NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Posni triod

Posni triod

SubbHta tretіz sedmi1cы

Na ќtreni troparь na ґllilyіa:

Ґpcli, m§ncы i3 prbr0cы:

Slava: Pomzni2 gDi:

I# nhnэ: M™i s™az:

Po №-mъ stіhosl0vіi glag0lemъ sэdalьnы m§nčnы nsmoglasnika, priluči1všagwsz glasa, tri2: i3 bGor0dičenъ.

Po v7-mъ že stіhosl0vіi glag0lemъ sэdalenъ pok0inъ, glasъ є7:

Pok0й sp7se našъ:

T dv7ы vozsіsvый:

NJ si1hъ vsёhъ ўkazasz vъ mimošedšuю subbHtu. I# čtenіe vъ šestodnevcэ. Poemъ že kanHnъ minei, i3 s™agw nbi1teli, i3 četveropёsnecъ po či1nu i4hъ. ZdЁ ne stіhosl0vimъ GDvi poemъ, no ѓbіe glag0lemъ їrm0sъ minei.

Četveropёsnecъ, tvorenіe gospodi1na їHsifa. I# stіhosl0vztsz pBsni. Glasъ d7. Kraegranesіe sicevo2:

Poetъ sі‰ їHsifъ.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Prіid0hъ vo glubinы6 mwrskjz:

Kr0vnыmi napoi1ste kaplzmi blgočesti1vыhъ serdcA, ѕločesti1vыhъ že polki2 ćvэ vъ ni1hъ potopi1ste, strtoterpcы dostoslavnіi.

Proslavivše ўdesы2 svoi1mi vsёhъ vLku, nhnэ proslavlsetesz neprestannw: slava vBrnыmъ stradalьcы syщe, i3 veli1cыi zast{pnicы.

Vъ r0vэ položi1lsz є3si2 preisp0dnэmъ, vёroю ќbw ўmeršыmъ pok0й sl0ve podaždь, sщ7ennыhъ stradalєcъ molьbami, i3 sogrэšenій proщenіe.

BGor0dičenъ: Da tS glasы nem0lčnыmi voshvalimъ dv7o, glasы našz sі‰ prіimi2, i3 njčiщenіe dolgHvъ prіsti, sn7a tvoego2 ўmoli2.

I$nый gospodi1na fe0dwra. Glasъ }.

Їrm0sъ: Soderži1ma mS prіimi2 člvэkolю1bče:

Nhnэ m§nkъ toržestvo2, stecemsz, i3 strad†nіz i4hъ vsečestn†z ўblžaющe, hrtA si1hъ vэnčavšago vospoi1mъ.

B9estvennoю razžigaemi lюb0vію hrt0voю na ќglehъ ngnS prehodi1ste ćkw na rosЁ, togo2 poю1щe m§ncы blžennіi.

Trbčenъ: TS trbce prebeznačalьnaz, i3 b9estvennaz є3di1nice, svёtъ i3 svёtы poю2, životA i3 životы2, ўmA, sl0va, d¦a že s™ago, i3 s™a, є3di1nago bGa.

BGor0dičenъ: T k0rene tvoegw2 vozsіS cvёtъ ži1zni, їessee praotče vzыgraй, sp7sazй mjrъ, t čctыz ntrokovi1cы hrt0sъ bGъ.

Stjhъ: Di1venъ bGъ vo s™hhъ svoi1hъ, bGъ ї}levъ.

NgnS i3 mečA, i3 smerti ne ўbosvšesz, i3spovёdanіe soblюd0ste sp7senіz, t hrtA blžennіi ўkrэplsemi.

Stjhъ: Dyšы i4hъ vo blgi1hъ vodvorstsz.

Vъ mertvыhъ svob0dь, ćkw shй načalьnikъ životA i3 smerti, tы2 ўpok0й ±že prіslъ є3si2, i3 vo dvorы2 tvo‰ vseli2 člvэkolю1bče.

Їrm0sъ: Soderži1ma mS prіimi2 člvэkolю1bče, grэhi2 mn0gimi, i3 pripadaющa щedr0tamъ tvoi6mъ, ćkw prbr0ka gDi, i3 sp7si2 mS.

Kondakъ: So s™hmi ўpok0й:

Jkosъ: Samъ є3di1nъ є3si2 bezsmertnый, sotvori1vый i3 sozdavый čelovёka: zemnji ќbw t zemli2 sozdahomsz, i3 vъ zemlю tyюžde p0йdemъ, ćkože povelёlъ є3si2, sozdavый mS i3 rekjй mi2: ćkw zemlS є3si2, i3 vъ zemlю ti1deši: ѓmože vsi2 čelovёcы p0йdemъ, nadgr0bnoe rыdanіe, tvorsщe pёsnь: ґllilyіa.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Ю$nošы tri2:

KomY lю1bzщi str†sti bezslovє1snыz, voi1stinnu dušE ўpod0bilasz є3si2; kogo2 prevoshodsщa i3mёla є3si2 vo grэsёhъ; vozopjй hrtY: sp7si1 mz blgjй.

S™ji, vo s™hhъ počivaющago moli1te prilёžnw, vъ sі‰ s™ы6z dni6 njs™i1ti vsёhъ blgočesti1vыhъ mudrov†nіz.

Vhšnій, vъ mlcti bogatый, i3 blgjй, rabHmъ tvoi6mъ njstavlenіe prežde ўs0pšыmъ podaždь, likHmъ prvdnыhъ sі‰ sopričitaz, ćkw člvэkolю1becъ.

BGor0dičenъ: RodilA є3si2 kromЁ zak0nwvъ є3stestvA, sozdatelz bhvša čelovёka, čctaz: togo2 ќbw moli2 vsёhъ bezzakHnіz prezrёti nhnэ i3 pregrэšє1nіz.

I$nый.

Їrm0sъ: ЃgGlomъ džtroki:

Čestnhhъ m§nkъ pokazavый p†mzti, radostь cRkvi tvoeй, i3 duševnoe ўtэšenіe: blgoslovenъ є3si2 vo vёki gDi b9e ntє1cъ našihъ.

Ne lžemъ ti2 hrtE, ni tmetaemsz, m§ncы vopіshu, posredЁ mučenій, bezzakHnnыz sudіi6 ўdivlsющe: blgoslovenъ є3si2 vo vёki gDi b9e ntє1cъ našihъ.

Trbčenъ: Vъ trehъ li1cэhъ є3di1no є3stestvo2 čti1mъ, nc7A, i3 sn7a, i3 d¦a, prbr0česki vopію1щe: blgoslovenъ є3si2 vo vёki gDi b9e ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: Kakw ćkw m™i raždaeši, i3 dv7a prebыlA є3si2; ćkw bGa rodi1hъ, ne i3spыtyй mi2 w4braza: є3li6ka bo h0щetъ, tvori1tъ, bGootrokovi1ca vopіetъ.

Stjhъ: S™ы6mъ, i5že sytь na zemli2 є3gw2, ўdivi2 gDь:

M§nčeskій li1če bGoizbrannый, rabы2 tvo‰ spod0bi, pokl0nniki bhti b9estvennomu i3 životvorsщemu sp7sovu krtY.

Stjhъ: Blženi, ±že i3zbralъ, i3 prіslъ є3si2 gDi.

Ži1zni sokr0viщe, cRю2 bezsmertne, ±že i3zbralъ є3si2 rabы6 tvo‰ vъ vёrэ i3 nadeždэ, vёčnыz tvoeS ži1zni spod0bi.

Їrm0sъ: ЃgGlomъ džtroki i3z8 ngnS sp7shй, i3 gremsщuю peщь preloži1vый na r0su, blgoslovenъ є3si2 b9e ntє1cъ našihъ.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: I#zbavitelю vsёhъ:

Nebosznennыmъ i3dyщe mudrovanіemъ kъ bolёznєnnыmъ trudHmъ m§ncы, bolBzni plwtskjz pod8sste, i3 kъ nebolёznennomu naslaždenію prestavlьšesz vsskuю bolёznь serdca njblegčaete.

Vы6šnzz tlёnnыmi i3zmэni1vše, plotski1mi mS i3stlёvša strastьmi2, poщenіemъ sp7si1te, i3 moli1tvami prilёžnыmi m§ncы b9estvennіi, vsёhъ bGa molsщe.

Mltvami hrtE m§nkъ tvoi1hъ, mlcti tvo‰ vsBmъ nizposli2, i3 kъ tebЁ blgoutr0bnomu prestavlьšыmsz t žitіS, razrэšenіe podaždь dolgHvъ, i3 b9estvennый pok0й.

BGor0dičenъ: Ćkw r0ždšaz bGa bezgrёšnago, našz grэhi2 potrebi2 m™rnimi tvoi1mi mltvami bcde, i3 sp7si2 vopію1щыz: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa.

I$nый.

Їrm0sъ: BGoglag0livіi džtrocы:

Ngnep†lьnыz myki preterpёvše, ćkw njrošenіe stradalьcы, sъ radostію vzыvaste: blgoslovi1te dэlA gDnz gDa.

BGov0instvennый p0lkъ m§nkъ, pobэdi1vый lestь, pobэdi1telьnw vzыvaše: blgoslovi1te dэlA gDnz gDa.

Blgoslovi1mъ nc7A, i3 sn7a, i3 s™ago d¦a, gDa.

Sъ sn7omъ nc7Y pokloni1msz, i3 vses™0mu d¦u, vsi2 vёrnw vozopіi1mъ: trbce, ćže vo є3di1nstvэ, sp7si2 dyšы našz.

BGor0dičenъ: Tы2 i3 dv7a i3 m™i kvi1lasz є3si2, r0ždši bez8 myža, bGa vsёhъ, vsečctaz: no togo2 moli2, sp7sti2 rabы6 tvo‰.

Stjhъ: Di1venъ bGъ vo s™hhъ svoi1hъ, bGъ ї}levъ.

Strtoterpєcъ mltvami, tvo‰ rabы6, i3 pokloni1tisz i3 vi1dэti hrtE sp7se spod0bi, životvorsщій krtъ, tvoeS blgosti.

Stjhъ: Dyšы i4hъ vo blgi1hъ vodvorstsz.

Razori1vый deržavu smerti, i3z8 mertvыhъ vostanіemъ tvoi1mъ, prestavlьšыzsz ўpok0й so i3zbrannыmi tvoi1mi, hvali1ti tS gDa.

Hvalimъ, blgoslovi1mъ, poklansemsz gDvi.

Їrm0sъ: BGoglag0livіi džtrocы vъ peщi2, so ngnemъ plamenь popiraющe poshu: blgoslovi1te dэlA gDnz gDa.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: E$va ќbw nedygomъ:

Ўkrэpi1vše na kameni mhslennomъ mudrovanіe, strtoterpcы, nerazvratnw, vs‰ vr†žіz kov†rstva pobэdi1ste: tёmže mS razvraщaema kъ strastemъ dušetlBnnыmъ, ўtverdi1te kъ bGu mltvami.

B9estvennый i3 svэtozarnый voi1stinnu sob0re m§nikъ, moli2 preblgago vLku, vo vremz vozderžanіz, proщenіe pregrэšenій namъ vsBmъ darovati, i3 vёčnoe radovanіe.

Člvэkolю1bče є3di1ne blže, rabы6 tvo‰ vъ nadeždi voskrnіz poči1všыz: vёčnagw svёta tvoegw2 nevečernzgw spod0bi pričasti1tisz, i3 pi1щi naslaždenіz, da tS so strahomъ veličaemъ.

BGor0dičenъ: Svёta žili1щe, tvoS bhstь vses™az ўtr0ba vses™az, tёmže vёrnw vopію1 ti: zBnicы duši2 moeS njzari2, i3 stezю2 pravuю pokaži2, tebЁ pri1snw blžaщemu.

I$nый.

Їrm0sъ: Veličaemъ tS m™rь b9ію:

M§nkwvъ pamztь soveršaemъ vёrnіi, da tёhъ pričasti1msz slavы, voshvalsющe stradalьčestvo p0dvigwvъ i4hъ.

Vašegw myžestva ѕvёrіe ўbosšasz ѕэlw2, ўgasE džgnь, sokruši1šasz lycы, vъ vasъ stradalьcы di1venъ bGъ.

Trbčenъ: Prebeznačalьnoe є3stestvo2, trіmpostasnaz є3di1nice, dž§e, sn7e i3 dš7e s™hй, svёte i3 ži1zne bGonačalьnaz, tebE slavosl0vzщыz sohransй.

BGor0dičenъ: Blgoslovi1mъ tS bGa ї}leva, t dv7ы kvi1všagosz mjru, i3 vozdvi1gšago r0gъ sp7senіz našegw.

Stjhъ: S™ы6mъ, i5že sytь na zemli2 є3gw2:

Mltvєnnicы mjra, strtoterpcы hrtHvы, togw2 vi1dэti krtъ, i3 pokloni1tisz spod0bite vsёhъ mltvami vašimi.

Stjhъ: Blženi, ±že i3zbralъ, i3 prіslъ є3si2 gDi.

I#dёže i3stekaetъ i3st0čnikъ ži1zni, sn7e b9ій, i3 posэщenіz tvoegw2 licA prosvэщenіe, kъ tebЁ prestavlьšыzsz ўčini2.

Їrm0sъ: Veličaemъ tS m™rь b9ію, i3 slavimъ tS bcde dv7o, ćkw sp7sa r0ždšuю dyšъ našihъ.

Taže, Dost0йno є4stь:

Svэti1lenъ: Nb7o ѕvэzdami:

Slava:

Slava: Živhmi i3 mertvыmi njbladazй ćkw bGъ, ўpok0й tvo‰ rabы6 vъ selenіihъ i3zbrannыhъ ѓщe bo i3 sogrэši1ša sp7se, no ne tstupi1ša t tebE.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Sladostь ѓgGlwvъ:

Takožde: ўkazъ na hvali1tehъ, i3 na stіh0vnэ, vъ subbHtu vtoryю postA:

Taže, Blgo є4stь:

I# časъ №-й. I# tpystъ.

Na lіturgji: Blžє1nna glasa, Prokjmenъ dnE i3 za ўpok0й.

Ґp0stolъ ko є3vreєmъ, začalo tk7є. Drugjй, za ўpok0й.

Ґllilyіa, glasъ ѕ7:

E#đlіe t marka, začalo nsm0e: I# za ўpok0й.

Pričastenъ dnE: I# za ўpok0й.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.