NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Posni triod

Posni triod

Nedёlz tretіz s™hhъ postHvъ

Poklonenіe prazdnuemъ čctnagw i3 životvorsщagw krtA.

Vъ subbHtu večera na malэй večerni, stіhi6rы na d7. Glasъ ѕ7.

Pod0benъ: ЃgGlьskіz:

Nhnэ ѓgGlьskaz vHinstva kopіen0sztъ drevo čctn0e, blgogovёйnw njkružaющz, i3 vs‰ sozыvaющz vBrnыz na poklonenіe. Prіidi1te u5bo post0mъ prosvэti1všіisz, pripademъ є3mY radostію i3 strahomъ, vёrnw zovyщe: raduйsz čctnhй krte, mjru ўtverždenіe. Dvaždы.

Da ґdamovu potrebi1ši klstvu, pl0tь našu prіemleši kromЁ skvernы, raspinaešisz že i3 ўmiraeši, ї}se preblgjй: tёmže krtъ tv0й, i3 kopіE, gybu že i3 tr0stь, gv0zdіe vёrnw počitaemъ, i3 voskrnіe tvoE vi1dэti pr0simъ.

Zaklюčaetъ є3demъ drevomъ drevle ѕmjй, drevo že krtA tverzaetъ seй vsBmъ hotsщыmъ post0mъ i3 slezami njči1stitisz. Prіidi1te u5bo predležaщee vi1dzщe, tomY pripademъ so strahomъ vёrnіi zovyщe: tverzi vratA nbcnaz krte, lю1bzщыmъ tS.

Slava, i3 nhnэ.

Pod0benъ: E#gdA krtY prigvoždena vi1dэ sl0ve b9ій, bezsёmennw tebE r0ždšaz, vzыvaše vopію1щi: ўvы2 mnЁ čado sladčaйšee, k0e tvoE smirenіe b9e m0й; kakw bezstrastnый strastь terpi1ši, nepravednыmъ sud0mъ; pэsnosl0vlю tvoE strašnoe kraйnee snizhoždenіe.

Na stіh0vnэ stіhi6rы pod0bnы. Glasъ v7:

Pod0benъ: D0me є3vfrafovъ:

Razrэši1všesz ќzъ drevnzgw njsuždenіz, vёrnіi drevomъ krtA, na nemъ prigvoždennago hrtA slavosl0vimъ.

Stjhъ: Voznosi1te gDa bGa našego, i3 poklansйtesz podn0žію nHgu є3gw2, ćkw s™o є4stь.

Prіidi2 nhnэ sъ nami dv7de, cэvni1cu dvi1ži, hrtA voznosi1te poS, vёrnіi pokloni1tesz є3gw2 podn0žію.

Stjhъ: BGъ že cRь našъ prežde vёka, sodёla sp7senіe posredЁ zemli2.

Voznesemъ lю1dіe predležaщee drevo, i4mže sp7senіe namъ hrt0sъ podaetъ, i3 vёroю cэlyemъ.

Slava, i3 nhnэ, t0йže:

KrtobGor0dičenъ: Voznesena na krtЁ, za čelovёki, vi1dzщi tvoego2 sn7a dv7o, vopіsše rыdaющi: slava blgoutr0bію tvoemY.

Taže, Nhnэ tpuщaeši: Tris™0e. Po DŽ§e našъ:

Troparь, glasъ №:

Sp7si2 gDi lю1di tvo‰, i3 blgoslovi2 dostosnіe tvoE, pobBdы pravosl†vnыmъ hrtіanwmъ na soproti6vnыz daruz, i3 tvoE sohransz krt0mъ tvoi1mъ ži1telьstvo.

I# bыvaetъ tpystъ. Po tpystэ že vh0ditъ sщ7ennikъ so є3kklisіarhomъ vъ sosudohrani1lьnicu, i3 vzemlюtъ čctn0e drevo, pred8idyщu svёщniku i3 kadi1lu, poю1щыmъ troparь:

Sp7si2 gDi lю1di tvo‰: I# prin0sztъ na s™yю trapezu, i3 vžigaюtъ svэщY na vsю2 n0щь.

Na veli1cэй večerni, blgoslovlsetъ sщ7ennikъ, i3 poemъ ćkw nbhčno prednačinatelьnый pal0mъ. Taže stіhosl0vіe, pervaz kafjsma. Na GDi vozzvahъ, postavimъ stіhHvъ ‹, i3 poemъ stіhi6rы voskrnы nsmoglasnika G, i3 ґnatHlіevы G, i3 čctnagw krtA d7, glasъ є7:

Pod0benъ: Raduйsz p0stnikwvъ:

Vozsіsй gDnь krte, svэtol{čnыz mHlnіz tvoeS blgodati, vъ serdcA čtyщihъ tS, i3 bGoprіstnoю lюb0vію prіemlющihъ, mіrovoždelёnne, i4mže sleznoe potrebi1sz sёtovanіe, i3 smertnыhъ sёteй i3zbavihomsz, i3 kъ pri1snomu veselію prіid0homъ. Pokaži2 krasotы2 tvoeS blgolёpіe, vozdasnіe podaždь vozderžanіz rabHmъ tvoi6mъ, vёrnw prossщыmъ tvoE bogatnoe zastuplenіe, i3 velію mlctь.

Raduйsz živon0snый krte, cRkve krasnый raю2, drevo netlёnіz, prozsbšee namъ vёčnыz slavы naslaždenіe: i4mže bэs0vstіi tgonsюtsz polcы2, i3 ѓgGlьstіi sveselstsz či1nove, i3 sovokuplє1nіz vёrnыhъ prazdnuюtъ. Nryžіe nepobэdi1moe, ўtverždenіe neruši1moe, vёrnыhъ pobёdo, sщ7ennikwvъ pohvalo2, hrt0vы nhnэ strti i3 namъ podaždь dosti1gnuti, i3 velію mlctь.

Raduйsz živon0snый krte, blgočestіz nepobэdi1maz pobёda, dverь raйskaz, vёrnыhъ ўtverždenіe, cRkve njgraždenіe: i4mže tlS razori1sz i3 ўprazdni1sz, i3 poprasz smertnaz deržava, i3 voznes0homsz t zemli2 kъ nbcnыmъ: nryžіe nepobэdi1moe, bэsHvъ soprotivob0rče, slavo m§nkwvъ, prpdbnыhъ ćkw voi1stinnu ўdobrenіe, pristaniщe sp7senіz, daruzй mjru velію mlctь.

Grzdi2 pervozdannaz dv0ice, li1ka tpadšaz g0rnihъ, zavistію čelovэkoubjйcы, g0rьkoю slastію dreva, drevle vkušenіemъ. SE vsečestn0e voi1stinnu drevo predgrzdetъ, kъ nemyže pritekše radostію njblobыzaйte, i3 vozopjйte kъ nemY sъ vёroю: tы2 naše vozzvanіe, krte vsečestnhй, drevo bGoblžennoe, sade nbcnый: є3gHže plodA pričasti1všesz, netlёnіe ўluči1homъ, є3dema pervago prіemše i3zvёstnw, i3 velію mlctь.

Slava, glasъ G:

HrtE b9e našъ, v0lьnoe raspstіe vo džbщee voskrnіe r0da čelovёčeskagw vosprіemый, i3 tr0stію krtA, njbagrenіemъ červlenыmъ svo‰ perstы njkrovavi1vый, njstavitєlьnaz namъ carski podpisati člvэkolю1bstvovavый, ne prezri nasъ bёdstvuющihъ, i3 paki t tebE razstosnіe: no ўщedri є3di1ne dolgoterpэli1ve, vo njbstosnіi lю1di tvo‰, i3 vostani, pobori2 borю1щыz nы2, ćkw vsesi1lenъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ glasa. Vh0dъ.

Svёte ti1hій:

Prokjmenъ: GDь vocRi1sz:

E#ktenіA, i3 pr0čee ćkw nbhčno. Na lіtji stіhi1ra hrama.

Slava, i3 nhnэ, glasъ є7:

Zrsщi tS tvarь vsS na krtЁ naga vi1szщa, sodёtelz i3 ziždi1telz vsёhъ, i3zmэnsšesz strahomъ, i3 rыdaše: s0lnce že svёtъ njmrači2, i3 zemlS kolebašesz, kamenіe že razsэdašesz, i3 hrama svёtlostь razdirašesz. Mertvіi vostaša t grobHvъ, i3 ѓgGlьskіz si6lы ўžas0šasz, glag0lющe: q čudesE! SudіS syditsz, i3 straždetъ hotS za sp7senіe mjra, i3 njbnovlenіe.

Na stіh0vnэ stіhi6rы nsmoglasnika, ±že po ґlfavi1tu.

Slava, i3 nhnэ, glasъ d7:

Posobi1vый gDi kr0tkomu dv7du pobэdi1ti i3noplemennika, vBrnыmъ lю1demъ našimъ spob0rstvuй, i3 nryžіemъ krtA nizloži2 vragi2 našz: pokaži2 blgoutr0bne na nasъ drє1vnіz mlcti tvo‰, i3 da razumёюtъ voi1stinnu, ćkw tы2 є3si2 bGъ: i3 na tS nadёющіisz pobэždaemъ, molsщіisz nbhčnw preči1stэй tvoeй m™ri, darovatisz namъ veli1cэй mlcti.

Troparь: Bcde Dv7o: Dvaždы.

I# krtnый є3di1noždы. Glasъ №:

Sp7si2 gDi lю1di tvo‰.

I# pr0čee poslёdovanіe bdёnіz: ćkw nbhčno.

Na ќtreni po šestopalmіi, BGъ gDь, vo glasъ nsmoglasnika, i3 glag0lemъ troparь voskrnый, dvaždы.

Slava, krtnый:

Sp7si2 gDi lю1di tvo‰:

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Gavrіi1lu vэщavšu:

I# nbhčnoe stіhosl0vіe. Sэdalьnы glag0lemъ voskrnы.

Po polmelei, (ѓщe gdЁ hramъ čctnagw krtA) sэdalenъ krtA, glasъ }.

Pod0benъ: Povelёnnoe taйnw:

Vъ rai2 ќbw prežde drevomъ njbnaži2 nj vkušenіi vragъ, nanosS ўmerщvlenіe: krta že drevo, životA njdэsnіe čelovёkwmъ nosS, navedE na zemli2, i3 mjrъ vesь i3sp0lnisz vsskіz radosti. E#g0že vi1dzщe poklansema, bGu vъ vёrэ lю1dіe soglasnw vozzovemъ: i3sp0lnь hramъ slavы є3gw2. Dvaždы.

Stepє1nna glasa. E#đlіe ќtrennee.

Voskrnіe hrt0vo:

Pal0mъ n7: Pomi1luй mS b9e:

Slava, glasъ }:

Pokasnіz tverzi mi2:

I# nhnэ:

Na sp7senіz stєzi2:

Taže, glasъ ѕ7:

Pomi1luй mS b9e:

Mn0žєstva sodёznnыhъ mn0ю lю1tыhъ, pomыšlsz nkasnnый, trepeщu strašnagw dnE sydnagw: no nadёzsz na mlctь blgoutr0bіz tvoegw2, ćkw dv7dъ vopію1 ti: pomi1luй mS b9e po veli1cэй tvoeй mlcti.

KanHnъ voskrnъ, i3 bcdы, na ѕ7: taže trіHdi na }, tvorenіe gospodi1na fe0dwra studjta. Glasъ №.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Voskrnіz denь, prosvэti1msz lю1dіe.

ToržestvA denь, vostanіemъ hrt0vыmъ, smertь bezvёstna pokazasz, ži1zni vozsіS zarS, ґdamъ vostavъ likyetъ radostію: tёmže voskli1knemъ, pobёdnuю poю1щe.

Poklonenіz denь čctnagw krtA, prіidi1te kъ semY vsi2: vostanіz bo hrt0va zari6, svэtosіszй predlagaetъ nhnэ, togo2 njblobыzaimъ duševnw raduющesz.

Kvi1sz veli1kій gDnь krte, pokaži2 mi2 zrakъ b9estvennый krasotы2 tvoeS nhnэ, dost0йnw pokl0nnika hvalы2 tvoeS: i4bo ćkw njduševlennu tebЁ, i3 vozglašaю, i3 njblobыzaю tS.

Da voshvalztъ soglasnw nb7o i3 zemlS, ćkw predleži1tъ vsBmъ vseblžennэйšій krtъ, na nemže prigvoždenъ tэlesnэ požresz hrt0sъ: togo2 lobыzaimъ duševnw raduющesz.

Trbčenъ: Q trbce načertanьmi! Q є3di1nice zrakomъ! dž§e, sn7e, i3 dš7e, є3dinosi1lьnaz є3di1nice, vъ sovёtэ i3 hotёnіi, i3 deržavы načalэ, mjrъ tv0й sohrani2, mi1rъ podaю1щi.

BGor0dičenъ: I#skysa nikakože vёduщi myžeska dv7o, bezsёmennw raždaeši mladenca, či1sto n0siši roždenіe, mjra tvorcA hrtA bGa: togo2 moli2 ўmiri1ti vssčєskaz.

Katavasіa: B9estvennэйšій prowbrazi2 drevle mwmseй, vъ čermnёmъ m0ri provedъ ї}lz krt0mъ tvoi1mъ, v0du žezl0mъ presёkъ, pёsnь tebЁ i3sh0dnuю vospэvaz hrtE b9e.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Prіidi1te, pi1vo pіemъ:

Prіidi1te, pёsnь poi1mъ n0vu, razrušenіe ѓdovo toržestvyющe: i3z8 gr0ba bo hrt0sъ voskRse, smertь plэni1vъ, i3 sp7sE vssčєskaz.

Prіidi1te, počerpemъ vёrnіi, ne t i3st0čnika i3stočaющagw v0du tlёnnuю, no t i3st0čnika prosvэщenіz, krtA hrt0va poklonenіemъ, nj nemže i3 hvalimsz.

Drevle є3g0že prowbrazovaše mwmseй dlanьma, krtъ tv0й nhnэ njblobыzaющe, ќmnago ґmali1ka pobэždaemъ, vLko hrtE, i4mže i3 sp7saemsz.

Nči1ma i3 ўstnama či1stыma poю1щe pёsnь radovanіz, gDnю krtY radostію pokloni1msz vёrnіi, pleщuщe pёsnьmi.

Trbčenъ: E#di1nago vъ trehъ v3postasehъ bGa beznačalьnago čtY: nerazdёlьnago suщestvA zrakomъ, nc7A, sn7a, i3 d¦a živago, vъ ni1hže krti1homsz.

BGor0dičenъ: Vъ kupinЁ mwmseй tvoE njbraznw tainstvo drevle či1staz vi1dэ: ćkože bo džnыz plamenь, džgnь b9estvA tvoю2 ўtr0bu ne njpali2.

Katavasіa: Ўtverdi2 vLko hrtE krt0mъ na kameni mS vёrы, ne pokolebatisz ўmY prilHgi vragA ѕlagw: є3di1nъ bo є3si2 s™ъ.

Sэdalenъ, glasъ ѕ7:

Krtъ tv0й, gDi, njs™i1sz: vъ nemъ bo bыvaюtъ i3scэlє1nіz bolsщыmъ vo grэsёhъ: i4mže tebЁ pripadaemъ, pomi1luй nasъ.

Stjhъ: Voznosi1te gDa bGa našego, i3 poklansйtesz podn0žію nHgu є3gw2, ćkw s™o є4stь.

Dnesь prbr0českoe i3sp0lnisz sl0vo: se bo poklansemsz, na mёsto, i3dёže stosstэ n0zэ tvoi2 gDi: i3 dreva spasenіz vkusi1vše, grэh0vnыhъ strasteй svob0du ўluči1homъ, mltvami bcdы, є3di1ne člvэkolю1bče.

Slava: T0kmw vodruzi1sz drevo hrtE krtA tvoegw2, njsnov†nіz pokolebašasz smerti gDi: є3g0že bo pogloti2 želanіemъ ѓdъ tpusti2 trepetomъ. Kvi1lъ є3si2 namъ sp7senіe tvoE s™hй, i3 slavosl0vimъ tS sn7e b9ій, pomi1luй nasъ.

BGor0dičenъ: Bcde dv7o, moli2 sn7a tvoego2 prigv0ždšagosz v0leю na krtЁ, i3 voskresša i3z8 mertvыhъ, hrtA bGa našego, sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Na b9estvennэй straži:

SE voskrese hrt0sъ, mmron0sicamъ ženamъ ѓgGlъ rečE: ne rыdaйte, šedše rchte ґp0stolwmъ: raduйtesz, dnesь sp7senіe mjru, muči1telьstvo vragA smertію razruši1sz.

Živon0snagw tvoegw2 krtA, pokl0nnuю radostь dnesь hrtE srэtaющe, predsrёtenіe tvori1mъ vses™hz strti tvoeS, ю4že vo sp7senіe mjra sodёlalъ є3si2 sp7se, ćkw vsesi1lenъ.

Dnesь bыvaetъ radostь na nb7si2 i3 na zemli2, ćkw hrt0vo znamenіe mjru kvlsetsz krtъ treblžennый: seй bo predloženъ bhvъ, i3stočaetъ klanzющыmsz є3mY radostь prisnotekyщuю.

Čt0 ti prinesemъ hrtE, ćkw čestn0mu krtY dalъ є3si2 namъ pokloni1tisz; na nemže vses™az kr0vь tvoS i3zlіssz, i3dёže i3 pl0tь tvoS gvozdьmi2 vodruzi1sz, є3g0že njblobыzaющe nhnэ blgodari1mъ tS.

Trbčenъ: E#di1nagw b9estvA poю2 tri2 v3post†si, nerazdёlьnw, є3stestvennэ pr0stw propovёdaz, nc7A beznačalьna, sn7a, i3 d¦a s™ago soprt0lьna, gDstvo є3di1no, i3 є3di1no crtvo, є3di1nu deržavu prisnosyщnuю.

BGor0dičenъ: E#di1na vъ ženahъ kvi1lasz є3si2 veщь prečydna či1staz, slhšanіe strašnoe: є3stestv0 bo tы2 njbnovi1la є3si2, bez8 sёmene r0ždši, prebыvaющi paki ćkože prežde dv7a: rodi1vыйsz bo i3z8 tebE, bGъ є4stь i4stinnый.

Katavasіa: Na krtё tz si1lьne, svэti1lo veli1koe vi1dэvъ, trepetomъ vzstsz, lučы2 soprstavъ skrы2, vss že tvarь vospЁ so strahomъ tvoE dolgoterpёnіe: i4bo i3sp0lnisz zemlS tvoegw2 hvalenіz.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ќtrenюemъ ќtrennюю:

Vozsіslъ є3si2 t gr0ba nezahodi1mый svёte, mjru njblistaz netlёnіe, potrebi1lъ є3si2 gDi smertnый plačь t konє1cъ, ćkw blgoutr0benъ.

Pristypimъ njčiщennіi vozderžanіemъ, teplэ njblobыzaющe vo hvalenіi drevo vses™0e, na nemže hrt0sъ raspinaemь, sp7sE mjrъ, ćkw blgoutr0benъ.

Likyюtъ vъ veselіi ѓgGlьstіi či1ni, dnesь krtA tvoegw2 poklonenіemъ: tёmъ bo nizloži1lъ є3si2 bэsHvskіz polki2, sp7shй hrtE čelovёčestvo.

Raй drugjй poznasz cRkovь, ćkože prežde drevo i3myщaz živon0snoe, krtъ tv0й gDi, i3z8 negHže prikosnovenіemъ bezsmertію pričasti1homsz.

Trbčenъ: Sobeznačalьnы tri2 slavlю, є3di1nagw suщestvA: bGa nc7A, sn7a, i3 d¦a, svёtъ є3di1nъ trisіstelьnый, kypnw deržavnoe crtvo, vъ neslіsnnomъ t0ždestvэ.

BGor0dičenъ: RodilA є3si2 є3stestvA zak0nomъ, no pače zak0na: tebe bo є3di1nыz bezsёmenno ržctvo2, strašnый i3 pomыšlsemый nravъ, i3 glag0lemый roždenіz tvoegw2, vsenepor0čnaz.

Katavasіa: Ќtrenюющe tS vospэvaemъ sp7se щedre, mi1rъ njbrёtše krt0mъ tvoi1mъ, i4mže njbnovi1lъ є3si2 r0dъ čelovёčeskій ko svёtu nevečernemu vvodS nasъ.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Snizšelъ є3si2:

Voskreslъ є3si2 smertь ўprazdni1vъ hrtE, ćkože veli1kій cRь, t ѓdovыhъ sokr0viщъ vozzvalъ є3si2 nasъ vъ naslaždenіe crtva nbcnagw, vъ zemlю bezsmertіz.

Pleщuщe pёsnьmi b9estvennыmi vёrnіi, voskli1knemъ bGu, krtъ gDnь cэlyющe: njsщ7enіz bo i3stočaetъ i3st0čnikъ, vsBmъ syщыmъ vъ mjrэ.

I#spolnsetsz pэsnopisatelьnый glasъ: se bo poklansemsz preči1stыhъ n0gъ tvoi1hъ podn0žію vsesi1lьne, krtY tvoemY čestn0mu, trivoždelёnnomu drevu.

E$že vi1dэ drevo vъ tv0й hlёbъ vloženoe, vo pror0cэhъ rыdatelь, krtъ tv0й щedre njblobыzaющe, vospэvaemъ tvo‰ ќzы, i3 pogrebenіe, kopіe že i3 gvHzdіz.

Na ramэhъ є3g0že i3zv0lilъ є3si2 hrtE nosi1ti s™hй krtъ, i3 na semъ voznesti1sz, i3 raspstisz pl0tію, njblobыzaющe sobiraemъ krёpostь na vragi2 nevi6dimыz.

Trbčenъ: E#di1nicu vъ trehъ načertanіihъ poю2, i3 trbcu vo є3di1nomъ є3stestvЁ poklansemuю, bGa tr0e kypnw, svёtъ tris0lnečnый, nc7A, i3 sn7a, i3 s™ago d¦a.

BGor0dičenъ: Čudesъ veli1koe čydo vъ tebЁ kvi1sz neskvernaz ѓgnice, vzemlющago bo mjra grёhъ, ѓgnca rodilA є3si2: є3g0že moli2 prilёžnw nj poю1щihъ tS.

Katavasіa: W$brazъ b9estvennagw krtA, їHna vo črevэ ki1tovэ prostertыma dlanьma pronačertA, i3 vziraše sp7senъ t ѕvёrz si1loю tvoeю sl0ve.

Kondakъ, glasъ z7. Samoglasenъ:

Ne ktomY plamennoe nryžіe hrani1tъ vratъ є3demskihъ: na tы6z bo naйde preslavnый soyzъ drevo krestnoe, smertnoe žalo, i3 ѓdova pobёda prognasz. Predstalъ bo є3si2 sp7se m0й, vopіS syщыmъ vo ѓdэ: vni1dite paki vъ raй.

Jkosъ: Tri2 krtы2 vodruzi2 na golg0fэ pіlatъ, dvA razb0йnikwvъ, i3 є3di1nъ žiznodavca. E#g0že vi1dэ ѓdъ, i3 rečE syщыmъ d0lэ: q slugi6 moi2, i3 si6lы mo‰! Kto2 vodruzi1vъ gv0zdіe vъ serdce moE, drevznhmъ mS kopіemъ vnezapu probodE; i3 rasterzaюsz, vnytrennimi moi1mi bolю2, ўtr0boю ўzzvlsюsz, č{vstva mo‰ smuщaюtъ dyhъ m0й, i3 ponuždaюtsz i3zrыgati ґdama, i3 syщыz t ґdama, drevomъ d†nnыz mi2: drevo bo sі‰ vv0ditъ paki vъ raй.

Smnaxarій. Stіhi2:

KrtY vsS zemlS da poklansetsz:

I$mže poznala tebЁ poklanstisz, sl0va.

Vъ t0йže denь, vъ nedёlю tretію postHvъ, poklonenіe prazdnuemъ čctnagw i3 životvorsщagw krtA, vinы2 radi sicevы2: Poneže bo četыredesztodnevnыmъ post0mъ, w4brazomъ nёkimъ i3 mы2 raspinaemsz, ўmerщvlsemi t strasteй, g0resti že čyvstvo i4mamы, ўnыvaющe i3 nizpadaющe: predlagaetsz čestnhй i3 životvorsщій krtъ, ćkw ќbw prohlaždaz i3 ўtverždaz nasъ, i3 vospominaz namъ strti gDa našegw ї}sa hrtA, i3 ўtэšaz. Ѓщe bGъ našъ nasъ radi raspstsz, koli1kw podobaetъ namъ є3gw2 radi dёzti, njblegčaz že bolBzni našz predloženіemъ vLčnihъ skorbeй, i3 vospominanіemъ i3 ўpovanіemъ, krt0mъ slavы; Ćkw bo sp7sъ našъ na krtъ vozšedъ, proslavisz bezčestnыmъ ži1telьstvomъ i3 njgorčenіemъ: si1ce podobaetъ i3 namъ dёzti, da i3 sproslavimsz є3mY, ѓщe i3 nёčto nёkogda straždemъ pečalьnoe. I# i4nakw: ćkože d0lgій i3 žest0kій pytь prohodsщіi, i3 trud0mъ njtzgčavšіi, ѓщe gdЁ drevo blagosэnnoli1stvennoe njbrsщutъ, malw sёdše ўpokosюtsz, i3 ćkw ќbw ю4ni bhvše pr0čee pytь proh0dztъ: takw i3 nhnэ vъ p0stnoe vremz i3 prisk0rbnый pytь i3 p0dvigъ, nasadi1sz posredЁ t s™hhъ ntє1cъ živon0snый krtъ, njslabu i3 prohlaždenіe namъ podasй blgomyžestvєnnы že i3 legki kъ pr0čemu trudY ўtrudi1všыzsz ўstrosz. I#li2 ćkože є4stь pri carevэ prišestvіi, predh0dztъ džnagw znamєnіz i3 ski1ptrы: taže i3 samъ prih0ditъ, raduzsz nj pobёdэ, i3 veselssz, sveseli1tsz že vkypэ i3 poslyšnoe. Takw i3 gDь našъ ї}sъ hrt0sъ, hotS є3li1kw neukl0nnw na smertь pokazati pobёdu, i3 so slavoю proizhti voskresnыmъ dnemъ, predposlA ski1ptrъ sv0й, carskoe znamenіe, životvorsщій krtъ, njbradovanіz i3 prohlaždenіz nasъ, ćkw mnHžaйša i3spolnsющій, i3 ўstrosющій nasъ got0vыhъ bhti, i3 samago2 є3li1kw m0щno cRS vosprіsti, i3 voshvali1ti svёtlw pobэždaющa. Posredё že s™hz četыredesstnicы sedmi1cы: zanE g0rьkomu i3st0čniku pod0bna є4stь s™az četыredesstnica, sokrušenіz radi, i3 syщіz namъ t postA g0resti i3 pečali. Ćkože ќbw vo džnagw sredY b9estvennый mwmseй drevo vloži2, i3 ўsladi2 є3go2, takw i3 provedhй nasъ bGъ ќmnagw čermnagw m0rz, i3 faraHna, životvorsщimъ drevomъ čestnagw i3 životvorsщagw krtA, ўslaždaetъ g0restь post0mъ t četыredesstnicы: i3 ўtэšaz nasъ ćkw vъ pusthni prebыvaющihъ, d0ndeže ko ќmnomu їerli1mu vozvedetъ svoi1mъ voskrnіemъ. I#li2 poneže krtъ drevo životA glag0letsz i3 є4stь, džno že drevo posredЁ raS є3dema nasaždeno bsše: prili1čnw i3 b9estvennіi ntcы2 krestnoe drevo posredЁ s™hz četыredesstnicы nasadi1ša, vkypэ ќbw i3 ґdamovo lakomstvo pominaющe, vkypэ že i3 džnagw tstіz propisyющe nastosщimъ drevomъ, seg0 bo vkušaющe ne ktomY ўmiraemъ, no pače i3 njživlsemsz. Togw2 si1loю hrtE b9e i3 nasъ sohrani2 t lukavagw i3skušenій: i3 b9estvєnnыmъ tvoi6mъ strtemъ i3 živon0snomu voskrnію pokloni1tisz spod0bi, četыredesztodnevnoe blgosvёtlэ prešedšыmъ p0priщe, i3 pomi1luй nasъ ćkw є3di1nъ blgъ i3 člvэkolю1becъ, ґmi1nь.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: DŽtroki t peщi:

Voskreslъ є3si2 i3z8 gr0ba tridnevnw, ćkw spsй gDi, ѓdwvы vratari porazi1vъ b9estvennoю si1loю, i3 drє1vnіz vozdvi1gъ praotcы є3di1ne blgoslovennый ntcє1vъ b9e, i3 preproslavlennый.

Cэvni1ceю pёsneй likyющe vozraduemsz dnesь lю1dіe krestnыmъ poklonenіemъ na semъ prigvozdi1všagosz hrtA slavzщe, є3di1nago blgoslovennago ntcє1vъ bGa, i3 preproslavlennago.

Pokazavый ўmerщvlenіz nrganъ, ži1zni dёlateliщe, mjru njblobыzatelьnoe, tv0й krtъ vseщedre, tomY poklansющыzsz njs™i2, є3di1ne blgoslovennый ntcє1vъ b9e i3 preproslavlennый.

E#di1ne mi1lostive i3 blgoutr0bne, prosvэti2, njsvzti2 є3di1ne ї}se, poklansющыzsz vёrnw tvoemY krtY, i3 b9estvєnnыmъ stradanієmъ, є3di1ne blgoslovennый ntcє1vъ b9e, i3 preproslavlennый.

Trbčenъ: E#di1nicu vъ trehъ v3postasehъ, poю2 b9estvo2: svёtъ bo nc7ъ, svёtъ sn7ъ, svёtъ d¦ъ, svёtu nerazdёlьnu prebыvaющu, є3di1nstvomъ є3stestvennыmъ, i3 tremi2 lučami li1cъ sіsющu.

BGor0dičenъ: Vsёhъ prbrHkъ mnogoimeni1toe tы2 є3si2 propovёdanіe, vrata bo b9іz, ryčka zlataz, zemlS s™az, kvi1lasz є3si2 dv7o bGonevёstnaz, r0ždšaz pl0tію ї}sa hrtA, ntcє1vъ bGa, i3 preproslavlenna.

Katavasіa: I#z8 plamene džtroki i3zbavleй, pl0tь prіi1mъ prišelъ є3si2 na zemlю, i3 na krtЁ prigvoždenъ, sp7senіe namъ darovalъ є3si2 hrtE, є3di1nъ blgoslovenъ ntcє1vъ b9e, i3 preproslavlenъ.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Seй narečennый:

MĐro vъ rukahъ čto2 deržitE vsskw; kog0 že vzыskyete; nhnэ kvleйsz ю4noša vo gr0bэ, vopіS: voskrese hrt0sъ i3 bGъ našъ, vozstavivый є3stestvo2 čelovёkwvъ t ѓdovыhъ sokr0viщъ.

Raduйsz trebogatoe drevo i3 b9estvennoe, krte, svёte syщыmъ vo tьmЁ, četverokonečnый mjrъ sіsnіemъ tvoi1mъ, vostanіz hrt0va prozvleй zari2, spod0bi vs‰ vBrnыz dosti1gnuti pashu.

Vъ sjй denь blgouhaюtъ mĐra b9estvєnnыz mmropol0žnicы, živomĐrstvennoe drevo krtъ hrt0vъ: njbonsimъ є3gw2 bGoduhnovє1nnыz voni6, tomY poklansющesz vёrnw vo vёki.

Grzdi2 є3lіssee prbr0če, rcы2 ćvэ, čto2 drevo džnoe, є4že vъ v0du vloži1lъ є3si2; krtъ hrt0vъ, i4mže t glubinы2 tli2 i3zvlek0homsz, tomY poklansющesz vёrnw vo vёki.

Drevle їakwvъ prowbrazyz krtъ tv0й hrtE, їHsifъ poklansšesz b9estvennagw žezlA kraevi, ski1ptrъ seй strašnый crtvіz tvoegw2 predvi1dэvъ: є3myže nhnэ poklansemsz vёrnw vo vёki.

Blgoslovi1mъ nc7A, i3 sn7a, i3 s™ago d¦a, gDa.

Trbčenъ: E#di1no vъ trehъ načertanіihъ suщestvo2 slavz, ne slivaю є3dinoli1čnw trehъ, nižE presэcaю zraka, nc7A, i3 sn7a, so d¦omъ: є3di1nъ bo nad8 vsёmi bGъ vъ trbcэ.

BGor0dičenъ: E#di1na vъ materehъ kvi1lasz є3si2 dv7a bGonevёsto mRje, bez8 myža rodi1vši hrtA sp7sa, čistotы2 znamenіe sohrani1vši: tebE ўblžaemъ vёrnіi vo vёki.

Katavasіa: Rycэ vъ r0vъ verženый lьvHvъ, i3nogdA veli1kій vo prbr0cэhъ, krtowbraznw prosterъ danіi1lъ, nevreždenъ t si1hъ snёdi sp7sesz, blgoslovS hrtA bGa vo vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Svэti1sz, svэti1sz:

Vo gr0bъ sošelъ є3si2 žiznodavče i3 b9e, i3 sokruši1lъ є3si2 vs‰ zaklepы že i3 verєi2, i3 mє1rtvыz voskresi1lъ є3si2, slava vostanію tvoemY, vopію1щыz, hrtE sp7se vsesi1lьne.

Gr0bъ tv0й ži1znь mnЁ hrtE i3stoči2, soderžaй bo ži1znь, predstavъ vozopi1lъ є3si2 živyщыmъ vo grobёhъ: syщіi vo ќzahъ razrэši1tesz, ѓzъ bo mjra i3zbavlenіe prіid0hъ.

Pёsnьmi da vzыgraюtъ vs‰ drevA dubr†vnaz, tezoimeni1toe drevo krtA zrsщe njblobыzaemoe dnesь: na nemže hrt0sъ voznesE glavY, ćkože prbr0čestvuetъ b9estvennый dv7dъ.

Drevomъ ўmerый, drevo tS njbrэt0hъ ži1zni hrton0sne krte m0й, hrani1telю m0й neruši1mый, na demwnы krёpkaz deržavo, tebЁ poklanszйsz dnesь zovY: njs™i2 mS slavoю tvoeю.

Veseli1sz, raduйsz cRkovь b9іz, drevu trebogatnomu poklansющisz dnesь, vses™agw krtA hrt0va: є3myže slyžatъ či1nove ѓgGlьstіi, i3 so strahomъ predstostъ.

Trbčenъ: Trbcэ li1cы, є3di1nicэ є3stestv0mъ poklansюsz, tebЁ b9estvo2 s™0e, nc7Y, i3 sn7u, so s™hmъ že d¦omъ, є3di1nomu načalu, є3di1nomu crtvu, vsёmi vladhčestvuющemu.

BGor0dičenъ: GorA veli1kaz vъ nю1že vseli1sz hrt0sъ, tы2 kvi1lasz є3si2 dv7o, ćkože b9estvennый dv7dъ vopіetъ: є4юže mы2 voznes0homsz kъ nb7si2, vsыni1všesz d¦omъ vseblžennaz.

Katavasіa: Q m™i dv7o, i3 bcde nel0žnaz, r0ždšaz bezsёmennw hrtA bGa našego, na krtъ voznesšagosz pl0tію, tS vёrnіi vsi2 dost0йnw sъ ni1mъ nhnэ veličaemъ.

E#xapostіlarій voskresenъ. I# krtA.

Pod0benъ: So ўčeniki2:

Krtъ hrt0vъ čestnhй dnesь predložennый vi1dэvše pokloni1msz, i3 vёrnw vozveseli1msz, njblobыzaющe lюb0vію, na semъ v0leю raspenšagosz prossщe gDa, spod0biti vsёhъ nasъ, i3 krtY čctn0mu pokloni1tisz, i3 dosti1gnuti voskrnіe newsuždennw.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Drevu, na nemže vsečctaz, prečctэi dl†ni nj nasъ prostrE, prigvozdi1vыйsz sn7ъ tv0й, nhnэ blgočestnw poklansющыmsz, daždь namъ mi1rъ, i3 mіrospasi1tєlьnыz vsečctnы6z strti predvari1ti, i3 svёtloй mіroradostnoй gDoimeni1toй pascэ pokloni1tisz, i3 svэton0snomu dnю2.

Na hvali1tehъ postavimъ stіhHvъ }: i3 poemъ stіhi6rы voskrnы, nsmoglasnika d7: i3 tripёsnca podHbnы G, povtorsющe №, glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Vo glasэhъ voskli1knemъ, vъ pёsnehъ vozveli1čimъ, krtъ čestnhй njblobыzaющe, i3 kъ nemY vozopіi1mъ: krte vsečestne, njs™i2 našz dyšы i3 tэlesA si1loю tvoeю, i3 t vsskagw vreda soproti1vnыhъ soblюdi2 nevreždenы, blgočestnw poklansющыzsz tebЁ.

Pristupi1vše počerpi1te neistoщaemыhъ v0dъ, krtA blgodatію prolivaemыhъ: sE predležaщee vi1dzщe drevo s™0e, darovanій i3st0čnikъ, napoenoe kr0vію i3 vod0ю vLki vsёhъ, na t0mъ v0leю voznesšagwsz, i3 zєmnhz vozdvi1gšagw.

Stjhъ: Voznosi1te gDa bGa našego, i3 poklansйtesz podn0žію nHgu є3gw2, ćkw s™o є4stь.

CRkve ўtverždenіe, monašestvuющihъ pohvalA i3 sp7senіe, tы2 є3si2 krte vsečestne: tёmže poklansющesz tebЁ, i3 serdcemъ i3 dušeю prosvэщaemsz dnesь, b9estvennoю blgodatію na tebЁ prigvozdi1všagwsz, i3 deržavu lьsti1vagw razori1všagw, i3 klstvu potreblьšagw.

Stjhъ: BGъ že cRь našъ prežde vёka, sodёla sp7senіe posredЁ zemli2.

I# povtorsющe pervuю stіhi1ru, taže glag0lemъ stjhъ:

Voskrni2 gDi b9e m0й, da voznesetsz rukA tvoS, ne zabydi ўb0gihъ tvoi1hъ do koncA.

I# poemъ samoglasenъ, glasъ }:

Vыsokomydragw razuma ѕlhhъ farіseєvъ, vsёhъ gDь pri1tčeю ўbэžati segw2 nauči2: i3 ne vыsokomydrstvovati pače, є4že podobaetъ mydrstvovati, vsёhъ nakazA, propisanіe i3 w4brazъ samъ bhvъ, daže do raspstіz i3 smerti, samъ sebE i3zlіsvъ. Blgodarsщe u5bo sъ mыtaremъ rcemъ: postradavый za nы2, i3 bezstrastenъ prebhvый b9e, t strasteй nasъ i3zbavi, i3 sp7si2 dyšы našz.

Slava, paki t0йže. I# nhnэ:

Preblgoslovenna є3si2:

Slavosl0vіe veli1koe.

E#gda že načinaemъ pёti:

Slava vъ vhšnihъ:

TogdA prіi1detъ їereй njbolčenъ vo vs‰ sщ7enničєskіz ndє1ždы, (i3li2 ѓщe gdЁ bydetъ starэй, to t pervэйšagw vъ svoi1hъ i5mъ mёstэhъ d0lžno є4stь semY bhti). I# vzemъ kadi1lьnicu, kadi1tъ s™yю trapezu, i3 čctnhй krtъ, taže pod8emletъ є3go2 na djskosэ so hrani1lьniceю na glavY svoю2, i3 i3sh0ditъ t lёvыz stranы2 prest0la sёvernыmi dverьmi, pred8idyщыmъ є3mY svэщamъ dvymъ, i3 kadi1lьnicэ, i3 th0ditъ do crkihъ vratъ. Skončanu že bhvšu slavosl0vію, i3 tris™0mu, glag0letъ sщ7ennikъ:

Premdrostь pr0sti.

I# načinaemъ troparь:

Sp7si2 gDi lю1di tvo‰: Tri1ždы.

I# prih0ditъ їereй nosS čctnhй krtъ pred8 s™ы6z dvє1ri: i3 tamw ўgot0vanu četveron0žniku, i3 polagaetsz verhY є3gw2 čctnhй krtъ, i3 tverzъ hrani1lьnicu, kadi1tъ krtowbraznw t čethrehъ stranъ.

I# ѓbіe poemъ troparь, glasъ ѕ7:

KrtY tvoemY poklansemsz vLko, i3 s™0e voskrnіe tvoE slavimъ. Tri1ždы.

I# načinaюtъ poklanstisz, ѓщe gdЁ vo nbi1teli, i3gymenъ, i3li2 i4nъ pervenstvuzй vo sщ7ennыhъ, takožde i3 pr0čіi sщ7ennicы poklansющesz pred8 čctnhmъ krt0mъ dvaždы: cэlyюtъ že prežde starёšіi, i3 po cэlovanіi, paki poklansюtsz є3di1noždы: takožde tvorstъ i3 pr0čіi sщ7ennicы, desnaz stranA i3 lёvaz. Takožde prih0ditъ i3 bratіz dvA dvA poklansющesz po či1nu i4hъ.

Klanzющыmsz že bratіzmъ poemъ samoglasnы sі‰, glasъ v7:

Prіidi1te vёrnіi, životvorsщemu drevu pokloni1msz, na nemže hrt0sъ cRь slavы v0leю rycэ rasprosterъ, voznesE nasъ na pervoe blženstvo, i4hže prežde slastію ўkradъ vragъ, i3zgnanы t bGa sotvori2. Prіidi1te vёrnіi, drevu pokloni1msz, i4mže spod0bihomsz nevi1dimыhъ vr†gъ sokruši1ti glavы6. Prіidi1te vs‰ ntečєstvіz kzы6kъ, krtъ gDnь pёsnьmi počti1mъ: raduйsz krte, padšagw ґdama soveršennoe i3zbavlenіe! NJ tebЁ vёrnіi hvalztsz, ćkw tvoeю si1loю їsmailьtєskіz lю1di deržavnw pokarsющіi. TebE nhnэ so strahomъ hrtіane cэlyemъ: na tebЁ prigvozdi1všagosz bGa slavimъ, glag0lющe: gDi na t0mъ prigvozdi1vыйsz pomi1luй nasъ, ćkw blgъ i3 člvэkolю1becъ.

Glasъ }:

Dnesь vLka tvari, i3 gDь slavы, na krtЁ prigvoždaetsz i3 vъ rebra probodaetsz, želči i3 džcta vkušaetъ, sladostь cRk0vnaz: vэncemъ t ternіz njblagaetsz: pokrыvazй nb7o džblaki, ndeždeю njblači1tsz poruganіz: i3 zaušaetsz brennoю ruk0ю, ruk0ю sozdavый čelovёka. Po pleщema bіenъ bыvaetъ, njdэvazй nebo džblaki. Zaplev†nіz i3 r†nы prіemletъ, ponošє1nіz i3 zaušє1nіz: i3 vs‰ terpi1tъ menE radi njsuždennagw, i3zbavitelь m0й i3 bGъ, da sp7setъ mjrъ t prelesti, ćkw blgoutr0benъ.

Slava, glasъ }:

Dnesь neprikosnovennый suщestv0mъ, prikosnovenъ mnЁ bыvaetъ, i3 straždetъ strti, svoboždazй mS t strasteй. Svёtъ podavazй slэpы6mъ, t bezzak0nnыhъ ўstenъ njplevaetsz, i3 daetъ pleщi2 za plэnє1nnыz na r†nы. Sego2 čctaz dv7a i3 m™i na krtЁ zrsщi, bolёznennw vэщaše: ўvы2 mnЁ čado moE, čto2 sіE sotvori1lъ є3si2; krasnый dobr0toю pače vsёhъ čelovёkъ, bezdыhannый, bezzračnый kvlsešisz, ne i3mёz vi1da, nižE dobr0tы. Ўvы2 mnЁ m0й svёte! Ne mogY spsщa zrёti tS, ўtr0boю ўzzvlsюsz, i3 lю1toe nryžіe serdce moE proh0ditъ. Vospэvaю tvo‰ strti, poklansюsz blgoutr0bію tvoemY, dolgoterpэli1ve slava tebЁ.

I# nhnэ, glasъ t0йže:

Dnesь prbr0českoe i3sp0lnisz sl0vo: se bo poklansemsz na mёsto, i3dёže stosstэ n0zэ tvoi2 gDi: i3 dreva sp7senіz vkusi1vše, grэh0vnыhъ strasteй svob0du ўluči1homъ, mltvami bcdы, є3di1ne člvэkolю1bče.

Taže є3ktenіi2, i3 tpystъ. Slava, i3 nhnэ, stіhi1ra є3đlьskaz, vъ pritv0rэ: i3 čtetsz njglašenіe studjtovo, i3 časъ pervый, i3 soveršennый tpystъ.

Na lіturgji i3z8wbrazi1tєlьnaz. Blžє1nna glasa, na ѕ7: i3 t kanHna krtA pёsnь G-z na d7.

Vmёstw že tris™agw poemъ:

KrtY tvoemY poklansemsz vLko, i3 s™0e voskrnіe tvoE slavimъ.

Prokjmenъ ґpcla, glasъ ѕ7:

Sp7si2 gDi lю1di tvo‰, i3 blgoslovi2 dostosnіe tvoE.

Stjhъ: Vъ tebЁ gDi vozzovY, b9e m0й, da ne premolči1ši t menE.

Ґp0stolъ ko є3vreєmъ, začalo t№i.

Ґllilyіa, glasъ №: Pomzni2 s0nmъ tv0й, є3g0že stzžalъ є3si2 i3sperva.

Stjhъ: BGъ že cRь našъ prežde vёka, sodёla sp7senіe posredЁ zemli2.

E#đlіe t marka, začalo lz.

Pričastnый: Znamenasz na nasъ svёtъ licA tvoegw2 gDi.

Vъ nedёlю večera. Na GDi vozzvahъ, postavimъ stіhHvъ ‹, i3 poemъ d7 stіhi6rы nsmoglasnika ўmili1telьnы, glasa: i3 tripёsnca G, podHbnы gospodi1na їHsifa. Glasъ }.

Pod0benъ: GDi, ѓщe i3 na sudi1щi:

GDi, na krtЁ v0leю prosterlъ є3si2 dl†ni tvo‰, semY ўmilenіemъ serdca pokloni1tisz i3 nasъ spod0bi, prosvэщennыhъ d0brэ post0mъ i3 mltvami, i3 vozderžanіemъ i3 blgotvorenіemъ, ćkw blagъ i3 člvэkolю1becъ.

Pod0benъ: GDi, grэhHvъ moi1hъ mn0žєstva, po mn0žestvu njči1sti щedr0tъ tvoi1hъ vseщedre, i3 krtъ tv0й spod0bi či1stoю dušeю vi1dэti, i3 cэlovati, vъ nastosщeй sedmi1cэ vozderžanіz, ćkw člvэkolю1becъ.

I$na stіhi1ra gospodi1na fe0dwra glasъ G.

Pod0benъ: Velіe čydo:

Velіe čydo, drevo vi1ditsz, na nemže hrt0sъ v0leю raspstsz pl0tію: poklonsetsz mjrъ, i3 prosvэщaemь vzыvaetъ: q krtA si1lo, i3 zri1mый demwnы pali1tъ, i3 vowbražaemь si1hъ palS kvlsetsz! Ўblažaю tS preči1stoe drevo, počitaю i3 poklansюsz so strahomъ, i3 bGa slavlю, tob0ю darovavšago mnЁ ži1znь bezkonečnuю.

I# minei G. Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ. Vh0dъ.

Svёte ti1hій:

Prokjmenъ, glasъ }:

Dalъ є3si2 dostosnіe bosщыmsz tebE gDi.

Stjhъ: T konє1cъ zemli2 kъ tebЁ vozzvahъ.

Stjhъ: Pokrhюsz vъ kr0vэ kri1lъ tvoi1hъ.

Stjhъ: Takw vospoю2 i4meni tvoemY.

Na stіh0vnэ samoglasenъ dnE, dvaždы. Glasъ }:

Vozzrёti nči1ma na nb7o ne smёю nkasnnый ѓzъ, t lukavыhъ moi1hъ dэsnій: no ćkw mыtarь stenS vzыvaю ti2: b9e, njči1sti mS grёšnago, i3 farіseйskagw licemёrіz i3zbavi mS, ćkw є3di1nъ blgoutr0benъ.

Stjhъ №: Kъ tebЁ vozved0hъ džči moi2:

Stjhъ v7: Pomi1luй nasъ gDi:

Myčeničenъ: M§ncы gDni vsskoe mёsto njsvzщaete, i3 vsskъ nedygъ vračyete: i3 nhnэ moli1te, i3zbavitisz sёteй vražіihъ dušamъ našыmъ, m0limsz.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ t0йže:

Nbcnaz poю1tъ tS, njbradovannaz m™i beznevёstnaz: i3 mы2 slavosl0vimъ neizslёdovannoe tvoE ržctvo2, bcde, moli2 sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.