasъ t zemli2 seS vъ zemlю, nj neйže klstsz bGъ ntcє1mъ našыmъ, ґvraamu, їsaaku, i3 їakwvu. I# zaklS їHsifъ shnы ї}lєvы, glag0lz: vъ posэщenіi, i4mže posэti1tъ vasъ bGъ, sovoznesi1te i3 kHsti mo‰ tsю1du sъ vami. I# skončasz їHsifъ shй lёtъ stA deszti2: i3 pogreb0ša є3go2, i3 položi1ša vъ racэ vo є3gĐptэ.

Prokjmenъ, pal0mъ rk7d, glasъ d7:

Nadёющіisz na gDa, ćkw gorA sіHnъ ne podvi1žitsz vo vёkъ.

Stjhъ: Ćkw ne njstavitъ gDь žezlA grёšnыhъ na žrebій prvdnыhъ.

Pri1tčeй čtenіe. (GlavA la, st. }-lv.)

Shne, tverzaй ўstA tvo‰ sl0vu b9ію, i3 sudi2 vs‰ zdravw. Tverzaй ўstA tvo‰, i3 sudi2 pravednw, razsuždaй že ўb0ga i3 nemoщna. ŽenY d0blю kto2 njbrsщetъ, dražaйši є4stь kamenіz mnogocёnnagw takovaz. Derzaetъ na nю2 serdce myža є3S: takovaz d0brыhъ korhsteй ne liši1tsz. Dёlaetъ bo myžu svoemY blg†z vo vsE žitіE. NJbrёtši v0lnu i3 lenъ, sotvori2 blgopotrebnoe rukama svoi1ma. Bhstь ćkw korablь kyplю dёющій, i3zdaleča sobiraetъ sebЁ bogatstvo. I# vostaetъ i3z8 n0щi, i3 dadE br†šna d0mu, i3 dэlA rabhnzmъ. Ўzrёvši selo2 kupi2: t plodHvъ že rykъ svoi1hъ nasadi2 stzžanіe. Prepossavši krёpkw čresla svo‰, ўtverdi1tъ mhšcы svo‰ na dёlo. I# vkusi2, ćkw dobro2 є4stь dёlati, i3 ne ўgasaetъ svэti1lьnikъ є3S vsю2 n0щь. Lakti svo‰ prostiraetъ na polє1znaz, rycэ že svoi2 ўtverždaetъ na vreteno2. I# rycэ svoi2 tverzaetъ ўb0gomu, dlanь že prostrE ni1щu. Ne pečetsz nj syщihъ vъ domY myžъ є3S, є3gdA gdЁ zamedlitъ: vsi1 bo ў neS njdёzni sytь. Sugyba ndэ‰nіz sotvori2 myžu svoemY, t vmss0na že i3 porfĐrы sebЁ njdэ‰nіz. Slavenъ bыvaetъ vo vratёhъ myžъ є3S, vnegdA ѓщe ssdetъ vъ s0nmiщi so starёйšinы ži1telьmi zemli2. Plaщani6cы sotvori2, i3 prodadE fіnіkjanwmъ, njpo‰sanіz že hananewmъ. ЎstA svo‰ tverze vnimatelьnw i3 zak0nnw, i3 či1nъ zapovёda ljzhku svoemY. Krёpostію i3 lёpotoю njblečesz, i3 vozveseli1sz vo dni6 poslBdnіz. Tёsnы stєzi2 d0mu є3S: brašna že lёnostnagw ne kdE. ЎstA svo‰ tverze mydrw i3 zak0nnw: Mi1lostыnz že є3S vozstavi č†da є3S, i3 njbogati1šasz: i3 myžъ є3S pohvali2 ю5. Mn0gi dщє1ri stzžaša bogatstvo, mn0gi sotvori1ša si1lu: th že pred8uspёla i3 prevozneslasz є3si2 nad8 vsёmi. L0žnagw ўgoždenіz, i3 syetnыz dobr0tы ženskіz nёstь vъ tebЁ: žena bo razymnaz blgoslovena є4stь. Strahъ že gDnь sі‰ da hvali1tъ. Dadi1te є4й t plodHvъ ўstenъ є3S, i3 da hvali1mь bydetъ vo vratёhъ myžъ є3S.

I# pr0čee poslёdovanіe preždewsщ7ennыhъ ćkw nbhčno.

Vёdomo bydi, ćkw t dnesь nižE m§nčenъ, nižE bGor0dičenъ, nižE nsmoglasnikъ poetsz, daže do subbHtы s™agw fwmы2.

Vъ t0йže pzt0kъ povečerіe glag0lemъ veli1koe.

Na povečerіi poemъ nastosщій kanHnъ, tvorenіe s™agw ntcA gospodi1na ґndrea kri1tskagw, їerlimjtы. Glasъ №.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Pёsnь pobёdnuю poi1mъ vsi2 bGu, sotv0ršemu di6vnaz čudesA, mhšceю vыs0koю, i3 spasšemu ї}lz, ćkw proslavisz.

[Pripёvъ: Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

Mertva četverodnevna voskRsi1vъ sp7se m0й lazarz, tli2 i3zmэni1lъ є3si2 mhšceю vыs0koю, i3 pokazalъ є3si2 ćkw si1lьnый vlastь tvoю2.

Vozglasi1vъ lazarz i3z8 gr0ba, ѓbіe voskRsi1lъ є3si2: no ѓdъ d0lэ g0rcэ rыdaše, i3 stenS trepetaše, sp7se, vlasti tvoeS.

Proslezi1lsz є3si2 gDi, nad8 lazaremъ, pokazyz voploщenіe smotrenіz tvoegw2, i3 ćkw є3stestv0mъ bGъ shй, є3stestv0mъ po namъ bhlъ є3si2 člvёkъ.

Marfinы slezы i3 marjinы ўtoli1lъ є3si2 gDi, i3z8 mertvыhъ lazarz voskRsi1vъ sp7se, i3 pokazavъ njd¦novlenna mertvago vlastію tvoeю.

Zak0nomъ є3stestvA čelovёča voprosi1lъ є3si2 vLko: gdЁ položenъ bhstь lazarь; pokazyz vsBmъ sp7se, i4stinnoe є4že kъ namъ smotrenіe tvoE.

Zaklepы sokruši1lъ є3si2 togdA ѓdwvы, vozglasi1vъ lazarz, i3 deržavu strsslъ є3si2 borcA, i3 pokori1lъ є3si2 prežde krtA, trepetati tebE є3di1ne sp7se.

Svsznz lazarz, t ѓda derži1mago vLko, ćkw bGъ predvari1lъ є3si2, i3 razrэši1lъ є3si2 t ќzъ: kъ tvoemy bo vs‰ si1lьne, i4dutъ povelёnію.

Slava: Nc7A proslavimъ, sn7a, i3 d¦a, trbcu nerazdёlьnuю, vo є3di1nicэ є3stestvA, i3 so ѓgGlы ю5, ćkw є3di1nago nesozdannago bGa slavosl0vimъ.

BGor0dičenъ: Neprel0žnw rodilA є3si2 dv7o m™i sozdatelz є3stestvA, t s™agw d¦a po blgovolenію dž§u bhvša є4že є3smы2, kromЁ i3zmэnenіz i3 smэšenіz.

Pёsnь v7.

Їrm0sъ: Vonmi2 nb7o i3 vozglag0lю, i3 vospoю2 hrtA, є3di1nago člvэkolю1bca.

Slava tebЁ vozglasi1všemu t0kmw, i3 i3z8 gr0ba mertva četverodnevna dryga vozdvi1gšemu lazarz.

Ўslhša glasa tvoegw2 bezdyšnый, i3 njduševlenъ t mertvыhъ vostA ѓbіe, slavz tS gDi.

Povelёnіe živon0snagw glasa tvoegw2 prіi1mъ, smerdsщій vostA t gr0ba, sp7se m0й, lazarь.

Proslezi1lsz є3si2 nad8 drygomъ sp7se m0й, ўvэrsz naše, ćkože nosi1lъ є3si2, є3stestvo2, i3 sego2 voskRsi1lъ є3si2.

VostrepetA ćkože vi1dэ ѓdъ, paki tekyщa ѓbіe svszana ўkr0йmi, glasomъ kъ zdёšnemu životY.

Ўžas0šasz є3vreйstіi nar0di є3gdA vozglasi1vъ sp7se, voskRsi1lъ є3si2 sl0vomъ smerdsщago lazarz.

Sotrzs0šasz sokrHviщa ѓdwva, ćkw njduševlenъ bhstь ѓbіe ni1zu lazarь, togdA glasomъ njživi1všagw.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Kamenь, є3g0že nebreg0ša zi1žduщіi, seй bhstь vo glavY ќgla. T0й є4stь kamenь, na nemže ўtverdi2 cRkovь hrt0sъ, ю4že t kzы6kъ i3skupi2.

Čydo strannoe i3 preslavnoe, kakw sozdatelь vsёhъ, є4že ne nevёdzše, ćkw ne vёdый voprošaše: gdЁ leži1tъ, є3g0že rыdaete; gdЁ pogrebesz lazarь, є3g0že pomalэ i3z8 mertvыhъ ži1va vamъ voskRšY ѓzъ;

Kamenь, є3g0že tebЁ privali1ša pogrebšіi tS, sego2 vzsti ї}sъ povelёvъ, ѓbіe voskRsi1 tz, vozglasi1vъ tebЁ: lazare vostani, grzdi2 ko mnЁ, da tvoegw2 ѓdъ ўstraši1tsz glasa.

Marfa i3 marja gDi, rыdanьmi vopіsstэ: sE є3g0že lюbi1lъ є3si2 četverodnevenъ smerdi1tъ: ѓщe bы є3si2 bhlъ zdЁ, togdA ne bы2 ќmerlъ lazarь. No ćkw nerazlyčenъ vezdЁ, sego2 ѓbіe vozglasi1vъ vozdvi1glъ є3si2.

Prolіsvъ nad8 drygomъ slezы smotrenіz radi, pokazalъ є3si2 pl0tь t nasъ vzemlemuю, suщestv0mъ ne mnёnіemъ sp7se, soedini1všuюsz tebЁ, i3 ćkw člvэkolю1becъ bGъ, sego2 ѓbіe vozglasi1vъ vozdvi1glъ є3si2.

Ўvы2 mnЁ voi1stinnu, nhnэ pogib0hъ, vopіsše ѓdъ, si1ce vozglašaše smerti glag0lz: sE nazwrzni1nъ dHlьnzz podvizA, i3 ўtr0bu moю2 posэkaz, bezdыhanna mertva vozglasi1vъ vozdvi1že.

GdЁ є3vreйskoe bezymіe; gdЁ nevёrіe; dok0lэ čuždji, dok0lэ lestcы2, zritE ўmeršago glasomъ i3shodsщa, i3 ne vёruete hrtY, voi1stinnu shnove tьmы2 vsi2 vы2.

Slava: E#di1nago t trbcы vёmъ tS, ѓщe i3 voploti1lsz є3si2, є3di1nago i3 slavlю, sn7a voploщenna, t bcdы bezsёmennw prozsbšago, i3 so nc7emъ i3 d¦omъ є3di1nago sn7a slavosl0vima.

BGor0dičenъ: Strannoe i3 strašnoe vidёnіe smotrenіz, є4že predzrёša nel0žnіi prbr0cы dv7u bcdu: bezsёmennw ќbw začenšuю, i3 netlёnnw r0ždšuю bGa, prebыvaющuю že po ržctvЁ čctuю.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Vzstsz slnce, i3 lunA stA vъ či1nэ svoemъ, vozneslsz є3si2 dolgoterpэli1ve na drevo, i3 vodruzi1lъ є3si2 na nemъ cRkovь tvoю2.

Proslezi1lsz є3si2 gDi nad8 lazaremъ, pokazavъ ćkw čelovёkъ є3si2, i3 vozdvi1glъ є3si2 vLko ўmeršago, i3 pokazalъ є3si2 lю1demъ, ćkw sn7ъ є3si2 b9ій.

Bezdыhannый ўslhša povelёnіe tvoE, grzdi2 v0nъ lazare, tekjй vostaše sъ pelenami, i3 skakaše, blže, pokazyz deržavu tvoю2.

Marfinы slezы i3 marjinы ўtoli1lъ є3si2 hrtE b9e, vozglasi1vъ lazarz samovlastnw, vozdvi1glъ є3si2 glasomъ, i3 pokloni1sz tebЁ.

Proslezi1vsz ćkw čelovёkъ nad8 lazaremъ, vozdvi1glъ є3si2 є3go2 ćkw bGъ. Voprosi1lъ є3si2: gdЁ pogrebesz četverodnevnый; ўvэrsz blže, vočlvёčenіe tvoE.

Strti znamєnіz i3 krtA tvoegw2, ўvэrsti hotS blže, ѓdovo neshtnoe črevo rasterzavъ, vozstavilъ є3si2 ćkw bGъ četverodnevnago.

Kto2 vi1dэ, kto2 slhša, ćkw vostA čelovёkъ mertvый smerdsщій; i3lіA ќbw vozdvi1že i3 є3lіsseй, no ne t gr0ba, no nižE četverodnevna.

Poemъ tvoE gDi, mogytstvo, poemъ i3 strti hrtE: džnэmъ bo ćkw blgoutr0benъ čudodёйstvovalъ є3si2, si1mi že smotri1telьnw ćtъ є3si2 ćkw čelovёkъ.

BGъ є3si2 i3 čelovёkъ, i4stinstvuzй veщьmi2 i3 i3menы2, predstalъ є3si2 gr0bu pl0tію sl0ve, i3 vozdvi1glъ є3si2 ćkw bGъ četverodnevnago.

Ўžas0šasz vLko, є3vreйstіi nar0di, ćkw vi1dэša vostavša mertva i3z8 gr0ba lazarz so glasomъ tvoi1mъ, i3 prebhša nepokorli1vi čudesє1mъ tvoi6mъ.

Slava: Beznačalьnw vozsіslъ є3si2 t nc7A tvoegw2, ćkw є3di1nъ shй t trbcы sp7se, vъ lёto vъ d©э i3z8 dv7stvennыhъ tы2 prošelъ є3si2 kroveй, pl0tь vzemъ presyщestvennый.

BGor0dičenъ: Začatіe bezsёmennoe bcdы, ržctvo2 kromЁ strasti tlёnіz: bGъ bo nbo‰ čudodёйstvovavый i3stoщi2 sebE, da namъ soedini1tsz.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Tv0й mi1rъ daždь namъ sn7e b9ій, i3n0gw bo razvэ tebE bGa ne znaemъ, i3 i4mz tvoE i3menyemъ, ćkw bGъ živhhъ i3 mertvыhъ є3si2.

Ži1znь shй gDi, i3 svёtъ i4stinnый, lazarz vozglasi1vъ voskRsi1lъ є3si2: ćkw si1lenъ bo vsBmъ pokazalъ є3si2, ćkw bGъ živhhъ i3 mertvыhъ є3si2.

Nesterpi1moe tvoE povelёnіe ї}se, ne terpS ѓdъ mn0gihъ prіemый ўbossz, i3 četverodnevna syщa lazarz, so glasomъ ži1va, ґ ne mertva dasše.

Perstь sovokyplь dyhu, drevle brenіe dyhomъ ži1zni, njduši1vый sl0ve sl0vomъ tvoi1mъ: i3 nhnэ že sl0vomъ voskRsi1lъ є3si2 t tli2 dryga i3z8 preisp0dnihъ.

Manію tvoemY gDi, soproti1visz nikt0že: є3gda bo mertvago glasi1lъ є3si2 lazarz, ѓbіe bezdыhannый vostavaše, i3 ќzы nosS, nogama hoždaše.

Q їudeйskoe bezymіe! Q njmračenіe vragHvъ! Kto2 vi1dэ mertvecA i3z8 gr0ba vostaю1щa; i3lіA drevle voskRsi2, no ne t gr0ba, no nižE četverodnevna.

Nepobэdi1me, dolgoterpэli1ve, vs‰ nasъ radi tvorsй ćkw bGъ, i3 terpsй ćkw čelovёkъ, pričastniki vs‰ nы2 sotvori2 crtvіz tvoegw2, mltvami lazarevыmi.

Slava: Prebeznačalьnaz, sobeznačalьnaz, є3dinočctnaz trbce, dž§e vsederži1telю, i3 sn7e, i3 dš7e s™hй, є3di1nice s™az trіmpostasnaz, syщыz t ґdama sp7saй, vёrnw tS vospэvaющыz.

BGor0dičenъ: Prečctoe črevo tvoE njs™i2 čctaz, pl0tь i3z8 negw2 prіemый preb9estvennый, vъ trbcэ poklansemый, i3z8 nc7A sl0vo, i3 sъ d¦omъ bGъ.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Tverglъ mS є3si2 vo glubinы6 serdca morskagw, i3 spaslъ є3si2 mS sp7se t rab0tы smertnыz, i3 razrэši1lъ є3si2 ќzы bezzak0nій moi1hъ.

Voprosi1lъ є3si2: gdё є3stь; vs‰ vёdый, proslezi1lsz že є3si2 sp7se, ćkw člvёkъ є3stestv0mъ, vozdvi1glъ mS є3si2 mertva povelёnіemъ tvoi1mъ.

Vozglasi1lъ mS є3si2 sp7se, i3z8 ѓda preisp0dnzgw, vopіetъ lazarь kъ tebЁ razruši1telю ѓda, i3 vozdvi1glъ mS є3si2 mertva povelёnіemъ tvoi1mъ.

NJdёzlъ mS є3si2 sp7se, vъ brennoe tёlo, i3 vdohnylъ mi2 є3si2 ži1znь, i3 vi1dэhъ svёtъ tv0й, i3 vozdvi1glъ mS є3si2 mertva povelёnіemъ tvoi1mъ.

NJduši1lъ є3si2 tы2, bezdыhannый w4brazъ pl0ti moeS sp7se, stzgnylъ mS є3si2 kostьmi2 i3 ži1lami, i3 vozdvi1glъ mS є3si2 mertva povelёnіemъ tvoi1mъ.

Vsesnёdnoe rasterzavъ črevo ѓdovo, i3st0rgnulъ mS є3si2 sp7se, tvoeю vlastію, i3 vozdvi1glъ mS є3si2 mertva povelёnіemъ tvoi1mъ.

Nosi1lъ є3si2 sp7se, smэšenіe moE vsecёlo: sohrani1lъ že є3si2 či1stu prečctuю ўtr0bu, i3z8 nesže prošelъ є3si2 voploti1vsz, є3di1nъ shй trbcы.

Trbčenъ: Trbce s™az, proslavlsю tvoE blgoutr0bіe, i3 so ѓgGlы poю2 tris™yю pёsnь: pomi1luй dyšы nasъ vospэvaющihъ tS.

BGor0dičenъ: Vъ prečctuю tvoю2 ўtr0bu vni1de sl0vo, soblюde že paki po ržctvЁ sію2 čctuю, bGorodi1telьnice, čydo voi1stinnu preslavnoe.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Syщыmъ vъ peщi2 ntrokHmъ tvoi6mъ sp7se, ne prikosnysz, nižE stuži2 džgnь. TogdA trіE, ćkw є3di1nэmi ўstы2 poshu, i3 blgoslovlshu glag0lющe: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Nad8 mertvecemъ proslezi1lsz є3si2 sp7se člvэkolю1bče: da pokažeši vsBmъ lю1demъ, ćkw bGъ shй, nasъ radi čelovёkъ kvi1lsz є3si2, i3 v0leю proslezi1lsz є3si2, w4brazы namъ predlagaz serdečnыz lюbvE.

Četverodnevnый lazarь sp7se, ćkw ўslhša ni1zu glasъ tv0й, vostavъ vospё tz, i3 raduzsz si1ce vopіsše: tы2 bGъ i3 sozdatelь m0й, tebЁ poklansюsz, i3 poю2 voskRsi1všago mS.

Ѓщe i3 ќzami njbloženъ є4smь, lazarь ni1zu vopіsše svobodi1telю: no nikakože vo črevэ prebydu ѓdovэ, ѓщe t0kmw vozzoveši mS, lazare, grzdi2 v0nъ: th bo svёtъ m0й i3 živ0tъ.

Molю1 tz lazare, ѓdъ rečE, vostani, i3zhdi t zaklepwvъ moi1hъ sk0rw, tidi2 ќbw: dobr0 bo mnЁ є3di1nago rыdati g0rcэ temlema, neželi vsёhъ, i5hže prežde ѓlčz pogloti1hъ.

Q čto2 kosni1ši lazare, glag0letъ, grzdi2 v0nъ, zovetъ stoS drygъ tv0й: i3zhdi u5bo, da i3 ѓzъ njslabu prіimY, tnelэže bo tS snэd0hъ, na blevanіe pi1щa ўstr0isz mi2.

Čto2 ne vostaneši lazare sk0rw, vozzvA i3z8 d0lu ѓdъ rыdaz; čto2 ne ѓbіe voskresъ tečeši tsю1du; da ne i3 drugi1hъ mi2 plэni1tъ hrt0sъ, voskRsi1vъ tS.

Ўdivlsemь bhlъ є3si2 vLko hrtE, č{dnaz togdA sodёlavъ mnHgaz, svёtъ bo slэpы6mъ, gluhi6mъ že ќšы tverzlъ є3si2 sl0vomъ, i3 dryga lazarz i3z8 mertvыhъ, ćkw bGъ vozglasi1vъ vozdvi1glъ є3si2.

Trbčenъ: Trbčeskuю vospoi1mъ pёsnь, slavzщe beznačalьnago nc7A, i3 sn7a, i3 d¦a pravago, є3di1nstvennoe є3di1no suщestvo2, є4že trbčeski vospoi1mъ: s™ъ, s™ъ, s™ъ є3si2 trbce.

BGor0dičenъ: Ćkw є3di1nago t trbcы tS hrtE slavimъ, ćkw t dv7ы vopl0щьsz, kromЁ preloženіz čelovёčeski vs‰ preterpёlъ є3si2, ne tstyplь є3stestvA n§eska ї}se, ѓщe i3 soedini1lsz є3si2 namъ.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Nb7sA nb7sъ, i3 vodA ćže prevhše nb7sъ, blgoslovi1te, p0йte gDa, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Tvorecъ i3 soderži1telь vsёhъ, za mlcrdіe vo vifanію prіi1de, vozdvi1gnuti lazarz.

Četverodnevnый smerdS, i3 pov0йmi njbszanъ, i3zmэni1sz dыhanіemъ bezdыhannый, vozglasi1všu ti2 gDi.

Їudeйstіi lю1dіe, ćkw vi1dэša ўmeršago, tvoi1mъ glasomъ vostavša hrtE, raspыhahusz.

NJmračennіi nj svёtэ їudeє, čto2 ne vёruete lazarevu vostanію, hrt0vu načinanію;

Da raduetsz sіHnъ, i3 da poetъ žiznodavca, voskRsi1všago sl0vomъ t gr0ba lazarz.

V0i nbcnіi, i3 r0dъ zemnhhъ vospёša tS, є3gdA sp7se m0й lazarz vozdvi1glъ є3si2.

Slava: So nc7emъ i3 sn7omъ d¦a slavosl0vlю i3 poS nem0lčnw vzыvaю: tris™hй, slava tebЁ.

BGor0dičenъ: TebE blgoslovlю2 i3 poklansюsz r0ždšemusz i3z8 dv7ы, ne razlyčšusz prt0la s™hz slavы tvoeS.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Sotvori2 deržavu mhšceю svoeю: nizloži1 bo si6lьnыz so prestHlъ, i3 voznesE smirє1nnыz bGъ ї}levъ. Vъ ni1hže posэti2 nasъ vost0kъ sъ vыsotы2, i3 napravilъ nы2 є4stь na pytь mi1ra.

Da poetъ čydo vifanіa sъ nami: vъ neй bo proslezi1sz sozdatelь, zak0nomъ є3stestvA pl0ti, lazarz voskRšaz, i3 marfinы slezы pr0čee, i3 plačь marjinъ vъ radostь prelagaz, mertvecA vozdvi1glъ є4stь.

Ўvэrsz sl0ve, voskrnіe tvoE, prizvalъ є3si2 lazarz i3z8 gr0ba, i3 vozdvi1glъ є3si2 ćkw bGъ, da pokažeši lю1demъ bGa že i3 člvёka vkypэ voi1stinnэ syщa, i3 vozdvi1gša hramъ tэlesE tvoegw2.

Strsslъ є3si2 vratA i3 verєi2 želBznыz, ўstraši1lъ є3si2 ѓdъ glasomъ tvoi1mъ, ўžasesz že sъ ni1mъ i3 smertь ѓbіe, ćkw vi1dэša lazarz sp7se, syщa vъ ni1hъ ќznika, njduševlenna glasomъ i3 voskresša.

Ўžas0šasz vsi2, ćkw vi1dэša tS sp7se slezsщa, lazarz ўmerša, i3 glag0lahu nar0di: vi1ždь, kakw є3go2 lюblsše. Ѓbіe ќbw vozglasi1lъ є3si2 є3go2, i3 vostavъ bezdыhannый, tloži2 tlёnіe povelёnіemъ tvoi1mъ.

Potrzs0šasz vratA, sokruši1šasz verєi2, razrэši1šasz ќzы mertvagw glasomъ si1lы hrt0vы, i3 ѓdъ g0rьkw vozdыhaše rыdaz, i3 svoi6mъ vopіsše: ўvы2 mnЁ, kjй i3 tkydu glasъ njživlszй mє1rtvыz;

Vostani tsю1du poslyšavъ glasa, drygъ bo tv0й v0nъ priglašaetъ tS: seй є4stь prežde voskRsi1vый mє1rtvыz. I#lіA ќbw vozdvi1že mertva, i3 є3lіsseй kypnw: no seй bЁ džnэmi i3 glag0lzй i3 dёйstvuzй.

Poemъ tvoю2 sl0ve nepobэdi1muю krёpostь: kostьmi1 bo i3 ži1lami ўmerša vozdvi1glъ є3si2 sl0vomъ tvoi1mъ, ćkw vsёhъ sozdatelь, i3 sego2 voskRsi1lъ є3si2 sp7se, t preisp0dnihъ, ćkože vd0vыz shna syщa na ndrE.

Slava: Trbce vses™az, dž§e beznačalьnый b9e, sobeznačalьnый sn7e i3 b9estvennый sl0ve, ўtёšitelю blgjй, dš7e s™hй b9ій: є3di1nый i3 trislnečnый svёte, soestestvennoe suщestvo2, є3di1ne b9e i3 gDi, ўщedri mjrъ.

BGor0dičenъ: Vs‰ sotvori1vый vъ premydrosti ї}se, i3 vo vseg0 mz njbolkjйsz i3z8 dv7ы, i3 vesь prebыvazй pri1snw vъ nёdrэhъ nc7A: s™hй d¦ъ tv0й hrtE, na stado tvoE nizposlavъ ćkw bGъ, njsэni2 nasъ.

Vmёstw Dost0йno, їrm0sъ:

Sotvori2 deržavu:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.